Samuelsböckerna

Första och andra Samuelsboken

                                                            

           
Första Samuels bok

Mor Hanna fick Samuel som bönesvar
han till folk och ledare Guds budskap bar
Guds röst hörde han redan som mycket ung
smorde Saul till Israels allra första kung
På Guds uppdrag utsåg Samuel David
att som Sauls efterträdare ta vid

          Samuels födelse

Elkana i Ramatajim bosatt var
som många andra två fruar har
Fruarnas namn var Hanna och Peninna
Hanna barnlös, en sorg för denna kvinna

Varje år gick Elkana till Silo för att be
och för att till Herren Sebaot sitt offer ge
Pennina, hennes barn var sin del av offerköttet fick
medan det till den barnlösa Hanna bara en del gick

Hanna är Elkana kär
trots att hon ofruktsam är
Pennina, Hanna, förödmjukar och retar
efter nya angreppspunkter ständigt letar

Hela familjen med Elkana till Silo följer
Pennina ej sin aversion till Hanna döljer
Hanna faller i gråt och maten smakar henne  ej
Elkanas tröst; du är mer än tio söner för mej

Efter måltiden hon till templet går
gråtande hon utlopp för sin nöd får
Herre till din tjänarinna se
en efterlängtad son till mig ge
jag ger då honom åter till dej
ta dej an mej och glöm ej bort mej

Eli prästen, ser hur Hanna läpparna rör
men några uttalade ord han inte hör
han tror hon höggradigt berusad är
hur länge ska du bära dig åt så där
                               
Det är inte alls som du herre tror
att detta på öl eller vin beror
mina sorger jag till Herren här bär
och så jag gjort den tid du sett mig här

Eli sa; gå nu i frid, vad du bett om ska Herren dig ge
Hon gick och åt och ingen kunde sorg hos henne nu se
Hanna får på sina böner svar
snart hon och Elkana en son har
Han får namnet Samuel som talar om att Gud hör
Hanna nu verkligen fått bevis på att han så gör

När familjen nästa år, för att sitt offer ge, ska till Silo vandra
Väljer Hanna vara hemma med Samuel och ej gå med de andra  
När min Samuel avvand är
ska han för alltid stanna där
Elkana säger låt det bli som du sagt
framtiden har vi i Herrens hand lagt

När Hanna slutat sin son amma
följer han med pappa och mamma
Denna gång till templet de med sig extra gåvor tar
treårig tjur, en säck mjöl en lägel vin med sig har
 
Offrar gör Elkana
som han har för vana
men denna gång han ger långt utöver
det han utifrån lagen behöver
Den treåriga tjuren och sin son som offer han har 
Hanna sin son Samuel med sig till prästen Eli tar
Jag är den kvinna som här i templet var
här jag har den son som blev mitt bönesvar
Nu vill jag honom tillbaka till Herren ge
enligt löftet jag Herren gav må det nu ske
      (1 Sam. 1)
                                                          
                  

          
Andra Samuels bok

I andra boken med Samuel som "redaktör"
är kung David given stjärna och huvudaktör
Regent med stora förtjänster och stora brister
makt, rikedom vinner, men också mycket mister

Poet och odödlig skald som skrev psalmer många
Krigarkung med konflikter otaliga och långa

Var i kvinnlig fägring väldigt glad
såg Batseba när hon tog sig ett bad
han henne hem till palatset tog
såg till att maken i kriget dog

Natans straffpredikan hans hjärta berör
David omgående bot och bättring gör 
Sitt felsteg ångrade, om förlåtelse bad 
Gud blev över syndarens omvändelse glad       Davids reaktion på Sauls död

David i Siklag genom budbärare hör
ett budskap som hans liv och framtid starkt berör
Israels förste kung Saul och hans tre söner dödade i strid 
är det sorgliga budskap David får höra i denna orostid

Budbäraren hade på ett för tiden gängse sätt
med jord på huvud och sönderrivna kläder sig klätt 
David frågar hur vet du att Saul och Jonatan döda är
mannen svarar att han varit på krigsfältet, att han allt sett där
Jag själv faktiskt kungen har nådastöten gett
eftersom han dödligt sårad mej om det bett
Han detaljerat Sauls tragiska död beskriver
David i djup sorg sina kläder sönder river
Alla som finns runt om det samma gör
händelserna dem på djupet berör

David på budbäraren förtretad
och hans död anbefaller, uppretad
Han befaller en av sina män att domen verkställa 
så fick budbäraren för budskapet med sitt liv umgälla
 
Hur ska vi detta budskap tyda
ska man en kungs befallning lyda
att plikta med livet kan det innebära 
vågar vi bara positiva bud frambära

Kan tyckas vara som sig bör
att folket en klagosång hör
när kungen med söner i kriget dör
och att psalmdiktaren David den gör
en befallning också utgår
folket den i hemläxa får
I "Den redliges bok" kan man också texten se
är en uppgift som vår författare oss vill ge

Israels stolthet på höjderna slagna 
hjältarna föll och är från dig nu tagna
förkunna inte i Gat att detta hänt 
låt det ej på Askelons gator bli känt 
Filisteernas döttrar skulle i jubel brista ut 
fröjden hos de oomskurnas kvinnor ej ha något slut

På Gilboas höjder må dagg icke falla på er 
på dödens berg må regn ej fukta, falla ner 
ty fläckade ligger hjältarnas sköldar nu där 
och glänsande av olja Sauls sköld ej mer är
 
Jonatans törstande pilar fick var gång fiendens blod smaka
Sauls hungrande svärd med hjältarnas kött alltid vände tillbaka
Saul och Jonatan, de älskade, kära 
i livet och döden förenade, nära 

De snabbare än örnar, starkare än lejon var 
Israels döttrar gråt över Saul, tårar ej spar
han klädde, er så skönt i purpurns praktskrud, 
er dräkt med smycken, av guld, som till en brud
        
Se dina hjältar fallit i striden har 
Jonatan ligger slagen på höjden kvar        
Du är mig oändligt kär 
mer för mig än kvinnor är
fallit har hjältarna mina
krossat de har vapnen sina
           ( 2 Sam. 1)

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv