kommentar till första Mosebok

Välkommen till min Webbsida      FÖRSTA MOSEBOKEN  
                                                                                   
Skapelsen av jorden, människor, djur, skog och mark.
Syndafall, Kain och Abel, Noa bygger sin ark.
Abraham kallas av Gud, blir vår första patriark.
Jakob brottas med Gud och befinns vara stark.

Josef säljs av bröder
till köpmännen från söder,
I Egypten gav han kung Farao råd,
samlade under goda år förråd.
Förhindrade hungersnöd
lidande, kval, sorg och död.

           Skapelsen (kapitel 1)  

Varde ljus och det vart ljus
i Guds eget stora hus
allt inte längre mörkt, grått
och Gud såg att allt var gott
vidare han i skapandet gick
på så sätt vi jord och himmel fick
   ( I Mos. 1 )

           
Skapelsen( kapitel 2)

Adam fick sitt hem i Edens lustgård
fick där växter och djur i sin vård
Eva skapades till hans hjälp och fasta stöd
De fick av Gud veta att kunskapens frukt ger död

Så skulle nu man och kvinna tillsammans klara
sin stora uppgift att skapelsen ta till vara 
     (1 Mos. 2)   


         Syndafallet (kapitel 3) 

Olydnad mot skapelsens Gud
mot hans uttalade förbud
gör att Adam och hans hustru Eva
utanför paradiset får leva
Får med arbete och stor möda
kämpa för att odla sin gröda
      ( 1 Mos. 3 )


        
Bröder (kapitel 4)

Var är din bror
frågan så stor
Kain i begynnelsen fick
då han brodermord begick

När vi idag världen ser
detsamma runt om oss sker
hot, våld mot de som är nära
som borde vara oss kära

Frågans allra första svar
lever fortfarande kvar
lika högaktuell och stor
ska jag ta vara på min bror
       (1 Mos. 4)

      
Släkttavla (kapitel 5)

Här början på min släkttavla jag ser
men ingen hel bild av min släkt den ger                                           
innan bilden för mig är fullständigt klar  
jag har flera år av noggrann forskning kvar
                                                                                            
Adam och Eva mina stamfäder är
detta skapelseberättelsen mig lär
men från vem av deras söner härstammar jag
om detta är är min kunskap helt klart svag
      (1 Mos. 5)

      
Ondska (kapitel 6)

När våld, ondska helt tar över
och Gud man inte behöver
han ångrar skapelsebeslut
vill på all ondska göra slut
men i nåd Gud till Noa ser
ett stort bygguppdrag honom ger
     (1 Mos. 6)

 
      
Floden( kap 7)

Guds röst Noa hörde
till räddning det förde
regnet det föll
som aldrig förr
men Noa han sig höll
innanför arkens dörr
räddas tillsammans med familj och djur
från tidernas allra värsta regnskur
     (1 Mos. 7)


   
Flodens slut (Kapitel 8)

Vattnet jorden täckte
och allt liv det släckte

I arken, som Noa låtit bygga,
kunde familj och djur vara trygga
Ut ur arken kunde de alla gå,
för Guds löften kan man lita på
      (1 Mos. 8)
 

     
Regnbågen (Kapitel 9

Gud, Noa och efterkommande, sitt ord ger
att när man på himlen regnbågen ser
bär den löfte med sig åt oss alla
att regnet aldrig mer ska så falla
att livet på jorden plånas ut
trots att ondskan ej tagit slut
      (1 Mos. 9 ) 

     
Fruktsamhet(kapitel 10) 

Fruktsamheten är stor
som i mänsklighet bor
från Noas söner tre
har det hunnit ske
att på vår jord oändligt stor
människor nästan överallt bor
och jag är släkt med dem alla
bröder, systrar dem kalla
      (1 Mos.10)
 

    
Babel (Kapitel 11)

I Babel människor kände sig trygga
Ett torn till himlen där de tänkte bygga

Men Gud dem gav olika språk
det blev allt mera kiv och bråk
och de spriddes över jord
enligt författarens ord
      (1 Mos 11)

        
Abram (Kapitel 12)
Kallelse från Gud Abram fick
lydig till löfteslandet han gick
men drevs därifrån av hungersnöd
kom till Egypte där det fanns bröd

Abram berättar ej sanningen om Sara
då han befarar att hans liv är i fara
Farao dock sanningen förstår
då olyckor landet övergår
ber att Abram snarast bort därifrån går
så nu på nytt inför ett uppbrott han står
      (1 Mos.12)


       
Abram och Lot (kapitel 13)

Om boskap tvister, skärmytslingar, hot
mellan tjänare till Abram och Lot
beslutar att skilda vägar gå
för att plats med boskaphjordar få
Gud åt Abram ett löfte ger
att han får all mark han ser
      (1 Mos.13)


        
Krig (kapitel 14)

Abram drar ut i krig och befriar brorsonen Lot, besegrar också kungar fyra
Melkisedek välsignar kungen i Sodom och Abram han sin vänskap bedyra
         (1 Mos.14)


      
Löfte (Kapitel 15)
        
Abram får höra Herrens ord
att hans släkt ska uppfylla jord
men han har svårt att på det löftet tro
att hans ättlingar skall landet bebo

Men Gud vill denna stund
med Abram sluta förbund
och  ett förnyat löfte åt honom ger
din släkt ska bli talrik som stjärnor du ser
     (1 Mos. 15)


      
Hagar och Ismael(Kapitel 16)

När Hagar en uppsträckning fick,
hon ensam ut i öknen gick

Uppgiven, hör hon Guds röst
får då ny styrka och tröst,
Nytt livsmod hon får,
hem till matmor går

Sonen Ismael hon föder
först men inte störst av bröder
     (1 Mos 16)


           
Abraham(Kapitel 17)

Beskedet till Abram från Gud lyder
Abraham ska du nu heta
namnet fader till många betyder
får vi och Abraham veta

Trots att han nog börjar undra
fyller ju nästa gång hundra
på allvar han Guds löfte tar
att han till Isak ska bli far

I denna helt speciella stund
upprättas ett helt nytt förbund
Abraham får från Gud påbud
om omskärelse av förhud 
          (1 Mos 17)  

       
Löfte och domshot (Kapitel 18)

Abraham och Sara gäster fick
innan dessa från deras hem gick
förmedlas löfte till Sara och Abraham
att de ska bli upphov till en stor folkstam
Sara åt detta tvivlande ler
men i framtid trots allt undret sker

Abraham får budskap om brorsonen Lot,
om Sodoms och Gomorras undergångshot 
För städernas innevånare han till gud ber
vädjar om att Gud till de rättfärdiga ser         
      (1 Mos.18)

        
Sodom (Kapitel 19)

Änglar till Sodom anländer
där ondskan mot dem sig vänder
Till deras försvar träder Lot
men också han utsätts för hot

Gud pöbeln med blindhet slår
där de utanför porten står
Änglarna Lot ur staden för
innan Guds dom den helt förgör
 
Lot lyssnade men det gjorde ej hans maka
till änglars maning fly se er ej tillbaka
därför går det som det går 
Lots maka som saltstod står
     (1 Mos 19)

        
Nödlögn (Kapitel 20)

För att undvika fara
liv och hälsa bevara
och egna skinnet klara
får Sara en syster vara

I drömmen talar Herren Gud
ger Abimelek ett påbud
att inte Sara vidröra
utan henne återföra

Abraham om välsignelse ber
Abimelek honom gåvor ger
och Gud i sin nåd till båda ser
så ingen kan önska något mer
     (1 Mos 20)      Löftets son (Kapitel 21)   
          
Löftet till slut i fullbordan går
de åldriga makarna son får
inget blir längre som förut
Hagar med son drivs i öknen ut
     (1 Mos. 21)
                                               

       
Offer (Kapitel 22

Gud troheten prövar
Abraham lydnad övar 
Gud en utväg honom ger
vädur som offer utser
Abraham från Herren får löftets ord 
om välsignelse från alla på jord
hans säd ska bli talrik som strandens sand  
och som stjärnorna på himmelens rand  
        (1 Mos. 22)

                                            
        
Död (kapitel 23)

Tillsammans genom livet de gått
vid varandras sida troget stått

Slutligen döden skiljer dem åt
med stor sorg, saknad, tårar och gråt

Abraham begraver sin Sara 
och får utan henne sig klara.      
      (1 Mos.23)


         
Friaruppdrag (Kapitel 24)
     
Abraham tjänare på uppdrag sänder
lyckosam denne till hemmet återvänder
med på färden han Rebecka har
som utvald till Isaks hustru var
      (1 Mos. 24) 

                     
                                              
         
Gammelfar (Kapitel 25)

Ny hustru Abraham tar
på ålderdomens dar
med Ketura sex söner får
sedan mätt av dagar och år
vid det oundvikliga står
och in i evigheten går
                                              
Rebecka två söner föder,
så olika tvillingbröder
Esau en ivrig jägare är
medan Jakob däremot är hemkär
För att på Jakobs soppa bli mätt
Esau säljer förstfödslorätt
        (1 Mos.25)                                           
                                                           
        
Isak (Kapitel 26)

Isak följer i Fader Abrahams spår
från sin hemtrakt, vid hungersnöd han går
Låter omgivningen ej sanningen förstå
utan frun Rebecka får för hans syster stå
Blir som jordbrukare framgångsrik
på ägodelar och boskap rik
      (1 Mos 26)


        
Välsignelse (Kapitel 27)

Jakob genom svek fars välsignelse får
när han sin mor Rebeckas ärende går
Esau planerar att hämnd på brodern ta
som flykting får Jakob från hemmet dra                                        
       (1Mos.27)  

  
         
Ängladröm (Kapitel 28)

Hemmapojken får upplevelse ny
när han från broder Esau får fly

På vägen han i dröm änglar ser
som på stege klättrar upp och ner

Han också Herren Gud ser och hans röst hör,
som välsignelselöfte till honom för
        (1 Mos.28)


        
Fruar  (Kapitel 29)

Jakob blir av Laban mottagen på bästa sätt
Löftet att få Rakel som fru han får ganska lätt
men efter att ha tjänat för Rakel i sju år
är det istället Lea som han till hustru får
ytterligare sju år i tjänst hos Laban han går
innan målet att få Rakel till maka han når
Lea sin förstfödde son Ruben föder
den första i raden av många bröder
        (1 Mos 29)

              
         
Familjeliv (Kapitel 30)

Rakel, som Jakob över allt håller kär
till skillnad från Lea, helt ofruktsam är
därför hon tjänsteflickan, till Jakob som hustru ger
genom henne Dan och Naftali världens ljus ser

Kampen mellan Lea och Rakel den fortgår
Lea flera söner samt dottern Dina får
men till slut Rakel sonen Josef föder
som när han föds har tio äldre bröder

Jakob tar med list över många av svärfars getter och får
som rik och välmående familjefar han därför snart står
        (1 Mos.30)

           
                                              
         
Familjeslitningar (Kapitel 31)

Jakob får med list mer än väl vad familjen behöver
tar stor del av svärfar Labans rikedom över

Laban och sönerna märker vad som sker
de sedan med oblida ögon på Jakob ser

Jakob orolig för att något familjen ska hända
beslutar att till föräldrahemmet återvända

Hastigt bort från Labans domäner han går
med honom följer familj, getter och får

Laban och hans anförvanter följer hans spår
Jakob och alla hans medflyende de når
 
Efter Guds tilltal talar Jakob och Laban ut
på så sätt blir det på den ovänskapen ett slut
        ( Mos. 31)  


           
Oro (Kapitel 32)

Jakobs förflutna hinner honom i fatt
orolig blir hans dag, såväl som hans natt

Akut blir frågan vad som händer
den dag då han hem återvänder

Jakobs kamp blir under natten svår
i närkamp med Gud han går

Som segrare han dock till slut står,
del av Guds välsignelse han får
             (1 Mos.32) 

                                     
        
Förlåtelse (Kapitel 33)

De skilda vägar en gång för länge sedan gick
då Jakob genom list, Isaks välsignelse fick

Nu efter många år möts de åter
tar varandra i famn och förlåter

Om vi idag det samma kunde göra
så skulle det mycket gott med sig föra
        (1 Mos.33)

                                           
         I
lldåd (Kapitel 34)
 
En läsning, så skrämmande mörk och dyster
när Simon och Levi hämnas sin syster         
Dödar, plundrar, ödelägger och förgör 
framtida samlevnad med grannar förstör 
          (1 Mos.34) 


                                             
        
Livsdramatik (Kapitel 35)

Jakob Guds tilltal än en gång hör
detta honom till Betel åter för
med avgudar han där gör sig av 
de under terebint får sin grav 
 
Rakel Benjamin föder 
blir nummer tolv av bröder
förlossningen får dock tragiskt slut 
då Rakels livslåga blåses ut 
Isak också lämna detta livet får   
Jakob utan älsklingsfru och far står 
      (I Mos. 35)   


       Släktregister (Kapitel 36) 

Över Horer och Edomiter ett släktregister 
en människorad med såväl förtjänster som brister 
de levde här  sina dagar och år 
lämnade i historien små spår                
Söner av Esau de var
nu finns bara deras namn kvar 
        (1 Mos. 36)                                             
                         

                                                 
           Josef (Kapitel 37)

Drömmare han var
stod nära sin far,
bröder med avund ser, 
hur han dräkt Josef ger
 
När bröderna vaktar får
Josef till dem med mat går
i brunn de honom slänger
hans liv på skör tråd hänger 

Våldets och lögnens väg bröder väljer
och  broder Josef som slav de säljer
till pappa de budskapet ger
Josef finns inte i livet mer
         (1 Mos.37) 


          
Juda (Kapitel 38)

Judas två äldsta söner unga dör  
han sin svärdotter Tamar med barn gör 
Tvillingar hon åt honom sedan föder   
Peres och Sera heter dessa bröder      
         (1 Mos. 38) 


          Fängelse (Kapitel 39)

När Josef som slav till Egypten anländer         
går allt till en början honom väl i händer 
men så hans lycka till olycka sig vänder 
och Potifar honom till fängelse sänder 
      (1 Mos. 39)

     
Fångenskap (Kapitel 40)
 
I fängelset Josef  på alla sätt sig sköter
personal och medfångar med respekt bemöter
han uttydning av drömmar ger
och det som han sagt också sker
          (1 Mos. 40)

                                     
         
Frihet (Kapitel 41)

När Josef hör Faraos drömmar om ax och kor
han förutsäger att snart kommer hungersnöd stor
han friheten av Farao återfår
och snart han som kungens närmaste man står
      ( 1 Mos 41)

                                      
      Brödramöte (Kapitel 42) 

Jakob sina söner efter säd sänder
en karavan mot Egyptens land avgår 
Innnan bröderna till Kanaan återvänder
inför broder Josef de bävande står

Men att mannen med stor makt
är brodern som såldes till slav
som de visat hat och förakt
nu är den som ställer krav
kan inte deras sinnen och hjärna nå
fast de gärningars lön börjar förstå
      (1 Mos. 42)


       
Andra resan (Kapitel 43) 
 
En andra resa mot söder
för tio av Josefs bröder
Jakob dyrbara gåvor med dem sänder
med hopp att "stränge mannen sig omvänder" 
Josef bjuder dem alla på stor fest
där Benjamin får äta allra mest
        ( 1 Mos. 43) 


        
Dramatik (Kapitel 44)

Josefs budskap: fyll deras säckar med så mycket de kan ta
fina silverbägaren överst i säcken ska "yngsten" ha 

Sedan det dramatiska slag i slag händer
Josef förvaltaren efter bröder sänder
och han i fatt dem hinner
silverbägaren finner.

Alla till Josef återvänder
tvår i oskuld sina händer  
förtvivlade inför Josefs krav
att Benjamin ska bli hans slav

Juda inför sin bror håller ett långt tal
förklarar allt, ställer Josef inför val 
"ta istället mig till slav
 annars drivs vår far i grav"
        (1 Mos. 44)

                                
       Försoning (Kapitel 45) 

Josef tillkännager för bröderna vem han är 
berättar hur han blivit Faraos dignitär
                                             
Han sin fulla förlåtelse dem alla ger
vittnar om att Gud är med i allt som här sker
visar att han håller Benjamin kär
i fem högtidsdräkter han honom klär
     
Budskap till fader Jakob med han sänder 
när bröderna mot hemmet återvänder
Farao och Josef bakom gästfri inbjudan står
Jakob med sin familj det bästa i Egypten får
      (1 Mos. 45)

                   
                                            
      
Flytt (Kapitel 46)

Jakob mot Egypten far
med allt han äger och har

I tacksamhet han offrar till Gud
som talat och gett honom bud
att han helt oförskräckt ska vara
med familjen vidare fara

Enligt planen resan går 
fram till Egypten de når 
där det som är helt omöjligt sker
Jakob "döde" sonen återser
       (1 Mos.46)


     
Etablering (Kapitel 47)

Farao Jakob Gosen som bosättningsort ger
där familjen växer, de blir bara fler och fler

Josef fortsätter arbetet och säd fördelar åt alla 
Egyptens egentlige ledare kan man honom kalla

Jakob edslöfte av Josef tar
 att få gravplats hos far och farfar
     (1 Mos. 47)


     
Välsignelse (Kapitel 48)

Jakob på väg att in i evigheten gå
men välsignar först Josefs söner två
Han dock på begreppen vänder
när han korsar sina händer
Efraim förnämsta välsignelsen får
den Manasse skulle haft på grund av år
      (1 Mos. 48) 


     
Avsked (Kapitel 49)

Jakob sina söner alla 
en sista gång till sig kalla
ger dem sista visdomsord
innan han lämnar denna jord

En inblick hinner han att ge
om vad som kommer att ske
om framtiden de inte ser, eller förstår
då ättlingarna till hemlandet åter går
        (1 Mos.49)


      Epokslut (Kapitel 50)

Josef sin far begråter
för honom till sitt land åter
bröderna han förlåter

Han lever sedan goda år
barnbarn och barnbarnsbarn han får
innan han till fäderna går
    (1 Mos.50) 
| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv