Matteus Evangelium

Matteus Evangelium

 Proklamerar Jesus som Guds son, den av folket efterlängtade
 Av profeter i gamla förbundet den förutsedde och väntade

 Vise män, dop, frestelse,bergspredikans unika undervisningsord 
 Under och tecken,som aldrig tidigare bevittnats på jord

 Lärjungar kallas, uppdrag får att världen evangelium ge
 Undervisning i liknelser och om hur vi till Gud ska be
 
Förnekad, förrådd, övergiven, gisslad, dömd, korsfäst, begravd och en tom grav
Till slut den uppståndne, lärjungarna och oss missionsbefallningen gav

Jesu släkttavla

Här är släkttavlan som Jesus har
han son av David och Abraham var

Abraham far till Isak och Isak till jakob far
Juda Jakobs son hade sonen Peres med Tamar

Hesnon var son till Peres och Ram var Hesnons son
Ram var far till Aminadov som var far till Nachshon

Nachshon var till Salma far, Salmas son var Boas som hade Rachev till mor
Boas var till Oved far, Oveds mor Rut från Moab med sin svärmor for
Jishaj Oveds son, David Ishajs son som kungapalats bebor
David får med Urias Salomo som ägde en vishet stor

Så följde Davids ättlingar slag i slag
regenter de var till fångenskapens dag
Från Abraham till David fjorton släktled gå
och från David till fångenskapen likaså

Från fångenskapstiden fjorton led också går 
innan Kristus som människa i vår värld står


Jesu födelse

Med Jesu Kristi födelse var det så
Maria trolovad med Josef var då
                                        
Innan de levt tillsammans som äkta par
hon genom helig Ande havande var           
Josef en rättfärdig man var, ville ej vanära över henne dra 
i tysthet ville han därför lämna henne och sin hand från henne ta
När detta beslut av Josef så fattat var 
i en dröm en ängel budskap till honom har
Josef Davids son du ska inte vara rädd, som du planerat hars ka du göra 
barnet genom helig Ande blev till, hem till dig som fru ska du henne föra
Hon ska föda en son, honom du namnet Jesus ska ge
genom honom kommer folket frälsning uppleva och se 
                      
Allt detta skedde för att profetens ord i uppfyllelse skulle gå
Jungfrun ska bli havande, föda en son, som namnet Immanuel ska få            
När Josef vaknade gjorde han som ängeln bett honom göra
han sin trolovade Maria hem till sitt hus då lät föra 
Men de ej tillsammans är
så länge hon sitt barn bär
Enligt ängelns befallning det så sker
att Josef barnet namnet Jesus ger                                          
    (Matteus 1 )

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv