Välkommen till min hemsida

Välkommen till min Bibelblogg, där jag i versform kommenterar Bibelns böcker Med varm hälsning Bengt.

Välkommen till min webbsida

                                             GAMLA TESTAMENTET
                      
  
                                             
Första Moseboken.

                                             Skapelsen av jorden,
                                             människor, djur, skog och
                                             mark.
                                             Syndafall, Kain och Abel.
                                             Noa bygger sin ark.

                                             Abraham kallas av Gud,
                                             blir vår första patriark.
                                             Jakob brottas med Gud,
                                             och befinns vara stark.

                                             Josef säljs av bröder
                                             till köpmännen från söder,
                                             I Egypten gav han kung Farao råd,
                                             samlade under goda år förråd.
                                             Förhindrade hungersnöd
                                             lidande, kval, sorg och död.

                                             
Andra Moseboken

                                             Mose för folket från slaveri
                                             i Egyptens land
                                             genom Röda havet
                                             över till Sinais strand
                  
                                             Får på Sinais berg bud
                                             från skapelsens enda Gud
                                             Folket genom öknen han för
                                             deras olydnad resan stör.

                                             Öknens mat är vaktlar
                                             och manna
                                             Utanför löfteslandet
                                             får folket stanna

                    
                                            
Tredje Moseboken

                                             Sammanställning
                                             av regler och lagar
                                             för årets
                                             och livets alla dagar.
                   
                                             Tillsättning av präster
                                             och förordningar
                                             som folket förenar
                                             Offerlagar och föreskrifter
                                             om blodet 
                                             som från synden
renar


                                            
Fjärde Mosebok

                                             I öknen får folket fortsätta
                                             vandra och bo
                                             då de inte
                                             på Josua och Kaleb vill tro

                                             Generationen 
                                             som från Egypten sig begav
                                             når ej löfteslandet
                                             utan får i öknen sin grav


                                             
Femte Mosebok

                                              Vid löfteslandets gräns
                                              folket står
                                              men in i landet
                                              de inte komma får

                                               Moses växlingsrika liv
´                                              slutet når
                                               nya släktet mot Kaanans
                                               land går


                                               
Josua bok

                                               Josua ledd av Gud
                                               och fylld av stort mod
                                               vandrar med Israels barn
                                               över Jordans flod

                                               Sig och folket
                                               åt Gud anbefaller
                                               ser sedan
                                               hur Jerikos murar faller

                                               Förnyar löftet
                                               till skapelsens Gud
                                               följer hans anvisningar
                                               och bud 

                                               Upplever att Gud
                                               med honom och folket går
                                               att han alltid trofast
                                               vid sina löften står

                                               
Domareboken

                                               Folket bort från Gud sig vänder,
                                               domare han till dem sänder,
                                               då till Gud de återvänder,
                                               detsamma gång på gång händer.

                                               Hjältar i  lång rad
                                               nämns på bokens blad

                                               Gideons tro på Gud var stark
                                               och hjälp han fick,
                                               när han på Guds uppdrag,
                                               mot fienderna gick
               
                                               Simsons styrka var av helt unikt slag,
                                               för vackra kvinnor var han dock svag.
                                               I håret hans väldiga styrka satt,
                                               fienden fick i hemligheten fatt
                               
                                               Styrkan med håret försvann,
                                               fienderna hjälten övervann.
                                               Simson ändå sista ordet fick,
                                               när i bön till Herren Gud han gick.


                                               Ruts bok                 

                                               Rut en fattig enkel kvinna var
                                               vars livsgärning ännu lever kvar
                                               Hennes lidande och olycka
                                               vändes till glädje och lycka

                                               Boken inleds med sorg och död
                                               kvinnor delar vandringens nöd 
                                               blir för varandra stadigt stöd
                                               trots avsaknad av dagligt bröd 

                                               Upplever "din Gud är min Gud"
                                               bokens  slut i dur och glädjebud 
                                               hennes släkt blir mäktig och stor 
                                               med kungar som i palats bor

               

                                               
Första Samuels bok

                                                Mor Hanna fick Samuel som bönesvar
                                                han till folk och ledare Guds budskap bar
                                                Guds röst hörde han redan som mycket ung
                                                smorde Saul till Israels allra första kung
                                                På Guds uppdrag utsåg Samuel David
                                                att som Sauls efterträdare ta vid

 
                                                
Andra Samuels bok

                                                 I andra boken med Samuel
                                                 som "redaktör"
                                                 är kung David given stjärna
                                                 och huvudaktör
                                                 Regent med stora förtjänster
                                                 och stora brister
                                                 makt, rikedom vinner,
                                                 men också mycket mister

                                                 Poet och odödlig skald
                                                 som skrev psalmer många
                                                 Krigarkung med konflikter 
                                                  otaliga och långa

                                                 Var i kvinnlig fägring 
                                                 väldigt glad
                                                 såg Batseba när hon
                                                 tog sig ett bad
                                                 han henne hem
                                                 till palatset tog
                                                 såg till att maken 
                                                 i kriget dog

                                                 Natans straffpredikan
                                                 hans hjärta berör
                                                 David omgående
                                                 bot och bättring gör 
                                                 Sitt felsteg ångrade,
                                                 om förlåtelse bad 
                                                 Gud blev över syndarens
                                                 omvändelse glad 


                                                 Första kungaboken 

                                                 I första Kungaboken är Salomo i raden först
                                                 och i rikedom, makt och vishet är han störst
                                                 bygger ett storslaget tempel åt Herren Gud
                                                 men misslyckas själv med att hålla hans bud

                                                 En djupgående splittring av landet sker
                                                 och framtiden så mörk och oviss sig ter

                                                 Profeten Elia en Gudsman, som få
                                                 visar att Gud använder människor, små
                                                 när kungen och makteliten handlar fel
                                                 och sätter landet och folkets väl på spel


                                                 Andra Kungaboken

                                                 Elisa talesman inför kungamakt
                                                 förmedlar vad Gud, åt honom sagt
                                                 Visar genom under, Guds kraft
                                                 densamma som Elia förr haft

                                                 I boken beskrivs Israels sönderfall
                                                 och att Juda rike följer samma mall
                                                 Från sann gudstro de fallit av
                                                 därför går båda mot sin grav


                                                 
Första Krönikeboken

                                                 Från Adam och Eva 
                                                 i skapelsens gryningstid
                                                 fram till Israels blomstring
                                                 under kung David
                                                 Boken beskriver
                                                 människors förtjänster och brister
                                                 har många kapitel
                                                 med gedigna släktregister


                                                 
Andra Krönikeboken

                                                 Den vise och mäktige 
                                                 kung Salomo
                                                 bygger tempel där skapelsens
                                                 Gud ska bo
                                                 Berättar om Juda rike
                                                 och dess kungamakt
                                                 regenter som följer Gud
                                                 och tar hans ord i akt

            
                                                 
Esra

                                                 Från fångenskapen i Babylon
                                                 återvändande hem
                                                 för att återuppbygga templet
                                                 i Jerusalem
                                                 Esra folket inspirerar
                                                 och arbetet leder
                                                 reformerar gudstjänster,
                                                 där man Gud tillbeder


                                                 
Nehemja

                                                  Låter stadsmuren
                                                  återuppbygga
                                                  för att folket
                                                  ska vara trygga
                                                  Gudstjänster och tro
                                                  reformeras
                                                  i bön, lovsång allt
                                                  konfirmeras
                                                  Praktiskt arbete
                                                  och gudstjänst förenas
                                                  gemenskapen växer
                                                  och folket enas

               
                                                  
Ester

                                                  Ester gjorde sig till tolk
                                                  för sitt hemland och sitt folk
                                                  Bad kungen om vägledning och råd 
                                                  när fienden planlade illdåd
                                                  och för folket undret hände
                                                  allt till det bästa sig vände 

    
                                                
Job

                                                 Job drabbas av ondska, 
                                                  lidande och nöd
                                                  hans familj utplånas
                                                  i en ond bråd död

                                                 Till mörkaste natt
                                                 vändes hans dag
                                                 Vännerna kom med råd
                                                 och förslag.

                                                  Inget för den sörjande 
                                                  lindrar och hjälper
                                                  vänners beskäftiga 
                                                  råd snarare stjälper

                                                  Men till sist
                                                  författaren berättar
                                                  att Gud Job
                                                  välsignar och upprättar


                                                 
Psaltaren
               
                                                  Tankar om allt 
                                                  mellan himmel och jord
                                                  formade till sånger
                                                  och böneord.

                                                  Klagosånger, rop om hjälp
                                                  mot fienders attack
                                                  jubelsånger, glädje,
                                                  halleluja och tack 

                                                  Nedskrivna i forna dar
                                                  ger oss i nutid
                                                  sinnesro, tröst, glädje
                                                  och frid
 

                                                  Ordspråksboken  

                                                  Vishet och råd
                                                  som en röd tråd
                                                  Bokens bud
                                                  frukta Gud  
                                                  gör mot nästan gott
                                                  i stort som i smått


                                                 
Predikaren

                                                  Livet kan aldrig helt förstås
                                                  fullständig klarhet ej uppnås

                                                  All tänkbar mänsklig ansträngning,
                                                  i sin yttersta förlängning,
                                                  helt utan mening och innebörd,
                                                  gör att inre balansen blir störd.

                                                  Frukta istället Gud
                                                  och följ alla hans bud


                                                   
Höga Visan

                                                   Poesi på hög nivå
                                                   relation mellan två
                                                   Sångernas sång
                                                   om kärleks gång,
                                                   om längtan,
                                                   om trängtan,
                                                   om hur man och kvinna,
                                                   kärlekslycka vinna


                                                  
Jesaja

                                                   Varningar och uppmaningar
                                                   till omvändelse
                                                   förutsägelser om framtidens
                                                   stora händelse
                                                   Tröstens och förlåtelsens
                                                   goda ord
                                                   bud om fridsfurstens kommande
                                                   till jord   


                                                 
Jeremia

                                                   Hotad, hatad, förföljd, föraktad
                                                   av kungar, makthavare ej beaktad
                                                   Ser, hör, förstår, delar, sörjer och gråter
                                                   talar om Gud som dömer och förlåter
 

                                                   
Klagovisorna

                                                   Tragiska fångenskapssånger
                                                   syndabekännelser, ånger
                                                   våld, skövlande död
                                                   dom, straff och stor nöd

                                                   Ögon av sorg tårade
                                                   hjärtan djupt sårade
                                                   Ur förtvivlans djupa grop
                                                   bitter gråt och klagorop


                                                  
Hesekiel

                                                    För att ni Gud övergett,
                                                    har detta svåra skett
                                                    men Guds omsorg finns kvar,
                                                    och där finns alla svar
                                                    Han allt i sin händer har,
                                                    idag och i framtidens dar.


                                                   Daniel 

                                                    Förtröstan på Gud 
                                                    med bergfast tro
                                                    ger i prövningens stund
                                                    frid och ro

                                                    Visioner har, 
                                                    drömmar förstår
                                                    nåd och vishet
                                                    från ovan får

                                                    
Hosea

                                                    Fick i ord och handling
                                                    för ett budskap stå
                                                   som alla har svårt 
                                                   att fatta och förstå

                                                  Gud oss aldrig lämnar
                                                  eller överger
                                                  trots att vi i det som sker
                                                  ej honom ser

                                                  Om vi människor sviker honom
                                                  och egna vägar går
                                                  är han ändå nära oss och troget
                                                  vid vår sida står


                                                  
Mika

                                                  Profeten uppmanar folket
                                                  och ledarna; hör,
                                                  lev i kärlek, var Gud trofast               
                                                  och det rätta gör  

                                                  Messias ska komma
                                                  och  ge folket en ljus framtid                                           
                                                  Svärd ska plogbilar bli
                                                  i ett rike med fred och frid


                                                   
Nahum

                                                   Profeterar om Nineves
                                                   framtida undergång och fall.
                                                   för grymma diktaturer gängse
                                                   undergångsmall


                                                   
Joel

                                                   Välsignelser av speciellt slag
                                                   väntar på den som följer Guds lag
                                                   medan den drabbas på domens dag
                                                   som lever efter sitt eget jag

         
                                                  
Amos

                                                   Domsutsagor över Juda,
                                                   Israel och hednaländer
                                                   Guds uppmaning till omvändelse
                                                   Amos till folken sänder

                                                   Över sociala orättvisor
                                                   och fel gudstjänst domen går
                                                   frågan är om vi  i vår tid
                                                   inför det budskapet består


                                                 
Obadja

                                                   Vem profeten var,
                                                   när han levde, 
                                                   många genom tiderna undrat

                                                   Bokens budskap:
                                                   dom över Edom som Jerusalem
                                                   skövlat, plundrat


                                                  
Jona

                                                   Jona ville inte på Gud höra
                                                   och hans uppdrag utföra
                                                   Försökte fly över hav
                                                   fick i fiskens buk sin grav
                                                   Gud över honom höll sin hand
                                                   och Jona återsåg sitt hemland

                                                   På nytt Guds kallelse får
                                                   och denna gång han går
                                                   framför till Nineve bud
                                                   från skapelsens ende Gud
                                                   och undret i staden händer
                                                   folket till Gud sig omvänder

                                                   Att Gud folket från dom vill skona
                                                   är svårt att fatta och förstå för Jona
                                                   vill att Gud han synpunkter hör
                                                   och Nineves folk helt förgör

                                                 
Habackuck

                                                  Över folkets liv,
                                                  ve, klagan och suck
                                                  så börjar 
                                                  profeten Habackuck
                                                  men slutar
                                                  med lovsång
                                                  trots att världen
                                                  är vrång


                                                  
Sefanja

                                                  Herrens dag är nära,
                                                  då tiden tar slut
                                                  är budskapet,
                                                  profeten vill sprida ut

                                                  Till avfälliga, han riktar
                                                   varningar och domsord
                                                   och tröstens ord, till alla
                                                   rättfärdiga på vår jord

              
                                                   
Haggai

                                                    Uppmuntrar folket
                                                    att för svårigheter ej rygga
                                                    när de templet
                                                    håller på att återuppbygga

                                                    Trohet i uppgifterna
                                                    välsignelse ger
                                                    även om man inte
                                                    genast resutat ser 

                                                    
Sakarja

                                                     Boken skriven av en profet,
                                                     dessutom driven som poet

                                                     Uppenbarelser, visioner 
                                                     och syner ser
                                                     besked om det pågående
                                                     tempelbygget ger

                                                     Talar om Messias och framtid,
                                                     om ett kommande rike med frid
               
            
                                                   
Malaki

                                                    Beskriver Guds kärlek och hans makt
                                                    uppmanar präster att sig i akt
                                                    Avslutar med hälsning från Gud
                                                    att inte glömma lagens bud


                                                   
NYA TESTAMENTET


                                                   
Matteus

                                                   Proklamerar Jesus som Guds son,
                                                   den av folket efterlängtade
                                                   Av profeter i gamla förbundet
                                                   den förutsedde och väntade

                                                   Vise män, dop, frestelse,
                                                   bergspredikans unika undervisningsord
                                                   Under och tecken,
                                                   som aldrig tidigare bevittnats på jord

                                                   Lärjungar kallas, uppdrag får
                                                   att världen evangelium ge
                                                   Undervisning i liknelser
                                                   och om hur vi till Gud ska be

                                                   Förnekad, förrådd, övergiven, gisslad
                                                   dömd, korsfäst, begravd och en tom grav
                                                   Till slut den uppståndne, oss
                                                   och lärjungarna missionsbefallningen gav

                 
                                                   
Markus

                                                    Petrus berättade, Markus skrev 
                                                    evangelium för oss det blev 
                                                    om Jesu vandring på jord
                                                    under, tecken, visdomsord

                                                    Av lärjungar sällan förstådd
                                                    därtill förnekad, förrådd

                                                    De som hans kallelse fått
                                                    med honom gått och stått
                                                    de honom sviker, överger
                                                    detsamma vi idag ser
 
                                                     Lukas    

                                                     Noggrann forskning Lukas bedriver
                                                     innan han till Theofilus skriver
                                                     allt från början han tar
                                                     när om Jesus han ger svar
                                                     om ängeln som bebådar
                                                     herdar som undret skådar

                                                     Berättar om vad Jesus gör och lär
                                                     om Fariseér som är till besvär
                                                     vad som på korset med honom sker
                                                     lärjungar som tomma graven ser
                                                     löftet om Anden som jesus ger 
                                                     innan han hem till Fadern sig beger


                                                     Johannes    

                                                     Annorlunda evangeliet är
                                                     som Johannes till oss läsare bär
                                                     om ordet som från begynnelsen var
                                                     som Gud i Kristus uppenbarat har 
                                                     Vinstocken och dess grenar
                                                     kärleken som förenar
              
                                                     Levande vatten och bröd,
                                                     vägen, sanningen och livet
                                                     är noggrannt och med 
                                                     stor inlevelse, för oss beskrivet 

                                                     I sitt avskedstal lovar han,
                                                     att hjälparen sända
                                                     som till det bästa,
                                                     för oss lärjungar, allt vill vända  
              
                                                     Berättar om Petrus 
                                                     som tre gånger förnekar,
                                                     Tomas som inför undret
                                                     tvivlar och tvekar    

                                                     När den uppståndne 
                                                     möter sina vänner
                                                     Petrus tre gånger
                                                     sin kärlek bekänner  


                                                    
Apostlagärningarna

                                                     När lärjungarna på pingsten
                                                     Guds kraft får
                                                     de med hans budskap
                                                     till hela världen går

                                                     Evangelium med stor potens
                                                     når jordens yttersta gräns
 
                                                     Hatiske förföljaren Saulus
                                                     blir efterföljaren Paulus
                                                     som budskapet hann med att sprida
                                                     trots förföljelsen han får lida
   

                                                      
Romarbrevet

                                                      Frälsningens väg och bro,
                                                      rättfärdig genom tro
                                                      samma väg för alla
                                                     Jesu namn åkalla

                                                     Jude, hedning,man eller kvinna
                                                     alla genom nåd målet vinna
                                                     inget från Guds kärlek kan skilja
                                                     så är hans nåderika vilja 


                                                     Första Korinthierbrevet 

                                                     Paulus Korinther undervisning ger
                                                     utifrån det han i församlingen ser
                                                     om enhet och äktenskap han skriver
                                                     om kärlek det enda som förbliver
                                                     helig Ande och gåvor olika
                                                     att från kärlekens väg aldrig vika

                                                     Undervisar om det som efter döden sker
                                                     om en insamling till Jerusalem han  ber 
                                                     i sina framtidsplaner  inblick ger
                                                     Herren Jesu Kristi nåd utber


                                                   
Andra Korinthierbrevet

                                                    Paulus i Korintherbrevet, det andra,
                                                    bemöter dem som vill honom klandra
                                                    beskriver vad apostel är
                                                    om lidandet i Kristus lär
                                                    talar om taggen i köttet, han fått
                                                    och om positionen han uppnått
                                                    Påminner om att andras behov se
                                                    och om att frikostiga gåvor ge
                                                    delar sin plan att på nytt besöka,
                                                    uppbygga och deras kunskap öka


                                                  
Galaterbrevet

                                                   Paulus oss i brevet lär
                                                   att Jesus Kristus källan är,
                                                   Vill att Galater grunden förstår,
                                                   så att de inte in i lagiskhet går,
                                                   Under nåden de står,
                                                   frihet i kristus får,
                                                   Visar vad som i köttet sker,
                                                   och vad Anden för frukt ger,
                                                   Var och en ska bära sin egen börda 
                                                   och genom anden evigt liv få skörda


                                                  
Efesierbrevet

                                                   Paulus i Rom skrev
                                                   detta fångenskapsbrev
                                                   en rundskrivelse det var
                                                   som i Efesos blev kvar.

                                                  Församlingen Guds hus
                                                  uppfylld av Kristi ljus
                                                  kyrkan är kristi kropp
                                                  har i honom sitt hopp

                                                 Undervisar om Andens frukt
                                                 varnar för strid och otukt
                                                 ger församlingen detta bud
                                                 ta på hela Guds vapenskrud

 
                                                
Filipperbrevet

                                                 I fängelset Paulus skrev
                                                 glädjens eget lilla brev
                                                 Ha Kristus som Er förebild
                                                 så blir ni ej från honom skild

                                                 Ger en personlig hälsning
                                                 arbeta på Er Frälsning
                                                 för att uppgiften klara
                                                 måste ni eniga vara

       
                                                
Kolosserbrevet

                                               Visar de i Kolosse,troende
                                               att de av Jesus är beroende
                                               Allt är i Kristus berett
                                               han till alla behov sett

                                               Kristus och hans verk 
                                               sprids av dem som tror
                                               framgång och utveckling
                                               av bön beror  


                                               Första Thessalonikerbrevet  

                                               Församlingen i Thessalonike
                                               föredöme för andra i Guds rike  

                                               Paulus en rapport från Thimoteus får
                                               att de troget kvar i tro,hopp och kärlek står 

                                               Förmanar att leva moraliskt rätt
                                               vinna förtroende på detta sätt 

                                               Undervisar om vad med dem händer
                                               som dör innan Jesus återvänder
 
                                               Gör gott mot alla andra
                                               Trösta, bygg upp varandra  
 

                                               Andra Thessalonikerbrevet  

                                               Paulus undervisning ger
                                               om vad som i tidens slut sker
                                               livet blir svårt på många sätt
                                               men arbeta på och lev rätt
                                               så ska ni övervinna
                                               tröst och evigt liv vinna   

 
                                               Första Thimotesbrevet  

                                               Paulus tillbaka på livet ser   
                                               Thimoteus goda råd han ger 
                                               hur församlingsledare bör vara
                                               för att sin uppgift kunna klara
                                               att för förkunnelse, gudstjänst ansvara,
                                               församling vårda, från avfall bevara 
  

                                                Andra Thimoteusbrevet   

                                                Som sin andlige son Paulus
                                                Thimoteus ser
                                                han sitt testamente i brevet
                                                honom ger 

                                               Om livets slut yttersta tiden
                                               Paulus utförligt skriver
                                               information om sitt lidande
                                               och arbete han giver 

                                               Vill att Thimoteus till honom
                                               snart sig beger
                                               då han slutet på sitt liv,
                                               sina uppgifter ser 

         
                                               Brevet till Titus

                                               Beskriver vad Titus
                                               bör kunna och veta
                                               för att leda
                                               församlingarna på Kreta 

                                               Låt inte någon 
                                               på Dig se ner
                                               för församlingsliv
                                               regler ger 

                                              Tankar om hur de kristna
                                              ska leva och tro
                                              kärlek och goda gärningar
                                              ska hos dem bo


                                             Brevet till Filemon  

                                            Nåden som Gud 
                                            åt oss människor ger
                                            innebär att vi
                                            med nya ögon ser

                                            Onesimos på flykt
                                            sig begav  
                                            när han hos Filemon
                                            var slav 

                                            Paulus vill att Filemon
                                            sig lär
                                            att Onesimos är
                                            en broder kär   


                                           
Hebreerbrevet 

                                            Många har nog försökt  svara,
                                            med hypoteser förklara,
                                            vem författare kan vara,
                                            mottagarfrågan uppklara
                                            Ingen med frågorna blivit klar
                                            gåtorna saknar tydliga svar
                                            men brevets budskap finns kvar
                                            påminner om vem Jesus var,
                                            att han densamme fortfarande är,
                                            och för evigt förbliver vi oss lär,

                                            Talar om evangeliets grund
                                            jämför gamla och nya förbund
                                            Jesus  översteprästen vår
                                            som all vår synd sona förmår 
 

                                           Jakobs brev    

                                          Allt gott från himlaljusens 
                                          Fader vi får
                                          för evigt oförändrat fast
                                          detta står

                                          det är utan mening
                                          vara ordets hörare
                                          om man inte samtidigt
                                          blir dess görare

                                          Som det på  profeten Elias
                                          tid var
                                          rättfärdiga också nu på bön 
                                          får svar  

                                          Petrus första brev      

                                          I hoppet fasta stå 
                                          få andra att förstå
                                          vem Kristus är
                                          och vad han lär

                                          Tänk på att leva rätt
                                          på alla tänkbara sätt
                                          ni är kallade från mörker till ljus
                                          och är levande stenar i Guds hus
          
                                          Ondskans angrepp 
                                          kan ni klara
                                          genom att
                                          vaksamma vara


                                         
Petrus andra brev

                                          För att Guds eviga rike nå
                                          ska ni fasta i hoppet stå
                                          Vik inte av från rätta vägen
                                          sätt inte lit till mänsklig sägen

                                          Guds löften och hans ord
                                          evigt kvarstår  
                                          trohet gör att vi
                                          härligheten når 
   

                                         Johannes första brev   

                                         Viktigt veta vem Jesus är
                                         att han håller människan kär
                                         Kärleken vi av nåd får
                                         vidare till bröder når
                                         den som tror på Kristus är född av Gud
                                         älskar sin broder och håller Guds bud   


                                         Johannes andra brev 

                                         I ett kort brev, bara några rader små
                                         vill Johannes att läsarna ska förstå
                                         att Jesus Kristus också sann människa är
                                         ínte bara ande som villoläror lär 

          
                                        
Johannes tredje brev

                                         Till Gaius Johannes skrev
                                         varnings och uppmuntringsbrev
                                         förmaningen Gaius ta dig i akt
                                         så du inte som Diotrefes söker makt

                                         Till slut en förhoppning
                                         att det må ske
                                         att Johannes på nytt
                                         sin vän får se


                                         
Judas brev

                                         Judas, Jesu Kristi tjänare,
                                         Jakobs bror
                                         till dem som älskas av Gud
                                         på Jesus tror
                                         varnar för dem
                                         som har lära
                                         som bort från Jesus
                                         kan bära

                                         Bygg Ert liv under bön
                                         på Er allra heligaste tro
                                         var kvar i Guds kärlek
                                         så blir den till evigt liv en bro


                                           
Johannes Uppenbarelse

                                           Fången Johannes,
                                           gammal och klok
                                           skriver denna 
                                           sista bibelbok
                                           på bildspråk oändligt rik
                                           full av tal och symbolik
                                           i en tid då kejsaren
                                           berusad av makt
                                           kräver att alla tillber honom
                                           och hans prakt
                                          Johannes med dolt budskap 
                                           bilder och symbolord                         
                                           visar ingen är värd tillbedjan
                                           på denna jord
                                           endast slaktade lammet
                                           värd lovprisning få
                                           detta vill han läsarna
                                           ska veta, förstå
                                           Ny himmel, ny jord 
                                           han slutligen beskriver
                                           vita skaran vid tronen
                                           lovsång bedriver 
  

Här inleds nästa avsnitt i min "Bibelkommentar" i versform, där jag kommenterar varje kapitel i enskilda Bibelböcker. 

                                           FÖRSTA MOSEBOKEN  

                                           Skapelsen  

                                            Varde ljus och det vart ljus
                                             i Guds eget stora hus
                                             allt inte längre mörkt, grått
                                             och Gud såg att allt var gott
                                             vidare han i skapandet gick
                                             på så sätt vi jord och himmel fick
                                             ( I Mos. 1 )

                                              
Skapelsen

                                              Adam fick sitt hem
                                              i Edens lustgård
                                              fick där växter och djur
                                              i sin vård
                                              Eva skapades till hans hjälp
                                              och fasta stöd
                                              De fick av Gud veta
                                              att kunskapens frukt ger död
                                              Så skulle nu man och kvinna
                                              tillsammans klara
                                              sin stora uppgift
                                              att skapelsen ta till vara 
                                              ( 1 Mos. 2 )   


                                               Syndafallet 

                                               Olydnad mot skapelsens Gud
                                               mot hans uttalade förbud
                                               gör att Adam och hans hustru Eva
                                               utanför paradiset får leva
                                               får med arbete och stor möda
                                               kämpa för att odla sin gröda
                                               ( 1 Mos. 3 )


                                                
Bröder

                                                Var är din bror
                                                frågan så stor
                                                Kain i begynnelsen fick
                                                då han brodermord begick

                                                När vi idag världen ser
                                                detsamma runt om oss sker
                                                hot, våld mot de som är nära
                                                som borde vara så kära

                                                Frågans allra första svar
                                                lever fortfarande kvar
                                                lika högaktuell och stor
                                                ska jag ta vara på min bror
                                                ( 1 Mos. 4 )

                                                
Släkttavla

                                                Här början på min släkttavla
                                                jag har
                                                men en del forskning finns
                                                än för mig kvar
                                                innan jag med  mina 
                                                släktled är klar
                                                och jag fått om mina 
                                                förfäder svar
                                                
                                                Adam och Eva mina
                                                stamfäder är
                                                detta skapelseberättelsen
                                                mig lär
                                                men från vem av deras söner
                                                härstammar jag
                                                om detta är är min kunskap
                                                helt klart svag
                                                ( 1 Mos. 5 )

                                               
Ondska

                                               När våld och ondska helt tar över
                                               och Gud man inte behöver
                                               han ångrar skapelsebeslut
                                               vill på all ondska göra slut
                                               men i nåd han till Noa ser
                                               ett stort bygguppdrag honom ger
                                              (1 Mos. 6)

 
                                                
Floden

                                                Guds röst Noa hörde
                                                till räddning det förde
                                                regnet det föll
                                                som aldrig förr
                                                men Noa sig höll
                                                inom arkens dörr
                                                räddas tillsammans
                                                med familj och djur
                                                från tidernas
                                                allra värsta regnskur
                                                (1 Mos. 7)


                                                
Flodens slut

                                                Vattnet jorden täckte
                                                och allt liv det släckte

                                                I arken,
                                                som Noa låtit bygga,
                                                kunde familj och djur,
                                                vara trygga
                                                Ut ur arken
                                                kunde alla gå,
                                                Guds löften
                                                kan man lita på
                                               (1 Mos. 8)
 

                                               
Regnbågen

                                                Gud, Noa och efterkommande,
                                                sitt ord ger
                                                att när man på himlen
                                                regnbågen ser
                                                bär den löfte med sig
                                                åt oss alla
                                                att regnet aldrig mer
                                                ska så falla
                                                att livet på jorden
                                                plånas ut
                                                trots att ondskan
                                                ej tagit slut
                                               ( 1 Mos. 9 ) 

                                                
Fruktsamhet 

                                                Fruktsamheten är stor
                                                som i mänsklighet bor
                                                från Noas söner tre
                                                har det hunnit ske
                                                att på vår jord oändligt stor
                                                människor nästan överallt bor
                                                jag är släkt med dem alla
                                                bröder, systrar dem kalla
                                                (1 Mos.10)
 

                                                 
Babel

                                                I Babel människor
                                                kände sig trygga
                                                Ett torn till himlen
                                                där de tänkte bygga
                                                Men Gud dem gav
                                                så olika språk
                                                att det blev
                                                allt mera kiv och bråk
                                                och de spriddes över jord
                                                enligt författarens ord
                                                (1 Mos 11)

                                                 
Abram

                                                Kallelse från Gud
                                                Abram fick
                                                lydig till löfteslandet
                                                han gick
                                                men drevs därifrån
                                                av hungersnöd
                                                kom till Egypten
                                                där det fanns bröd

                                                Abram berättar ej sanningen
                                                om Sara
                                                då han befarar att hans liv
                                                är i fara
                                                Farao dock sanningen
                                                förstår
                                                då olyckor
                                                landet övergår
                                                ber att Abram snarast
                                                därifrån går
                                                så på nytt inför ett uppbrott
                                                han står
                                               (1 Mos.12)


                                               
Abram och Lot

                                               Om boskap tvister, Skärmytslingar, hot
                                               mellan tjänare till Abram och Lot
                                               beslutar att skilda vägar gå
                                               för att plats med boskaphjordar få
                                               Gud åt Abram ett löfte ger
                                               att han får all mark han ser
                                              (1 Mos.13)


                                               
Krig

                                               Abram drar ut i krig,
                                               befriar brorsonen Lot,
                                               besegrar kungar fyra
                                               Melkisedek välsignar,
                                               kungen i Sodom
                                               Abram sin vänskap bedyra
                                               (1 Mos.14)


                                               
Löfte
       
                                                Abram får höra Herrens ord
                                                att hans släkt ska uppfylla jord
                                                men han har svårt att på det löftet tro
                                                att hans ättlingar skall landet bebo

                                                Men Gud vill denna stund
                                                med Abram sluta förbund
                                                och  ett förnyat löfte åt honom ger
                                                din släkt ska bli talrik som stjärnor du ser
                                                (1 Mos. 15)


                                              
Hagar och Ismael

                                               När Hagar en uppsträckning fick,
                                               hon ensam uti öknen gick

                                               Uppgiven, hör hon Guds röst
                                               får då ny styrka och tröst,
                                               av budskapet hon får,
                                               hem till sin matmor går

                                                Sonen Ismael hon föder
                                                först men inte störst av bröder
                                                (1 Mos 16)


                                                
Abraham

                                                Beskedet till Abram från Gud lyder
                                                Abraham  ska du nu heta
                                                namnet fader till många betyder
                                                får vi och Abraham veta

                                                Trots att han nog börjar undra
                                                fyller ju nästa gång hundra
                                                på allvar han Guds löfte tar
                                                att han till Isak ska bli far

                                                I denna helt speciella stund
                                                upprättas ett helt nytt förbund
                                                och Abraham får från Gud påbud
                                                om omskärelse av sin förhud 
                                                (1 Mos 17)  

                                               
Löfte och domshot

                                               Abraham och Sara gäster fick
                                               innan dessa från deras hem gick
                                               förmedlas löfte till Sara och Abraham
                                               att de ska bli upphov till en stor folkstam
                                               Sara åt detta tvivlande ler
                                               men i framtid trots allt undret sker

                                               Abraham får budskap om brorsonen Lot
                                               om Sodoms och Gomorras undergångshot 
                                               För städernas innevånare han till gud ber
                                               vädjar om att Gud till de rättfärdiga ser         
                                               (1 Mos.18)

                                                
Sodom

                                                Änglar till Sodom anländer
                                                där ondskan mot dem sig vänder
                                                Till deras försvar träder Lot
                                                men också han utsätts för hot

                                                Gud pöbeln med blindhet slår
                                                där de utanför porten står
                                                Änglarna Lot ur staden för
                                                innan Guds dom den helt förgör
 
                                                Lot lyssnade men ej hans maka
                                                till maning fly, se ej tillbaka
                                                därför går det som det går 
                                                Lots maka som saltstod står
                                                (1 Mos 19)

                                                
Nödlögn

                                                För att undvika fara
                                                liv och hälsa bevara
                                                och egna skinnet klara
                                                får Sara en syster vara

                                                I drömmen talar Herren Gud
                                                ger Abimelek ett påbud
                                                att inte Sara vidröra
                                                utan henne återföra

                                                Abraham om välsignelse ber
                                                Abimelek honom gåvor ger
                                                och Gud i sin nåd till båda ser
                                                så ingen kan önska något mer
                                                (1 Mos 20)                                                Löftets son   
          
                                               Löftet till slut i fullbordan går
                                               de åldriga makarna son får
                                               inget blir längre som förut
                                               Hagar med son drivs i öknen ut
                                               (1 Mos. 21)
                                               

                                               
Offer

                                              Gud troheten prövar
                                              Abraham lydnad övar 
                                              Gud en utväg honom ger
                                              vädur som offer utser
                                              Abraham från Herren får löftets ord 
                                              om välsignelse från alla på jord
                                              hans säd ska bli talrik som strandens sand 
                                              och som stjärnorna på himmelens rand  
                                              (1 Mos. 22)

                                            
                                             
Död

                                              Tillsammans genom livet de gått
                                              vid varandras sida troget stått

                                              Slutligen döden skiljer dem åt
                                              med stor sorg, saknad, tårar och gråt

                                              Abraham begraver sin Sara 
                                              och får utan henne sig klara.      
                                              (1 Mos.23)


                                              
Friaruppdrag
     
                                              Abraham tjänare på uppdrag sänder
                                              lyckosam denne till hemmet återvänder
                                              med på färden han Rebecka har
                                              som utvald till Isaks hustru var
                                              (1 Mos. 24) 

                     
                                              
                                             
Gammelfar

                                              Ny hustru Abraham tar
                                              på ålderdomens dar
                                              med Ketura sex söner får
                                              sedan mätt av dagar och år
                                              vid det oundvikliga står
                                              och in i evigheten går
                                              
                                              Rebecka två söner föder,
                                              så olika tvillingbröder
                                              Esau en ivrig jägare är
                                              medan Jakob däremot är hemkär
                                              För att på Jakobs soppa bli mätt
                                              Esau säljer förstfödslorätt
                                              (1 Mos.25)                                           
                                                           
                                             
Isak

                                              Isak följer i Fader Abrahams
                                              spår
                                              från sin hemtrakt, vid hungersnöd han
                                              går
                                              Låter omgivningen ej sanningen
                                              förstå
                                              utan frun Rebecka får för hans syster 
                                              stå
                                              Blir som jordbrukare
                                              framgångsrik
                                              på ägodelar och
                                              boskap rik
                                              (1 Mos 26)


                                              
Välsignelse

                                             Jakob genom svek
                                             fars välsignelse får
                                             när han sin mor
                                             Rebeckas ärende går
                                             Esau planerar att
                                             hämnd på brodern ta
                                             som flykting får Jakob
                                             från hemmet dra                                        
                                            (1Mos.27)  

  
                                            
Ängladröm

                                             Hemmapojken får
                                             upplevelse ny
                                             när han från broder
                                             Esau får fly

                                             På vägen han i dröm
                                             änglar ser
                                             som på stege klättrar
                                             upp och ner

                                             Han också Herren Gud ser
                                             och hans röst hör
                                             som välsignelselöfte
                                             till honom för
                                             (1 Mos.28)


                                            
Fruar

                                             Jakob blir av Laban mottagen
                                             på bästa sätt
                                             Löftet att få Rakel som fru han
                                             får ganska lätt
                                             men efter att ha tjänat
                                             för Rakel i sju år
                                             är det istället Lea som han
                                             till hustru får
                                             ytterligare sju år i tjänst hos
                                             Laban han går
                                             innan målet att få Rakel till
                                             maka han når
                                             Lea sin förstfödde son
                                             Ruben föder
                                             den första i raden av
                                             många bröder
                                             (1 Mos 29)

              
                                            
Familjeliv

                                             Rakel, som Jakob
                                             över allt håller kär
                                             till skillnad från Lea,
                                             helt ofruktsam är
                                             därför hon tjänsteflickan,
                                             till Jakob som hustru ger
                                             genom henne Dan och Naftali
                                             världens ljus ser

                                             Kampen mellan Lea och Rakel
                                             den fortgår
                                             Lea flera söner samt dottern
                                             Dina får
                                             men till slut Rakel
                                             sonen Josef föder
                                             som när han föds
                                             har tio äldre bröder

                                             Jakob tar med list över många
                                             av svärfars getter och får
                                             som rik och välmående familjefar
                                             han därför snart står
                                             (1 Mos.30)

           
                                              
                                            
Familjeslitningar

                                             Jakob får med list mer än väl
                                             vad familjen behöver
                                             tar stor del av svärfar Labans
                                             rikedom över

                                             Laban och sönerna
                                             märker vad som sker
                                             de sedan med oblida
                                             på Jakob ser

                                             Jakob orolig för att något
                                             familjen ska hända
                                             beslutar att till föräldrahemmet
                                             återvända

                                             Hastigt bort från Labans
                                             domäner han går
                                             med honom följer familj,
                                             getter och får

                                             Laban och hans anförvanter
                                             följer hans spår
                                             Jakob och alla hans medflyende
                                             de når
 
                                             Efter Guds tilltal talar
                                             Jakob och Laban ut
                                             på så sätt blir det på den
                                             ovänskapen ett slut
                                             ( Mos. 31)  


                                             
Oro

                                             Jakobs förflutna hinner honom
                                             i fatt
                                             orolig blir hans dag, såväl som
                                             hans natt

                                             Akut blir frågan vad som
                                             händer
                                             den dag då han hem
                                             återvänder

                                             Jakobs kamp blir under 
                                             natten svår
                                             i närkamp med Gud
                                             han går

                                             Som segrare han 
                                             till slut står
                                             del av Guds
                                             välsignelse får
                                             (1 Mos.32) 

                                     
                                                
Förlåtelse

                                             De  skilda vägar en gång för länge 
                                             sedan gick
                                             då Jakob genom list, Isaks
                                             välsignelse fick

                                             Nu efter många år
                                             möts de åter
                                             tar varandra i famn
                                             och förlåter

                                             Om vi idag det samma
                                             kunde göra
                                             så skulle det mycket gott
                                             med sig föra
                                             (1 Mos.33)

                                           
                                            
Illdåd
 
                                             En läsning, så skrämmande
                                             mörk och dyster
                                             när Simon och Levi 
                                             hämnas sin syster         
                                             Dödar, plundrar, ödelägger 
                                             och förgör 
                                             framtida samlevnad med 
                                             grannar förstör 
                                             (1 Mos.34) 


                                             
                                             
Livsdramatik

                                             Jakob Guds tilltal
                                             än en gång hör
                                             detta honom till
                                             Betel åter för
                                             med avgudar han där
                                             gör sig av 
                                             de under terebint
                                             får sin grav 
 
                                             Rakel Benjamin 
                                             föder 
                                             blir nummer tolv av 
                                             bröder
                                             förlossningen får dock 
                                             tragiskt slut 
                                             då Rakels livslåga 
                                             blåses ut 
                                             Isak också lämna detta
                                             livet får   
                                             Jakob utan älsklingsfru 
                                             och far står 
                                             ( I Mos. 35)   


                                               Släktregister  

                                             Över Horer och Edomiter 
                                             ett släktregister 
                                             en människorad med såväl 
                                             förtjänster som brister 
                                             de levde här  sina dagar och år 
                                             lämnade i historien små spår                
                                             Söner av Esau de var
                                             nu finns bara deras namn kvar 
                                             (1 Mos. 36)                                             
                         

                                                 
                                             Josef 

                                             Drömmare han var
                                             stod nära sin far,
                                             bröder med avund ser, 
                                             hur han dräkt Josef ger
 
                                             När bröderna vaktar får
                                             Josef till dem med mat går
                                             i brunn de honom slänger
                                             hans liv på skör tråd hänger 

                                             Våldets och lögnens väg väljer
                                             och Josef som slav de säljer
                                             till pappa de budskapet ger
                                             Josef finns inte i livet mer
                                             (1 Mos.37) 


                                             
Juda

                                             Judas två äldsta söner 
                                             unga dör  
                                             han sin svärdotter Tamar
                                             med barn gör 
                                             Tvillingar hon åt honom sedan 
                                             föder   
                                             Peres och Sera heter dessa 
                                             bröder      
                                             (1 Mos. 38) 


                                              Fängelse 

                                           När Josef som slav till Egypten 
                                           anländer         
                                           går allt till en början honom 
                                           väl i händer 
                                           men så hans lycka till olycka 
                                           sig vänder 
                                           och Potifar honom till fängelse
                                           sänder 
                                            (1 Mos. 39)

                                          
Fångenskap
 
                                           I fängelset Josef  på alla sätt
                                           sig sköter
                                           personal och medfångar
                                           med respekt bemöter
                                           han uttydning på drömmar ger
                                           och det som han sagt också sker
                                           (1 Mos. 40)

                                     
                                           
Frihet

                                           När Josef hör Faraos drömmar
                                           om ax och kor
                                           han förutsäger att snart kommer
                                           hungersnöd stor
                                           han friheten av Farao
                                           återfår
                                           och snart han som kungens
                                           närmaste man står
                                           ( 1 Mos 41)

                                      
                                           Brödramöte  

                                           Jakob sina söner efter säd 
                                           sänder
                                           en karavan mot Egyptens land 
                                           avgår 
                                           Innnan bröderna till Kanaan
                                           återvänder
                                           inför broder Josef de bävande 
                                           står

                                           Men att mannen med 
                                           stor makt
                                           är brodern som såldes
                                           till slav
                                           som de visat hat och
                                           förakt
                                           nu är den som ställer
                                           krav
                                           kan inte deras sinnen och 
                                           hjärna nå
                                           fast de gärningars lön
                                           börjar förstå
                                           (1 Mos. 42)


                                          
Andra resan
 
                                          En andra resa mot söder
                                          för tio av josefs bröder
                                          Jakob dyrbara gåvor
                                          med dem sänder
                                          med hopp att
                                         "stränge mannen sig omväder" 
                                          Josef bjuder dem alla på stor fest
                                          där Benjamin får äta allra mest
                                          ( 1 Mos. 43) 


                                         
Dramatik

                                          Josefs budskap: fyll deras säckar
                                          med så mycket de kan ta
                                          fina silverbägaren överst i säcken 
                                          ska "yngsten" ha 

                                          Sedan det dramatiska
                                          slag i slag händer
                                          Josef förvaltaren
                                          efter bröder sänder
                                          och han i fatt dem hinner
                                          silverbägaren finner.

                                          Alla till Josef återvänder
                                          tvår i oskuld sina händer  
                                          förtvivlade inför Josefs krav
                                          att Benjamin ska bli hans slav

                                          Juda inför sin bror
                                          håller ett långt tal
                                          förklarar allt,
                                          ställer Josef inför val 
                                          "ta istället mig till slav
                                          annars drivs vår far i grav"
                                          (1 Mos. 44)

                                
                                            Försoning  

                                           Josef tillkännager för bröderna
                                            vem han är 
                                            berättar hur han blivit Faraos
                                            dignitär
                                             
                                            Han sin fulla förlåtelse
                                            dem alla ger
                                            vittnar om att Gud är med
                                            i allt som här sker
                                            visar att han håller 
                                            Benjamin kär
                                            i fem högtidsdräkter 
                                            han honom klär
     
                                            Budskap till fader Jakob 
                                            med han sänder 
                                            när bröderna mot hemmet
                                            återvänder
                                            Farao och Josef bakom
                                            gästfri inbjudan står
                                            Jakob med sin familj
                                            det bästa i Egypten får
                                            (1 Mos. 45)

                   
                                           
                                           
Flytt

                                           Jakob mot Egypten far
                                           med allt han äger och har

                                           I tacksamhet han offrar till Gud
                                           som talat och gett honom bud
                                           att han helt oförskräckt ska vara
                                           med familjen vidare fara

                                           Enligt planen resan går
                                           fram till Egypten de når
                                           där det som är helt omöjligt sker
                                           Jakob "döde" sonen återser
                                           (1 Mos.46)


                                           
Etablering

                                          Farao Jakob Gosen
                                          som bosättningsort ger
                                          där familjen växer
                                          de blir bara fler och fler

                                          Josef fortsätter arbetet
                                          och säd fördelar åt alla
                                          Egyptens egentlige ledare
                                          kan man honom kalla

                                          Jakob edslöfte
                                          av Josef tar
                                          att få gravplats
                                          hos far och farfar
                                         (1 Mos. 47)


                                         
Välsignelse

                                          Jakob på väg
                                          att in i evigheten gå
                                          men välsignar först
                                          Josefs söner två
                                          Han dock på
                                          begreppen vänder
                                          när han korsar
                                          sina händer
                                          Efraim förnämsta
                                          välsignelsen får
                                          den Manasse skulle haft
                                          på grund av år
                                          (1 Mos. 48)


                                         
Avsked

                                         Jakob sina söner alla 
                                         en sista gång till sig kalla
                                         ger dem sista visdomsord
                                         innan han lämnar denna jord

                                         En inblick hinner han att ge
                                         om vad som kommer att ske
                                         om framtiden de inte ser, eller förstår
                                         då ättlingarna till hemlandet åter går
                                        (1 Mos.49)


                                          Epokslut

                                         Josef sin far begråter
                                         för honom till sitt land åter
                                         bröderna han förlåter

                                         Han lever sedan goda år
                                         barnbarn och barnbarnsbarn han får
                                         innan han till fäderna går
                                         (1 Mos.50) 

                                         ANDRA MOSEBOK

                                          Mose för folket från slaveri
                                          i Egyptens land
                                          genom Röda havet
                                          över till Sinais strand
                   
                                          Får på Sinais berg bud
                                          från skapelsens enda Gud
                                          Folket genom öknen han för
                                          deras olydnad resan stör.

                                          Öknens mat är vaktlar
                                          och manna
                                          Utanför löfteslandet
                                          får folket stanna

                                           
                                         
Nya tider

                                           Tiden gått, minnet av Josefs gärning
                                           lever inte kvar
                                           Klimat för folket hårdnar
                                           inget är som förr det var
                          
                                           Ny härskare, maktfullkomlig despot
                                           ingen barmhärtighet har
                                           beordrar "döda gossar små"
                                           genom list man gossarnas liv spar

                                            Men diktatorer hade då som nu 
                                            sina egna grymma svar
                                            vid Nilen står många förtvivlade,
                                            som hoppet förlorat har
                                            ( 2 Mos.1) 

                                            Kunglig adoptering 

                                            Av sin mor i vassen gömd
                                            men ej av familjen glömd 

                                            Systern stod vid floden vakt
                                            såg prinsessan i sin prakt
                                            som i Nilen tog sig ett bad
                                            och Mose fann bland vassens blad

                                           Miriam erbjöd prinsessan amma
                                           på så sätt kom Mose hem till mamma  

                                           Blev senare av prinsessan adopterad
                                           som vuxen av orättvisor exalterad    
                                           dräper Egyptisk man
                                           och flyr till Midjan
                                           där han fru och barn snart får
                                           med svärfars får i vall går
                                           (2 Mos. 2)  


                                           Kallelse   

                                           Mose ut i öknen går
                                           vaktar svärfar Jetros får

                                           Ser törnbuske i lågor
                                           står där med sina frågor

                                           Herren Gud han då får höra
                                           talar om vad han vill utföra 

                                           Gud genom Mose under vill göra
                                           till löfteslandet sitt folk föra

                                           Trots att han nått sina åttio år
                                           inför sitt livs största utmaning står 
                                           (2 Mos.3)


                                            Tvekan

                                            Mose tyckte inte han dög
                                            då hans tunga var för trög
                                            och tvekande därför står
                                            inför uppgiften han får

                                            Dialog som uppdrag berör
                                            Mose med Gud i öknen för 
                                            Löftet han sedan får
                                            att han inte ensam går  

                                            Broder Aron ska
                                            hans röst vara
                                            hjälpa honom 
                                            uppdraget klara

                                            Mose på Guds kallelse
                                            och löfte tror
                                            på väg mot Egypten
                                            möter han sin bror

                                            Tillsammans
                                            de till folket går
                                            som nu kunskap
                                            om Guds plan får
                                            (2 Mos.4) 

                                            Inför Farao   

                                            Mose och Aron bär sitt bud,
                                            till Farao, från Herren Gud              
                                            om att folket ledigt ska få 
                                            så att de ut i öknen kan gå
                                            fira högtid, Gud ära
                                            sin lovsång frambära 

                                            Farao vill grepp om folket hålla
                                            fogdar får lova att än mer kolla            
                                            kraven på Israels barn blir nu ännu fler 
                                            förtvivlade till Farao de sig beger            
                                            Han deklarerar att de är lata
                                            och helt ska sluta gnälla och gnata 
                                            (2 Mos.5)


                                            Uppdragstvekan

                                            Gud på nytt sitt ord
                                            till Mose och folket ger
                                            han folkets
                                            lidande och slaveri ser
                                            Lovar snart kommer frihetens
                                            timma att slå
                                            då får ni från fångenskap
                                            till löftesland gå
                                            
                                            Folket orkar inte 
                                            budskapet till sig ta
                                            utan fortsätter
                                            med tegel streta och dra

                                            Mose får på nytt uppdrag
                                            att inför Farao stå
                                            tvekar åter igen
                                            och argumenterar  som så;
                                            jag ingen tro 
                                            på min förmåga har,
                                            svårt att tala 
                                            och att finna rätt svar
                                            (2 Mos.6) 

       
                                            Första plågan   

                                            Efter tvekan Mose och Aron 
                                            på Guds befallning går 
                                            och inför Farao med Guds ord 
                                            och staven de står 
                    
                                            Staven blir till orm 
                                            stor, stark, glupsk, enorm 
                                            Slukar trollkarlarnas 
                                            ormar små 
                                            Farao vill ändå 
                                            inte förstå
                                            därför Nilens väldiga flod
                                            förvandlas till stinkande blod 
                                            (2 Mos.7)


                                            Grodor, myggor, flugor

                                            På nytt Herren Guds ord,
                                            Mose till Farao, frambär
                                            om Du inte ger efter
                                            får Du av grodor besvär

                                            Så grodorna kom
                                            över Egyptens land
                                            översvämmade hus,
                                            åkrar, berg och strand

                                            Farao då Mose och Aron
                                            om förskonande ber 
                                            lovar att Israels barn 
                                            får offra till Gud om så sker 

                                            Mose till Herren Gud
                                            sig vänder
                                            och han bort 
                                            alla grodor sänder
 
                                            Men sitt löfte Farao
                                            inte håller
                                            utan greppet 
                                            om folket behåller

                                            Myggor nästa svåra plåga
                                            som drabbar människor och djur
                                            Farao vägrar backa
                                            trots lidande folk och kreatur

                                            Stora svärmar av flugor 
                                            sedan landet täcker 
                                            och Farao tycker nu 
                                            att lidandet räcker 

                                            På nytt lovar Farao 
                                            att folket ska få frihet 
                                            men med flugorna 
                                            försvinner hans generositet   
                                            (2 Mos.8)                                            


                                            Pest, bölder, hagel 

                                            Mose besöker Farao på nytt
                                            som åter igen ett ja till nej bytt 
                
                                            Mose varnar för svår boskapspest 
                                            men Farao tror sig veta bäst 

                                            Trots att budskapet i uppfyllelse går 
                                            Farao kvar i sin position står 
                                            folket ingen frihet får 
                                            utan slaveri består 

                                            Bölder drabbar då
                                            Egyptierna alla,
                                            det får ej Farao att
                                            till föga falla 

                                            Oväder med hagel
                                            och åska utan like
                                            drabbar då hårt
                                            Faraos så mäktiga rike

                                            Runt honom
                                            det blixtrar och smäller
                                            kamp för liv
                                            är det nu som gäller

                                            Han är åter beredd
                                            att folket frihet ge
                                            men när ovädret tystnar
                                            han låter det ej ske
                                            (2 Mos.9) 


                                            Gräshoppor, mörker 

                                            Mose förkunnar för Farao, 
                                            gräshoppor ska landet täcka
                                            Faraos hovmän tycker,  
                                            nu får det med katastrofer räcka
 
                                            Farao fortsätter 
                                            villkor diktera 
                                            vill egna eftergifter 
                                            minimera      
                                            därför täcker gräshoppornna 
                                            hela hans land
                                            från Saharas öken
                                            till Röda havets strand 

                                            Farao förklarar att folket
                                            sin frihet ska få
                                            För att fira Gudstjänst 
                                            ska de från Egypten få gå

                                            Kungen ändrar sig 
                                            dock på nytt
                                            när dag utan 
                                            gräshoppor grytt

                                            Dagarna blev 
                                            mörkaste natt
                                            ingen kunde se
                                            ett enda skvatt
                                            Farao vill likväl 
                                            ej kapitulera    
                                            utan fortsätta 
                                            på folket profitera 
                                            tror fortfarande 
                                            han äger all makt
                                            uppmanar Mose 
                                            att ta sig i akt          
                                            (2 Mos.10)


                                             Sista plågan 

                                             Gud för Mose 
                                             sista plågan 
                                             tillkännager
                                             lovar att 
                                             nu kommer Farao
                                             att släppa er 

                                             Farao får av Mose 
                                             sen höra 
                                             vad Gud i Egypten 
                                             tänker göra 
                                             att död och sorg 
                                             ska drabba detta land 
                                             från norr till söder 
                                             från öken till strand
                                             (2 Mos. 11) 


                                            Påskregler 

                                            Mose och Aron får påbud 
                                            om påsken av Herren Gud                
                                            Regler att taga i akt,
                                            angående lammets slakt, 
                                            påskhögtidens kost,
                                            om blod på dörrpost

                                           Israels barn gjorde sen allt
                                           som Gud genom Mose befallt
                                           Egytierna drabbades av 
                                           sorg och död 
                                           Israels barn åt sitt lamm 
                                           och osyrat bröd 

                                           Egyptierna tog katastrofen hårt 
                                           Farao befallde "gå från landet vårt,                                            tag med ägodelarna alla 
                                           och lämna oss"        
                                           han insåg att han inte längre 
                                           mot Gud kunde slåss 
                                           (2 Mos.12)


                                          Befriat folk

                                          Allt förstfött helgas åt Gud
                                          om detta gav han själv bud
                                          gav också om osyrade brödet föreskrifter
                                          för att påminna om hans befrielsebedrifter

                                          På slaveriet var det nu slut
                                          från fångenskap tågar folket ut 
                                          molnpelaren ledde dem framåt varje dag
                                          eldpelaren varje natt när sikten var svag
                                          ( 2Mos.13)

                                         
                                          Räddade 

                                          Farao ånyo mot Israel 
                                          sig vänder
                                          sina krigstrupper efter
                                          folket han sänder 

                                          Hjälplöst folket vid
                                          Röda havets strand står
                                          frustrerade talesmän
                                          till Mose går 

                                          Varför har Du fört
                                          oss hit ut
                                          våra liv kommer   
                                          att ta slut

                                          Vi har ingen chans 
                                          att oss försvara,
                                          bättre vi i Egypten
                                          fått vara

                                          Genom Mose
                                          Gud folket svarar
                                          sin räddningsplan
                                          förklarar

                                          Mose sträcker
                                          sen sin stav ut
                                          vattnet i havet
                                          tar då slut

                                          Israels barn
                                          torrskodda går
                                          snart de på
                                          andra sidan står

                                          Faraos här
                                          efter dem följer
                                          vattenmassor
                                          över dem sköljer
                                       
                                          Folket av detta
                                          sig lär
                                          att Gud stor
                                          och mäktig är
                                          (2Mos.14)


                                          Lovsång 

                                          Mose och folket Gud prisar
                                          över nåden han dem visar

                                          "Du mäktige fienden övervinner
                                           hästar och vagnar i havet försvinner 
                                           Du sträcker ut Din högra hand
                                           planterar oss i löftets land 
                                           Till Din makt och ära 
                                           vill vi sången frambära"
                                           (2 Mos.15)


                                           Källa

                                           Folket vandringen återupptar 
                                           går i öken, utan vatten, i tre dar
 
                                           Fann källa i Mara, 
                                           där vattnet beskt var
                                           Mose en träbit 
                                           på Guds befallning tar 
                                           kastar den i källan ner
                                           undret med vattnet sker

                                           Följande lärdom folket får
                                           innan de mot löftesland går
                                           "Om Ni lyssnar till Gud 
                                           hans befallning och bud           
                                           så skall han Er bevara 
                                           och Er läkare vara"
                                           (2 Mos.15) 


                                           Vaktlar och manna

                                           Folket i öknen knotar och klagar
                                           tycker att det är jobbiga dagar
                                           "om vi ändå fått dö för Herrens hand" 
                                           vid köttgrytorna i Egyptens land 
                                           vi hade det bra där
                                           medan vi svälter här"

                                           Gud genom Mose sitt löfte ger 
                                           det ska regna mat från himlen ner         
                                           Det han lovat också sker 
                                           Gud är trofast folket ser 

                                           Vaktlar hela lägret täcker
                                           alla får kött så det räcker 
                                           på morgonen folket ser
                                           allt manna som regnat ner 

                                          I fyrtio år Gud manna sänder
                                          tills folket till Kaanan anländer 
                                          (2 Mos.16)  


                                          Släckt törst   

                                          Folket från plats till plats drog
                                          läger i Refidim slog

                                          Folket Mose mot väggen ställer
                                          de knotar, anklagar och skäller
 
                                          Varför har Du i öknen fört oss ut 
                                          här kommer våra liv av törst ta slut

                                          Mose åter till Herren sig vänder 
                                          och på nytt han sin hjälp folket sänder
 
                                          När Mose med staven på klippan slår
                                          vattnet flödar, alla törstande når 
                                          (2 Mos. 17)


                                          Seger 

                                          Nya akuta problem för Mose uppstår
                                          när Amalekiter till blixtangrepp går
                                          Mose Josua uppdraget ger
                                          jag vill att du soldater utser
                                          själv ska jag på kullen med lyftad stav stå
                                          så kommer Herren låta oss segern få 
                                          
                                          Mose ställer sig på kullens krön
                                          lyfter händer mot himlen i bön 
                                          Aron och Hur stöder Mose händer
                                          och Herren Gud sin hjälp dem sänder
                                          Josua och hans soldater bataljen vinner
                                          Amalekiter ur historien försvinner 
                                          (2 Mos.17) 

                                          Kärt besök 

                                          Ryktet att Gud, genom Mose,
                                          befriat folket, Jetro når
                                          tillsammans med Moses fru
                                          och söner han till svärsonen går

                                          Jetro det bekymmersamma
                                           läget för Mose förstår
                                           analyserar, sedan genomtänkt
                                           lösning föreslår

                                           Inte många vid fyllda 
                                           åttio år
                                           värdefulla råd, av sin
                                           svärfar får
                                           ( 2 Mos.18)


                                          Gudsuppenbarelse

                                          Folket läger i Sinai slår
                                          Mose upp till Gud, på berget går
                                          Herren Gud där han hör
                                          som sitt budskap framför
                             
                                          Du ska förkunna, vara min tolk
                                          framföra budskapet till mitt folk
                                          jag på örnavingar burit Er
                                          nu jag detta erbjudande ger
                                          Ni mitt utvalda folk får vara
                                          om Ni lyssna, till mig, kan klara

                                          Folket svarade, vi vill på Gud höra
                                          och allt vad han sagt, till dig, vill vi göra
                                          (2 Mos. 19)

                                          Tio Guds bud

                                          Du skall ingen annan Gud ha
                                          än mig
                                          Jag ju från Egypten räddade 
                                          dig  

                                          Missbruka Guds namn
                                          du inte får
                                          för då du inte ostraffad
                                          går

                                          Tänk på att helig hålla
                                          varje sabbatsdag  
                                          då Guds vilodag är 
                                          av ett helt unikt slag 
     
                                          Visa aktning för 
                                          mor och far
                                          du får då leva 
                                          många dar

                                          Du ska inte någon
                                          döda
                                          eller äktenskap 
                                          föröda

                                          Du ska inte andras 
                                          egendom ta
                                          eller genom falskt
                                          vittnesbörd bedra 
     
                                          Du ska inte ha begär till egendomar
                                          som tillhör din nästa 
                                          ej begär till hans slav, oxe, åsna             
                                          ej för hans hustru dig fästa             
                                          ( 2 Mos.20)


                                          Slavar

                                          Med hebreisk slav du köpt, ska det vara så
                                          efter sex år ska han sin frihet återfå
                                          hade han med sig maka
                                          får han henne tillbaka

                                          Om hans herre honom hustru gett 
                                          och äktenskapet till barn har lett
                                          får han dock ensam till friheten gå
                                          familjen hos hans herre stanna få
                                          han kan dock välja att vara kvar
                                          hos husbonde, där han sin familj har

                                          En slavinna har rätt till mat, kläder och bostad 
                                          för övrigt inte många skäl till att vara glad
                                          om husbonden vill henne ha
                                          så är det bara henne ta
                                          om han henne inte längre sen vill se
                                          ska han dock henne frihet återge 
                                          Om husbonden väljer att som sonhustru henne utse
                                          ska han då också henne en dotters rättigheter ge
                                           (2 Mos.21) 

                                           Liv för liv

                                           Om någon man gör ett fel
                                           sätter annans liv på spel
                                           grundreglerna har vi här
                                           som Mose allt folket lär
                                           liv för liv, tand för tand
                                           fot för fot, hand för hand

                                           In i minsta detalj lagarna går
                                           oxar som stångar, brunn som öppen står
                                           De reglerar vuxna mäns bråk
                                           med eller utan sten och påk
                                           (2 Mos 21)


                                           Lagar

                                           Vid stöld av oxe eller får
                                           så här för boskapstjuv det går
                                           straffet hans blir strängt och böterna dyra
                                           oxe ersätts med fem och får med fyra

                                           Om oaktsamhet vid eldning skada ger
                                           man den drabbade med ersättning förser

                                           Om man har annans egendom i förvar
                                           och någon detta därifrån tar
                                           ska om tjuven avslöjas, detta ske 
                                           han dubbel ersättning ska ge
                                           annars husets ägare ansvar har
                                           och ska inför Gud ge om skuld sitt svar

                                           Om någon med sin egendom blir av
                                           och sen på annan om den ställer krav
                                           ska man båda inför Gud föra
                                           och han ska då tvisten avgöra

                                           Om någon en flicka förföra
                                           ska han henne till hustru göra 
                                           göra för sig rätt på alla vis
                                           och för henne betala brudpris

                                           En trollkvinna ska inte fortleva
                                           den som har samlag med djur ej leva 

                                           En invandrare får ni ej förtrycka eller kränka 
                                           ni sjäva invandrare varit och ska på det tänka 

                                           Änkor och föräldralösa ska du väl behandla
                                           annars kommer Gud ditt handlande till straff omvandla 

                                           Den förstfödde ska du helga och åt Gud ge
                                           med både människor och djur ska detta ske                                         
                                          (2 Mos. 22)


                                          Lagar, regler och löften
   
                                          Falska rykten ska du inte vara med och sprida
                                          ej heller ska du med andra lömska planer smida 
                                          Sanningen ej förvräng i någon sak 
                                          var ej partisk, istället ständigt rak 

                                          Om oväns oxe eller åsna som vilse gått, du ser
                                          till honom då du det vilsegångna djuret åter ger 
                                          om oväns åsna av sin last segnat ner
                                          hjälp till befria från last, så fort det sker

                                          Förvräng inte i något sammanhang den fattiges rätt
                                          avhåll dig från falska anklagelser på alla sätt 
                                          Det är aldrig bra
                                          att mutor här ta 
                                          de människor helt blinda gör
                                          och relationer förstör

                                          Invandrare får Du inte förtrycka 
                                          och deras rättigheter från dem rycka
         
                                          I sex år ska du bruka din jord och där skörda din gröda 
                                          låt jorden sjunde året vila, för att ej den föröda 
                                          Sex dagar ska du och ditt husfolk arbete utföra
                                          men sjunde dagen djur och människor till vila föra
 
                                          Rätta er efter buden alla
                                          inga andra gudar åkalla

                                          Tre gånger om året ska ni hålla högtider till min ära,
                                          osyrade brödets högtid för att om  befrielsen lära 
                                          Skördehögtid ni också fira må
                                          då årets första skörd ni hunnit få 
                                          Bärgningshögtiden den tredje högtiden är
                                          den tacksamhet över bärgad skörd med sig bär
                                          
                                          Framför på vägen min ängel går
                                          under hans beskydd ni ständigt står
                                          han för till platser jag utsett
                                          lyd honom, jag uppdraget gett 

                                          Jag ska genom min ängel era fiender förgöra 
                                          och deras gudar ska ni krossa och tillintetgöra 
                    
                                          Om du vill tjäna mig  
                                          ska jag välsigna dig,
                                          ditt vatten och ditt bröd
                                          Du ska få allt mitt stöd
                                          god hälsa ska du få
                                          fruktsamhet likaså

                                          Fruktan för mig ska framför er gå
                                          folken min styrka och makt förstå
                                          Dina fiender på flykt jag fördriver
                                          och deras skräck för mig sedan förbliver
                                          Steg för steg ska jag dem bort driva 
                                          och deras försvar helt ner riva

                                          Dina gränser vill jag staka ut
                                          göra på fienderna helt slut
                                          de får ej bland er bo kvar
                                          då de egna gudar har
                                          De kan då förleda er,
                                          så ni andra gudar ser,
                                          dem tjänar och tillber
                                          och dem offer ger
                                          (2 Mos. 23) 
                                           
                                                     PSALTAREN
               
                                               Tankar om allt 
                                               mellan himmel och jord
                                               formade till sånger
                                               och böneord.

                                               Klagosånger, rop om hjälp
                                               mot fienders attack
                                               jubelsånger, glädje,
                                               halleluja och tack 

                                               Nedskrivna i forna dar
                                               ger oss i nutid
                                               sinnesro, tröst, glädje
                                               och frid
   
                                                                                                                           
                                               
Lyckan hos Gud

                                               Lyckan finns hos Gud
                                               i hans lag och bud

                                               Den som både natt och dag
                                               har sin glädje i hans lag
                                               är som ett träd vid källa
                                               som inte löven fälla

                                               Herren sin nåd
                                               den rättfärdige bereder
                                               medan den gudlöses väg
                                               ingenstans leder
                                                  (Psalm 1) 


                                               
Folkens uppror

                                               Varför är folken så i uppror
                                               på Herrens smorde de inte tror
                                               emot Herren själv står
                                               hans vrede smaka får
                                                         
                                               Kungar besinna Er
                                               Herren Gud åt Er ler
                                               Han på Er med löje ser
                                               böj Er inför honom ner
                                                  (Psalm 2)


                                              
Utsatthet

                                              Min Situation är svår
                                              så många mot mig står

                                              Du Herre är mitt skydd
                                              och mitt stöd
                                              när jag är i den
                                              djupaste nöd

                                              Min hjälp kommer från Dig
                                              grip in och rädda mig
                                                  (Psalm 3)


                                               Svara mig

                                               Gud svara mig, jag ropar högt
                                               skaffa mig rätt 
                                               är trängd från alla håll 
                                               min väg är inte lätt

                                               När  jag av omgivning 
                                               är trängd 
                                               öppnar Du vägen som 
                                               är stängd 

                                               Du ger mig stor glädje, 
                                               frid och ro 
                                               låter mig i trygghet 
                                               hos dig bo 
                                                    (Psalm 4)


                                                Lyssna  

                                                Herre, lyssna på mig
                                                när jag ropar på Dig

                                                Herre, Din godhet 
                                                är oändligt stor
                                                jag får gå in i huset 
                                                där Du bor

                                                Herre, du hatar mördare
                                                och bedragare
                                                men jämnar vägen för mig, bli
                                                min ledsagare
 
                                                Herre låt mina fienders 
                                                planer komma på fall 
                                                den som är rättfärdig 
                                                ger Du din välsignelse all
                                                     ( Psalm 5)


                                                Förbarma Dig

                                                Herre min Gud
                                                förbarma Dig
                                                Jag är så kraftlös
                                                bota mig

                                                Herre rädda mitt liv
                                                min bön hör
                                                Ingen lovsjunger Dig
                                                när han dör

                                                Av mitt suckande
                                                är jag matt
                                                Min bädd dränks av tårar
                                                var natt

                                                Låt mina fiender
                                                fly i skräck
                                                så de helt försvinner
                                                och är väck
                                                   (Psalm 6)

                                                           
                                                  Befria mig 

                                               Jag flyr till Dig
                                               befria mig
                                               om jag gjort fel
                                               tar jag min del

                                               Vakna Gud 
                                               slå fienden ner 
                                               Du som rättvisa 
                                               domar ger 
                                                  (Psalm 7) 


                                                Skaparens storhet 

                                                Herre Ditt namn är stort 
                                                Du jord och himmel gjort 
                                                           
                                                Jag vill besjunga 
                                                Din himmelska prakt 
                                                Du som över jord 
                                                och himmel har makt 

                                                Förundrad Din storhet 
                                                i skapelsen ser 
                                                vad är då en människa 
                                                som Du allt ger 
 
                                                Du på henne 
                                                ständigt tänker 
                                                ära och härlighet 
                                                skänker 
                                                   (Psalm 8)  


                                                  Tacksamhet 

                                               Jag lovsjunger över nåden
                                                jag fått smaka  
                                                mina fiender har fått
                                                vika tillbaka
 
                                                Jag förtryckts av 
                                                fiendehop
                                                men de föll i egen
                                                grävd grop

                                                De har vacklat gått under
                                                för Din blick
                                                medan jag över Dina under
                                                jubla fick
                                                    (Psalm 9)
 

                                                         Varför

                                                Varför Herre svarar 
                                                Du på min nöd med tystnad 
                                                när den gudlöse prisar 
                                                sin egen lystnad 
                                                och tänker det finns
                                                ingen Gud 
                                                så jag behöver inte
                                                hans bud 

                                                Tänker inget 
                                                kan få mig att falla 
                                                våld och svek fyller
                                                dagarna alla 

                                                Varför får gudlösa 
                                                visa Dig förakt 
                                                Krossa den ondes 
                                                och gudlöses makt 
                                     
                                                Hör nu vad de betryckta 
                                                av dig begära 
                                                Du som är kuvade,
                                                faderlösa nära
                                                    (Psalm 10) 

                                                          
                                                Guds Rättfärdighet 

                                                Gudlösa, överdådiga 
                                                hotar skjuta rättrådiga

                                                Till Herren
                                                tar jag min tillflykt
                                                när man
                                                uppmanar mig till flykt            
                                                            
                                                Herrens blickar prövar 
                                                och hans ögon ser, 
                                                den rättrådige 
                                                han aldrig överger 
                                                    (Psalm 11)

                                               Uppgivenhet

                                               Psalmisten hoppet 
                                               förlorat har
                                               inga trofasta 
                                               människor kvar 
                                               falska hjärtan 
                                               tungor hala"                    
                                               kvar finns
                                               oärliga, fala 

                                               Må Herren tysta den mun
                                               som talar stora ord 
                                               inte erkänner Herren 
                                               över himmel och jord 
                                               Herre skydda, min bön besvara 
                                               från alla gudlösa bevara
                                                   (Psalm 12)


                                                        Bön om hjälp 

                                               Hur länge ska Du glömma
                                               mig
                                               hur länge ska Du dölja 
                                               Dig
                                                           
                                               Hur länge ska tankar av detta
                                               slag
                                               ängsla mitt hjärta dag efter
                                               dag
                                                        
                                               Hur länge ska min fiende
                                               triumfera 
                                               Se mig, svara mig, Herre min Gud 
                                               agera

                                               Jag litar på 
                                               Dig 
                                               Du är god mot 
                                               mig
                                                           
                                              Jag vill lovsjunga till Din
                                               ära
                                               jubel över Din hjälp 
                                               frambära
                                                   (Psalm 13)


                                                Orättfärdighet 

                                                Finns ingen Gud 
                                                dårarna tänker 
                                                de fördärvar, 
                                                skändar och kränker 
 
                                               Herren blickar från
                                               himlen ner 
                                               på människosläktet 
                                               han ser 

                                               Finns någon som 
                                               klok är
                                               någon som av
                                               Gud lär 

                                               Fördärvade är
                                               de alla, 
                                               de aldrig Heren
                                               åkalla
                                               Är inte Gud
                                               värdiga, 
                                               som bor hos
                                               rättfärdiga

                                               Ondas anslag mot den svage
                                               ska till intet göras
                                               den svage ska istället
                                               under Guds beskydd föras

                                               Från Sion Herren
                                               sitt folks öde vänder  
                                               till glädje, jubel 
                                               för Jakob, det länder                 
                                                  (Psalm 14)
 

                                                 Herrens gäst

                                                 Vem får gästa Ditt tält
                                                 och på Ditt heliga berg bo
                                                 Den som är sann i tal, tanke
                                                 och i Dig har sin tro 
           
                                                 Den som inte går med förtal, 
                                                 och ingen skadar vållar sin nästa 
                                                 Den som inte smädar sin granne
                                                 utan vänder allt till det bästa

                                                 Den som håller sin ed, 
                                                 fast det dyrt honom står  
                                                 Den som inte kan mutas 
                                                 alltid trygg här går 
                                                    (psalm 15

                                               
                                               Bön om beskydd

                                               Gud skydda mig
                                               jag flyr till Dig

                                               Herre, Du mitt högsta goda är
                                               usla, de som ses heliga här
                                               jag vill dem inte ens se
                                               andra gudar åtrår de

                                               Jag ej deras namn i min mun tar 
                                               Herren är min andel, mitt svar
                                               en ljuvlig lott, mig tillfallit har
                                               min arvedel, hos Dig, i förvar

                                               Herren alltid är mig så nära
                                               därför gläds jag, ger honom ära
                                               i trygghet vilar min kropp
                                               inför döden har jag hopp

                                               Din trogne får inte graven se 
                                               Du vägen till livet vill ge
                                               Glädjens fullhet finns hos Dig
                                               ständig ljuvlighet för mig
                                                       (Psalm 16)


                                                 Rättvisans sak

                                                 Rättvisans sak Herre hör
                                                 mitt rop till Dig, jag framför
                                                 Dina ögon ser, vad som är sant
                                                 mitt hjärta du prövar likadant

                                                 Du rannsakar mig, men ej brott du finner 
                                                 ej ont ord över mina läppar rinner
                                                 trots vad fiender mot mig gör
                                                 är jag för din sak aktör

                                                 Gud jag ropar och jag svar får
                                                 utan att snubbla, Din väg jag går
                                                 visa Din trofasthet, den underbara
                                                 med Din starka hand skydda och bevara 
                                                 Göm mig i Din skugga
                                                 när man mot mig hugga
                                                 skydda mig med Dina vingar
                                                 när de gudlösa omringar

                                                 I sin mun tar de stora ord
                                                 är ute för att slå mig till jord
                                                 som lejon, redo att riva
                                                 sin ondska ständigt bedriva 

                                                Rädda så livet mitt
                                                grip in med svärdet ditt
                                                Dina skyddslingar får, vad de behöver 
                                                Du mättar så att det blir till deras barn över 
                                                     (Psalm 17)


                                               Räddad undan fiender

                                               Herre Du min styrka, jag har dig kär 
                                               Du min klippa, min borg, Du är mig när 
                                               Min Gud, mitt berg, min tillflykt är
                                               min sköld som mig i styrka klär

                                               Till min Herre ropade jag
                                               blev räddad från oväns anslag
                                               Dödens bränningar omringade
                                               förödelsens stormflod klingade

                                               Dödsrikets snaror omgav
                                               framför mig låg dödens grav
                                               i min förtvivlan klagade jag
                                               ropade till Herren min Gud var dag 
                                               att min röst han skulle höra
                                               och ropet nådde hans öra

                                               Då skakade jorden och skälvde
                                               hans vrede bergens grund omvälvde
                                               Rökmoln det från hans näsborrar utgick 
                                               sprutade glöd och brand från blick  

                                               Himlen viker han undan och stiger ner
                                               töcknet under sina fötter ser
                                               Herren svävar fram på vindens starka vingar 
                                               sänder blixtar som över himlen sig svingar
                                                       
                                                Hans röst vida omkring hördes
                                                jordens grundvalar berördes
                                                Från höjden fattade han min hand
                                                drog mig från djupet upp på strand
                              
                                                Räddade mig från fiender starkare än jag
                                                som mig anfallit på olyckans dag
                                                Han mig i frihet förde ut
                                                ty mig han älskar utan slut

                                                Han min rättfärdighet belönade
                                                mitt rena skuldlösa liv lönade
                                                jag har inte avfallit från min Gud,
                                                ögonen haft på hans lagar och bud
                                                       
                                                Fläckfri inför honom jag var
                                                på hans väg jag hållit mig kvar
                                                Den trofaste han med trohet möter 
                                                den rene med renhet han bemöter

                                                Du så det förnedrade folket upprättar 
                                                min lampa åter lyser, med ljus Du den mättar 
                                                Din väg den är helt utan brist
                                                svekfulla kuvar Du med list

                                                Utan slagg är Herrens ord
                                                en klippa på vår jord
                                                Gud med styrka rustar mig
                                                fotfäste får jag av Dig

                                                Du gav stadga åt mina steg
                                                Du lärde mig vara strateg
                                                Min fiende jag på flykten drev
                                                en hövding över folken jag blev

                                                Herren lever, lovad vare han
                                                han rädda mig från fienden kan
                                                Mäktiga segrar åt sin Konung Herren skänker 
                                                på David och hans ätt för evigt trofast tänker
                                                      (Psalm 18)


                                                Guds härlighet

                                                Himlen Guds härlighet proklamerar 
                                                och himlavalvet ackomanjerar
                                                därom talar dag
                                                till annan dag
                                                och natt 
                                                till natt
                                                ej tal genom ord eller genom ljud
                                                det ligger på helt annan magnitud
                                                men över jorden når det dock ut
                                                till världar utan början och slut
                                                     (Psalm 19 a)


                                                Herrens lära

                                                Herrens lära är utan brist
                                                den gör oss visa helt förvisst
                                                Herrens påbud är helt rätta
                                                vill jag med glädje berätta 

                                                Herrens befallningar är klara
                                                de blicken för mig ljus bevara
                                                Herrens ord är heliga, rena
                                                bestående och homogena

                                                Herrens stadgar sanna är
                                                de rättfärdighet beskär
                                                de mer än guld är åtråvärda
                                                och än mer än rent guld beskärda
                                                sötare är än honung
                                                ja än självrunnen honung

                                                Vem känner synder och fel 
                                                fria mig från min andel
                                                hindra mig beständigt från öppet och dolt trots
                                                som kommer från olydnat som i mitt inre såtts  
                           
                                                Herre tag i nåd emot mina ord, min bön 
                                                Herre Du min klippa och min hjälpare skön  
                                                     (Psalm 19.b) 

                               
                                                Herrens hjälp 

                                                Må Herren på nödens dag svara
                                                må Jakobs Guds namn dig bevara
                                                må han från templet hjälp sända
                                                från Sion till Dig sig vända 

                                                Må han dina matoffer minnas
                                                om Dina brännoffer påminnas
                                                Må han ge dig vad du önskar
                                                så att dina planer grönskar
                                                då ska vi jubla över framgång
                                                triumferande sjunga lovsång

                                                Nu vet jag att Herren sin smorde seger ger 
                                                Svaret från sin heliga himmel sänder ner 
                                                Andra på hästar och vagnar litar
                                                men vi på Herrens namn oss förlitar
                                                De faller, segnar ner
                                                medan Du seger oss ger 
                                                Vill Herre till Dig be
                                                åt kungen seger ge
                                                     (Psalm 20) 


                                                Gud och Kungen 

                                                Kungen gläds över Din styrka
                                                han hjälp från Dig vill yrka
                                                Han jublar över allt vad Du ger 
                                                då Du ej vägrar ge när han ber

                                                Med goda gåvor Du förser
                                                krona av guld och ännu mer
                                                Han många levnadsår
                                                som svar på sin bön får

                                                Din hjälp gör hans ära stor
                                                i glans och skönhet han bor
                                                För evigt Du välsignelser ger
                                                därtill glädjeämnen fler och fler

                                                Kungen på Herren sig förlitar
                                                var dag på den högstes nåd litar
                                                Din hand alla fiender når
                                                med Din starka arm Du dem slår 

                                                Till brinnande ugn Du dem förvisar 
                                                och förtär dem i eld som Du visar 
                                                Du utplånar alla dem från jord 
                                                som smidde planer med onda ord 

                                                Du på flykt den driver
                                                som ondska bedriver 
                                                Herren Sin höghet och sin styrka visar 
                                                därför vi honom med sång och spel prisar
                                                (Psalm 21)


                                                Övergiven  

                                                Min Gud, min Gud, varför har Du mig övergivit 
                                                Varför Herre, varför har din hjälp uteblivit
                                                Jag ropar om dagen, men får ej svar 
                                                och på natten jag alls ingen ro har 
                                            
                                                Herre Dig som våra fäder förtröstat på 
                                                och Du kom dem ständigt tll hjälp, svek aldrig då 
                                                Jag en mask, hånad, föraktad av envar 
                                                och ingen trofast vän, jag här, nu har kvar 
           
                                                Alla gör nu narr av mig
                                                han på Herren förlitat sig 
                                                skakar på sina huvud och hånler
                                                nu får vi se om Herren honom ser

                                                Med Din hand Du mig från födelsestund rörde
                                                ur min moders liv till hennes bröst mig förde 
                                                Dröj inte långt borta, jag är i nöd
                                                ingen är mig till hjälp eller stöd

                                                Kringränd av bestar från Bashran, rytande, rovlystna 
                                                som spärrar upp gapen som lejon, som aldrig tystna                            
                                                likt vatten som på marken hälls ut, min kraft bort rinner 
                                                och mitt hjärtas styrka, som smältande vax försvinner  
                                                
                                               Min mun är torr som en lerskärva 
                                               död och gravens mull får jag ärva 
                                               en hord grymma män mig helt har omringat
                                               mina händers och fötters kraft förklingat
 
                                               Jag kan räkna alla benen i min kropp 
                                               de stirrar på mig, som förlorat mitt hopp 
                                               mellan sig de delar plaggen mina
                                               och kastar lott om kläderna fina

                                               Men Du Herre dröj inte långt borta 
                                               låt ej min styrka komma till korta 
                                               Rädda mig undan fiendernas svärd
                                               undan att av hundarna bli förtärd

                                               Rädda mig från lejonets gap
                                               mitt liv från vildoxens sällskap
                                               Då ska jag för mina bröder, till Din ära sjunga
                                               i tempelskaran ska jag lovprisa med min tunga 

                                               Jakobs ätt ska honom prisa och ära 
                                               Israel ska frukta honom sig lära  
                                               då han ej den svage visade förakt
                                               i nöden varit honom en trogen vakt

                                               Han ropet om hjälp hörde
                                               och till räddning han förde 
                                               de förtryckta fick äta och bli mättade 
                                               de som sökt Herren fick bördorna lättade 
            
                                               Hela jorden minns det som skett och vänder om 
                                               alla folkstammar ska tillbe inför honom 
                                               de som sover i djupa mullen kan ej honom hylla
                                               de som vilar i jorden ej rymden med lovsång fylla

                                               Jag för honom alltid leva vill
                                               mina barn tjäna honom därtill
                                               om vad han för oss har gjort, och kan göra 
                                               ska nya släktled få veta och höra 
                                               (Psalm 22


                                                Herren är min herde

                                               Herren min herde är
                                               han alla bördor bär
                                               han för mig till gröna ängar
                                               mjuka som skönaste sängar

                                               Vid lugna vatten jag vila får
                                               där han mig, med helt ny kraft består
                                               Han mig på rätta vägar leder
                                               till ära det hans namn bereder

                                               När jag i den mörkaste dalen går
                                               Du mig skydda och bevara förmår
                                               jag är trygg med din käpp och med din stav
                                               i oväns åsyn dukat bord du gav

                                               Mitt huvud med olja du smörjer
                                               min bägare med vin försörjer
                                               Din godhet och nåd, ska var dag följa mig
                                               Jag ska för all framtid ha mitt hem hos dig  
                                               (Psalm 23)


                                                Ärans kung

                                                Jorden är Herrens med allt den rymmer
                                                med alla människor den inrymmer
                                                I havet har han jordens grund lagt
                                                under strömmande vatten den anbragt 

                                                Vem får upp till Herrens berg gå 
                                                i hans heliga tempel stå 
                                                Den som har oskyldiga händer här 
                                                den som ett rent och skuldlöst hjärta bär  

                                                Den som inte falska gudar tillbeder 
                                                och den som inte svär falska eder 
                                                rik välsignelse av Herren får 
                                                belönad av Gud räddad står 

                                                Gör portarnas öppning bred
                                                dörrar med höjd förbered 
                                                dra in där ärans kung
                                                vem är då ärans kung

                                                Ärans kung som är här
                                                det Herren Sebaot är
                                                   (Psalm 24)

               
                                                Förtröstan

                                                Herre sätter till Dig
                                                mitt hopp, min lit
                                                överge och svik mig ej
                                                sänd din hjälp hit

                                                Den som hoppas på Dig
                                                blir aldrig sviken
                                                medan den trolöse
                                                går fram besviken

                                                Herre Dina vägar mig lär
                                                visa var Dina stigar bär
                                                Herre i Din sanning led
                                                räddning för Mig förbered

                                                Ständigt förtröstar jag på Dig
                                                Du alltid godhet visat mig
                                                nu min ungdoms synder glöm
                                                i Din trofasthet mig göm

                                                Herren är pålitlig och god
                                                ständigt med sin nåd han bestod
                                                han ledde de ödmjuka rätt 
                                                med välsignelse han dem klätt 

                                                Han finns med sin trofasthet 
                                                och nåd var stund
                                                för dem som håller hans bud
                                                och hans förbund

                                                Herre min synd den är djup och stor
                                                men på Din förlåtelse jag tror
                                                Sitt heliga namn till ära
                                                vill han mig rätta vägar lära

                                                Den som fruktar Herren lever i ro
                                                och hans barn ska landet bebo
                                                De som fruktar Herren blir hans förtrogna 
                                                och ska i insikt om Hans förbund mogna
                                              
                                                Jag ständigt ur Herrens godhets källa öser
                                                och det är han som min fot ur snaran löser 
                                                Ensam och betryckt ser jag upp till Dig
                                                var barmhärtig mot mig, vänd Dig till mig 
       
                                                Många och fyllda av  hat mina  ovänner är
                                                så rädda Mig och befria Mig nu jag begär  
                                                Svik mig inte när jag flyr till Dig
                                                låt din redlighet bevara mig 

                                                Befria Israel o Gud 
                                                från djupa nödens sorgeskrud               
                                                   (Psalm 25 ) 

     
                                                Skaffa mig rätt 

                                                Herre skaffa mig rätt, jag levt efter Din lag
                                                utan att vackla, på herren förtöstar jag
                                                Herre granska mig  och pröva mig 
                                                för mina ögon har jag Din godhet och  Dig
                
                                                Mitt hjärta, mina njurar rannsaka 
                                                jag vill Din godhet och sanning smaka
                                                Jag sitter ej i lögnarnas lag
                                                har inte till hycklarna behag
   
                                                Jag hatar de ondskefullas skara
                                                vill inte med gudlösa män vara 
                                                jag sköljer i oskuld mina händer
                                                och till Ditt altare jag mig vänder

                                                Jag låter tacksägelsen ljuda 
                                                om dina under vill jag buda 
                                                Herre jag håller Din boning kär
                                                den plats där Din härlighet är

                                                Låt mig inte få syndares slut
                                                ej heller en mördares väg ut
                                                De redo till lömska brott är
                                                och handen full med mutor bär

                                                Jag lever helt hederligt och rent
                                                rädda mig innan det är försent
                                                Jag på säker mark står
                                                min lovsång Herren når
                                                   (Psalm 26)


                                                Herren mitt ljus

                                                Herren mitt enda ljus
                                                till räddning för mitt hus
                                                varför ska jag då ängslas
                                                av bävan och fruktan fängslas

                                                Mina motståndare och fiender alla 
                                                som går mig emot, ska själva snava, falla 
                                                om en krigshär hotar mig
                                                är jag ändå trygg i dig

                                                Om det enda ber jag, begär jag
                                                att få vara i ditt hus var dag
                                                för att Herrens ljuvlighet där få se,
                                                få svar på vad som i hans tempel ske

                                                På olyckans dag han vill mig skydda
                                                på klippan gömma mig i sin hydda 
                                                Jag triumferar över fiender omkring mig 
                                                och offrar med sång, spel och segerjubel till Dig

                                                Jag vill offer i hans tält frambära
                                                vill sjunga och spela till hans ära
                                                Hör Herre jag ropar till Dig
                                                visa mig nåd och svara mig

                                                Herre när jag ropar till Dig, hör
                                                fram inför Ditt ansikte mig för
                                                min Gud Du mig alltid räddning ger
                                                du ej sviker eller överger
       
                                                Om jag än övergetts av min far, min mor 
                                                jag till Dig här mitt liv , mitt allt, anförtror 
                                                Led mig på en jämn stig
                                                bort från oväns intrig
                                                när fienden mig omger
                                                och jag ingen utväg ser
 
                                                Mina ovänner hotar mig helt sluka
                                                fram träder menedare, avundsjuka
                                                då kan jag hoppas och fatta mod
                                                förvissad om att Herren är god
                                                   (Psalm 27)


                                               Rop till Herren

                                               Min klippa var ej stum, jag ropar till Dig
                                               och låt ej Din tystnad så hårt drabba mig 
                                               att jag blir den som lagts i graven lik
                                               Jag bönfaller Dig, ropar, mig ej svik

                                               Mot Ditt tempel jag sträcker mina händer
                                               mot det allra heligaste mig vänder
                                               Släpa inte bort mig med ogärningsmän och gudlösa
                                               de säger vi vill väl, men ur sina hjärtan ondska ösa  
         
                                               Löna dem för vad de gjort, för deras onda dåd
                                               löna dem, låt dem ej få del av Din stora nåd
                                               De ger ej akt på Herrens verk på allt stort han gjort 
                                               därför river han, de ej får bygga något stort 

                                               Lovad vare Herren min räddare, han min bön hört
                                               på honom förtröstar jag, han till säker mark mig fört
                                               Herren sitt folks styrka, tillflykt och räddning är
                                               hela min varelse tacksägelse frambär

                                               Välsigna Ditt folk som Din egendom är
                                               var deras herde och för evigt dem bär
                                               ( Psalm 28)


                                                Ära Herren

                                                Ära Herrens majestät, ära Herren ni gudasöner 
                                                Ära Herrens höga namn, ära Herren med era böner 
                                                Fall ner för Gud
                                                i helig skrud

                                                Över vatten Herrens röst hörs
                                                över stora vatten den förs
                                                Herrens röst i sin prakt
                                                Herrens röst i sn makt

                                                Herrens röst knäcker Libanons cedrar
                                                Herrens röst stora träden förnedrar
                                                Herrens  mäktiga röst får jorden i skalv
                                                han får Libanon att hoppa som en kalv

                                                Herrens röst gör att öknen skälver
                                                Kadeshöknen den helt omvälver
                                                Herrens röst skrämmer hindarna att kalva 
                                                och lämnar träden kala, nästan halva

                                                Allt i hans tempel ropar ära
                                                och himlavalvet hans tron bära
                                                han sitt folk styrka ger
                                                dess behov av fred ser
                                                (Psalm 29)


                                                Lovsång  

                                                Herre jag vill lovsjunga Dig
                                                ty upp ur djupet du drog mig 
                                                jag ropade till Dig och Du hörde
                                                upp ur dödsriket Du mig förde
          
                                                Du gjorde mig frisk,
                                                räddade från nöd
                                                Du gav mig liv,
                                                räddade mig från död
                                                Ni trogna sjung
                                                glada Herrens lov och pris
                                                lovsjung hans heliga namn
                                                på alla vis 

                                                I hans vrede är ofärden, 
                                                men i hans nåd finns livet 
                                                om kvällen gråt min gäst,
                                                på morgonen jubel mig givet
                                                Jag tänkte när det gick mig väl,
                                                jag ska alltid trygg gå
                                                Herre för Din godhet
                                                får jag på fasta berget stå

                                                Men så dolde Du Ditt ansikte,
                                                förskräckt jag blev
                                                Herren jag bad om förskoning
                                                och min nöd beskrev
                                                Vad har Du för vinst av min död, 
                                                av att jag sänks i en grav
                                                kan mullen prisa Dig,
                                                kan den förkunna nåden Du gav

                                                Lyssna Herre förskoning giv
                                                Herre min hjälpare förbliv
                                               
                                               Du vände min klagan i dans
                                               och tog av mig sorgens dräkt
                                               Du klädde mig i glädje
                                               en ny morgon för mig har bräckt

                                               Aldrig ska jag tystna, 
                                               Ditt lov ska jag ständigt sjunga
                                               och jag ska för alltid
                                               ha lovprisning på min tunga
                                               (Psalm 30)

                                                
                                               Bön om hjälp

                                               Jag tar min tillflykt o Herre till Dig
                                               svik inte, Du är trofast, rädda mig
                                               Mitt stöd och min räddning har jag här
                                               hos Gud som min fasta klippa är 

                                               Ja Du är min klippa, min borg
                                               mig bär och styr med Din omsorg 
                                               Du ska mig ur snaran lösa 
                                               mig från gillrad fälla förlösa 
       
                                               Jag lämnar mig i Dina händer
                                               Du befrielsen till mig sänder           
                                               Herre på Dig jag förlitar mig
                                               och i nöden Du sviker mig ej

                                               Du såg mitt elände 
                                               det till glädje vände 
                                               Du gav mig ej i fienders våld 
                                               och jag blev ej till fångenskap såld
 
                                               Förbarma Dig Herre, jag är i nöd
                                               är beroende av Din hjälp, Ditt stöd
                                               Till kropp och själ är jag svag och matt 
                                               suckan och ängslan tagit mig fatt 

                                               I nöden sviker min kraft
                                               den som jag alltid har haft 
                                               Mina ben murknar i min kropp 
                                               jag nästan förlorat mitt hopp

                                               Jag blir hånad och för min granne en börda 
                                               bortglömd av vänner mina böner ej hörda
                                               Jag hör folk viska, känner hot från alla håll 
                                               de gaddar sig samman och ligger i bakhåll 

                                              Herre min förtröstan har jag på Dig
                                              låt ditt ansikte lysa över mig
                                              Med skam låt de gudlösa där stå
                                              låt dem in i tysta döden gå

                                              De människor som av fräckt tal fördummas
                                              låt deras högmodiga läppar förstummas 
                                              Riklig är den godhet som Du åt din trogne sparat
                                              som tagit till Dig sin tillflykt, Du tryggt honom förvarat 
                                              
                                              Undan människors ränker Du bevarat
                                              och mot elaka tungor försvarat
                                              Lovad vare Herren som var god i nödens tid 
                                              då jag var fylld av misströstan och saknade frid
                                    
                                              I nöden ropade jag till Dig
                                              bönföll och Du hörde mig
                                              älska Herren ni alla hans trogna
                                              var starka, fatta mod ni förtrogna 
                                               (Psalm 31) 

                                              
                                              Förlåten      

                                              Lycklig den vars brott är sonade
                                              vars synder blivit försonade
                                              Lycklig är den vars skuld av Herren strukits ut 
                                              vars sinne är utan svek och glädje utan slut 
             
                                               Jag tynade bort så länge jag teg
                                               jämrade mig ständigt men allt förteg
                                               Dag och natt låg Din hand tung på mig
                                               då erkände jag min skuld för Dig
                                               gav mig inför Dig till känna 
                                               Jag sa jag vill bekänna
                                               min skuld och mina brott
                                               Din förlåtelse blev min lott 

                                               Därför Dina trogna i nödens tid till Dig i bön går
                                               och när de stora vattnen stiger de dem inte når 
                                               Du min fristad är, bevarar mig från nöd
                                               jubel över räddningen omkring mig ljöd 
                     
                                              Jag vill ge dig insikt
                                              och lära dig vilken väg du ska gå
                                              Min blick följer dig,
                                              jag ger dig råd så du min väg kan förstå

                                              Var inte utan förstånd
                                              som en mula eller som en häst 
                                              som tygel och betsel har,
                                              då de ej förstår vad som är bäst

                                              Drabbas av många svåra  plågor den gudlöse gör, 
                                              men de som litar på Herren, han in i glädjen för             
                                              Ni rättfärdiga jubla över Herren, gläd er
                                              Herren alla sina rättfärdiga fröjd ger
                                              (Psalm 32)

                                              
                                              Jubel över Herren 


                                              Jubla över Herren alla ni rättfärdiga 
                                              att sjunga hans lov är alla ni redbara värdiga 
                                              Tacka Herren till klangen av en lyra 
                                              med tiosträngad harpa trohet bedyra 

                                              Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång
                                              till strängars välljud jubla än en gång 
                                              Herrens ord är att lita på 
                                              han alltid trofast med oss gå 

                                             Herren älskar rättfärdighet och rätt
                                             hans kärlek fyller jorden, gör den mätt
 
                                             Ett ord av Herren och himlen är 
                                             och på samma sätt med rymdens här 
                                             Som i en lägel samlat havet har 
                                             han lade djupens vatten i förvar 

                                             Hela jorden inför Herren jubla må 
                                             och frukta honom alla som bor därpå 
                                             han talar och allt blir därmed till 
                                             befaller och det sker som han vill 

                                             Herren folkens onda planer tillintetgör 
                                             och deras planerade dåd till intet för
                                             Herrens orubbliga plan fast för evig tid  står  
                                             och den vidare från släkte till släkte går
 
                                             Lyckligt är det folk som Herren till sin Gud har 
                                             dem han har som sin egendom i tryggt förvar 
                                             Från himlen blickar han ner 
                                             och på alla människor ser 
                                             från sin tronsal han betraktar
                                             de som här hans bud beaktar
 
                                             Han ensam dem liv och tanke gett 
                                             alla deras gärningar har han sett 

                                            Kungen räddas ej av här oändligt stor
                                            styrkan hjälper inte kämpen som här bor
                                            Stridshästar ingen säker seger ger 
                                            räddar ingen med kraften de beter 

                                            Herren över dem som fruktar honom vakar 
                                            och deras hopp om skydd, han av nåd, bejakar 
                                            Han räddar dem alla från död 
                                            håller dem vid liv i hungersnöd 

                                            Vi vår bön till Herren vänder 
                                            han sin hjälp till oss sänder 
                                            i honom våra hjärtan funnit sin hamn 
                                            och vi förtröstar på hans heliga namn 

                                            Din nåd vila över oss må 
                                            hoppas den ständigt av dig få
                                            (Psalm 33)


                                            Lovsång

                                            Alltid jag prisa Herren vill
                                            ständigt sjunga hans lov därtill 
                                            Förlåten jag min ära åt Herren ger
                                            gläds gör de ödmjuka som det hör och ser

                                            Låt oss Herrens lov frambära 
                                            tillsammans ge hans namn ära
                                            Jag sökte Herren och han gav mig svar 
                                            han befriat mig från all fruktan har 

                                            Se mot honom upp och av glädje stråla 
                                            sänk inte blicken och i stoftet åla 
                                            Jag nödställd ropade, Herren hörde 
                                            han ur min nöd räddade och förde 

                                            Herrens ängel vakt kring de trogna håller
                                            han räddar, och närs sig dem behåller 
                                            Se och smaka Herrens godhet dyr 
                                            lycklig är den som till honom flyr 

                                            Ni Herrens heliga, honom tillbe 
                                            den som söker honom vill han allt ge 
                                            Lejon kan här hungra och lida nöd 
                                            den som sökt Herren saknar aldrig stöd 

                                            Kom hit nu mitt barn och lyssna till mig    
                                            att frukta Herren vill jag lära dig 
                                            Om du älskar livet, vill leva lyckligt i många år 
                                            se då till att inga falska ord från dina läppar går 

                                           Sky det onda och det goda gör 
                                           ständigt sträva efter fred du bör              
                                           Herrens ögon de rättfärdiga ser 
                                           hans öron hör deras röst när de ber 

                                           Herren griper in mot alla som har ont sinne 
                                           från jorden han utplånar deras minne 
                                           De rättfärdiga ropar, Hrren hör 
                                           han räddar dem, ur all nöd dem för 

                                           De förtvivlade är han nära 
                                           och de modlösa vill han bära 
                                           Den rättfärdige kan mycket ont få smaka 
                                           men Herren för till frid och glädje tillbaka 

                                           I hans kropp han varje ben beskyddar
                                           från att krossas han dem alla skyddar     
                                           Han från döden sina tjänare befriar
                                           de som till honom flyr han från all skuld  friar 
                                           (Psalm 34)

                                            Trängd  

                                            Herre mot dem kämpa 
                                            som här mig bekämpa 
                                            Herre i strid mot dem var
                                            som mig till fiende har 
          
                                            Tag rustning och sköld,
                                            till min hjälp grip in
                                            Höj spjut och lans
                                            mot förföljaren min 

                                            Säg till mig att för min räddning 
                                            Du helhjärtat står
                                            så att de som står efter mitt liv 
                                            skam och vanära får 

                                            Låt dem som har ont i sinnet 
                                            i smälek vika tillbaka 
                                            Som agnar i vinden 
                                            låt Herrens ängel dem hårthänt skaka 

                                            Må Herrens ängel mot dem vara brutal
                                            låt deras väg vara både mörk och hal
                                            Ty utan skäl lade de sina lömska nät ut
                                            grävde en grop med avsikt att på mig göra slut 
              
                                            Låt fördärvet dem överraska 
                                            snärj dem i egna nätets maska 
                                            I den grop de grävde låt dem själva falla
                                            Över Herrens hjälp jubla, honom åkalla

                                            Hela min varelse ropar vem är som Du 
                                            Du räddar den svage från hans överman nu 
                                            Falska vittnen träder upp, emot mig går                                             man förhör mig och jag ej svara förmår
                                            De lönar mig med ont för gott 
                                            brutala, lömska slag jag fått 

                                            När de var sjuka, i säckväv jag klädde mig
                                            Späkte mig, sa aldrig till bön om hjälp nej 
                                            Svartklädd och böjd jag där gick
                                            skadeglädje som svar fick

                                            De gick tillsammans för att mig slå
                                            Herre hur länge ska Du se på
                                            Utan hejd de rivit och klöst
                                            de hånat mig helt skamlöst

                                            Från deras grymheter befria mig
                                            till min bön om räddning, säg inte nej
                                            Då ska jag Dig i tempelskaran prisa
                                            och för allt folket min tacksamhet visa 

                                            Låt ej mina lömska fiender glada vara
                                            från dem som hatar mig helt utan grund bevara 
                                            Deras ord skapar osämja, försmädliga miner de ger 
                                            och mot de stilla i landet de gaddar sig samman allt mer 

                                            De öppnar sina breda munnar, hånfullt mot mig ler 
                                            "vad var det vi sa" medan deras ögon med hat ser
                                            Herre var inte tyst, Du som ser allt som sker 
                                            Du som den oskyldige med din hjälp förser

                                            Ta dig an min sak, Du som min härskare och Gud är
                                            låt dem inte över seger få glädjas, jag begär 
                                            "Ha det blev som vi ville" låt dem inte så få tänka 
                                            och sedan hånfullt  säga "vi ska ner i djupet sänka" 

                                            Skam och smälek må drabba alla dem
                                            som gläds åt min olycka
                                            Klä dem i skam och nesa,
                                            de som söker mig sönder stycka

                                            Låt dem som unnar mig rätt
                                            få glädjas på alla sätt
                                            Låt dem få säga, Herren är stor
                                            han i den rättfärdige bor 

                                            Jag ska Dig prisa och vittna med min sång,
                                            om Din rättfärdighet hela dagen lång
                                            (Psalm 35)                                              
          
              
                                          Syndaren och den rättfärdige

                                          Synden viskar i den Gudlöse sitt ord
                                          hos honom finns igen fruktan för Gud spord 
                                          Synden får honom att tro att hans ogärning aldrig blir röjd
                                          han går därför fram självsäker, egensinnig och nöjd

                                          Hans ord kännetecknas av ondska och svek
                                          och vänder ryggen åt godhet och kärlek
                                          smider onda planer liggande på sin bädd
                                          är på orätt väg, ej för något ont rädd

                                          Herre din nåd till himlen sig sträcker
                                          din trofastet till skyarna räcker 
                                          din rättfärdighet som väldiga berg är 
                                          din rättvisa som djupaste havet här 

                                          O Gud Din nåd den är stor och dyrbar
                                          omsorg om djur och människor Du har 
                                          Människor tillflykt i Dina vingars skugga finner
                                          I Ditt ljus ser vi ljus, hos Dig livets källa rinner

                                          Din nåd viker inte från de Dina, de har Ditt stöd 
                                          från Ditt hus får de njuta av Ditt rika överflöd
                                          Din rättfärdighet de redbara följer
                                          se till att de stolta ej mig förföljer 
                                          låt ej de onda driva mig bort 
                                          o Gud ge genom ondskan eskort 

                                          Ogärningsmän ligger där
                                          de slagna för alltid är
                                          (Psalm 36) 


                                                                             
                                      Den onde och den gode

                                      Låt ej de onda reta dig på något sätt
                                      avundas inte alla dem som gör orätt
                                      de har som grönskan livslängd kort
                                      och torkar snabbt som gräset bort

                                      Förtrösta på Herren och det goda gör
                                      då får du bo i ditt land, till ro han för
                                      All din glädje ska Du i Herren ha
                                      han vad ditt hjärta begär ge dig ska

                                      Lägg ditt liv i Herrens starka händer
                                      han allt till det bästa för dig vänder
                                      han ska över dig och hela ditt hus
                                      låta rätten lysa som gryningsljus
                                      din rättvisa sak som middagsol i en glänta
                                      Var stilla inför Herren och på honom vänta

                                      Reta dig inte på den som har framgång
                                      och når sina onda syften dagen lång
                                      Avhåll dig från vrede och låt din förbittring fara
                                      tankar leder till ont, så låt harmen vara 

                                      De som gör det onda, ska snart härifrån drivas bort
                                      de som hoppas på Herren äger landet inom kort
                                      En kort tid och den gudlöse är inte mer
                                      de letar där han fanns, men ingen honom ser

                                      De ödmjuka landet äga får
                                      mot njutning av ostörd fred
                                      den rättfärdige önskas ont av de gudlösa
                                      som visar tänder och därtill vill honom klösa
                                      Men Herren åt dem ler
                                      han slutet för dem ser

                                      De gudlösa sina svärd drar
                                      sina bågar spända de har
                                      för att fälla de fattiga och betryckta
                                      för att slakta de rättfärdiga, förtryckta
                                      men i deras egna hjärtan svärden in tränger
                                      och deras bågar sig själva helt sönder spränger 

                                      Bättre det lilla, den rättfärdige har
                                      än en stor rikedom, som gudlösa spar
                                      ty de gudlösas makt, snart brytas ska
                                      men Herrens stöd, de rättfärdiga ha
                                      Herren tar sig an de frommas liv, alltid
                                      de behåller sin arvslott, för evig tid
                                      De drabbas inte när olyckan andra når
                                      under svälten de äta sig mätta får

                                     Mot undergång, som i en glödande ugn, går de gudlösa                                      
                                     Herrens fiender försvinner, som rök vill han dem upplösa
                                     Den gudlöse lånar av vän
                                     men betalar inte igen

                                     Givmild den rättfärdige är
                                     frikostighet han andra lär
                                     Den som är välsignad av Gud landet äga få  
                                     men de han förbannar får bort därifrån gå 

                                     Herren är den som styr människors steg här 
                                     och han vill att de trygga på sin vandring är
                                     snubblar hon bringas hon ändå inte på fall 
                                     du håller hennes hand, där har sin trygghet all

                                     Livet har snabbt gått, ung jag var, nu gammal jag är 
                                     men jag aldrig sett den rättfärdige sviken här
                                     hans barn jag aldrig sett tigga bröd 
                                     alltid den rättrådige ger stöd 
                                     låna av honom har behövande fått 
                                     därför hans barn under välsignelse stått 

                                     Sky det onda och det goda gör
                                     det dig till trygghet i landet för
                                     Herren älskar dem som gör det rätta
                                     han ska med frid och trygghet dem mätta

                                     Syndarnas ska för alltid förgöras
                                     och de gudlösas barn bort föras
                                     De rättrådiga ska äga landet
                                     och för alltid bo där 
                                     den rättfärdigas mun talar vist
                                     och hans tunga det rätta lär 

                                     Herren älskar alla dem som rätt gör 
                                     dem under sina trygga vingar för
                                     Syndarnas barn får sitt slut
                                     de gudlösas barn drivs ut

                                     De rättfärdiga landet äga ska
                                     och sin boning ska de där alltid ha

                                     Den rättfärdiges mun vishet har
                                     hans tunga ger ständigt rätta svar
                                     i hjärtat Guds lag bär
                                     hans steg stadiga är

                                     Den gudlöse vill de rättfärdigas liv förstöra 
                                     och spejar efter tillfälle att honom förgöra 
                                     Herren honom inte överger 
                                     ser till hans sak, rätt honom ger

                                     Hoppas på Herren och hans väg gå
                                     han då upphöjer dig och låter dig bestå
                                     Hoppas på Herren och på hans väg fram gå
                                     han då upphöjer och låter dig bestå

                                     De gudlösa ska snart förgå
                                     han låter dig se därpå
                                     Jag såg den gudlöse i kraft så stor
                                     som en ceder som Libanon bebor
                                     Jag gick förbi och han borta var
                                     jag sökte men han fanns inte kvar

                                     Ge akt på den som är redbar
                                     fridens man en framtid här har
                                     Syndarna mot undergång går
                                     de gudlösa för alltid förgår

                                     Den rättfärdige i Herrens nåd har sin framtid
                                     han är deras hjälp och deras värn i nödens tid
                                     I Herren de hjälp och befrielse har
                                     mot de gudlösa han är deras försvar
                                     Han räddning och nåd ger
                                     när han dem på flykt ser 
                                     (Psalm 37) 

                                                                                                 
                                              JONA BOK

                                                   Jona ville inte på Gud höra
                                                   och hans uppdrag utföra
                                                   Försökte fly över hav
                                                   fick i fiskens buk sin grav
                                                   Gud över honom höll sin hand
                                                   och Jona återsåg sitt hemland

                                                   På nytt Guds kallelse får
                                                   och denna gång han går
                                                   Framför till Nineve bud
                                                   från skapelsens ende Gud
                                                   Undret i staden händer
                                                   folket till Gud sig vänder

                                                   Att Gud folket från dom vill skona
                                                   är svårt att fatta och förstå för Jona
                                                   vill att Gud hans synpunkter hör
                                                   och Nineves folk helt förgör

                                                     Kallelse

                                                     Kan ej längre
                                                     Nineve skona
                                                     var Herrens ord
                                                     som kom till Jona

                                                     Ondskan den är stor
                                                     som i staden bor

                                                     Jag vill dig
                                                     med budskap sända
                                                     så folket
                                                     kan sig omvända

                                                     Jona ville
                                                     ej höra Guds ord 
                                                     gick istället
                                                     på ett skepp ombord

                                                     Gud sände 
                                                     då en vind enorm
                                                     det blev
                                                     på havet full storm

                                                     I båtens skråv
                                                     låg Jona och sov 
                                                     kaptenen kom
                                                     till honom ner 
                                                     "märker du inte
                                                     vad som sker"

                                                     Ropa så att din Gud
                                                     på oss tänker,
                                                     kanske han då
                                                     oss räddning skänker

                                                     Någon sa "vi kastar lott
                                                     så vi ser
                                                     vem som är skyldig
                                                     till det som sker"

                                                     Lotten föll då
                                                     på profeten Jona
                                                    "kasta mig i sjön
                                                    så ska Gud er skona"

                                                    De lyssnade då
                                                    på hans ord
                                                    kastade honom
                                                    överbord
                                                    (Jona 1)


                                                     Räddningen

                                                     I en fisk, väldigt stor
                                                     Jona i tre dygn bor 

                                                     Han ropade då i sin nöd
                                                     "låt inte detta bli min död
                                                     jag har fördrivits av dig 
                                                     ge livet åter till mig"

                                                     Fisken förde Jona till land
                                                     spottade upp honom på strand
                                                    (Jona 2)


                                                   Omvändelsen

                                                   På nytt Jona Guds befallning får
                                                   denna gång han till Nineve går

                                                   Folket får där hans budskap höra
                                                   att Gud tänker staden förgöra

                                                   Budskapet dem på djupet berör
                                                   och bot och bättring de alla gör

                                                  Gud ser då det som med folket  sker
                                                  sin räddning och förlåtelse ger
                                                  (Jona 3)


                                                  Sanningar

                                                  Det som i kapitlet sker,
                                                  är att Gud sin nåd ger

                                                  Här visas också något, 
                                                  som såväl då som nu är sant
                                                  Gud är barmhärtigare
                                                  än en väckelsepredikant

                                                  Det blir också för oss bekant
                                                  att Jona var stor kverulant

                                                  Trots alla brister
                                                  vi hos Jona ser
                                                  Gud ändå honom
                                                  stora uppdrag ger

                                                  Därför kan Gud 
                                                  dig och mig använda,
                                                  oss till många
                                                  behövande sända 
                                                  (Jona 4)


                                                          
                                                                Mika

                                                  Profeten uppmanar folket
                                                  och ledarna; hör,
                                                  lev i kärlek, var Gud trofast               
                                                  och det rätta gör  

                                                  Messias ska komma
                                                  och  ge folket en ljus framtid                                           
                                                  Svärd ska plogbillar bli
                                                  i ett rike med fred och frid


                                                                 Nahum

                                                   Profeterar om Nineves
                                                   framtida undergång och fall.
                                                   för grymma diktaturer gängse
                                                   undergångsmall


                                                   

                                                     Habackuck

                                                  Över folkets liv,
                                                  ve, klagan och suck
                                                  så börjar 
                                                  profeten Habackuck
                                                  men slutar
                                                  med lovsång
                                                  trots att världen
                                                  är vrång 
                                                     LUKAS EVANGELIUM

                                                     Noggrann forskning Lukas bedriver
                                                     innan han till Theofilus skriver
                                                     allt från början han tar
                                                     när om Jesus han ger svar
                                                     om ängeln som bebådar
                                                     herdar som undret skådar

                                                     Berättar om vad Jesus gör och lär
                                                     om Fariseér som är till besvär
                                                     vad som på korset med honom sker
                                                     lärjungar som tomma graven ser
                                                     löftet om Anden som Jesus ger 
                                                     innan han hem till Fadern sig beger

                                                     Inledning

                                                     Grundlig forskning Lukas bedrev
                                                     sedan till Teofilus skrev
                                                     ett utförligt genomtänkt brev
                                                     som Jesu liv och gärning beskrev
                                               
                                                     Sakarias av ängel löfte om son får
                                                     både han och Elisabet nått mogna år
                                                     därför han inte budskapet förstår
                                                     förundrad och stum han därifrån går
                                                     men ängels löfte sin fullbordan når
                                                     och omgivningen full av häpnad står

                                                     Ängeln Gabriel, Guds speciella sändebud
                                                     bebådar att Maria ska föda ett barn åt Gud
                                                     Maria till släktingen Elisabet sig beger
                                                     ser där att det som Gabriel sagt verkligen sker
                                                     hon sin lovsång till gud ger
                                                     när hon stora undret ser

                                                     Elisabet sin ende son föder
                                                     Sakarias namnförslag hon stöder
                                                     Johannes ska vara namn
                                                     på gossen här i min famn
                                                     Sakarias får talet tillbaka
                                                     lovsjunger om nåden de får smaka
                                                     (Luk.1) 

                                                     Julevangelium

                                                     Ny tid för världen all
                                                     inleddes i ett stall
                                                     Gud ny historia skrev
                                                     då han själv människa blev
                                                   
                                                     Herdar vakt på ängen låg
                                                     där de änglar hörde, såg
                                                     blev rädda och förfärade 
                                                     när änglakör Gud ärade

                                                     Herdar sa till varandra
                                                     låt oss till stallet vandra
                                                     och till Betlehem de går
                                                     där de förundrade står

                                                     Berättar vad som hänt
                                                     att Gud änglarna sänt,
                                                     ett hopp på jorden tänt
                                                     att Messias anlänt

                                                     Maria orden ej glömmer
                                                     i hjärtat hon dem gömmer
                                                     allt som skett begrundar
                                                     över framtid undrar
                                                     (Luk.2)

                                                     Barnet i templet

                                                     Maria och Josef sitt barn till templet bar 
                                                     där gamle Symeon honom i sin famn tar 
                                                     Prisar Gud över det som hans ögon sett 
                                                     att Gud sin frälsning genom barnet berett 
                                                     Hanna som ständigt nära Gud, i templet är 
                                                     sin lovsång över Frälsarens ankomst frambär 
                                                     (Luk.2)

                                                     Tolvåringen i templet 

                                                     När Jesus blivit tolv år 
                                                     familjen till templet går 
                                                     där han dröjer sig kvar 
                                                     "vill vara hos sin far" 
                                                     Detta helt unika svar
                                                     Maria i hjärtat spar 
                                                     (Luk.2)

                                                     Johannes Döparen

                                                     Gud sitt uppdrag till Johannes ger 
                                                     som till Jordantrakten sig beger 
                                                     predikar där omvändelse och dop
                                                     inför människoskaror i stor hop

                                                     De hör Johannes väckelsebudskap frambära 
                                                     som kan räknas till de extraordinära 
                                                     med uppmaningar att i liv och handling 
                                                     visa hjärtats omvändelse och förvandling  
 
                                                     Folket tror att Messia nu kommen är 
                                                     Johannes förnekar "men snart är han här" 
                                     
                                                     Jesus i dopkandidaters rad
                                                     och när han har fått reningens bad
                                                     sänks den Den Helige Ande över honom ner 
                                                     och himlen med ord om älskad son sanktion ger
                                                     (Luk.3)

                                                     Frestelser 

                                                     Fyrtio dagar i öknen Jesus är
                                                     möter därefter tre frestelser där

                                                     Av dessa tre stenar gör dig bröd
                                                     så avhjälper du din hungersnöd

                                                     Om du mig tillhöra vill 
                                                     ska all makt höra dig till 

                                                     Släng dig nerför denna mur
                                                     änglar gör att det slutar i dur 

                                                     men Jesus fast i ordet står
                                                     och frestaren från honom går
                                                     (Luk.4) 
             
                                                     Nådens år 

                                                     Jesus läser i Nasarets synagoga om nådens år
                                                     meddelar att här och nu detta ord i uppfyllelse går
                                                     Upprörda blir alla som lyssnar här på
                                                     vill och kan ej snickarsonens ord förstå
                                                    De tänker honom från berget i djupet störta ner 
                                                    men han genom folkhopen går, från staden sig beger
                                                    (Luk. 4)
 
                                                     Fler under 
       
                                                     I Kafarnaum Jesus onda andar driver ut
                                                     gör på deras makt över människor slut 
                                                     Många där helas från nöd så stor
                                                     botad blir Simon Petrus svärmor

                                                     I staden vill man ha honom kvar
                                                     ytterligare ett antal dar
                                                     men då han ger dem detta svar 
                                                     att till andra han budskap har 
                                                     (Luk. 4)
 
                                                     Vid Genesaret 

                                                     Folket står i lång kö
                                                     vid Genesarets sjö
                                                     bara tränger på
                                                     det går knappt att stå
                                                     Folket vill hans ord höra
                                                     och se honom under göra 

                                                     Simons fiskebåt 
                                                     utan större ståt 
                                                     ber han att få disponera
                                                     för att undervisa flera 

                                                     När hans predikan är slut
                                                     nät på djupet kastas ut
                                                     fångsten fyller båtar två
                                                     fast de inte är så små

                                                     Simom hör där orden följ mig
                                                     mitt rike vill använda dig
                                                     Han lämnar allt och med honom går
                                                     fast han inte så mycket förstår 
                                                     (Luk.5)

                                                     Under 

                                                     Jesus under med spetälsk gör 
                                                     han honom med sin hand rör 
                                                     när folket om detta under hör
                                                     de sina sjuka till honom för 

                                                     Jesus sedan sig undan drar 
                                                     ber till sin himmelske far 

                                                     För att Jesu undervisning höra
                                                     och se honom underverk göra
                                                     vänner lång väg med lam man går
                                                     trängsel gör att man inte fram når

                                                     Tron dock alltid möjligheter ser
                                                     lame mannen från tak firas ner
                                                     Syndernas förlåtelse Jesus ger 
                                                     och helande under med mannen sker 
                                                     På Jesu ord han tar sin bår 
                                                     och prisande Gud hemåt går 
                                                     (Luk. 5)

                                                     Kallad 

                                                     Jesus till tullmannen Levi går
                                                     och denne kallelsen följ mig får 
                                                     Moralister kan det inte acceptera
                                                     börjar argumentera och protestera 
                                                     Mästare som till syndare går
                                                     de inte på något sätt förstår 
                                                     Jesus förklarar då
                                                     syndare vill jag nå
                                                     behöver förändring få 
                                                     det måste ni väl förstå 
                                                     (Luk. 5)

                                                     Liknelsesvar 

                                                     De skriftlärde domar fäller
                                                     mot väggen de Jesus ställer
                                                     Johannes Döparens lärjungar 
                                                     både fastar och ber 
                                                     inget av detta 
                                                     vi hos dina efterföljare ser 

                                                     Jesus med liknelser ger svar, 
                                                     om brudgummen som än finns kvar,
                                                     plagg med gamla och nya lappar 
                                                     om säckarna där vin man tappar 
                                                     Den som gammalt vin fått smaka
                                                     det nya med glädje försaka
                                                     (Luk.5)

                                                     Sabbat

                                                     På nytt Fariséer
                                                     mot Jesus och lärjungar sig vänder 
                                                     när ax på sabbat
                                                     de plockar och gnuggar i sina händer                                           
                                                     Jesus ger dem då från Kung Davids tid svar 
                                                     då David från Guds hus skådebröden tar 
                                                     (Luk.6)

                                                     Ny sabbatsdispyt

                                                     Fariséer följer noga bud och sabbatslag
                                                     bevakar andra så de inget gör på sabbatsdag
                                                     Extra noga på Jesus de ser 
                                                     bevakar allt som runt honom sker 

                                                     På sabbat bota sjuk man 
                                                     är inget de godkänna kan 
                                                     detta vill man inte alls se och höra 
                                                     börjar därför med varandra rådgöra 
                                                     Sabbatsbrott går inte att acceptera 
                                                     ett exempel måste vi nu statuera 
                                                     (Luk 6)

                                                     Apostlar  

                                                     Jesus en natt oavbrutet ber
                                                     och apostlar därefter utser     
                                                     människorna samlas för att honom höra
                                                     få del av hans kraft genom att honom vidröra 
                                                     (Luk.6)

                                                     Undervisning 
             
                                                     Ganska ofta det händer 
                                                     att Jesus begreppen vänder 
                                                    
                                                     Prisar de fattiga, de hungrande
                                                     de som förföljs, de gråtande 
      
                                                     I verop beklagar
                                                     det som oss behagar

                                                     Ve åt den som är rik,
                                                     den som är glad, den som är mätt 
                                                     många undrar
                                                     kan denna undervisning vara rätt
                                                    
                                                     Älska era fiender, be för dem som hatar er 
                                                     ge åt alla dem som er om hjälp ber
                                                     Välsigna dem som er förföljer
                                                     sedan ord i samma spår följer 
                                                     I teorin vi orden respekterar
                                                     men mera sällan vi dem praktiserar

                                                     Döm inte andra
                                                     låt bli att klandra
                                                     ge så ska ni få
                                                     försök det förstå
             
                                                      Den hjälper dig föga
                                                      flisan i broderns öga
                                                      när du likafullt har,
                                                      bjälken i eget kvar

                                                      Av träden detta lär
                                                      ett gott träd god frukt bär
                                                      Det samma människor gäller
                                                      orden friar eller fäller
                                                      Den gode bär fram det som gott är
                                                      medan den onde ondska frambär

                                                      Den som mitt ord hör
                                                      och efter det gör
                                                      är som en man klok och sund
                                                      som bygger hus på fast grund
                                                      där han trygg kan vara
                                                      livets stormar klara 

                                                      Men de som mina ord hör
                                                      och inte efter dem gör
                                                      de på osäker mark bygga
                                                      kan inte alls vara trygga
                                                      (Luk. 6)
 
                                                      Tro 
                             
                                                      I Kafarnaum detta händer  
                                                      officer till Jesus sig vänder 
                                                      hans utsända budet med sig bär
                                                      om trogne tjänaren som sjuk är 

                                                      Jesus allvaret i läget förstår 
                                                      mot officerarens hus han skyndsamt går 
                                                      bud han då därifrån får 
                                                      jag vet Du hjälpa förmår
                                                      gör Dig inte besvär 
                                                      jag helt ovärdig är 
                                                      att få besök av dig 
                                                      men ett ord bara säg 

                                                      Jesus förundras över det han hör 
                                                       tjänaren omgående frisk han gör 
                                                       "en tro som hos denna officer
                                                       jag ej hos Israeliter ser" 
                                                       (Luk.7)

                                                       Änkans son 

                                                       Jesu vandring vidare går 
                                                       fram till Nains statsport han når
                                                       möter ett begravningståg 
                                                       där ung man på båren låg 
                                                       ende sonen till en änka 
                                                       som sorgen helt hotar sänka 

                                                       Jesus med medlidande på henne ser 
                                                       och framtidshoppet han henne återger 
                                                       Unge man stå upp är Jesu bud 
                                                       folket får anledning prisa Gud 
                                                       Jesus makt över döden har 
                                                       änkans son får här leva kvar
                                                       (Luk.7)                                                    
                                                   
                                                                                                                             
                                                   Frågor och svar

                                                   Johannes till Jesus, med frågor,                                                    sänder lärjungar två
                                                   är Du den, som skulle komma,
                                                   som vi alla väntat på
                                                   Jesus mitt i sin gärning står
                                                   och många sjuka hälsa får 

                                                   Jesus sändebuden besked ger 
                                                   berätta vad ni här hör och ser 
                                                   att de blinda ser och de lama går
                                                   att de döva hör och döda uppstår
                                                   (Luk.7)

                                                   Synderskan

                                                   När hos Simon, Farisén Jesus tillbords låg
                                                   en kvinna dit anländer på eget bevåg 
                                                   Jesu fötter med sina tårar tvår
                                                   och sedan hon torkar dem med sitt hår  
                        
                                                  Simon ogillande ser
                                                  på det som i hans hus sker 
                                                  Jesus kan ej vara profet 
                                                  när han inget om kvinnan vet 
                                                  hon en synderska är
                                                  full med synd och begär

                                                  Lyssna Simon Jesus ber 
                                                  och honom liknelse ger 
                                                  om två män som i skuld står 
                                                  och skulden efterskänkt får 

                                                  Kvinnan här en stor skuld har
                                                  hon inte levt så fromt alla dar 
                                                  men hennes synder, här begråtna,
                                                  är nu helt och hållet förlåtna 
                                                  (Luk. 7)

                                                  Liknelsen om sådden 

                                                  En man gick ut för att så
                                                  en del föll på vägkant då
                                                  folket trampade därpå         
                                                  fåglar fick sin del också

                                                  På berghäll föll en del
                                                  sådden hamnade fel
                                                  livslängd blev kort
                                                  vissnade bort 
                               
                                                  En del föll bland törnen och tistlar vassa
                                                  förhållandena var där, milt sagt,  kassa 
                                                  och därför gick det som det gick
                                                  säden alls ingen växtkraft fick 

                                                  Enligt Jesu eget ord 
                                                  föll en del dock i god jord 
                                                  där all säd växer och gror 
                                                  och skörden blir god och stor 
                                                  (Luk.8)


                                                  Liknelsens betydelse

                                                  Vägkantens sådd är de som Guds ord hör 
                                                  men där den onde sådden förstör 

                                                  Berghällens sådd är de som med glädje tar emot 
                                                  men där det för säden inte finns fäste för rot 

                                                  Tistlarnas sådd talar om när livets mångahanda 
                                                  hopp om skörd till ingenting omvandla  
                                                  Den goda jordens sådd
                                                  är de människor som ordet hör
                                                  tar till vara med rent hjärta
                                                  och till mognad skörd det för 
                                                  (Luk.8) 

                                                  Bilder

                                                  Ingen en lampa tänder. sen den döljer                                                   under en bänk eller med ett kärl höljer 
                                                  Nej den ska alla vägledning ge
                                                  så att de som kommer in kan se 
                                               
                                                  Var noga så att ni hör
                                                  för detta alla berör 
                                                  den ska än mer få som redan mycket  har 
                                                  den som knappt inget har också det man tar
                                                    (Luk. 8)
 
                                                   Jesu familj

                                                   Hans mor och bröder 
                                                   för att hälsa till honom på gick
                                                   upptagen av allt folket
                                                   han besked om detta fick
                                                   
                                                   Han då på begreppen vänder
                                                   följande budskap han sänder                                                     de som här på mig hör och tror
                                                   är mina bröder och min mor 
                                                   (Luk.8)
  
                                                    Storm 

                                                    Jesus och lärjungarna en båttur tar                                                      när stormen in över sjön drar        
                                                    För sovande Jesus försöker de förklara 
                                                    att båten tar in vatten att de är i fara 
                                                    Jesus frågade var är nu er tro 
                                                    befaller vattnet lägga sig till ro
                                                    Vem han är kan de ej tyda
                                                    han som får vindar att lyda 
                                                    (Luk. 8)

                                                    Den besatte och svinhjorden

                                                   Man som av demoner var besatt
                                                   naken bland gravarna var bosatt 
                                                   När mannen på stranden Jesus får se                                                    Börjar han ropa och vilt sig bete
                            
                                                   Vad har du med mig att göra
                                                   du ska inte alls mig röra
                                                   Jesus befaller demoner fara ut
                                                   så gör han på ondskans herravälde  slut   
                                                   
                                                   Författaren dramatiskt händelsen beskriver
                                                   hur Jesus demonerna in i svinhjord driver
                                                   Svinen i panik utför bergsbrant rusar
                                                   drunknar i sjön som nedan branten brusar 

                                                   Folket i staden vill se det som nu hänt 
                                                   med besatte mannen som de länge känt
                                                   De fattar inte vad som hos dem sker
                                                   när de mannen vid sina sinnen ser
                                                   förskräckta de Jesus ber
                                                   vi vill att du iväg dig ger

                                                   Botade mannen vill med Jesus gå
                                                   men Jesus sänder honom hem då 
                                                   för att där berätta vad Gud gjort 
                                                   helat honom så märkligt och stort 
                                                   Mannen på Jesu befallning går
                                                   hela staden höra budskapet får
                                                   (Luk.8)  

                                                   Jairos dotter och kvinnan med blödningar                                                  
                                                   Jairos synagogsföreståndare var 
                                                   och ett enda barn, en älskad dotter han har  
                                                   Vid Jesu fötter han faller ner
                                                   dottern döende om hjälp han ber
 
                                                   Jesus genast mot hans hem försöker gå 
                                                   men runt honom pressar folkskaror på 

                                                   En kvinna vars liv varit så tungt, så hårt 
                                                   med blödningar som gjort allt svårt 
                                                   vid tofsen på Jesu mantel rör 
                                                   och botad blir kvinnan så skör 

                                                   Jesus påpekar någon rörde vid mig
                                                   Petrus svarar alla tränger sig på dig 
                                                   Kvinnan då inför honom faller ner
                                                   berättar om lidandet ingen ser 
                                                   att hon nu av honom botad blivit                                                    att han henne ett helt nytt liv givit

                                                   Gå i frid och ro
                                                   hjälpt av din tro

                                                   Ett bud från Jairos hus når
                                                   inte lönt Jesus hit går 
                                                   behövs inget mer besvär
                                                   då dottern redan död är

                                                   Jesu ord av tröst, var ej rädd
                                                   hon sover bara i sin bädd
                                                   möts av närvarandes hånskratt
                                                   han begriper inte ett skvatt

                                                  Jesus henne att stå upp ber
                                                  och uppståndelseunder sker 
                                                  Flickan frisk bland dem åter går 
                                                  omgivning helt förundrad står 
                                                  (Luk.8) 

                                                  Apostlarna sänds ut 

                                                  Över demoner, sjukdom han gav de tolv makt 
                                                  uppmanar dem att göra det som han   dem sagt 
                                                  sänder dem sedan i hela landet ut 
                                                  för att göra som förkunnare debut 

                                                  De på hans ord från by till by går 
                                                  och förkunna och bota de får 

                                                  Herodes får om Jesus och hans lärjungars verk höra 
                                                 vet inte vad han ska tro och med rapporterna göra 
                                                 Teorierna, runt om, var många 
                                                 utläggningarna yviga, långa 
                                                 om det var Johannes från graven som till dem återvänt
                                                 eller om Gud någon profet åter till dem hade  sänt 
                                                 Vem är det jag hör allt om
                                                 jag vill gärna se honom
                                                 blev Herodes slutsats
                                                 på tankar i palats

                                                 Apostlarna berättar om allt stort
                                                 de i landet har uträttat och gjort 
                                                 Jesus dem till Betsaida med sig tar 
                                                 för att om Guds rike ge ännu fler svar
                                                 men stora folkskaror följer efter i deras spår 
                                                 som också del av hans undervisning om Riket får

                                                 Råd av sina lärjungar Jesus får
                                                 det är bäst att folket härifrån går                                                  det är kväll, utan mat i ödemarken de  står 
                                                 av detta de inte alls i längden så gott mår
                                       
                                                 Ge dem ni att äta blir Jesu svar
                                                 vi bara fem bröd och två fiskar har
                                                 det långtifrån till folkmassan här räcker
                                                 vi har ej pengar som matkostnaden täcker

                                                 Jesu ord låt dem i grupper slå sig ner
                                                 och sedan han över bröd och fiskar ber
                                                 fem tusen får det de behöver
                                                 och tolv fulla korgar blir över

                                                 Av detta idag vi kan förstå 
                                                 att när våra bröd och fiskar små
                                                 av hans välsignelse del får
                                                 de till många hungrande nå
                                                 (Luk.9)

                                                 Lärjungaskapets krav

                                                 Att mig följa är ej att leka 
                                                 istället att sig själv förneka 
                                                 ta sitt kors på
                                                 och med mig gå
                                                 annorlunda på livet se
                                                 vara beredd att sitt liv ge
                                                 Den som för mig står
                                                 härligheten når 
                                                 (Luk.9)

                                                 Förklaringsberget  

                                                 Tog med lärjungar tre
                                                 upp på berg för att be 
                                                 något unikt sker
                                                 när han till Gud ber

                                                 På berget nu det finns fler
                                                 två personer till de ser
                                                 Mose och Elia där står
                                                 och samtal med Jesus pågår 

                                                 När samtalet så avslutats har
                                                 Petrus vill ha det härliga kvar
                                                 vill där på berget tre hyddor bygga
                                                 där Jesus och gäster kan bo trygga
 
                                                 Då av ett moln de blir täckta
                                                 lärjungarna blir förskräckta
                                                 en röst ur molnet de hör 
                                                 som budskap till dem framför    
                                                 att Jesus utvald son är 
                                                 lyssna till honom och lär
 
                                                 Ensam de Jesus sedan ser 
                                                 att hålla allt hemligt han ber 
                                                 och de teg om vad de sett 
                                                 vad som där på berget skett     
                                                 (Luk.9)

                                                 Pojke botas

                                                 Nedanför berget ropar förtvivlad far 
                                                 hjälp mig nu med min son den ende jag har                    
                                                 en ande i honom hugger och drar 
                                                 plågar och håller honom i förvar 
                                                 dina lärjungar ej någon hjälp kunde ge
                                                 Hur länge ska jag detta behöva se 

                                                 Jesus driver demonen ut 
                                                 gör på pojkens lidande slut
                                                 Fadern pojken åter så får
                                                 folket överväldigat står
                                                 (Luk.9) 

                                                 Lidandeförutsägelse

                                                 Lyssna noga nu och hör 
                                                 detta er alla berör 
                                                 och till er hjälp det länder 
                                                 Snart i människors händer 
                                                 man människosonen ger 
                                                 och inför er detta sker 
                                                 Lärjungarna inte alls förstår
                                                 utan tigande frågande går 
                                                 (Luk.9)

                                                 Lärjungaskap  

                                                 Vem av oss är allra störst
                                                 vem är det som kommer först 
                                                 Jesus såg vad de tänkte 
                                                 och följande ord skänkte 

                                                 Om ni i mitt namn emottar 
                                                 barnet som jag här nära har
                                                 jag också hos er är kvar
                                                 så och min himmelske Far 
                   
                                                 Ty den som allra minst är
                                                 förnämsta platsen beklär

                                                 Lärjungarna ofta beskäftiga
                                                 avundsjuka, högmodiga, häftiga
                                                 vill hindra andra som i Jesu namn gör gott 
                                                 för att dessa inte tillsammans med dem gått
                                                 Jakob och Johannes vill kalla eld ner 
                                                 över by där man inte Jesu storhet ser 
                                                 (Luk. 9.)
                        
                                                 Efterföljelse 

                                                 Jag ska följa Dig vart Du än går
                                                 ord Jesus på vandring höra får 
                                                 Jesus svarade djur har plats att vila på
                                                 men för människsonen är det inte så 
                         
                                                 En annan man fick kallelsen följ mig 
                                                 först begravning, sen kan jag följa Dig
                                                 jag kommer snart att följa Dig en man sa 
                                                 men först måste jag hem och avsked ta 

                                                 Att se sig om när man till plogen är satt
                                                 är inget för den som i Guds rike fått fatt 
                                                 (Luk.9)
                                                    
                                                   Lärjungar utsändes 

                                                  Han utser ytterligare sjuttiotvå
                                                  sänder dem två och två till byar han tänker gå
                                                  Skörden oändligt stor och arbetarna   alldeles för få 
                                                  be därför skördens Herre att han  arbetare sända må 

                                                 Som lamm bland vargar, jag kommer er att skicka 
                                                 ta inte med packning och pengar i ficka 
                                                 I husen ska ni alltid 
                                                 hälsa alla med Guds frid 
                                                 Friden blir i huset kvar 
                                                 om det någon värdig har
 
                                                Stanna i huset, ät och drick det ni får 
                                                jag vill inte att ni från hus till hus går 
                                                Bota alla de sjuka som finns där
                                                förkunna att Guds rike är här 
                                                Om en stad inte tar emot er, ska ni gå 
                                                den staden ska på domens dag ej lindring få 
                                                (Luk.10) 

                                                 Ve-rop 

                                                 Korasin och Betsaida ve er
                                                 så mycket hos er skett och sker  
                                                 om allt detta hos Tyros och Sidon skett
                                                 hade det till allmän omvändelse lett
 
                                                 Kafarnaum har på samma sätt 
                                                 tagit på undervisning för lätt                                                  därför ingen upphöjelse till himlen sker 
                                                 utan staden  ska till dödsriket störtas ner 

                                                 Den som lyssnar tIll er   
                                                 mig också hör och ser              
                                                 den som er avisar
                                                 också mig avspisar
                                                 har dessutom sig vänt
                                                 från Fadern som mig sänt 
                                                 (Luk.10)


                                                 Lärjungarapport

                                                 De sjuttiotvå han ut till byarna sänt 
                                                 kommer tillbaka och berättar vad som hänt 
                                                 I ditt namn blir sjuka friska och  demoner oss lyder  
                                                 Att era namn i himlen är skrivna mer betyder 
                                                 ska större glädje i era hjärtan ge 
                                                 än makt över ondska och under som ske 
                                                 (Luk.10) 

                                                Lovprisning 

                                                Anden med glädje fyller
                                                och liv och stund förgyller
                                                Jesus i lovprisning brister ut 
                                                över himmelska stora beslut

                                                Himlens och jordens skapare
                                                han glädjefyllt lovprisar 
                                                över det han döljer för lärda,
                                                men okunniga visar   

                                                Ingen vet vem sonen är 
                                                om ej Fadern detta lär
                                                Ingen vet vem Fadern är
                                                om sonen ej detta lär 
          
                                                Saliga de som detta ser 
                                                som här och nu sker 
                                                Profeter, kungar längat efter att se 
                                                det som nu inför er håller på att ske
                                                (Luk.10)

                                                
                                                Den barmhärtige Samariern 

                                                Laglärds fråga vad ska jag göra
                                                som till evigt liv kan föra 
                                                Jesus till lagen honom hänvisar då 
                                                Dialogen går vidare mellan de två
                                                om att älska Gud 
                                                och kärlekens bud 
                                                Du svarat mig rätt 
                                                lev på detta sätt 
                                                försöker då Jesus testa
                                                med frågan vem är min nästa 
                                               
                                                I denna liknelse 
                                                väljer han svaret ge 

                                                På sin resa en man svårigheter möter
                                                när han på hänsynslösa rövare stöter 
                                                de alla ägodelar från honom tar 
                                                lämnar honom svårt slagen på vägen kvar
                                                Präst som samma väg går
                                                den slagne ej bistår 
                                                Levit låtsas ej se 
                                                vill alls ingen hjälp ge
                                                En Samarier slagne mannen når 
                                                han med hjärtat både ser och förstår 
                                                första hjälpen vid vägkanten han ger
                                                och med fortsatt bistånd honom förser
 
                                                Jesus frågar den laglärde
                                                vem var den mannens nästa
                                                svaret blir
                                                den som för den utsatte gjorde sitt bästa  

                                                Gå och det samma gör
                                                det på rätt väg dig för  
                                                (Luk. !0)

                                               
                                                 Marta och Maria

                                                 Marta hem till sig Jesus bjuder
                                                 och hennes verksamhetslust sjuder
                                                 men ser på syster Maria snett
                                                 som med bästa platsen sig försett 
                                                 Istället för att där sitta still
                                                 kan hon gott i köket hjälpa till
 
                                                 Marta du dig bekymmer gör
                                                 som dig inte till kärnan för 
                                                 Maria det bästa sett till att välja
                                                 försök nu förtreten kunna svälja 
                                                 (Luk.!0) 
                                                                                                                                
                                                  Bön 

                                                 Lärjunge vill lära sig be
                                                 Jesus låter då detta ske 

                                                 Fader låt Ditt namn heligt vara
                                                 om Ditt rike vår bön besvara
                                                 Ge oss vårt bröd dag efter dag
                                                 förlåt synder av alla slag
                                                 Hjälp oss förlåta alla andra 
                                                 som här tillsammans med oss vandra 

                                                 Om det dig någon gång sker
                                                 att om natten en vän dig ber
                                                 att tre bröd av dig genast låna få,
                                                 har fått gäst, har inget att bjuda på 
                                                 Du kanske då i fred vill vara
                                                 och med ett nej bönen besvara
                                                 men jag säger till er
                                                 att till slut det sker
                                                 att han brödet av dig får 
                                                 om han enträget kvar står

                                                 Likadant för er
                                                 att den får som ber
                                                 Den som söker han och finner
                                                 bultande öppnad dörr vinner 
                                                 Finns någon far
                                                 som en orm tar
                                                 och sin son den ger
                                                 när han om fisk ber
                                                 Ska då inte himmelske fadern ge
                                                 helig Ande åt den som honom be
                                                 (Luk.11) 


                                                 Demoner drivs ut

                                                 Jesus en stum demon driver ut
                                                 gör på tystnad och lidande slut
                                                 Folket häpnar och några tänker
                                                 att Bechlebul honom makt skänker  
                                                 Många är det som på honom skeptiskt ser 
                                                 vill att han dem ett tecken från himlen ger 
                                                 Men Jesus som vet vad de tänkte 
                                                 följande visdomsord dem skänkte 
                                                 ett rike där inbördeskrig bryter ut 
                                                 gör ju på hela det rikets struktur slut 
                                                 slutar med ödelagda hus
                                                 blir ruiner av sand och grus 

                                                 Om Satan i strid med sig själv gå 
                                                 kan inte han hans rike bestå 
                                                 Ni har ju själva sagt
                                                 att jag med mörkrets makt
                                                 driver demonerna ut
                                                 gör på deras styre slut
                                                 Era anhängare då
                                                 vem förlitar de sig på
                                                 när de samma gärning som jag gör 
                                                 och sitt krig mot ondskans makter för
                                                 Om det är Guds finger jag använt 
                                                 då har Guds rike till er anlänt

                                                 Mot en stark man på vakt,
                                                 tager man sig i akt,
                                                 men en starkare honom övervinner,
                                                 hans herravälde ut i intet rinner
                                                 Den som inte med mig går
                                                 istället emot mig står
                                                 (Luk.11)

                                                Oren andes återkomst

                                                En oren ande som en människa lämnar 
                                                på jakt efter en ny viloplats sig ämnar 
                                                vandrar i trakter torra och vattenlösa 
                                                där bostadsproblemen inte går att lösa 
                                                säger då jag vänder till gamla hemmet tillbaka 
                                                ser hur fint, städat det är, vill ej detta försaka 
                                                tillsammans med sju andra andar slår sig ner där 
                                                för den människan slutet värre än början är 

                                                En kvinna som hans ord hörde 
                                                sin mening ljudligt framförde
                                                saligt är det moderliv som dig burit och fött 
                                                saliga de bröst som du diat, som din mun mött
                                               Jesus sa, salig den som Guds ord hör   
                                               tar det tillvara och efter det gör 
                                               (Luk.11)


                                                   Kroppens lampa 

                                             Det aldrig händer
                                             man lampa tänder
                                             och sätter den i en vrå
                                             eller med sädesmått på
                                             den ska sitt ljus ge
                                             så alla kan se 
           
                                             Kroppens lampa är ditt öga
                                             som grumligt hjälper föga 
                                             Därför får det inte ske, 
                                             att ditt öga ej kan se, 
                                             ditt inre i mörker är,
                                             utan finns i ljusets sfär
                                             (Luk.11)

                                             Fariséer och laglärda 
 
                                             Bjuden hem till Farisé
                                             som honom som gäst vill se 
                                             och till bords han där genast går
                                             utan att kroppen rening får
 
                                             Farisén förvånad är
                                             lagen om rening ju lär 
                                             Ni Fariseer noga med det yttre är
                                             men invärtes fulla av ondska och begär 

                                             Skaparen insida och utsida gett
                                             detta borde alla här ha insett
                                             om ni till de fattigas behov ser
                                             förändras ni så allt blir rent för er
 
                                             Ve er ni Fariseer som ert yttre pynta
                                             ni ger tionde av vinruta och mynta 
                                             men glömmer rättvisan och kärleken till Gud
                                             för alla era yttre stadgar och förbud 

                                             En laglärd då till honom sig vänder
                                             och följande budskap honom sänder
                                             Du oss förolämpar
                                             för lagens bud vi kämpar

                                             Ve er alla ni laglärda 
                                             som så stränga bud utfärda
                                             de läggs som bördor, tunga att bära på
                                             för kämpande människor, stora och små 

                                             Ni gör inget för att lyfta bördor av
                                             Men ni vårdar er om profeters grav
                                             Profeter som era fäder tog livet av
                                             Gravarna ni storslagna monument ni gav 

                                            Ni tycker ni gjort, något hedervärt och stort 
                                            men bekänner ej synden som era fäder gjort 
                                            Vad era fäder gjort, ni gör
                                            och detta ska ni dömas för 

                                            Ni nyckeln till kunskapens dörr har
                                            men står själva utanför den kvar
                                            och ni hindrar andra
                                            som in där vill vandra

                                            När han därifrån gick
                                            många frågor han fick
                                            de försöker honom på allt sätt fälla
                                            genom att besvärliga frågor ställa
                                            (Luk.11)

                                            Varning för hyckleri  

                                            Jesus sina lärjungar varningar ger 
                                            för Fariseers hyckleri akta Er 
                                            Det aldrig tidigare hänt 
                                            att det dolda ej blivit känt 
                                            Det som i mörkret en gång blivit hört 
                                            kommer ut i dagsljus snart att bli fört 
                                            Det som ni i enrum diskret behandlat 
                                            är snart offentligt gods och helt förvandlat
 
                                            Ängslas ej för dem
                                            som över kroppens liv och död har makt 
                                            för den som Er                                    
                                            till helvetet kan föra, ta Er i akt
                                            honom ska Ni frukta för
                                            då han allt för Er förstör

                                            Säljes ej sparvar små
                                            för slantar endast två
                                            ändå Gud dem i minnet har
                                            finns i hans goda tankar kvar
                                            På era huvud han räknat har
                                            alla de hårstrån Ni där har kvar     
                                            Var inte rädda, Ni är värda långt mer 
                                            än största sparvflocken som Ni ser 
                                            (Luk.12)

                                            Bekännelse och förnekelse

                                            Den som mig inför människor bekänna
                                            ska jag en gång inför Guds änglar känna 
                                            Den som från mig här i tiden tar avstånd
                                            ska inför Guds änglar ej äga bestånd 
                                
                                            Den som något om människosonen säger
                                            ska förlåtelse få 
                                            men för den som hädar Helig Ande 
                                            går det inte så 

                                            När man Er inför myndigheter ställer 
                                            följande instruktion för Er gäller          
                                            bekymra Er ej då över vad Ni ska svara
                                            Helig Ande ska i den stunden med Er vara
                                            Han utsatta läget ser
                                            och de rätta orden ger
                                            (Luk.12)       
                                             

                                              
                                            Jesus undervisar

                                            En man som på sin vandring Jesus möter 
                                            då genast sin käpphäst stöter och blöter 
                                            Säg åt min bror att han genast delar arvet med mig
                                            Vem har satt mig till att döma mellan din bror och di
g

                                            Akta er att efter ägodelar få begär
                                            er lycka finner ni inte på något sätt där 

                                            En man fick stor skörd på sin jord
                                            tog då i sin mun stora ord
                                            nu är jag gott försörjd i många år
                                            äta, dricka, roa mig nu jag får 

                                            Han tog så ett beslut
                                            att bygga lador ut
                                            för att få rum med allt han fått
                                            när det så väl honom gått 

                                            Gud sa då till honom, en dåre du är 
                                            som efter allt detta goda begär har
                                            i natt ska du allt lämna få
                                            vart ska då din rikedom gå 

                                            Den som sin rikedom på jorden har 
                                            inget i Guds rike har i förvar 

                                            Bekymra er ej om hur ni mat ska få 
                                            eller vad er kropp ska ha för kläder  på 
                                            livet är mer än föda, kroppen mer än kläder 
                                            Gud föder korpar oberoende av väder
                                            de har inga lador, varken skördar eller sår 
                                            ändå Guds omsorg dem föder och här de består 

                                            Ni ett oändligt värde i Guds ögon har
                                            och under hans omsorg finns ni alla dar 
                                            Vem kan med bekymmer många
                                            en enda livsminut fånga 
                                            när ni nu ej ens detta förmå
                                            varför ska ni då med bekymmer gå

                                            Tänk när ni liljorna ser 
                                            vilken skönhet de er ger
                                            ej de arbetar, spinner eller sår 
                                            men deras prakt Salomos övergår

                                            Gräset som idag står 
                                            och i morgon förgår 
                                            av Gud sin skönhet fått 
                                            ändå ni ej förstått
                                            han omsorg om er har 
                                            varje dag och stund kvar 

                                            Tänk inte på vad ni i kroppen ska få 
                                            allt detta tänker ju hedningarna på 
                                            er Far vet vad ni behöver
                                            ger av sitt så det blir över

                                            Sök hans rike, så får ni det andra också 
                                            var ej rädd du lilla hjord, riket ska ni få 
                                            sälj det ni har, till de fattiga se 
                                            skatt i himlen ska Fadern då ge 
                                            där ingen tjuv den rör
                                            ingen mal den förstör 
                                            och har du din skatt där 
                                            också hjärtat där är 
                                            (Luk 12)

                                           Var beredd 
                    
                                           Tänk på att hela tiden vaksamma vara 
                                           så ni er uppgift som tjänare kan klara

                                           Var som tjänare som på hemkommande Herre väntar 
                                           hela tiden hans ankomst förbereder och förväntar               
                                           så att husets dörr och dess port
                                           vid hans ankomst kan öppnas fort
 
                                           Saliga de som på så sätt tjäna 
                                           deras Herre ska själv dem betjäna 
                                           de ska till bords gå
                                           och hans betjäning få 

                                           Ni ska också i ständig beredskap stå 
                                           när ni människosonen här väntar på 

                                           En man blev av sin Herre till förvaltare satt 
                                           han hela makten över sin Herres hus besatt
                                           Sin uppgift på allvar tog
                                           och gjorde för sin lön fog 

                                           När hans Herre kommer och tillser
                                           han större uppgifter honom ger
                                           Men om tjänaren då istället hade tänkt
                                           min mäktige Herre som förtroendet skänkt
                                           kommer inte på länge än tillbaka 
                                           allt gott ska jag nu låta mig väl smaka 
                                           Om han dessutom börjar att sina medtjänare slå, 
                                           med uppgifterna slarvar, låter allt av slentrian gå
                                           När hans Herre kommmer då
                                           kommer han ett strängt straff få 

                                           Den tjänare som vet vad hans Herre vill 
                                           ändå inget gör utan mest sitter still 
                                           ett strängt och hårt straff då får 
                                           men för den som ej förstår          
                                           det kommer att bättre gå
                                           drabbas bara av slag få 

                                           Den som stora uppgifter och stort ansvar får
                                           också med stora förväntningar och krav står 
                                           (Luk.12) 

                                           Splittring inte fred 

                                           Att elden på jorden sig tar 
                                           är en önskan som Jesus har 

                                           Ett dop att döpas ligger framför  
                                           och våndas över detta han gör
 
                                           Ej här för att skapa fred på jord 
                                           splittring i familj skapar mitt ord
                                           de mot varandra ska stå 
                                           två mot tre och tre mot två 
                                           son mot far, dotter mot mor
                                           svärdotter mot sin svärmor 
                                           (Luk.12)
 
                                  
                                           Tidens tecken 

                                           När ni moln i väster ser
                                           det ofta hos er sker 
                                           att någon säger vi regn får
                                           och så det också alltid går 
          
                                           När en morgon vinden sydlig är 
                                           säger ni nu har vi värmen här 
                                           Himlens tecken kan ni hycklare tyda
                                           men tidens gång kan ni inte uttyda 
                                           (Luk.12)

                                           Tvister

                                           Varför avgör ni inte själva vad som rätt är 
                                           utan med motpart går till domstol med ert besvär  
                                           Försök att med motpart försoning nå 
                                           så slipper du inför domaren stå
                                           annars kan du fängelsestraff få
                                           och indrivning kan du åka på
                                           (Luk.12) 

                                          Omvänd er   

                                           Några om Pilatus grymhet berättar
                                           hur cyniskt han Galileer avrättar 
                                           Jesus sa då, tror ni de här större syndare var
                                           än alla ni andra, som idag här lever kvar 
                                           Om ni ej omvänder er
                                           detsamma med er sker
                                           
                                           En liknelse han på nytt till folket ger
                                           om fikonträd där ägaren ej frukt ser
                                           Trädgårdsmästaren då en order får 
                                           trädet utan frukt år efter år står 
                                           jag nu och här dig ber
                                           hugg det genast ner

                                           Låt det ytterligare ett år stå
                                           så ska det än mer av min omsorg få 
                                           om vi nästa år ej frukt ser
                                           kan vi då hugga trädet ner
                                           (Luk. 13.) 

                     
                                           Kvinna botas på Sabbat

                                           En sabbatsdag han undervisning i synagogan ger 
                                           bland besökarna han en krokryggig kvinna ser 
                                           Under arton år hon ej på sin kropp kunnat räta ut 
                                           Jesus då på sabbaten tar provocerande beslut  
                                           Han kallar kvinnan till sig fram och sitt besked ger 
                                           kvinna du är fri, slutet på lidandet du ser 
  
                                           Han lägger på henne sina händer
                                           kvinnans lidande till glädje vänder        
                                           Förargad synagogsföreståndaren står där
                                           sabbatsbrott i hans synagoga vilket besvär 
                                           Det ska ni alla här veta 
                                           sex dagar ska man arbeta 
                                           detta vår lag ju oss lär            
                                           då gör man inte så här 

                                           Jesus i svaromål går 
                                           som hycklare du nu står 
                                           oxe och åsna vatten får
                                           även när sabbaten pågår
                                           men kvinnan som i sjukdom bunden var
                                           ville du i lidandet hålla kvar 

                                           Hans motståndare i skam där står
                                           medan folket hem i glädje går 
                                           (Luk.13)

         
                                           Guds rike 

                                           Hitta like
                                           till Guds rike
                                           är inte så lätt
                                           men på något sätt
                                           som senapsfrö
                                           som i jord dö
                                           åter uppstår
                                           och som träd står 
                                           Som surdeg
                                           kan riket också vara 
                                           som syra,
                                           en hel deg, kan klara
                                           (Luk.13) 


                                                                                      Den trånga porten

                                           När han genom städer och byar går
                                           han många frågor om Guds rike får
                                           Herre är det bara några få
                                           som här mot en slutlig räddning gå

                                           Kämpa för att komma in
                                           genom porten trånga 
                                           Försöka utan att lyckas 
                                           gör allt för många 
    
                                           När porten en gång låst är 
                                           ska många bulta på där 
                                           att den ska öppnas man ber            
                                           men så sker det inte mer
   
                                           Vi har ätit och druckit med dej
                                           men han säger jag känner er ej
                                           bort ska ni orättens hantlangare gå
                                           dit där ni gråta och skära tänder få
 
                                           Ni ska i Guds rike
                                           patriarker och profeter se 
                                           men själva får ni
                                           från utsidan detta bese
                                     
                                           Människor kommer från 
                                           öster, väster, norr och söder
                                           alla är medborgare
                                           och i Guds rike bröder 
 
                                           Då ska det så vara
                                           att sist blir först
                                           först blir sist, störst blir minst 
                                           och minst blir störst 
                                           (Luk.13)  

                                           Jesu klagan över Jerusalem 

                                           Herodes döda dig vill skynda bort 
                                           är budskapet kärnfullt, hotfullt och kort 
               
                                           Två dagar driver jag demoner ut,
                                           botar och om Riket folket lär
                                           Hälsa den räven att jag först på tredje dagen vid målet är
                                           En sak som tillhör alla dessa oskrivna lagar 
                                           profet i Jerusalem har sina sista dagar 
                                           Jerusalem du som dödar profeterna
                                           och stenar dem som till dig blir sända        
                                           Jag som kycklingmamman 
                                           under vingar önskat samla och så din olycka vända
                                           Ni vill ej
                                           säger nej
                                           därför kommer det ej att ske 
                                           att ni mig kommer att få se
                                           förrän detta med er sker
                                           att ni mig välsignelse ger
                                           (Luk.13)

                                           Sabbatsdispyt

                                           Jesus till Farise på måltid hembjuden
                                           det är sabbatsdag och vila är påbjuden
                                           noga de Jesu handlande följer   
                                           och aversion inte döljer 
                                           En man som lider av vatten i kroppen fram
                                           till Jesus går
                                           Fariseer och och laglärda en fråga av Jesus får 
                                           om det på sabbat tillåts botande
                                           deras tystnat kompakt, något hotande

                                           Han mannen med sin hand rör 
                                           läkedomsunder utför

                                           Om ni en son eller oxe har
                                           som ner i brunn på sabbaten far
                                           får den då i brunnen ligga kvar
                                           på detta får han ej något svar
                                           (Luk. 14)


                                           ÖDMJUKHET

                                           När Jesus på fest ser
                                           det som runt honom sker
                                           att många bästa platsen vill ha
                                           och att den försöker man snabbt ta
                                           ett förhållningssätt då han lärjungar lär
                                           Om du inbjuden till ett bröllop är
                                           sätt dig inte överst vid bordet då
                                           med skam kan du från platsen få gå 
                                           om någon högt ansedd gäst
                                           ska ha den plats som är bäst 

                                           Nej nedersta platsen vid dörren ska du ta 
                                           värden kanske då dig på finare plats vill ha
                                           längre fram vill jag att du går.
                                           Du heder inför medgäster får

                                           Den som med stolthet på sig själv ser
                                           livets skola hårda läxor ger 
                                           men den som här ödmjukt på sig själv kan se
                                           kommer livet glada överraskningar ge

                                           Till värden sig Jesus sedan vänder 
                                           när du inbjudan till fest sänder
                                           du nu den riktar till vänner och fränder
                                           istället gå ut på gator och gränder
                                           Bjud de fattiga som du inte känner
                                           hellre än rika släktingar och vänner
                                           Låt dem av ditt goda få smaka 
                                           fast de inte kan bjuda tillbaka
                                           då du din belöning får
                                           den dagen då du uppstår  
                                           (Luk.14)
                                            
 
                                          Att vara Jesu lärjunge

                                          Den som kommer till mig
                                          ska då mindre bry sig
                                          om fru, mor och far
                                          än uppdraget han har 

                                          Sitt kors ska han bära
                                          av mig ska han lära

                                          Om någon tar byggbeslut 
                                          kostnader räknar han ut
                                          annars när hans bygge pågår
                                          ser han att det ej ihop går 
                                          han ej det färdigt får
                                          utan med skam där står

                                          En kung som i krig tänker sig bege
                                          måste först på sina resurser se 
                                          om han med styrkor små
                                          krigslycka kan uppnå
                                          annars han en fredstrevare sänder ut
                                          som på hela konflikten kan göra slut

                                          En lärjunge måste kunna se 
                                          om han det älskade kan överge,
                                          från ägodelar avstå,
                                          med mig på vägen kan gå

                                          Ett salt som mister salthalt
                                          är inte längre bra salt
                                          ingen uppgift har
                                          och man bort det tar 
 
                                          Den som har öra 
                                          ska med det höra
                                          (Luk 14.)
        
                                          Det förlorade fåret
                                          
                                          Tullindrivare och syndare till Jesus går
                                          under de ser och till hans budskap de lyssna får  
                                          Upprörda över han tilltag är fariseer och skriftlärda 
                                          han umgås och äter med syndare, det är de inte värda 
                                          
                                          En liknelse han åter dem ger
                                          som visar hur han på saken ser
 
                                          Om någon har hundra får
                                          och ett av dem vilse går
                                          lämnar han då ej i öknen de nittionio kvar
                                          och ger sig ut och söker efter det som bortsprunget var 

                                          När han så finner sitt får
                                          han hem full av glädje går 
                                          på sin axel han det bär
                                          snart de åter hemma är
 
                                         Han samlar grannar och vänner
                                         nästan alla dem han känner
                                         Var nu här glada med mig
                                         att allt nu har ordnat sig
                                         och att jag fåret mitt fann
                                         innan rovdjur upp det hann

                                         I himlen blir det glädje på samma sätt
                                         över att en syndare här hittar rätt
                                         mer glädje än över nittionio rättfärdiga
                                         som redan hittat hemmet och är Guds rike värdiga
                                         (Luk. 15)

                                          Det forlorade myntet
 
                                         En kvinna som har silvermynt tio
                                         tappar ett bort, har kvar bara nio 
                                         En lampa då hon tänder
                                         på allt vrider och vänder 

                                         Hon söker tills hon sitt borttappade mynt funnit har
                                         och med sina vänner gläds över det som förlorat var              
                                         Detsamma hos Guds änglar i himlen händer  
                                         glädjefest över syndare som sig omvänder
 
                                        (Luk. 15)

                                        Den förlorade sonen

                                        En man två söner har
                                        den yngste går till far

                                        ge mig arvet som en gång ska bli mitt
                                        fadern skiftar mellan söner allt sitt

                                        Den yngste säljer allt, reser till främmande land bort
                                        och där han slösar förmögenheten bort inom kort 
                                        Det blir hungersnöd stor
                                        i landet där han bor

                                        Hos välbärgad man han anställning får 
                                        som herde för svin han dagligen går
                                        Fröskidor gärna äta vill
                                        men dessa hör ju svinen till
 
                                        Tanken går nu hem till far
                                        om jag ändå där var kvar
                                        där jag ju allt har
                                        god mat alla dar

                                        Daglönare har mat i överflöd där
                                        medan jag hos svin svälter ihjäl här
                                        nu står jag ej ut, hem till far jag går
                                        kanske som tjänare jag jobb där får

                                        Hem till fadern han sig beger
                                        på avstånd fadern honom ser
                                        och raskt honom till mötes går
                                        sonen öppen famn möta får

                                        Sonen om förlåtelse ber
                                        fadern den villigt honom ger
                                        finaste dräkten ska min son nu få
                                        ring på hand, med bästa skor ska han gå
 
                                        En stor fest för honom ska vi ha här
                                        han var död, men han nu uppstånden är
                                        gödda kalven ska ni fram föra
                                        den slakta och god måltid göra

                                        Äldste sonen i arbete på fälten var
                                        och hem han vänder när han för dagen är klar
                                        Musik och dans han från hemmet hör
                                        detta hans lugn och sinnesro stör
                                        tjänarna han frågar vad som hänt
                                        din bror har till hemmet återvänt
                                        din far slaktat gödda kalven och ordnat fest
                                        och där är din återkommna bror hedersgäst

                                        Han inte in på festen går 
                                        förargad han utanför står
                                        Fadern går till honom ut
                                        förklarar sina beslut 

                                        Sonen genast i svaromål går
                                        jag tjänat dig troget många år
                                        aldrig någon fest med mina vänner jag får
                                        men min misslyckade bror en fest du består 

                                        Fadern sa du finns alltid här barnet mitt 
                                        och allt som här i hemmet nu finns är ditt 
                                        men nu ska vi glädjefest här ha
                                        över att allt med din bror gått bra
                                        han var ju död men återuppstånden är
                                        förlorad men återfunnen och nu här
                                        (Luk.15)                                        Den orättfärdige förvaltaren 

                                       En man som anställd hos rik man som förvaltare var  
                                       beskylls att av dennes förmögenhet förskingrat har 
                                       Vad är det här om dig jag hör
                                       som min förmögenhet berör
                                       lämna nu alla dina räkenskaper in
                                       du får ej förvalta förmögenheten min

                                       Förvaltaren tänker vad ska jag nu göra
                                       när jag ej längre här böckerna får föra
                                       jag ej orkar gräva och tigga jag ej vill
                                       nu får jag en stund ordentligt tänka till 

                                       Till sin Herres skuldsatta sig vänder
                                       tar dem till sig en och en i sänder 
                                       sina skulder de nedsatta får
                                       och därifrån glada går
                   
                                       Herren prisar hans klokhet då
                                       vilket för oss är svårt förstå
                                       världens människor klokare mot varandra
                                       än de människor som i ljuset här vandra 

                                       Den som är trogen i uppgifter små
                                       är trogen när han större sedan få 
                                       är ni ej trogna i det som mammon tillhör
                                       vem vill då att ni större uppgifter utför

                                       Om ni är trogna med det ni åt andra gör
                                       då också andra ger er det som er tillhör
                                       Ingen här två herrar tjäna förmår
                                       en han då älskar, den andre försmår
                                       
                                       Ni kan inte Gud tjäna
                                       och mammon betjäna 

                                       (Luk.16)


                                       Gudriket och lagen

                                       Fariseer Jesu undervisning om mammon hör
                                       de är glada i pengar och narr av detta de gör                                        Ni vill rättfärdiga framstå inför människor
                                       men Gud känner vad som djupt i hjärtat bor

                                       Lagen och profeterna sin tid till Johannes haft 
                                       men nu förkunnas Guds rike med dess makt och kraft
                                       Alla tränger på
                                       för att in i det gå
                                       Lagens minsta prick ska bestå
                                       förr ska jord och himmel förgå 

                                       Den som skiljer sig
                                       en äktenskapsbrytare är
                                       den som gifter sig med frånskild
                                       är i samma sfär
                                       (Luk.16)

                                       Liknelsen om den rike mannen och Lasaros  

                                       En rik man det en gång fanns
                                       levde i lyx och stor glans
                                       Lasaros, tiggaren, vid hans port ständigt låg
                                       med den rike mannen aldrig åt honom såg 
                                      
                                       Kroppen var fylld av sår och därtill han hungrig var
                                       önskar få äta rester som från måltid blir  kvar 
                                       
                                       Så en dag båda dessa över gränsen gick
                                       Lasaros platsen vi Abrahams sida fick

                                       Den rike mannen däremot i dödsriket plågas hårt
                                       får Abraham och Lasaros se, ropar jag plågas svårt
                                       Lasaros hit till mig med vatten nu skicka
                                       att jag något lite i mig kan få slicka

                                       Abraham svarar då du ditt goda en gång fick
                                       när du på jorden i stor rikedom och prakt gick 
                                       Nu har Lasaros sin tröst här fått
                                       medan det så här för dig har gått
                                       ingen kan härifrån gå dit
                                       ingen kan därifrån gå hit

                                       Fader Abraham ett bud jag vill du sänder
                                       till mina bröder så de nu sig omvänder
                                       så att de inte hamnar här 
                                       utan kommer dit där du är 

                                       Abraham gav honom sitt svar 
                                       Mose och profeterna de har 
                                       Om de inte budskapet från profeterna hör och förstår 
                                       lyssnar de inte heller på någon som från döden uppstår
                                       (Luk.16) 

                          
                                       
                                       Förförelser, förlåtelse och tro

                                       Till sin lärjungar sa
                                       förförelser komma ska
                                       men ve dem som med sig dessa för
                                       och därmed mina minsta förför
                                       bättre för denne att han döden ser
                                       med kvarnsten om hals i havet sänks ner
                                       tänk på vad jag sagt
                                       och tag er i akt

                                       Om din broder orätt mot dig gör
                                       din inställning för honom klargör
                                       om han om din förlåtelse ber
                                       du honom det med glädje ger
                                       Om han sju gånger mot dig gör orätt
                                       förlåt honom ändå på samma sätt

                                       Apostlarna bad honom en större tro oss ge
                                       har ni tro, stor som ett senapskorn, under ska ske 
                                       Se på mullbärsträdet som där på kullen står
                                       om er tro finns, på ert ord, detta fötter får
                                       och ut i havet går
                                       och där rot sedan slår 
                                       (Luk. 17)  

                                       Liknelsen om tjänaren 

                                      Om en tjänare som i tjänst hos er står
                                      en dag plöjer eller vallar era får 
                                      ger ni honom då på kvällen välkomstord
                                      och ber honom slå sig ner vid dukat bord 

                                      Nej, ni ber honom att er mat laga
                                      sen uppgiften som servitör taga 
                                      Sina uppgifter han utför
                                      och får inget stort tack därför

                                      På samma sätt ska ni göra
                                      ödmjukt ert uppdrag utföra 
                                      (Luk. 17)

                                      Tio spetälska

                                      Tio spetälska på vägen går
                                      ett möte med Jesus de där får
                                      på avstånd de dröjer
                                      därmed sjukdom röjer 
                                      får ej gå andra för nära
                                      sin smitta vidare bära

                                      Jesus, mästare, förbarma dig de ber
                                      och han till deras utsatthet och nöd ser 
                                      Gå till prästerna och visa upp er
                                      de med förväntan iväg sig beger
                                      
                                      På vägen de alla sin hälsa återfår
                                      men bara en prisande Gud tillbaka går
                                      vid jesu fötter i tacksamhet faller ner
                                      En av tio sin uppskattning tillkännager

                                      Jesu ord stå upp och gå
                                      din tro hjälpt dig hälsa få
                                      (Luk. 17)

                
                                        Guds riket och Människosonens ankomst 

                                      Fariseer frågar när ska vi riket vänta
                                      det finns ju så många uppgifter divirgenta
                                      Guds rike det kommer inte så
                                      att man kan se, eller ta på
                                      det är inom er
                                      där ingen det ser

                                      Jesus lärjungarna än mer undervisning ger
                                      dagar kommer då ni ej människosonen ser
                                      då ska sägas där är han
                                      där honom man möta kan
                                      spring inte hit
                                      spring inte dit
                                      ty som en blixt hans dag är
                                      och ingen vet hur och när
                                      men först måste han lida 
                                      förkastas, sin tid bida

                                      Precis som det en gång i Noas tid var
                                      så ska det bli i människosonens dar
                                      folk åt och drack, gifte sig och bortgifta blev
                                      tills Noa in i arken med familjen klev
                                      eller som det på Lots tid hände
                                      folk åt ,drack, sin tid använde
                                      men då Lot staden lämnade
                                      över den himlen rämnade
                                      eld och svavel föll ner
                                      och staden var ej mer

                                      Dagen hastigt kommer på
                                      den som är på taket då
                                      ska ej inte ner därifrån gå
                                      för att ägodelar med sig få 
                                      Kom Lots hustru ihåg
                                      som sig tillbaka såg
                                      Den som söker sitt liv bevara
                                      kan ändå inte detta klara
                                      men den som i döden går
                                      som segrare till slut står

                                      Två män ska den natten bädd dela
                                      kvinnor ska mjöl mala och fördela
                                      en i dessa par lämnas här  i mörkret kvar
                                      den andre avrest till ett bättre rike har
                                      (Luk.17) 

                 
                                      Bön

                                      Jesus en ny liknelse ger
                                      här han talar om hur man ber
                                      att uthålligt fortsätta be
                                      tills resultatet man får se
          
                                      I en stad någonstans en domare bor
                                      som varken på människor eller Gud tror
                                      En kvinna som i staden bor till domaren går
                                      dag efter dag med sitt ärende vid dörren står

                                      Låt mig genast av min motpart få ut min rätt
                                      men domaren bryr sig inte på något sätt
                                      Men med tiden som gick
                                      andra tankar han fick 

                                      Denna änka envis och besvärlig är 
                                      jag ger henne rätt så slipper jag besvär
                                      slipper hennes ständiga tjat
                                      hon är ju nästan desperat
  
                                      När en orättfärdig domare resonerar så
                                      hur mycket mer ska inte Gud höra på böner då 
                                      när hans utvalda anropar honom natt som dag 
                                      för att få svar på sina böner av skilda slag
 
                                     Snart nog får de sin rätt
                                     var och en på sitt sätt
                                     men ska människosonen då finna
                                     på jorden tro som kan övervinna
                                     (Luk.18)
 
                                      Farisén och tullindrivaren

                                      Till några som trodde de rättfärdiga var
                                      en liknelse som visar motsatsen han har
         
                                      Två män går till Jerusalems tempel för att be
                                      en var tullindrivare och en var farisé
                                      Farisén ber med självförtroende
                                      men saknar nog helt gudsberoende

                                      Jag tackar dig för att jag är den jag är
                                      och inte alls som tullindrivaren där,
                                      ej som tjuvar, bedragare och andra
                                      som här på denna jorden tillåts vandra
                                      Jag fastar, mitt tionde alltid ger
                                      och nu är jag här i templet och ber

                                      Tullindrivaren han stod avsides med nerslagen blick 
                                      i hans ritual ingen välformulerad bön ingick
                                      Gud, syndare jag är
                                      din nåd jag nu begär

                                      Jag säger er att tullindrivaren hem rättfärdig gick 
                                      mer än Farisén han del av Guds nåd fick
                                      (Luk. 18)

                                      Jesus och barnen

                                      Folk till honom sina barn förde
                                      de ville att han dem vidrörde
                                      lärjungarna fick detta se
                                      bad dem därifrån sig bege 

                                      Men Jesus kallade dem till sig 
                                      och sa låt barnen komma till mig 
                                      ni får inte hindra att de så gör
                                      sådana som de Guds rike tillhör 

                                      Den som ej som ett barn Guds rike tar emot 
                                      han får aldrig i det riket sätta sin fot 
                                      (Luk.18) 

                                      En rik mans svårigheter

                                     En högt uppsatt man fråga ställer
                                     som det eviga livet gäller
                                     Mästare god, vad ska jag göra  
                                     som mig till evigt liv kan föra 

                                     Ingen är god utom Gud
                                     och du kan alla hans bud
                                     Du ska inte äktenskapsbrott begå
                                     ej stjäla eller någon ihjäl slå 
                                     inte vittna falskt och visa aktning för mor och far 
                                     Sedan jag blev vuxen jag noga buden hållit har 
 
                                     Ett fattas dig då, tag nu detta beslut 
                                     sälj allt du har, dela till fattiga ut
                                     han blev bedrövad, då han mycket rik var 
                                     Jesus sa, vilket svårt beslut en rik man har 
                                     lättare för kamel att genom nålsöga gå 
                                     än för den rike, att in i Guds rike nå
 
                                     Finns det då någon som riket når
                                     frågar då de som runt honom står 
                                     för människor är det helt omöjligt
                                     men Gud gör det omöjliga möjligt 

                                     Petrus sa, vi lämnade allt 
                                     för att gå, som du har befallt
                                     Den som för Guds rike lämnar sitt och går
                                     mångdubbelt redan här i livet får 
                                     och då han har
                                     evigt liv kvar
  
                                   (Luk. 18)

                                      
                                      Förutsägelse om lidande

                                      Han samlade de tolv, sa till dem
                                      vi går upp till Jerusalem
                                      allt som profeter kunnat förutse
                                      ska nu där med människosonen ske 

                                      Han ska till hedningar lämnas ut
                                      hånas, skymfas, dödas till slut
                                      men på tredje dagen ska han uppstå
                                      Lärjungar kan budskapet ej förstå
                                      utan där helt frågande står
                                      i ovisshet vidare går
                                      (Luk 18)

                                      Blind man botas 
 
                                      Nära Jeriko, vid vägkant
                                      i hopp om att där få en slant
                                      en blind tiggare satt
                                      nästan var dag och natt

                                      En stor folkskara han nu hör
                                      så många på en gång, varför?
                                      Jesus från Nasaret det är
                                      som med lärjungar är här

                                      Den blinde ropar då högt, utan mikrofon
                                      förbarma dig över mig, Jesus Davids son
                                      De närmast säger åt honom att tyst vara
                                      men han med högre rop, deras råd, besvara

                                      Jesus uppmanar, led honom fram till mig
                                      frågar honom, vad kan jag göra för dig
                                      Mästare gör så att jag kan se
                                      om du tror kommer det att ske

                                      Genast undret sker
                                      mannen helt klart ser
                                      och Jesus han följer och Gud prisar
                                      folket sin glädje med lovsång visar 
                                      (Luk.18)  
                                                                                                                     
  
                                      Liknelser
                         
                                      Fler bilder och liknelser Jesus ger
                                      när de Jeusalem framför sig ser
                                      han vill dem mer om Guds rike dem lära
                                      då de tror att upprättandet är nära 

                                      En man som till börd och position är på hög nivå
                                      på resa sig beger för att kungavärdighet uppnå 
                                      först han tjänarer uppdrag ger
                                      han dem med tio pund förser
                                      som han ber dem förvalta väl och bra
                                      eftersom han bra avkastning vill ha 

                                      Hans landsmän honom hatar
                                      som kung de honom helt ratar
                                      men som kung han ändå kom tillbaka
                                      ville då sin avkastning bevaka

                                      Tjänarna kassaredovisning får ge
                                      så han hela resultatet klart kan se 
                                      den förste tjänaren redovisning ger
                                      och kungen ett förstklassigt resultat ser

                                      Ditt pund dig avkastning har givit
                                      tio nya pund har det blivit
                                      En god tjänare du är, du skött uppgiften bra
                                      nu ska du större och viktigare uppdrag ha
                                      Tio städer nu till dig går
                                      där du styra och härska får

                                      Nästa tjänare hade likaså
                                      ett stort och gott resultat lyckas nå
                                      god placering funnit
                                      fem nya pund vunnit 
                                      Belöning och hög bonus till honom går 
                                      och över fem städer han nu härska får 

                                      Nästa tjänare rapport avger
                                      som en hård, sträng Herre jag dig ser
                                      Ditt pund här i min hand jag har
                                      har i duk haft det i förvar
                                      Du en hård och tuff affärsman är
                                      där du inte sått skörd du begär

                                      Efter ditt eget ord dömer jag dig
                                      med tanke på allt du visste om mig
                                      du i banken ränta fått 
                                      och avkastning till mig gått
                                      Ditt enda pund nu jag tar
                                      ger till den som tio har

                                      Protest Herre detta är fel
                                      sätter rättvisan helt ur spel
 
                                      Nej den som redan har, ska än mer få
                                      den som inget har, ska allt ifrån gå
                                      mina fiender som ej ville mig som kung se
                                      ska ni nu föra ut hit och deras straff dem ge 
                                      (Luk. 19)

             
                                      Intåget i Jerusalem 

                                      Nära Betania och Betfage
                                      sändes lärjungar två
                                      Gå in i byn här, i den finner 
                                      ni en åsna bunden stå

                                      En helt ung åsna 
                                      som ingen suttit på
                                      led den hit
                                      så jag kan den använda få

                                      Om någon frågar
                                      varför ni åsnan tar 
                                      Herren behöver den
                                      är ert enda svar

                                      Lärjungarna gör 
                                      som Jesus befallt
                                      Fann att det var 
                                      som han sagt, precis allt

                                      Åsnan till Jesus de för
                                      lägger sina mantlar på
                                      hjälper honom på åsnan upp
                                      som sedan börjar gå

                                      På väg nerför Olivberget 
                                      staden helt nära 
                                      börjar lärjungar,  
                                      för allt som skett att Gud ära 
                             
                                      Hosianna han som kommer välsignad är 
                                      konungen som Herre är, hans höga namn bär
                                      på jord och i himlen fred
                                      i höjden den förbered 

                                      Få dem att sluta, Fariseer ber  
                                      Jesus sitt svar dem omgående ger
                                      Om de slutar lova och ära
                                      kommer stenar lovsång frambära
                                      (Luk.19)


                                       Jesus gråter över Jerusalem

                                      När han nu ser staden helt nära sig,
                                      börjar han gråta
                                      om du förstått; freden ej då för dig,
                                      varit en gåta

                                      Men nu fördolt,
                                      för dig, det är
                                      av fiender
                                      får du besvär

                                      De omringar dig
                                      från alla håll mot dig går
                                      ansätter dig hårt
                                      ditt folk till marken slår

                                      De ska inte här lämna
                                      sten på sten kvar
                                      då du inte förstod
                                      när Guds tid var 
                                      (Luk.19)

                                     Templet rensas 

                                     Till templet han går och gör på handeln där slut
                                     driver alla försäljarna därifrån ut
                                     Börjar för dem skriften förklara
                                     mitt hus ska ett bönens hus vara
                                                                   
                                     I templet han undervisar dem var dag
                                     medan folkets ledare håller rådslag 
                                     vill nu honom snarast ur vägen röja
                                     men får med planering sig nöja 
                                     de vet inte alls hur de ska göra
                                     då folket vill honom se och höra
                                     (Luk. 19)

                                     Fråga om Jesu fullmakt

                                    En dag när Jesus i templet förkunnar och undervisar 
                                    överstepräster och övriga ledare sin styrka visar
                                    Till honom går de fram med pondus från ämbete och makt
                                    Varför undervisar du i templet, vad har du för fullmakt
                                  
                                     Vem har fullmakt att undervisa dig gett
                                     Jesus ger dem svar som är brännande hett
                                     Johannes dop säg om det från Gud eller människor var
                                     de en stund överlägger och säger vi har inget svar

                                     De vågar inte för någon ståndpunkt stå
                                     då båda för dem kan konsekvenser få
                                     Om ni inte på min fråga om dopet vill svara 
                                     har jag inget om min fullmakt för er att förklara 
                                     (Luk.20)

 
                                       ARRENDATORERNA

                                      En man som planterat
                                      och är innehavare av vingård
                                      reser bort och lämnar
                                      vingården i arrendatorers vård

                                      När tiden för skörd
                                      är inne han tjänare sänder 
                                      i hopp om att denne
                                      med del av skörd återvänder
 
                                      De pryglar tjänaren
                                      som kommer helt tomhänt tillbaka 
                                      sänder ny tjänare som samma
                                      behandling får smaka

                                      En tredje tjänare slår de blodig
                                      och från vingården kastar ut
                                      Respekt har de nog för min älskade son,
                                      tänker han till slut
 
                                      Arrendatorerna överläggning har,
                                      sedan analys ger
                                      de nu en möjlighet att hela vingården
                                      ta över ser 

                                      Vi dödar honom
                                      då vi arvet får
                                      och från tanke till 
                                      handling de nu går 

                                      Vad ska nu vingårdens Herre göra
                                      jo, arrendatorerna förgöra
                                      sedan lämna sin vingård
                                      i andras omsorg och vård

                                      Undervisningen de hör
                                      på djupet alla berör
                                      säger att detta får aldrig ske
                                      Jesus en ny bild då vill dem ge 

                                      Men vad betyder 
                                      orden som lyder
                                      stenen som byggarna ratat har
                                      den till slut själva hörnstenen var

                                      Den som faller på stenen
                                      kommer sönderslagen stå
                                      för den som stenen faller på
                                      blir det värre än så

                                      Folkets ledare vill gripa 
                                      honom omgående
                                      men vågar inget göra 
                                      för alla kringstående
                                      (Luk.20)                                      Skatt till kejsaren

                                      De ständigt Jesus bevakar, håller på allt koll
                                      en utsänd, en dag, spelar rättfärdig mans roll
                                      försöker tvetydiga frågor till honom ställa
                                      vill för obetänktsamt yttrande honom fälla

                                      Mästare vi vet att det du säger är rätt
                                      du lär om Guds väg att den inte är lätt
                                      Ska vi egentligen till kejsaren betala skatt
                                      men genom Jesu svar faller hans list till marken platt
 
                                      Ett mynt Jesus tar och frågan ställer
                                      om vad myntets bild föreställer
                                      Kejsarens bild det är, blir det korta svaret då
                                      ge det då till honom och ge Gud sitt likaså

                                      För något yttrande de kan ej honom fälla
                                      trots att svaren är helt otraditionella                                      Frågan om uppståndelsen

                                      Sadukeer som uppståndelse förnekar
                                      försöker nu honom snärja med ordlekar
                                      Mose i skriften oss lär
                                      att vi ska göra så här
                                      om en äkta man barnlös dör
                                      hans bror hans liv vidare för
                                      genom att han
                                      blir änkans man

                                      Det fanns bröder sju
                                      det hände sig nu
                                      den förste fick fru
                                      barnlös dog han ju

                                      Sen gick det bara som det gick
                                      alla henne till sin fru fick 
                                      vid uppståndelsen hur blir det då 
                                      vem av de sju ska henne då få 

                                      I denna världen vi det så har
                                      att de flesta män en fru sig tar
                                      Så kommer det inte att vara där 
                                      att man lever som gift som man gör här
 
                                      När vi av nåd en gång fått uppstå
                                      ska vi vara som Guds söner då
                                      men att vi en gång kommer att uppstå få
                                      berättelsen om törnbusken pekar på
                                      där Mose och skriften hans, oss alla ju lär
                                      att Herren Abrahams, Isaks, Jakobs Gud är
                                      Gud en Gud för levande och för honom lever alla 
                                      även de som bort från oss gått och vi döda kalla
 
                                      De skriftlärda nickar och säger bra svar du dem ger
                                      och ingen vågar besvärliga frågor ställa mer
                                      (Luk. 20)

                                       Messias Davids son 

                                       Hur kan man säga att Messias Davids son är
                                       David själv oss i Psaltaren att han Herre är oss lär
                                       "Herren sa till Herren sätt Dig nu på högra sidan min
                                        så ska jag lägga fienden som pall under foten din" 

                                        David här ju epitetet Herre åt honom ger 
                                        hur kan det då ske att ni honom som Davids son ser
                                        (Luk. 20

                                        Varningar för de skriftlärda

                                        Medan folket fortfarande på honom hör
                                        han till sina lärjungar ett budskap framför
                                        Ta er i akt för alla skriftlärda
                                        som anser sig uppmärksamhet värda 
                                        De vandrar omkring i sina mantlar många 
                                        vill bli hälsade och folks uppskattning fånga                                         Främst i synagogan vill de sitta
                                        och hedersplats på gästabud hitta 
                                        Ber för syns skull böner utan slut
                                        men äter änkan ur sitt hus ut
                                        (Luk.20)

                                    Änkans gåva

                                    Jesus ser hur de rika sina gåvor i templet ger
                                    men också fattiga änkans två kopparslantar han ser
                                    ett faktum är att det man ser inte alltid är det som sker 
                                    för änkan är den som i detta fallet ger betydligt mer 
                                    De rika gav något av det som blivit över
                                    änkan gav allt det som hon så väl själv behöver 
                                    ( Luk. 21)

                                    Templets förestående fall

                                    Ett samtal om hur vackert och ståtligt  templet var
                                    Jesus snabbt i sin undervisning till vara tar
                                    Allt det storstilade som ni framför er här se
                                    snart kommer något katastrofalt med detta ske 
                                    Sten kommer inte att lämnas på sten här
                                    snart templet helt krossat och ödelagt är
                       
                                    Mästare när kommer detta att ske
                                    kan du oss nu några ledtrådar ge

                                    Se till att ni ej blir vilseledda, bakom ljuset förda
                                    många kommer att i mitt namn vilja bli sedda och hörda

                                    De kommer att säga "det är jag, tiden är nära"
                                    men att ta allt med lugn besinning ska ni er lära 
                                    Det kommer att spridas rykten om att krig har uppstått 
                                    men ändå har tiden här inte riktigt sitt slut nått                                    
                                    folk ska resa sig mot folk och rike mot rike
                                    jordbävningar, pest, hungersnöd, kaos utan like
                                    då kommer tecken på himlen att ske
                                    förfärliga ting kommer ni att se
                                    men innan allt detta sker
                                    man på er sig brutalt ger 
                                    Ni kommer att gripas, inför kungar och ståthållare få stå
                                    många tillfällen att vittna om mitt namn kommer ni då att få 
                                    Förbered er inte då för hur ni era ord fram lägga ska 
                                   Jag ska den stunden visdom ge, se till så ni rätta orden ha
                                   Ni ska förrådas av era nära
                                   av dem ni håller allra mest kära
                                   En del av er ska dö och hat ska ni alla få utstå  
                                   ändå ett hår från ert huvud ska ej förlorat gå
                                   Genom att ni håller ut 
                                   vinner ni ert liv till slut                            
                                   (Luk.21)

                                     
                                       Den sista stora nöden

                                      När Jerusalem  omringas av fiendehär
                                      detta tecken om ödeläggelse till er bär
                                      fly upp till bergen ni som i Judeen bor
                                      och ni som är i staden, lämna med hast stor
                                      Enligt skriften tid för vedergällning 
                                      denna tid går mot slutlig upphällning 
                                      Ve den som väntar barn eller ammar då 
                                      en stor nöd ska hela landet övergå
                                      vrede ska drabba och folket för svärdshugg falla 
                                      fångar ska föras bort till hednafolken alla 
                                      Jerusalem ska under hedningar stå
                                      så länge som hedningarnas tid bestå 
                                      I solen, månen och stjärnorna tecken visa sig ska 
                                      vid vågors dån, ångest grepp om hedningar,  kommer att ha
                                      I väntan på vad som kommer, ska människor i skräck förgås
                                      himlens makter ska skakas och jorden av rådlöshet ska nås
                                      Då ska det efterlängtade ske
                                      människosonen ska ni få se 
                                      på ett moln med stor härlighet och makt
                                      räta på er, nu sker det som är sagt 
                                      befrielsens dag är här
                                      av ett helt nytt slag den är
                                      (Luk. 21)

                                      Liknelsen om trädens som knoppas
         
                                      På fikonträdet och andra träd ska ni se
                                      när de börjar knoppas förstår ni vad som ske 
                                      Sommaren är nära
                                      har ni er fått lära
                                      På samma sätt när detta händer
                                      Gud då sitt rike till er sänder
                                      det då nära er ska stå
                                      släktet ska inte förgå 
                                      förgängelse ska himmel och jord nå
                                      däremot ska mitt ord evigt bestå

                                      Se till att era sinnen inte fördunklas,
                                      var på er vakt
                                      för dryckenskap, omåttlighet,
                                      tag var dag och stund er i akt 
                                      Annars kommer den dagen
                                      också att överraska er
                                      då den som snara
                                      över alla på jorden kommer ner
                                      Håll er vakna och be om kraft,
                                      så ni kan undfly det som komma skall
                                      och att ni kan stå upprätta för
                                      människosonens härlighet all
                                      (Luk.21)   
                                     
                                      
                   
                                       Planering att röja Jesus ur vägen

                                       I templet på dagarna folkskarorna Jesus hör och ser 
                                       på kvällar till olivberget för övernattning sig beger 
                                       Präster och skriftlärda vill snarast honom ur vägen röja
                                       om möjligt ej till efter påskhögtid det hela fördröja
                                       men för folkets reaktion de stor rädsla har
                                       då for Satan in i Judas, som en av de tolv var
                                       Översteprästernas, tempelvaktens ärende  han går
                                       plan för Jesu överlämnande av honom de nu får
                                       Förhandling om överlämnadet och betalningen  resultat ger
                                       Judas nu efter tillfälle då folket ej är närvarande ser
                                        (Luk. 22)


                                      Påskmåltiden förbereds
                                   
                                      Så kom det osyrade brödets dag
                                      med slakt av påsklamm enligt Mose lag
                                      Jesus sänder Petrus och Johannes på uppdrag 
                                      Gå och gör i ordning påskmåltid nu idag
                                      
                                      Hur ska vi göra, vi har ju ingen plats att vara på
                                      Till stan ska ni gå, där efter man med vattenkruka gå
                                      till ägaren av huset, där han går in, säger ni så
                                      Mästaren frågar var han påskmåltiden kan äta få 
                            
                                      Han visar rum i övervåningen som färdigt är
                                      måltiden förbereder och färdigställer ni där
                                      De gick, fann att allt var som han sagt
                                      allt var för dem helt tillrättalagt
                                      (Luk.22)

                                      Måltiden

                                      Måltiden färdig står
                                      till bords de går
                                      Jag längtar efter att fira måltiden med er
                                      innan jag inledning på mitt lidande ser
 
                                      Jag kommer här inte att äta den mer 
                                      förrän Guds rike i fulländning den ger
                                      De räcker honom så bägaren och han tackar Gud och sa
                                      ej något mer av det som från vinstocken kommer jag att ta
                                      förrän jag i Guds rike det tar 
                                      där allt då sin fullkomning nått har
 
                                      Han tar ett bröd, tackar Gud och dem ger 
                                      detta är min kropp som jag för er utger         
                                      I bägaren jag det nya förbundet ger  
                                      detta är mitt blod som jag nu för er utger

                                      Den som förråder är med mig här
                                      tillsammans här vid bordet med är 
                                      Människosonen den väg som är bestämd går
                                      men ve den som förråder och mot honom står
                                      De frågande inför varandra stå
                                      vem det kan vara kan de ej förstå
                                      (Luk 22)


                                       Vem är störst
                                       
                                       Vem av oss räknas först
                                       och kan anses störst
                                       diskussion de har
                                       och får av Jesus svar

                                       Kungar uppträder över folket som herrar och härförare
                                       och de kallar sig ofta och gärna för folkets välgörare
                          
                                       Annorlunda är det mer
                                       med nytt perspektiv ni ser
                                       den som störst bland er vill vara
                                       ska som den yngste förfara
                                       Som ledare, ska ni tjäna
                                       de andra alltid betjäna

                                       Vem är störst den som ligger till bords eller den som tjänar
                                       jag är mitt ibland er och ständigt och jämt er betjänar 

                                       Ni hos mig stannat kvar
                                       under prövningens dar
                                       och samma kungavärdighet ni får
                                       som min himmelske fader mig består

                                       I mitt rike ska ni vid mitt bord äta och dricka få 
                                       Domare ska ni där vara, få troner att sitta på
                                       (Luk. 22.)
 

                                      Petrus förnekelse förutsägs

                                      Jesus ett budskap till Petrus har
                                      han har som vanligt ett självsäkert svar
                                      Satan kommer er att som vete sålla
                                      men jag har bett om att din tro ska hålla
                                      och när du en gång vänt tillbaka 
                                      låt dina bröder din styrka smaka

                                      Simon svarade, Herre för Dig
                                      är jag beredd att offra mig
                                      jag kan i fängelse och i döden gå
                                      -Jag säger, det är lätt att nu säga så
                                      men tuppen ska inte gala i natt
                                      förrän du mig tre gånger förnekat 
                                      (Luk.22)

                                      Lärjungarnas svärd

                                      Jag er uppdrag gav
                                      ni er ut begav
                                      stränga förhållningsorder ni då av mig fick
                                      ni utan penningpung, påse, sandaler gick
                                      behövde ni något sakna då?
                                      Nej, vi kände det inte alls så

                                      Nu ska ni penningpung ha
                                      påse och svärd är också bra
                                      sälj er mantel, för vad den värd
                                      gå sen iväg och köp er svärd
                                     "Han räknades till de laglösa" det står
                                      och skriftens ord nu i uppfyllelse går
                                      Herre två svärd vi har här
                                      han svarade, bra det är
                                      (Luk 22)                                      
                                       
                              

                                      
                                         Getsemane

                                       Efter måltiden han till Getsemane på Olivberget går
                                       och där lärjungarna av honom nu följande uppmaning får
                                       Be att ni inte utsätts för prov, som övermäktigt är
                                       Sedan går han ett stenkast bort och sin nöd i bön frambär
                                      Fader om Du vill, låt denna bägare gå från mej
                                       men inte som jag vill, utan jag vill lyssna till Dej 

                                      I ångest han med allt större iver bad                                       hans svett droppar som blod ner på markens blad
                                      När han till lärjungarna kommer tillbaka 
                                      då måste han liv i de sovande skaka
                                      Att ni nu kan sova jag fattar ej
                                      ni skulle ju vaka och be med mej           
                                      (Luk. 22)


                                    

                                       Jesus Fängslas

                                       Med han med dem där samtalar kommer en stor folkhop hit
                                       Han som heter Judas, en av de tolv, har väglett dem dit
                                       Judas går fram till Jesus för att ge honom en kyss 
                                       Förråder du mig med kyss, du som var med mig nyss

                                       De som är med honom ser vad som händer
                                       och en av de tolv nu sitt svärd använder
                                       Hugger av översteprästens tjänarares högra öra
                                       Han säger det räcker, helar öra genom att vidröra

                                       Med svärd och påkar som mot rövare har ni gått
                                       fast jag dagligen nära er i templet har stått
                                       lyfte ni inte er hand mot mig där
                                       nu är tiden för mörkrets makt här
                                       (Luk. 22)

                                       Petrus förnekar 

                                       De griper Jesus och till översteprästens hus honom för
                                       Petrus på behörigt avstånd i folkhopens utkant sig rör
                                       Till en värmande eld på gården många sig drar 
                                       Petrus har till denna skara anslutit sig har

                                       En tjänsteflicka honom igenkänner
                                       Du var en av den mannens nära vänner 
                                       Petrus helt och hållet detta förnekar
                                       men så någon, på nytt, honom utpekar
                                       Du hans vänner tillhör 
                                       Det jag inte alls gör 

                                       En timma senare han där, åter igen, pekas ut
                                       men Petrus ivrigt förnekar, precis som han gjort förut 

                                      Petrus nu hör en galande tupp och möter då Jesu blick
                                      kommer ihåg vad han kvällen innan av honom höra fick
                                      Innan tuppen gal har du tre gånger förnekat mig
                                      han går ut och gråter bittert, helt nere känner sig
                                      (Luk.22) 
    

                                   
                                       Vakterna hånar Jesus

                                       Männen som Jesus där bevakar
                                       sin latenta sadism bejakar
                                       genom att honom slå
                                       och psykiskt sig förgå

                                       Bindel för ögonen han får
                                       därefter någon honom slår
                                       vem som slår dig du vet
                                       om du är en profet
                                       Glåpord han hela tiden får
                                       och grymma övergrepp de begår
                                       (Luk. 22)

                                       Inför stora rådet

                                       När det dagas de honom inför rådet för
                                       och där de påbörjar med honom ett förhör 
                                       Om du är Messias så säg oss det då
                                       om jag säger det, tror ni inte ändå

                                       Skulle jag till er ställa någon fråga
                                       så skulle ni mig inte svara våga 
                                       Men jag säger er, härefter människosonen ska,
                                       platsen på gudomliga maktens högra sida ha

                                       Du är Guds son alltså
                                       Ni själva säger så
                                       Efter detta vi här hör och ser
                                       behöver vi inga vittnen fler 
                                       (Luk. 22)      


                                     
                                       Inför Pilatus
           
                                       Till Pilatus de honom för
                                       sina anklagelser framför
                                       folket han förleder 
                                       till oro det leder
                                       kejsarens rättmätiga skatt förhindra vill
                                       säger att han är Messias och kung därtill
                    
                                       Pilatus säger Judarnas kung är du då
                                       Jesus säger det är du som det här påstå
                                       Pilatus dom blir brott kan ej styrkas, mannen oskyldig är 
                                       Han är i hela Judeen och Galileen till besvär 
       
                                       Pilatus frågar om han från Galileen är
                                       i så fall ska jag inte döma den mannen här 
                                       när han får jakande svar
                                       tänker han, saken är klar
                                       ansvaret han sig avhänder
                                       Jesus till Herodes sänder
                                       (Luk. 23)

                                       Inför Herodes 

                                       Herodes har länge velat Jesus Se och höra
                                       hoppas också få se honom något tecken göra
                                       En mängd frågor han till honom ställer
                                       men inte ett ord till svar Jesus fäller

                                       Överstepräster och skriftlärda häftiga utfall gör
                                       tar ifrån honom all heder och på allt sätt misstänkliggör
                                       Herodes och hans soldater visar för honom sitt förakt
                                       gör av honom narr, genom att sätta på mantel full av prakt

                                      Herodes till Pilatus honom återsänder 
                                      detta helt frostiga relationer vänder 
                                      forna ovänner
                                      nu bästa vänner
                                      (Luk.23)


                                      Barabbas friges, Jesus döms

                                      Pilatus kallar nu till ett möte delegater 
                                      från judiska folket, rådet och höga prelater
                                      Jag har i nu er närvaro hållit utförliga förhör
                                      finner ej att han är uppviglare eller sabotör
                                      Herodes gjorde samma bedömning som jag gör
                                      en läxa jag ger så han ej ordningen mer stör

                                      Döda honom, låt Barabbas fri gå, skrek då alla 
                                      (mördare, terrorist kunde man den mannen kalla)
                                      Pilatus på nytt pläderar för att Jesus sin frihet ska få
                                      korsfäst, korsfäst den uppviglade hopen högljutt skanderar då
                                      Vad har han då gjort, jag ej hans skuld ser
                                      jag läxar upp, sen jag honom friger
                                      men folkhopen skriker ut sitt hat, korsfästelse kräver 
                                      Pilatus ger då efter, frigivningsbeslutet häver 
                                      Barabbas, den skyldige, friheten får      
                                      medan Jesus mot döden oskyldig går 
                                      (Luk. 23)

                                      Korsfästelsen

                                      Bort mot korsfästelsen de så honom för
                                      Simon från Kyrene på resa man stör
                                      han tvingas att Jesu kors bära
                                      vi på så sätt hans namn fått lära

                                      En stor folkmassa processionen följer
                                      bland dem kvinnor som ej sin upprördhet döljer
                                      Jesus mot dem sig vänder
                                      sitt budskap dem sänder
                                      Jerusalems döttrar mig ska ni ej gråta över
                                      snart ni över er och era barn gråta behöver 
                                      Tid kommer då man säger saliga de ofruksamma,
                                       de moderliv som ej föder, de bröst som ej kan amma 
                                       I de dagarna ska folket bergen uppmana
                                       fall över oss och mot höjden efter hjälp spana 
                                      När man nu med det gröna trädet gör så här
                                      hur ska det då gå med det som förtorkat är

                                      De förde två förbrytare ut
                                      för att på deras liv göra slut
                                      På den plats kallad Skallen
                                      korsfästes Jesus och dessa två 
                                      Förbrytarnas kors de lät på var sin sida
                                      om hans kors stå

                                      Jesus sade förlåt dem, 
                                      de vet inte vad de gör
                                      För att dela hans kläder
                                      de lottdragning utför
                                      Folket ser
                                      allt som sker
                                      Rådets medlemmar hånar, visar sitt förakt
                                      är du Messias så visa oss nu din makt 
                                      Soldaterna också narr av honom gör
                                      surt vin de upp till honom på korset för
                                      och till honom de sedan sa´
                                      Du är judarnas kung va´ bra
                                      från korset kliv nu ner
                                      så alla detta ser

                                      På korset ett anslag uppsatt var
                                      som budskapet Judarnas kung bar

                                      En av förbrytarna smädar, säger så 
                                      är du Messias, hjälp dig själv och oss då 
                                      Den andre har annan attityd, sina tankar frambär
                                      Har du ingen respekt för Gud, som under samma dom är
                                      Vår dom är helt rättvis och vi den förtjänat har 
                                      men han har inget ont gjort, borde få leva kvar
                                      I ditt rike tänk på mig, han  ber
                                      och Jesus i nåd till honom ser
                                      Paradiset ska du idag nå
                                      och med mig, där ska du vara få
                                      (Luk.23)

                                      Jesu död 

                                      Från sjätte timmen blev det mörker i timmar tre
                                      på hela jorden hade människor svårt att se
                                      Solen förmörkad var, förhänget i templet itu rämnar
                                      Jesus ropar högt Fader i din hand jag min ande lämnar 
                                      Officeraren, som ser vad som händer, Gud prisar 
                                      att han var en rättfärdig man detta klart oss  visar
                                      Folket som hela dramat som åskådare ser 
                                      slår händerna för sina bröst över det som sker 
                                      På behörigt avstånd hans vänner står 
                                      de som följt honom under flera år
                                      Allt detta de ser 
                                      som med honom sker 

                                      Gravläggning 

                                      Josef en rådsherre som god och rättfärdig var 
                                      och ingen del i beslutet om avrättning har   
                                      Han till Pilatus går 
                                      Jesu kropp han där får           
                                      tar den från korset ner 
                                      och linnesvepning ger           
                                      honom med en fin gravplats förser
                                      kvinnor som Jesus följt, platsen ser
                                      (Luk.23)
 

                                      Kvinnorna och Petrus vid graven 

                                      I gryningen dagen efter sabbaten till graven  går
                                      där förundrade inför bortrullad sten och tom grav står
                                      i graven finner de ej hans kropp 
                                      de förvirrade där står utan hopp

                                      vad ska vi tro de uppskakade tänker
                                      då de ser två män med kläder som blänker 
                                      Kvinnorna förskräckta sina blickar sänker 
                                      männen dem tilltalar och glädjebud skänker
 
                                      Varför söker ni en levande bland döda, han uppstått har 
                                      kom ihåg vad han sa er när ni var i Galileen var 
                                      att han måste överlämnas i syndiga människors händer
                                      han sa också, på tredje dagen sorgen i glädje sig vänder 
         
                                      Kvinnorna vänder tillbaka, berättar vad som skett
                                      vad de upplevt och vad de med sina ögon har sett 
                                      Maria från Magdala, Johanna och Maria Jakobs mor
                                      var de kvinnor som delade upplevelse omtumlande, stor

                                      Apostlarna trodde allt detta struntprat var
                                      att kvinnorna drömt och fabulerat har
                                      men Petrus springer genast till graven bort
                                      framme han bara tittar in där helt kort

                                      Linnebindlarna han ser
                                      tankfull över allt som sker
                                      han därifrån åter vänder
                                      vad är det som kring oss händer
                                      (Luk. 24) 
                                                                                 

                                       Emmausvandrarna

                                       I en livskris tung och svår
                                       de sakta på vägen går
                                       i bagaget har 
                                       fler frågor än svar
                                       
                                       En man i fatt dem når
                                       av honom fråga får 
                                       Vad är det som ni här på vägen talar om med varandra 
                                       Vi hör att du i Jerusalem ej har umgåtts med andra
                                       annars hade du om det hört
                                       som så många där har upprört

                                       Jesus från Nasaret en märklig profet var
                                       som med mäktiga gärningar förundrat har
                                       men överstepräster, ledare från vårt högsta råd 
                                       överlämnat honom till dom och död ond och bråd 

                                       Nu har det omtumlande skett
                                       några kvinnor hans grav tom sett
                                       änglar som mötte dem där
                                       sa att han uppstånden är
         
                                       Då säger mannen som vid deras sida går
                                       ni är tröga, har ej tro så att ni förstår
                                       Profeterna har ju sagt; Messias kommer att lida få
                                       innan han in i sin eviga härlighet kommer att gå
                   
                                       De sedan undervisning från Mose och profeter får
                                       om det som i skriften om Messias och hans gärning står
                                       När de framme i Emmaus är
                                       de säger bliv nu vår gäst här

                                       När de sedan till bords går
                                       de av honom brödet får
                                       då öppnas deras ögon så de ser
                                       att det är Jesus som dem brödet ger
                                       Då han ur deras åsyn försvinner
                                       innan de ens något säga hinner

                                       Hur kunde detta med oss ske
                                       att vi ej kunde honom se
                                       när han vid vår sida på vägen gick
                                       och vi del av hans undervisning fick

                                       De skyndar nu att till Jerusalem gå 
                                       för att lärjungarna med budskapet nå 
                                       får själva besked om att han ej i graven är kvar 
                                       för Simon Petrus nyss sett den uppståndne har
                                       De berättar då, vad som med dem på vägen skett 
                                       att de där med Jesus gått, honom hört och sett 
                                       (Luk.24)


                                   Den uppståndne visar sig

                                   Medan de ännu i samtal är
                                   finns han plötsligt  mitt ibland dem där
                                   hälsar dem frid över er
                                   förskräckta de honom ser

                                   Varför tvivlar ni och för rädsla efter ger 
                                   det är jag, känn på mig, jag er ber 
                                   de fylls av glädje, men har svårt att tro ändå 
                                   har ni något att äta han frågar dem då
 
                                   När de ser hur han äter av fisken som han får
                                   förstår de att det är han som där uppstånden står 
                                   Jag talade med er om att detta skulle ske 
                                   men ni kunde inte detta förstå eller se
 
                                   Nu ska ni alla mina vittnen vara
                                   för människor berätta och förklara            
                                   här i Jerusalem ska ni vara kvar 
                                   tills ni fått det som Fadern er lovat har 
                                   Ni ska från höjden få kraft
                                   den samma som jag har haft 
                                   (Luk. 24)

                                   Himmelsfärden

                                   Sedan han och lärjungarna  bort mot Betania går
                                   han händerna lyfter och de hans välsignelse får
                                   Medan han välsignar, han dem lämnar, till himlen far
                                   de uppfyllda av glädje till Jerusalem sig tar
                                   där de i templet ständigt är
                                   prisar Gud som nåd dem beskär
                                   (Luk. 24)
 
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                   GALATETERBREVET

                                           Paulus oss i brevet lär
                                           att Jesus Kristus källan är

                                           Vill att Galater grunden förstår,
                                           så att de inte in i lagiskhet går

                                           Under nåden de står,
                                           frihet i Kristus får 

                                           Visar vad som i köttet sker
                                           och vad Anden för frukt ger

                                           Var och en ska bära sin egen börda 
                                           och genom Anden evigt liv få skörda

 

                                              EFESIERBREVET
     
                                            Paulus i Rom skrev
                                            detta fångenskapsbrev
                                            en rundskrivelse det var
                                            som i Efesos blev kvar.

                                            Församlingen Guds hus
                                            uppfylld av Kristi ljus
                                            kyrkan är Kristi kropp
                                            har i honom sitt hopp

                                            Undervisar om Andens frukt
                                            varnar för strid och otukt
                                            ger församlingen detta bud
                                            ta på hela Guds vapenskrud
                                            Inledning

                                            Om nåd och frid från Gud
                                            ger Paulus inledande hälsning
                                            lovprisar Gud Fader 
                                            som genom Kristus berett frälsning 
                                     
                                            Han tackar Gud för alla, 
                                            i Efesos, på Kristus troende 
                                            visar vad de behöver
                                            att de av hans kraft  är beroende               
                                            (Ef. 1)


                                            Nåd
  
               
                                           Inte genom våra egna 
                                           förtjänster eller dåd 
                                           utan Gud har oss, genom 
                                           Kristus, gett frälsning av nåd

                                           Judar och hedningar har till
                                           Guds frälsningsnåd samma rätt
                                           I Kristus förenade i gemenskap
                                           på alla sätt
                                           en enda kropp
                                           med samma hopp
                                           (Ef.2)  

  
                                           Guds Plan

                                           Guds plan är genom Kristus
                                           förena oss till en kropp 
                                           delaktiga av samma löfte,
                                           rikedom och hopp 

                                           Om att tron på Kristus i kärlek
                                           i hjärtan ska bo,
                                           Paulus ber 
                                           när de lärt känna kärlekens
                                           bredd, längd, höjd och  dess djup
                                           detta sker
                                           (Ef.3) 


                                            Enhet 

                                           I förmaning om enhet, ödmjukhet
                                           och kärlek uttrycker Paulus hopp
                                           att församlingens medlemmar
                                           med sina gåvor ska bygga upp Kristi kropp
 
                                           Lägg av den gamla människan, klä Er
                                           i den nya, det är Ert kall
                                           Var goda och förlåt varandra,
                                           ha medkänsla, med Kristus som Er mall
                                           (Ef.4) 

                                         
                                          Förmaningar 

                                          Ha Gud och hans son Jesus kristus
                                          som föredöme, han som blev vår offergåva 
                                          Tala inte tanklöst och lättsinnigt, 
                                          det är Gud som ni ska tacka och lova 

                                          Lev i ljus, ni ljusets barn, 
                                          som levde i mörker en gång 
                                          Tala till varandra med psalmer, 
                                          hymner och andlig sång 
                  
                                          Underordna Er varandra 
                                          ni män älska era hustrur 
                                          så lever Ni rätt
                                          Kristus gav sitt liv för kyrkan 
                                          mannen ska älska hustrun 
                                          på samma sätt
                                          (Ef.5)


                                           Avslutande förmaningar 

                                           Ni barn ska era föräldrar lyda 
                                           det kommer mycket för er betyda 
                                           Ni fäder måste detta få veta 
                                           att Ni inte ska era barn reta 
                                           Ni slavar ska med respekt 
                                           villigt och glatt betjäna 
                                           Ni Herrar, möt utan hårda ord
                                           de som Er tjäna

                                           Ta Guds hela rustning på 
                                           så Ni mot ondskan kan stå
                                           Sanningens bälte, villighetens skor
                                           på Er ta
                                           Trons sköld och Andens svärd ska Ni alltid                                            med Er ha 

                                           Ni ska ständigt be och åkalla 
                                           alla de heliga i Guds hand anbefalla 
                                           be för mig som är ordens sändebud 
                                           att jag får de rätta orden från Gud 
                                           (Ef.6)  


                                                   FILIPPERBREVET

                                            I fängelset Paulus skrev
                                            glädjens eget lilla brev
                                            Ha Kristus som Er förebild
                                            så blir ni ej från honom skild

                                            Ger en personlig hälsning
                                            arbeta på Er Frälsning
                                            för att uppgiften klara
                                            måste ni eniga vara


                                                 JOHANNES FÖRSTA BREV
                                                 
                                                 Viktigt veta vem Jesus är
                                                 att han håller människan kär
                                                 Kärleken vi av nåd får
                                                 vidare till bröder når
                                                 den som tror på Kristus är född av Gud
                                                 älskar sin broder och håller Guds bud   


                                                 Inledning

                                                 Det vi sett och hört
                                                 som oss djupt berört
                                                 förkunnar vi för Er
                                                 när vi nu skriver

                                                 I ljuset ska alla vandra
                                                 i gemenskap med varandra
                                                 synden all bekänna
                                                 hans trofasthet känna
                                                 ( 1 Joh. 1)

                                                
Guds bud

                                                 Håller ni hans bud
                                                 så tillhör ni Gud
                                                 Budet är ordet ni fått höra
                                                 Älska er broder ska ni göra,
                                                 men inte världen som helt ska förgå
                                                 Gör Guds vilja och för evigt bestå

                                                 Tiden den är långt liden
                                                 detta är sista tiden
                                                 Att Antikrist ska komma har ni hört
                                                 nu har många för er lögner framfört
                                                 förnekat att Jesus Kristus är,
                                                 den är Antikrist som detta lär

                                                 I Kristus och hans sanning förbliv
                                                 för då har han lovat evigt liv
                                                 ( 1 Joh. 2)

                        
                                                 
Kärlek

                                                 Gud på oss med kärlek tänkt
                                                 sin nåd oss visat och skänkt
                                                 Vi får sanningen veta
                                                 och Guds barn får vi heta
                                                 Ni ska bli honom lika
                                                 det hoppet gör Er rika

                                                Låt ingen här Er vilse föra
                                                den som i honom är
                                                det rätta vill och kan göra
                                                det är viktigt att Ni er lär 

                                                Om Du på Gud tror
                                                älskar Du din bror  
                                                Du del av livet fått
                                                från döden har Du gått

                                                Älska med sanning och handling
                                                det visar hjärtats förvandling 
                                                tro på Kristus, älska varandra
                                                i hans kärlek förbli och vandra 
                                                ( 1 Joh.3)  


                                                Kärleken från Gud  

                                                Om något är från Gud 
                                                ska Ni pröva 
                                                Urskiljningsförmågan
                                                ska Ni öva

                                                Den som något annat lär
                                                än att Jesus från Gud är
                                                en villolära frambär
                                                Guds sannning i lögn förklär

                                                Älska varandra mina kära
                                                för den som älskar är Gud nära
                                                Gud sin kärlek till oss vände
                                                när han sin son till oss sände
                                                Om Gud har älskat oss så
                                                vi varandra älska må

                                                Guds kärlek i Dig bor
                                                när Du älskar Din bror
                                                Lögnare  människan är
                                                som säger "Gud är mig kär"
                                                men ej håller budet han gett
                                                att älska brodern som han sett
                                                ( 1 Joh.4)
                                        

                                               
Bön och kärlek

                                                Den som älskar Gud,
                                                sin far,
                                                också kärlek till hans
                                                barn har
                                              
                                                Det är kärlek
                                                till Gud
                                                att vi håller
                                                hans bud

                                                Vi ofta våra medmänniskors
                                                vittnesbörd godtar
                                                Gud är trovärdigare
                                                och vittnat om sin son har
                                                Den som inte 
                                                tror och hör,
                                                Gud till
                                                en lögnare gör

                                                 Om vi efter
                                                 Guds vilja ber
                                                 han detta hör
                                                 bönesvar ger

                                                 För syndande
                                                 broder be
                                                 och Gud ska
                                                 liv denne ge 

                                                 Den onde har hela värden
                                                 i sin makt
                                                 från avgudar ska vi
                                                 ta oss i akt
                                                 Gud våra böner
                                                 besvarar
                                                 från den Onde oss
                                                 bevarar
                                                 (1 Joh. 5)                                                JOHANNES ANDRA BREV
                                                 

                                                 I ett kort brev,  
                                                 bara några rader små
                                                 vill Johannes 
                                                 att läsarna ska förstå
                                                 att Jesus Kristus 
                                                 också sann människa är
                                                 ínte bara ande 
                                                 som villoläror lär

                                                
Sanningen

                                                Sanningen är i brevet ett nyckelord
                                                Jesus har som sann människa levt på jord
                                                den som något annat lär
                                                en villolärare är
                                                "Det som jag skriver här
                                                 är inte något  nytt bud"
                                                 den som inte förblir i Kristus
                                                 har inte Gud
                                                 Låt ingen in i ditt hem bära
                                                 något annat än denna lära                                                  JOHANNES TREDJE BREV
                                                 
                                                  Till Gaius Johannes skrev
                                                  varnings och uppmuntringsbrev
                                                  Förmanar Gaius att ta sig i akt
                                                  och inte som Diotrefes söka makt

                                                  Till slut en förhoppning
                                                  att det må ske
                                                  att Johannes på nytt
                                                  sin vän får se

                                                  
                                                  Hoppas Du är frisk
                                                  och allt med Dig är väl
                                                  Jag vet Gaius
                                                  att allt är väl med Din själ
                                                  Att sanningen lever i Dig,
                                                  det storligen gläder mig

                                                  Bröderna rapporter med sig för
                                                  att Du är trogen i allt Du gör
                                                  Fortsätt att vara gästfri
                                                  och gör gott 
                                                  att vårt vittnesbörd är sant,
                                                  Du förstått
                                                 
                                                  Judas brev

                                                  Judas, Jesu Kristi tjänare,
                                                  Jakobs bror
                                                  till dem som älskas av Gud,
                                                  på Jesus tror

                                                  Varnar för dem 
                                                  som har lära
                                                  som bort från Jesus
                                                  kan bära

                                                  Bygg Ert liv under bön
                                                  på Er allra heligaste tro
                                                  var kvar i Guds kärlek
                                                  så blir den till evigt liv en bro
                                                    
                                       

                                            


Välkommen till vår webbsida

Erik Gardner 20.05.2021 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

Terho Suvanto 01.02.2021 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

Siv Edquist 04.09.2015 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv

Bror Lundin 28.11.2011 06:02

Hej Bengt! Fantastiskt vilket fint jobb du gjort med dessa verskommentarer! Du har verkligen fått med kärnan i de olika böckerna! Skicka din emailadress

Tage Stahre 31.10.2011 02:28

....vet at Du är en bra "versmakare" ...men detta var något över det vanliga.En bra idé att presentera Bibelns böcker.......

PerOlof Andersson 24.10.2011 22:07

Mycket bra skrivet.

bengt 25.10.2011 21:54

tack

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv