Korinthierbreven

Första Korinthierbrevet 

Paulus Korinther undervisning ger
utifrån det han i församlingen ser
om enhet och äktenskap han skriver
om kärlek det enda som förbliver
helig Ande och gåvor olika
att från kärlekens väg aldrig vika

Undervisar om det som efter döden sker
om en insamling till Jerusalem han  ber 
i sina framtidsplaner  inblick ger
Herren Jesu Kristi nåd utberKorsets kraft

Inledande hälsning om nåd och frid
tacksamhet, bön om fasthet till ändens tid 
                                          
Eniga ska ni vara Paulus förmanar
till Kristus ska Ni hålla Er han uppmanar

För den som inte tror är talet om korset en dårskap
men för den som tror, en Guds kraft och till frälsning ett redskap
( 1 Kor 1) 

               
Vishet

Det syfte jag med undervisning haft
är att Er tro ska vila på Guds kraft

Det som står i skriften det har vi framfört
"vad inget öga sett, inget öra hört"

Anden som kommer från Gud har vi fått
därför har vi andliga ting förstått
1 Kor 2)

              
Oenighet

När oenighet och strid hos er finns kvar
då ni fortfarande er gamla natur har                                      
                                         
Ni säger att ni Paulus eller Apollos tillhör
och gör därmed detsamma som världen gör
Plantering och vattning  har mindre betydelse för er
tänk på detta, det är bara i Gud som tillväxten sker
(1 Kor.3)                                        

Andra Korinthierbrevet

Paulus i Korintherbrevet, det andra,
bemöter dem som vill honom klandra
beskriver vad apostel är
om lidandet i Kristus lär
talar om taggen i köttet, han fått
och om positionen han uppnått
Påminner om att andras behov se
och om att frikostiga gåvor ge
delar sin plan att på nytt besöka,
uppbygga och deras kunskap öka
 

Hälsning

Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu sändebud  
till Guds församling i Korinth, nåd och frid från Gud
vår broder Thimotheus hälsar också till er alla
som runt om i Achaia Herren Jesus åkalla

Tröst i lidanden

Välsignad är vår herre Jesu kristi Gud och far
en far och Gud som all barmhärtighet och all tröst har
I alla svårigheter ger han tröst, så att vi med den tröst vi får
kan ge den vidare, så att den var och en som har det svårt når
ty liksom vi del av Kristi lidande fått
har också riklig tröst genom Kristus oss nått 
Har vi det svårt, för er tröst och er frälsning detta då är
om vi får tröst är det en hjälp som i lidandet oss bär
Vi har ett fast hopp som gäller er, men vi har också vår relation till er
Ni med oss delat lidandet och hoppet är att det samma med trösten sker

Mina bröder jag vill för er göra klart hur svårt det för oss i Asien var
Vi pressats långt över vår förmåga om våra liv vi rent av misströstat har
men en dödsdom har vi alltid inom oss, som vi på vår vandring ständigt med oss bär
så vi ej ska lita på vår kraft utan på honom som Herre över döden är
I honom har vi vår trygghet och vårt hopp han kommer oss till räddning föra
Han räddade oss då från dödens angrepp och kommer på nytt att så göra
Ni ska för oss en hjälp med era böner vara,
så många tackar Gud för nåden vi får erfara 

Detta är vår stolthet att vårt samvete kan berätta
att våra motiv, styrda av Guds nåd varit de rätta 
Vi har med helig renhet uppträtt mot er
med en sådan renhet som Gud åt oss ger

I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser här och kan förstå,
delvis har ni förstått, att ni kan vara stolta över oss på Herrens dag och vi över er då

Två besök har jag planerat att göra hos er för att glädje ge
från er till Makedonien, sedan tillbaka och er återse
Hjälp från er jag då behöver och kan få
så jag till Judeen sedan kan återgå 
så var min tanke i alla fall
var detta lättsinnigt infall
Är jag mänskligt svag i mina beslut
så att jag varken vet in eller ut
Nej, Gud själv kan gå i god för mej
han vet att det ej är både ja och nej
Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er
jag, Silvanus och Timotheos bara sitt ja ger
Guds löften i honom sin fullbordan når
Gud till ära han därför vårt Amen får
                                          
Det är Gud som befäst både er och mig i tron på Kristus och han har oss smort
Satt sitt sigill och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan han gjort

För att skona er har jag inte kommit till Korinth det är Gud själv mitt vittne på
det är ej så att vi vill råda över er tro utan hjälpa er fasthet och glädje få
(Andra Korinthierbrevet 1)
                                       

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv