tredje, fjärde och femte Mosebok

Tredje, fjärde och femte Mosebok

       Tredje Moseboken

Sammanställning av regler och lagar
för årets och livets alla dagar.
                   
Tillsättning av präster och förordningar som folket förenar
Offerlagar och föreskrifter om blodet som från synden
renar

           Brännoffer (Kapitel 1)

Mose i uppenbarelsetältet Gud hör,
som sitt budskap till Israels stammar framför
Israeliter ni ska till se,
när ni en offergåva vill ge,
att då ta småboskap eller nötkreatur,
ett handjur, en helt och hållet felfri ungtjur

Offerdjuret ska du till tältets ingång föra,
för att vara Gud till behag och nöjd honom göra, 
med handen offerdjurets huvud röra,
så Guds hjärta, till försoning, beröra

Därefter ska du djuret slakta och stycka
ett blodigt sätt att Gud blidka kan vi tycka
Arons söner, prästerna, elden på altaret tända ska 
sedan kött, huvud och allt det feta tillvarata
på altarets brinnande ved detta placera
samt inälvor, fötter i vatten rengöra mera
Prästen som brännoffer och eldoffer så bränner allt 
och Herren blir då nöjd eftersom han detta befallt

Om du väljer offra småboskap, en get eller ett får, 
ska du då se till att felfritt handjur, som offer där står
Vid altarets norra sida ska slakten ske
sedan ska du blodet till Arons söner ge
Blodet ska prästerna sedan runt altaret stänka
och köttet till Gud som offer på altaret skänka 
 
Om du detta på rätt sätt utför
då du Gud nöjd med ditt offer gör
Om du fåglar som brännoffer till Herren vill ge 
ska du då också noga till alla regler se
Turturduva eller annan duva ska det vara
prästen ska sedan slakten av denna duva klara
Om offret regelrätt sker
Gud då förnöjd detta ser
        (3 Mosebok 1)


         Fjärde Mosebok

I öknen får folket fortsätta vandra och bo
då de inte på Josua och Kaleb vill tro

Generationen som från Egypten sig begav
når ej löfteslandet, utan får i öknen sin grav            Mönstring (kapitel 1)

Detaljerat budskap Mose
 i Sinaiöknen hör
då Gud en noggrann handledning 
i folkbokföring framför
På andra månadens första dag,
ett år efter uttåget detta sker
ja,så noggranna tidsbeskrivningar
nedtecknaren av texten här oss ger 

Alla män över tjugo år ska matrikelföras
så vid väpnad konflikt inkallning till tjänst kan göras
En betrodd man från varje stam ska utses
instruktion om folkräkning till dem ges

Mose och Aron budskapet till sig tar
hjälp av en skara namngivna män de har
en mönstring där i öknen sker
så att Mose folkets antal ser

Varje stam sina vapenföra registrerade får
sammanlagt drygt sexhundratusen män som fyllt tjugo år

Leviterna utanför värnplikt står 
då de istället präst-tjänst av Gud får
De ska för förbundsarken ansvara 
och alla uppgifter runt uppenbarelsetältet klara 
Nära arken och tältet ska de sitt läger ha, 
för tältets uppsättning och nertagning ansvar ta 
Varje Israel ska till sin egen stams läger sig hålla 
Leviterna ska förbundstecknet vakta och underhålla

Israeliterna instruerades så Mose struktur på lägerlivet kunde få
         (4 Mosebok 1)        Femte Mosebok

Vid löfteslandets gräns folket står
men in i landet de inte komma får

Moses växlingsrika liv slutet når
nya släktet mot Kaanans land går

           Tillbakablick (Kapitel 1) 

Mose folket på Jordanflodens östra strand tillbakablick ger,
på Guds befallning, sammanfattning av fyrtio års ökenvandring sker
Mose börjar sin tillbakablick på Horeb,
där Gud ger sin befallning att vidare gå
Nu ska ni vandra vidare mot det land
som Abraham, Isak och Jakob lovades få

Mose fortsätter: vid den tiden sa jag till er
ensam orkar jag ej bära allt som med er sker
ni nu så många ju är
talrika som stjärnors här
Må Herren välsigna så ni blir tusenfalt fler
men då det av mig kommer att krävas mycket mer
Jag då ej ensam orkar er och era bördor bära 
välj erfarna, förnuftiga män, villiga att lära 
Förslaget är bra så ni till mig sa

Vi utvalde så ledare till er
och dem uppdrag att mig biträda ger
Som domare uppmanade jag dem att lyssna och rättvisa domar ge
att ni är partiska och har anseende till persons ställning får ej ske
Om ärende är svårt för er att klara,
kan ni  då för mig det hela förklara,
så kan jag på det se
och kanske lösning ge

Från Horeb bröt vi så upp och vidare gick,
en vandring genom fruktansvärd öken vi fick
Jag sa: vi har nu kommit nära landet som Gud vill åt oss ge
var inte rädda och förskräckta, Gud kommer inte att överge
Ni sa låt oss skicka män över gränsen som landet kan bese
Jag fann förslaget klokt och tolv män till uppgiften lät jag utse
  
De tog med sig av landets frukt hit tillbaka,
några av er det goda fick se och smaka
De rapporterade det är ett rikt land som Gud oss vill skänka
men ni valde att klaga och att negativa tankar tänka

Ni sa Gud hatar oss, han har från Egypten fört oss ut
för att våra fiender nu ska på oss här göra slut
De som besitter det landet större och starkare än vi är
höga murar har städerna i landet, anakiter finns där
 
Jag sa var inte rädda, Herren går framför er,
som i Egypten här det sker, segern han er ger
Hela långa vägen hit, han varit med oss har
i öknen var han med och som en far han er bar 
Han hela vägen tillsammans med er gått 
aldrig svikit, vid er sida troget stått
 
När Herren er klagan hörde, svor han då en ed 
att landet aldrig skulle ges åt detta släkled 
bara Kalev, Josua ska in där få gå 
då de genom allt trogna Herren kunnat stå

För er skull drabbade Herrens vrede mig också 
därför får jag nu utanför löfteslandet stå
 
Herren vill Josua, Nuns son,  som sitt redskap ha, 
när era barn, en gång, ska löfteslandet inta 
          
Ni ska i öknen resten av era liv vara 
landet ska jag som arv till era barn förvara
Ni sa vi har syndat, vi in i strid oss beger
men Herren var ej med, bad mig säga det till er 
Ni lyssnade ej, mot fienden på berget ni gick
Amoreerna som ilsken bisvärm mot er ni fick 
De krossade er och sedan hela vägen till Horma drev er ner
Ni sörjde och grät inför Herren men han vägrade lyssna på er
                  (5 Mosebok 1)


| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv