Gamla Testamentets böcker

                                                                   
  
       
Första Moseboken.

Skapelsen av jorden, människor, djur, skog och mark
Syndafall, Kain och Abel, Noa bygger sin ark.
Abraham kallas av Gud, blir vår första patriark.
Jakob brottas med Gud och befinns vara stark.

Josef säljs av bröder
till köpmännen från söder,
I Egypten gav han kung Farao råd,
samlade under goda år förråd.
Förhindrade hungersnöd
lidande, kval, sorg och död.

        
Andra Moseboken

Mose för folket från slaveri i Egyptens land,
genom Röda havet,över till Sinais strand

Får på Sinais berg bud,
från skapelsens enda Gud
Folket genom öknen han för
deras olydnad resan stör.

Öknens mat är vaktlar och manna
Utanför löfteslandet får folket stanna

                    
          Tredje Moseboken

Sammanställning av regler och lagar
för årets och livets alla dagar.
Tillsättning av präster och förordningarsom folket förenar
Offerlagar och föreskrifter om blodet, som från synden
renar


           
Fjärde Mosebok

I öknen får folket fortsätta vandra och bo
då de inte på Josua och Kaleb vill tro

Generationen som från Egypten sig begav
når ej löfteslandet utan får i öknen sin grav


           
Femte Mosebok

Vid löfteslandets gräns folket står
men in i landet de inte komma får
Moses växlingsrika liv slutet når
nya släktet mot Kaanans land går


          
Josua bok

Josua ledd av Gud och fylld av stort mod
vandrar med Israels barn över Jordans flod

Sig och folket åt Gud anbefaller
ser sedan hur Jerikos murar faller

Förnyar löftet till skapelsens Gud
följer hans anvisningar och bud 

Upplever att Gud med honom och folket går
att han alltid trofast vid sina löften står

           
Domareboken

Folket bort från Gud sig vänder,
domare han till dem sänder,
då till Gud de återvänder,
detsamma gång på gång händer.

Hjältar i  lång rad
nämns på bokens blad

Gideons tro på Gud var stark och hjälp han fick,
när han på Guds uppdrag mot fienderna gick
               
Simsons styrka var av helt unikt slag,
för vackra kvinnor var han dock svag.
I håret hans väldiga styrka satt,
fienden fick i hemligheten fatt
Styrkan med håret försvann,
fienderna hjälten övervann.
Simson ändå sista ordet fick,
när i bön till Herren Gud han gick.


              Ruts bok                 

Rut en fattig enkel kvinna var
vars livsgärning ännu lever kvar
Hennes lidande och olycka
vändes till glädje och lycka

Boken inleds med sorg och död
kvinnor delar vandringens nöd 
blir för varandra stadigt stöd
trots avsaknad av dagligt bröd 

Upplever "din Gud är min Gud"
bokens  slut i dur och glädjebud 
hennes släkt blir mäktig och stor 
med kungar som i palats bor

               

           
Första Samuels bok

Mor Hanna fick Samuel som bönesvar
han till folk och ledare Guds budskap bar
Guds röst hörde han redan som mycket ung
smorde Saul till Israels allra första kung
På Guds uppdrag utsåg Samuel David
att som Sauls efterträdare ta vid

 
           
Andra Samuels bok

I andra boken med Samuel som "redaktör"
är kung David given stjärna och huvudaktör
Regent med stora förtjänster och stora brister
makt, rikedom vinner, men också mycket mister

Poet och odödlig skald som skrev psalmer många
krigarkung med konflikter otaliga och långa

Var i kvinnlig fägring väldigt glad
såg Batseba när hon tog sig ett bad
han henne hem till palatset tog
såg till att maken i kriget dog
Natans straffpredikan hans hjärta berör
David omgående bot och bättring gör 
Sitt felsteg ångrade, om förlåtelse bad 
Gud blev över syndarens omvändelse glad 


           Första kungaboken 

I första Kungaboken är Salomo i raden först
och i rikedom, makt och vishet är han störst
bygger ett storslaget tempel åt Herren Gud
men misslyckas själv med att hålla hans bud

En djupgående splittring i landet sker
framtiden sig mörk och osäker sig ter

Profeten Elia en Gudsman, som få
visar att Gud använder människor, små
när kungen och makteliten handlar fel
och sätter landet och folkets väl på spel


           Andra Kungaboken

Elisa talesman inför kungamakt
förmedlar vad Gud, åt honom sagt
Visar genom under, Guds kraft
densamma som Elia förr haft

I boken beskrivs Israels sönderfall
och att Juda rike följer samma mall
Från sann gudstro de fallit av
därför går båda mot sin grav


         
Första Krönikeboken

Från Adam och Eva i skapelsens gryningstid
fram till Israels blomstring under kung David
Boken beskriver människors förtjänster och brister
har många kapitel med gedigna släktregister


          
Andra Krönikeboken

Den vise och mäktige kung Salomo
bygger tempel där skapelsens Gud ska bo
Berättar om Juda rike och dess kungamakt
regenter som följer Gud och tar hans ord i akt

            
            
Esra

Från fångenskapen i Babylon återvändande hem
för att återuppbygga templet i Jerusalem
Esra folket inspirerar och arbetet leder
reformerar gudstjänster,så man Gud tillbeder


           
Nehemja

Han låterstadsmuren återuppbygga
för att folket ska känna sig trygga
Gudstjänster och tro reformeras
i bön, lovsång allt konfirmeras
Praktiskt arbete och gudstjänst förenas
gemenskapen växer och folket enas

               
               
Ester

Ester gjorde sig till tolk
för sitt hemland och sitt folk
Bad kungen om vägledning och råd 
när fienden planlade illdåd
och för folket undret hände
allt till det bästa sig vände 

    
          
Job

Job drabbas av ondska, lidande och nöd
hans familj utplånas i en ond bråd död

Till mörkaste natt vändes hans dag
Vännerna kom med råd och förslag.

Inget för den sörjande lindrar och hjälper
vänners beskäftiga råd snarare stjälper

Men till sist författaren berättar
att Gud Job välsignar och upprättar


          
Psaltaren
               
Tankar om allt mellan himmel och jord
formade till sånger och böneord.

Klagosånger, rop om hjälp mot fienders attack
jubelsånger, glädje, halleluja och tack 

Nedskrivna i forna dar, ger oss i nutid
sinnesro, tröst, glädje och frid
 

           Ordspråksboken  

Vishet och råd
som en röd tråd
Bokens bud
frukta Gud  
gör mot nästan gott
i stort som i smått


           
Predikaren

Livet kan aldrig helt förstås
fullständig klarhet ej uppnås

All tänkbar mänsklig ansträngning,
i sin yttersta förlängning,
helt utan mening och innebörd,
gör att inre balansen blir störd.
Frukta istället Gud
och följ alla hans bud


         
Höga Visan

Poesi på hög nivå
relation mellan två
Sångernas sång
om kärleks gång,
om längtan,
om trängtan,
om hur man och kvinna,
kärlekslycka vinna


         
Jesaja

Varningar och uppmaningar till omvändelse
förutsägelser om framtidens stora händelse
Tröstens och förlåtelsens goda ord
bud om fridsfurstens kommande till jord   


         
Jeremia

Hotad, hatad, förföljd, föraktad
av kungar, makthavare ej beaktad
Ser, hör, förstår, delar, sörjer och gråter
talar om Gud som dömer och förlåter
 

          
Klagovisorna

Tragiska fångenskapssånger
syndabekännelser, ånger
våld, skövlande död
dom, straff och stor nöd

Ögon av sorg tårade
hjärtan djupt sårade
Ur förtvivlans djupa grop
bitter gråt och klagorop


         
Hesekiel

För att ni Gud övergett,
har detta svåra skett
men Guds omsorg finns kvar,
och där finns alla svar
Han allt i sina händer har,
idag och i framtidens dar.


           Daniel 

Förtröstan på Gud med bergfast tro
ger i prövningens stund frid och ro

Visioner har, drömmar förstår
nåd och vishet från ovan får

             
Hosea

Fick i ord och handling för ett budskap stå
som alla har svårt att fatta och förstå

Gud oss aldrig lämnar eller överger
trots att vi i det som sker ej honom ser

Om vi människor sviker honom och egna vägar går
är han ändå nära oss och troget vid vår sida står

            Joel

Välsignelser av speciellt slag
väntar på den som följer Guds lag
medan den drabbas på domens dag
som lever efter sitt eget jag


            Amos

Domsutsagor över Juda, Israel och hednaländer
Guds uppmaning till omvändelse Amos till folken sänder

Över sociala orättvisor och fel gudstjänst domen går
frågan är om vi  i vår tid inför det budskapet består
                                                            
                                                   

             
Obadja

Vem profeten var, när han levde, många genom tiderna undrat
Bokens budskap: dom över Edom som Jerusalem skövlat, plundrat


             
Jona

Jona ville inte på Gud höra
och hans uppdrag utföra
Försökte fly över hav
fick i fiskens buk sin grav
Gud över honom höll sin hand
och Jona återsåg sitt hemland

På nytt Guds kallelse får
och denna gång han går
Framför till Nineve bud
från skapelsens ende Gud
Undret i staden händer
folket till Gud sig vänder

Att Gud folket från dom vill skona
är svårt att fatta och förstå för Jona
vill att Gud hans synpunkter hör
och Nineves folk helt förgör


           
Mika

Profeten uppmanar folket och ledarna; hör,
lev i kärlek, var Gud trofast och det rätta gör  

Messias ska komma och ge folket en ljus framtid                
Svärd ska plogbillar bli i ett rike med fred och frid


          Nahum

Profeterar om Nineves framtida undergång och fall.
För grymma diktaturer gängse undergångsmall


                                                   

         Habackuck

Över folkets liv, ve, klagan och suck
så börjar profeten Habackuck
men slutar med lovsång
trots att världen är vrång


           
Sefanja

Herrens dag är nära, då tiden tar slut
är budskapet, profeten vill sprida ut

Till avfälliga, han riktar varningar och domsord
och tröstens ord, till alla rättfärdiga på vår jord

              
            
Haggai

Uppmuntrar folket att för svårigheter ej rygga
när de templet håller på att återuppbygga

Trohet i uppgifterna välsignelse ger
även om man inte genast resultat ser 

            
Sakarja

Boken skriven av en profet,
dessutom driven som poet

Uppenbarelser, visioner och syner ser
besked om det pågående tempelbygget ger

Talar om Messias och framtid,
om ett kommande rike med frid
               
            
            
Malaki

Beskriver Guds kärlek och hans makt
uppmanar präster att ta sig i akt
Avslutar med hälsning från Gud
att inte glömma lagens bud

thezzan 22.08.2012 20:17

Vilken fin sida ta också gärna en titt på tankar och funderingar kring bibelord som jag skriver om.
http://vardagscoach.blogg.se

Christer Åkerstedt 11.12.2011 21:28

Helt fantastiskt

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv