Galater- Efesier- och Filipperbreven

Galater-Efesier- och Filipperbreven

   
GALATETERBREVET

Paulus oss i brevet lär
att Jesus Kristus källan är

Vill att Galater grunden förstår,
så att de inte in i lagiskhet går

Under nåden de står,
frihet i Kristus får 

Visar vad som i köttet sker
och vad Anden för frukt ger

Var och en ska bära sin egen börda 
och genom Anden evigt liv få skörda

Hälsning
Från Paulus, apostel, ej sänd av eller genom människor
till att vara sändebud
utan av Jesus Kristus och av han som uppväckt honom från det döda, vår Fader och Gud

Församlingarna i Galatien hälsas av mig och bröderna här
nåd och frid från Gud vår fader och från Jesus Kristus som vår Herre är

Han offrade sig för våra synder så att vi räddning undan nuvarande onda tidsålder skulle få
Amen, hans är härligheten i all framtid och allt kommer efter vår Guds och faders vilja till slut att gå

Ett annat evangelium

Jag är förvånad över att ni så snart honom överger,
till nytt evangelium er vänder, trots nåden han gett er

Det finns inget annat evangelium, evangeliet är ett
det är bara några som förvränger och som förvirring er berett

Om någon, jag själv eller en ängel från himlen sprider ett annat skulle det Guds förbannelse nedkalla
Förbannad är den som ett annat evangelium sprider säger jag än en gång till er alla

Är det egna anhängare jag söker, eller vill jag människor till lags vara?
Om så, skulle jag inte Kristi tjänare vara och inför honom kunna svara
 
Det evangeliet jag förkunnar för er, inte från någon människa är
Kristus uppenbarat det har, så det är inget mänskligt påfund som jag frambär
 
Jag har det ej genom människor lärt,inte heller genom människor det fått
Utan det har direkt från Jesus Kristus genom uppenbarelse till mig gått 

Om hur jag förut levde som lagtrogen jude har ni hört,
om hur jag hänsynslöst utrotningskrig mot Guds församling fört

Jag mer trogen än mina jämnåriga mot den judiska läran var
Ivrigt jag alla traditionerna från fäderna vidare bar
 
Men han som redan i moderlivet mig utsett 
och genom sin nåd kallat mig och uppdraget gett

Hade beslutat att sin enfödde son för mig uppenbara
för att jag för hedningar skulle evangeliet förklara

Någon av kött eller blod rådfrågade jag ej
Jag inte heller till apostlarna  begav mej

Till Arabien istället min färd jag vände
därifrån jag till Damaskus återvände

Till Jerusalem jag for efter tre år
och där jag Kefas och Jakob möta får

Jag inget annat möte med några andra än apostarna har där                                        
Vad jag skriver är sant och det tar jag Gud själv som vittne på här

Vidare till Syrien och Kilikien min resa sedan går
och sedan ingen mer kontakt med Judeen jag hade dessa år

Det enda som de om mig i Judeen hör                                          
min omvändelse och förkunnelse berör

De prisade Gud för det som med mig hade skett
att den som förföljare varit, nu förkunnargärning inlett
(Galaterbrevet 1)   EFESIERBREVET
     
Paulus i Rom skrev
detta fångenskapsbrev
en rundskrivelse det var
som i Efesos blev kvar.

Församlingen Guds hus
uppfylld av Kristi ljus
kyrkan är Kristi kropp
har i honom sitt hopp

Undervisar om Andens frukt
varnar för strid och otukt
ger församlingen detta bud
ta på hela Guds vapenskrud
Inledning

Om nåd och frid från Gud ger Paulus inledande hälsning
lovprisar Gud Fader som genom Kristus berett frälsning 
                                     
Han tackar Gud för alla, i Efesos, på Kristus troende 
visar vad de behöver att de av hans kraft är beroende               
 (Ef. 1)


 Nåd
  
               
Inte genom våra egna förtjänster eller dåd 
utan Gud har oss, genom Kristus, gett frälsning av nåd

Judar och hedningar har till Guds frälsningsnåd samma rätt
I Kristus förenade i gemenskap på alla sätt
en enda kropp
med samma hopp
(Ef.2)  

 
Guds Plan

Guds plan är genom Kristus förena oss till en kropp 
delaktiga av samma löfte,rikedom och hopp 

Om att tron på Kristus i kärlek i hjärtan ska bo, Paulus ber 
när de lärt känna kärlekens bredd, längd, höjd och dess djup detta sker
(Ef.3) 


Enhet 

I förmaning om enhet, ödmjukhet och kärlek uttrycker Paulus hopp
att församlingens medlemmar med sina gåvor ska bygga upp Kristi kropp
 
Lägg av den gamla människan, klä Er i den nya, det är Ert kall
Var goda och förlåt varandra,ha medkänsla, med Kristus som Er mall
 (Ef.4) 

                                         
Förmaningar 

Ha Gud och hans son Jesus Kristus som föredöme, han som blev vår offergåva 
Tala inte tanklöst och lättsinnigt, det är Gud som ni ska tacka och lova 

Lev i ljus, ni ljusets barn, som levde i mörker en gång 
Tala till varandra med psalmer, hymner och andlig sång 
                  
Underordna Er varandra 
så lever Ni rätt
Kristus gav sitt liv för kyrkan mannen ska älska hustrun på samma sätt
Ef.5)


Avslutande förmaningar 

Ni barn ska era föräldrar lyda 
det kommer mycket för er betyda
 
Ni fäder måste detta få veta 
att Ni inte ska era barn reta
 
Ni slavar ska med respekt villigt och glatt betjäna 
Ni Herrar, möt utan hårda ord de som Er tjäna

Ta Guds hela rustning på 
så Ni mot ondskan kan stå
Sanningens bälte, villighetens skor på Er ta
Trons sköld och Andens svärd ska Ni alltid med Er ha 

Ni ska ständigt be och åkalla 
alla de heliga i Guds hand anbefalla 
be för mig som är ordets sändebud 
att jag får de rätta orden från Gud 
 (Ef.6)  


                                                   FILIPPERBREVET

                                            I fängelset Paulus skrev
                                            glädjens eget lilla brev
                                            Ha Kristus som Er förebild
                                            så blir ni ej från honom skild

                                            Ger en personlig hälsning
                                            arbeta på Er Frälsning
                                            för att uppgiften klara
                                            måste ni eniga vara
                                                    
                                       

                                         Hälsning

                                        Från Paulus och Timotheos, Jesu Kristi tjänare,
                                        till de heliga som i Filippi bor
                                        Särskilt till församlingsledare och medhjälpare,
                                        önskas från Gud vår fader nåd och frid stor

                                        Tack till Gud och förbön

                                        Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er,
                                        i alla mina böner för er
                                        från första dagen har ni varit med i mitt arbete
                                        därför för er med glädje jag ber 
                                        Jag är övertygad om att han som ett gott verk
                                        hos er inlett har,
                                        tills Jesu Kristi dag, det goda verket till fullbordan
                                        med er tar
                                        Att jag så tänker om er Filippier är bara som sig sig bör
                                        då ni både när jag bär bojor och förkunnar, vid mitt hjärta rör
                                        Gud kan vittna om att jag med Kristi Jesu ömhet
                                        längtat efter alla
                                        min bön är att er kärlek ständigt ska växa så att man den 
                                        rik på insikt kan kalla
                                        då kan ni avgöra vad som är väsentligt och så 
                                        på Jesu Kristi dag skuldfria stå
                                        Gud till ära och pris ska ni ni den rättfärdighet 
                                        som är frukten av Jesu Krist verk få
              
                                        Fånge för Kristi skull

                                        Bröder ni ska veta, det som med mig har hänt
                                        har snarast till evangeliums framgång länt
                                        Det blivit klart för Pretoriet och alla andra här 
                                        att det är för Jesu Kristi skull som jag en fånge är
                                        De flesta av bröderna har genom min fångenskap
                                        blivit starkare i sin tro
                                        så att de nu vågar predika Guds ord, än mer oförskräckt,
                                        för dem som här omkring bo
                                        Det finns de som vill ställa till bråk genom att förkunna  
                                        är avundsjuka och andra ingen framgång vill unna
                                        En del däremot, kärlek och goda avsikter har
                                        vet att jag är kallad till evangeliets försvar
                                        De andra är bråkmakare och talar om Kristus, 
                                        utan att deras motiv är rätta 
                                        de gör min fångenskap ännu svårare och gör inget som helst
                                        för att den underlätta
                                        Vilka motiven för förkunnelsen än skulle vara
                                         vill jag glädjen över att Kristus förkunnas bevara
                            
                                         Martyrdöd eller fortsatt verksamhet 

                                        Även i fortsättningen ska jag i samma glädje stå
                                        räddningen genom era böner kommer att mig nå
                                        Jesu Kristi Ande hjälp mig ger
                                        framåt med tillförsikt jag ser
                                        hoppas jag inte med skam en gång står
                                        då jag vidare med lovprisning går
                                        För om min kropp än dör
                                        till det bästa det för
                                        Kristus är allt för mig här
                                        och döden en vinning är
                                        Om arbetet resultat ger
                                        om jag frukt av detta ser
                                        hur blir då mitt val
                                        lider ovisst kval
                                        jag slits åt båda hållen då
                                        längtar att hos kristus vara få
                                        men jag också tänkt på vad som är bäst för er har
                                        och insett vikten av att jag hos er lever kvar.
                                        Att jag finns hos er är till en hjälp 
                                        och kommer till framsteg och glädje i tron er föra
                                        genom mig, att jag kommer till er, 
                                        blir ni allt stoltare över att Kristus till höra
                                        På ett sätt som är värdigt Jesu Kristi evangelium
                                        ska ni leva och vara
                                        så jag om jag besöker er eller är någon annanstans 
                                        er trohet får erfara
                                        och att ni i en och samma ande stadigt fasta stå
                                        och kämpar på för att evangeliet ska framgång nå
                                        Låt aldrig motståndarna skrämma er
                                        att de går under, ni räddas, då sker
                                        Er räddning är en gåva från Gud,
                                        ty nåden att tro har ni fått
                                        Nåd att tro på Kristus, men också
                                        att för hans skull lida har er nått
                                        Ni ju nu samma strid att utkämpa har
                                        som jag hade och fortfarande har kvar
                                     
                                                                                
                                        (Filipperbrevet 1)
                                            
                                          
                                                                                       

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv