Andra Mosebok

Andra Mosebok

        ANDRA MOSEBOK

Mose för folket från slaveri i Egyptens land
genom Röda havet över till Sinais strand
                   
Får på Sinais berg bud
från skapelsens enda Gud
Folket genom öknen han för
deras olydnad resan stör.

Öknens mat är vaktlar och manna
Utanför löfteslandet får folket stanna

                                           
          
Nya tider (Kapitel 1)

Tiden gått, minnet av Josefs gärning lever inte kvar
Klimat för folket hårdnar inget är som det förr var
                           
Ny härskare, maktfullkomlig despot, ingen barmhärtighet har
beordrar "döda gossar små" genom list man gossarnas liv spar
Men diktatorer hade då som nu sina egna grymma svar
vid Nilen står många förtvivlade, som hoppet förlorat har
           ( 2 Mos.1) 

              Kunglig adoptering (kapitel 2) 

Av sin mor i vassen gömd
men av familjen ej glömd 

Systern stod vid floden vakt
såg prinsessan i sin prakt
som i Nilens flod tog sig ett bad
och där Mose fann, bland vassens blad

Miriam erbjöd prinsessan amma
på så sätt kom Mose hem till mamma  

Mose blev sen av prinsessan adopterad
som vuxen av orättvisor exalterad    
dräper Egyptisk man
och flyr till Midjan
där han så fru och barn snart får
och med svärfars får i vall går
           (2 Mos. 2)  


         Kallelse (Kapitel 3)  

Mose ut i öknen går
vaktar svärfar Jetros får
Ser törnbuske i lågor
står där med sina frågor
Herren Gud han då där får höra
som talar om vad han vill utföra 
att han genom Mose under vill göra
till löfteslandet sitt folk föra
Trots att han nått sina åttio år
inför sitt livs största utmaning står 
                  (2 Mos.3)


   Tvekan ( Kapitel 4)

Mose tyckte inte han dög
då hans tunga var för trög
och tvekande därför står
inför uppgiften han får

Dialog som uppdrag berör
Mose med Gud i öknen för 
Löftet han sedan får
att han inte ensam går  

Broder Aron ska hans röst vara
hjälpa honom uppdraget klara
Mose på Guds kallelse och löfte tror
på väg mot Egypten möter han sin bror

Tillsammans de till folket går
som nu kunskap om Guds plan får
         (2 Mos.4) 

         Inför Farao (Kapitel 5)   

Mose och Aron bär sitt bud,
till Farao, från Herren Gud              
om att folket ledigt ska få 
så att de ut i öknen kan gå
fira högtid, Gud ära
sin lovsång frambära 

Farao vill grepp om folket hålla
fogdar får lova att än mer kolla            
kraven på Israels barn blir nu ännu fler 
förtvivlade till Farao de sig beger            
Han deklarerar att de är lata
och helt ska sluta gnälla och gnata 
           (2 Mos.5)


       Uppdragstvekan (Kapitel 6)

Gud på nytt sitt ord till Mose och folket ger
han folkets lidande och slaveri ser
Lovar snart kommer frihetens timma att slå
då får ni från fångenskap till löftesland gå
                                            
Folket orkar inte budskapet till sig ta
utan fortsätter med tegel streta och dra

Mose får på nytt uppdrag att inför Farao stå
tvekar åter igen och argumenterar  som så;
jag ingen tro på min förmåga har,
svårt att tala och att finna rätt svar
            (2 Mos.6) 

       
         Första plågan (Kapitel 7)   

Efter tvekan Mose och Aron på Guds befallning går 
och inför Farao med Guds ord och staven de står 
                    
Staven till orm byter form
en orm stor, stark, glupsk, enorm 
Slukar trollkarlarnas ormar små 
Farao vill ändå inte förstå
därför Nilens väldiga flod
förvandlas till stinkande blod 
        (2 Mos.7)


        Grodor, myggor, flugor (kapitel 8)

På nytt Mose Herren Guds ord, till Farao, frambär
om Du inte ger efter får Du av grodor besvär
Så grodorna kom över Egyptens land
översvämmade hus, åkrar, berg och strand

Farao då Mose och Aron om förskonande ber, 
lovar att Israels barn får offra till Gud, om så sker 
Mose till Herren Gud sig vänder
och han bort alla grodor sänder
 
Men sitt löfte Farao inte håller
utan greppet om folket behåller
Myggor nästa svåra plåga som drabbar människor och djur
Farao vägrar backa trots lidande folk och kreatur

Stora svärmar av flugor sedan landet täcker 
och Farao tycker nu att lidandet räcker 
På nytt lovar Farao att folket ska få frihet 
men med flugorna försvinner hans generositet   
     (2 Mos.8)                                            


     Pest, bölder, hagel (Kapitel 9) 

Mose besöker Farao på nytt
som åter igen ett ja till nej bytt 
                
Mose varnar för svår boskapspest 
men Farao tror sig veta bäst 

Trots att budskapet i uppfyllelse går 
Farao kvar i sin position står 
folket ingen frihet får 
utan slaveri består 

Bölder drabbar då Egyptierna alla,
det får ej Farao att till föga falla 

Oväder med hagel och åska utan like
drabbar då hårt Faraos så mäktiga rike

Runt honom det blixtrar, dundrar smäller
kamp för livet är det nu som gäller

Han är åter beredd att folket frihet ge
men när ovädret tystnar han låter det ej ske 
        (2 Mos.9) 


           Gräshoppor, mörker (Kapitel 10)

Mose förkunnar för Farao; gräshoppor ska landet täcka
Faraos hovmän tycker, nu får det med katastrofer räcka
 
Farao fortsätter villkor diktera 
vill egna eftergifter minimera      
därför täcker gräshopporna hela hans land
från Saharas öken till Röda havets strand 

Farao förklarar att folket sin frihet ska få
Från Egypten för att fira Gudstjänst från ska de få gå

Kungen ändrar sig dock på nytt
när dag utan gräshoppor grytt

Dagarna blev mörkaste natt
ingen kunde se ett enda skvatt
Farao vill likväl ej kapitulera    
utan fortsätta på folket profitera 
tror fortfarande han äger all makt
uppmanar Mose att ta sig i akt          
            (2 Mos.10)


        Sista plågan (Kapitel 11)

Gud för Mose sista plågan tillkännager
lovar att nu kommer Farao att släppa er 

Farao får av Mose sen höra 
vad Gud i Egypten tänker göra 
att död och sorg ska drabba detta land 
från norr till söder från öken till strand
            (2 Mos. 11) 


        Påskregler (Kapitel 12)

Mose och Aron får påbud 
om påsken av Herren Gud                
Regler att taga i akt, 
angående lammets slakt, 
påskhögtidens kost,
om blod på dörrpost

Israels barn gjorde sen allt
som Gud genom Mose befallt 
Egytierna drabbades av sorg och död 
Israels barn åt sitt lamm 
och osyrat bröd 

Egyptierna tog katastrofen hårt 
Farao befallde "gå från landet vårt,                                           
tag med ägodelarna alla och lämna oss"        
han insåg att han inte längre mot Gud kunde slåss 
         (2 Mos.12)


          Befriat folk (Kapitel 13)

Allt förstfött helgas åt Gud
om detta gav han själv bud
gav också om osyrade brödet föreskrifter
för att påminna om hans befrielsebedrifter

På slaveriet var det nu slut
från fångenskap tågar folket ut 
molnpelaren ledde dem framåt varje dag
eldpelaren varje natt när sikten var svag
        ( 2Mos.13)

                                         
      Räddade (Kapitel 14)

Farao ånyo mot Israel sig vänder
sina krigstrupper efter folket han sänder 

Hjälplöst folket vid Röda havets strand står
frustrerade talesmän till Mose går 

Varför har Du fört oss hit ut
våra liv kommer att ta slut

Vi har ingen chans att oss försvara,
bättre vi i Egypten fått vara

Genom Mose Gud folket svarar
sin räddningsplan förklarar

Mose sträcker sen sin stav ut
vattnet i havet tar då slut

Israels barn torrskodda går
snart de på andra sidan står

Faraos här efter dem följer
vattenmassor över dem sköljer
Folket av detta sig lär
att Gud stor och mäktig är
        (2Mos.14)


           Lovsång (Kapitel 15)

Mose och folket Gud prisar
över nåden han dem visar

"Du mäktige fienden övervinner
hästar och vagnar i havet försvinner 
Du sträcker ut Din högra hand
planterar oss i löftets land 
Till Din makt och ära 
vill vi sången frambära"
         (2 Mos.15)


          Källa (Kapitel 16)

Folket vandringen återupptar 
går i öken, utan vatten, i tre dar
Fann källa i Mara, där vattnet beskt var
Mose en träbit på Guds befallning tar 
kastar den i källan ner,
undret med vattnet sker

Följande lärdom folket får
innan de mot löftesland går
"Om Ni lyssnar till Gud 
hans befallning och bud           
så skall han Er bevara 
och Er läkare vara"
       (2 Mos.15) 


     Vaktlar och manna (kapitel 16)

Folket i öknen knotar och klagar
tycker att det är jobbiga dagar
"om vi ändå fått dö för Herrens hand" 
vid köttgrytorna i Egyptens land 
vi hade det bra där
medan vi svälter här"

Gud genom Mose sitt löfte ger 
det ska regna mat från himlen ner         
Det Herren lovat också sker 
att Gud är trofast folket ser 

Vaktlar hela lägret täcker
alla får kött så det räcker 
på morgonen folket ser
allt manna som regnat ner 

I fyrtio år Gud manna sänder
tills folket till Kaanan anländer 
        (2 Mos.16)  


       Släckt törst  (Kapitel 17) 

Folket från plats till plats drog
läger i Refidim slog

Folket Mose mot väggen ställer
de knotar, anklagar och skäller
 
Varför har Du i öknen fört oss ut 
här kommer våra liv av törst ta slut

Mose åter till Herren sig vänder 
och på nytt han sin hjälp folket sänder
 
När Mose med staven på klippan slår
vattnet flödar, alla törstande når 
           (2 Mos. 17)


               Seger (Kapitel 17)

Nya akuta problem för Mose uppstår
när Amalekiter till blixtangrepp går
Mose Josua uppdraget ger
jag vill att du soldater utser
själv ska jag på kullen med lyftad stav stå
så kommer Herren låta oss segern få 
                                          
Mose ställer sig på kullens krön
lyfter händer mot himlen i bön 
Aron och Hur stöder Mose händer
och Herren Gud sin hjälp dem sänder
Josua och hans soldater bataljen vinner
Amalekiter ur historien försvinner 
          (2 Mos.17) 

          Kärt besök (Kapitel 18)

Ryktet att Gud, genom Mose, befriat folket, Jetro når
tillsammans med Moses fru och söner han till svärsonen går

Jetro det bekymmersamma läget för Mose förstår
analyserar, sedan genomtänkt lösning föreslår

Inte många vid fyllda åttio år
värdefulla råd, av sin svärfar får
       ( 2 Mos.18)


         Gudsuppenbarelse (Kapitel 19)

Folket läger i Sinai slår
Mose upp till Gud, på berget går
Herren Gud där han hör
som sitt budskap framför
                             
Du ska förkunna, vara min tolk
framföra budskapet till mitt folk
jag på örnavingar burit Er
nu jag detta erbjudande ger
Ni mitt utvalda folk får vara
om Ni lyssna, till mig, kan klara

Folket svarade, vi vill på Gud höra
och allt vad han sagt, till dig, vill vi göra
         (2 Mos. 19)

      Tio Guds bud (Kapitel 20)

Du skall ingen annan Gud ha än mig
Jag ju från Egypten räddade dig  

Missbruka Guds namn du inte får
för då du inte ostraffad går

Tänk på att helig hålla varje sabbatsdag  
då Guds vilodag är av ett helt unikt slag 
      
Visa aktning för mor och far
du får då leva många dar

Du ska inte någon döda
eller äktenskap föröda

Du ska inte andras egendom ta
eller genom falskt vittnesbörd bedra 
     
Du ska inte ha begär till egendomar som tillhör din nästa 
ej begär till hans slav, oxe, åsna ej för hans hustru dig fästa             
          ( 2 Mos.20)


             Slavar ( Kapitel 21)

Med hebreisk slav du köpt, ska det vara så
efter sex år ska han sin frihet återfå
hade han med sig maka
får han henne tillbaka

Om hans herre honom hustru gett 
och äktenskapet till barn har lett
får han dock ensam till friheten gå
familjen hos hans herre stanna få
han kan dock välja att vara kvar
hos husbonde, där han sin familj har

En slavinna har rätt till mat, kläder och bostad 
för övrigt inte många skäl till att vara glad
om husbonden vill henne ha
så är det bara henne ta
om han henne inte längre sen vill se
ska han dock henne frihet återge 
Om husbonden väljer att som sonhustru henne utse
ska han då också henne en dotters rättigheter ge
        (2 Mos.21) 

           Liv för liv

Om någon man gör ett fel
sätter annans liv på spel
grundreglerna har vi här
som Mose allt folket lär
liv för liv, tand för tand
fot för fot, hand för hand

In i minsta detalj lagarna går
oxar som stångar, brunn som öppen står
De reglerar vuxna mäns bråk
med eller utan sten och påk
         (2 Mos 21)


        Lagar ( Kapitel 22)

Vid stöld av oxe eller får
så här för boskapstjuv det går
straffet hans blir strängt och böterna dyra
oxe ersätts med fem och får med fyra

Om oaktsamhet vid eldning skada ger
man den drabbade med ersättning förser

Om man har annans egendom i förvar
och någon detta därifrån tar
ska om tjuven avslöjas, detta ske 
han dubbel ersättning ska ge
annars husets ägare ansvar har
och ska inför Gud ge om skuld sitt svar

Om någon med sin egendom blir av
och sen på annan om den ställer krav
ska man båda inför Gud föra
och han ska då tvisten avgöra

Om någon en flicka förföra
ska han henne till hustru göra 
göra för sig rätt på alla vis
och för henne betala brudpris

En trollkvinna ska inte fortleva
den som har samlag med djur ej leva 

En invandrare får ni ej förtrycka eller kränka 
ni sjäva invandrare varit och ska på det tänka 

Änkor och föräldralösa ska du väl behandla
annars kommer Gud ditt handlande till straff omvandla 

Den förstfödde ska du helga och åt Gud ge
med både människor och djur ska detta ske                                         
        (2 Mos. 22)


        Lagar, regler och löften (Kapitel 23) 
   
Falska rykten ska du inte vara med och sprida
ej heller ska du med andra lömska planer smida 
Sanningen ej förvräng i någon sak 
var ej partisk, istället ständigt rak 

Om oväns oxe eller åsna som vilse gått, du ser
till honom då du det vilsegångna djuret åter ger 
om oväns åsna av sin last segnat ner
hjälp till befria från last, så fort det sker

Förvräng inte i något sammanhang den fattiges rätt
avhåll dig från falska anklagelser på alla sätt 
Det är aldrig bra
att mutor här ta 
de människor helt blinda gör
och relationer förstör

Invandrare får Du inte förtrycka 
och deras rättigheter från dem rycka
         
I sex år ska du bruka din jord och där skörda din gröda 
låt jorden sjunde året vila, för att ej den föröda 
Sex dagar ska du och ditt husfolk arbete utföra
men sjunde dagen djur och människor till vila föra
 
Rätta er efter buden alla
inga andra gudar åkalla

Tre gånger om året ska ni hålla högtider till min ära,
osyrade brödets högtid för att om  befrielsen lära 
Skördehögtid ni också fira må
då årets första skörd ni hunnit få 
Bärgningshögtiden den tredje högtiden är
den tacksamhet över bärgad skörd med sig bär
                                          
Framför på vägen min ängel går
under hans beskydd ni ständigt står
han för till platser jag utsett
lyd honom, jag uppdraget gett 

Jag ska genom min ängel era fiender förgöra 
och deras gudar ska ni krossa och tillintetgöra 
                    
Om du vill tjäna mig  
ska jag välsigna dig,
ditt vatten och ditt bröd
Du ska få allt mitt stöd
god hälsa ska du få
fruktsamhet likaså

Fruktan för mig ska framför er gå
folken min styrka och makt förstå
Dina fiender på flykt jag fördriver
och deras skräck för mig sedan förbliver
Steg för steg ska jag dem bort driva 
och deras försvar helt ner riva

Dina gränser vill jag staka ut
göra på fienderna helt slut
de får ej bland er bo kvar
då de egna gudar har
De kan då förleda er,
så ni andra gudar ser,
dem tjänar och tillber
och dem offer ger
          (2 Mos. 23) 
                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                             
          
                                                                                           
                                                                                       
                                            
                                            
                                         
                                            
                                         

Stina Annerstedt 17.02.2016 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv