Kungaböckerna

Första och andra Kungaboken

                Första kungaboken 

I första Kungaboken är Salomo i raden först
och i rikedom, makt och vishet är han störst
bygger ett storslaget tempel åt Herren Gud
men misslyckas själv med att hålla hans bud

En djupgående splittring av landet sker
och framtiden så mörk och oviss sig ter

Profeten Elia en Gudsman, som få
visar att Gud använder människor, små
när kungen och makteliten handlar fel
och sätter landet och folkets väl på spel

           Tronföljdsstrider

Kung David gammal och ålderstigen nu var
är frusen, svårt behålla kroppsvärmen han har  
Kungens män säger då, efter att ha tänkt till
ung orörd flicka kan vi ordna om du vill
hon kan på dagen vårda och betjäna dig
och på kvällen sedan i din famn lägga sig
hon då skön värme ger
så du slipper frysa mer

Sökte landet runt efter flicka gjorde man så 
Abisag från Sunem, den vackraste, fann man då
Till kungens boning man henne för
och till tjänstflicka henne där gör
och där hon trogen går
till tjänst  hon ständigt står

Medan den ålderstigne, frusne kungen, Abisags omsorg får
bakom hans rygg det maktkamp mellan två av hans söner pågår
Adonia tycker att han självskriven är, offentliggör högljutt sin kungakandidatur
försöker stärka sin position med hästar, vagnar och eskort men gör ändå slät figur 
Salomos kandidatur drivs mer i maktens dolda korridor
där han stöd av profeten Natan och av sin mor Batseba får

Adonia försöker position stärka genom att sina bröder med sig få
En offerfest vid Ormsten han bjuder dem och andra inflytelserika gäster på
Under tiden Natan listiga råd Batseba ger
på så sätt han Salomo med trumf på hand förser
Batseba och Natan sedan till David sig vänder
efter detta David om ny kung signaler sänder 
och ut i landet budskapet nu går
att David på Salomos sida står
                
Befallning från David så utgår
Salomo tronen efter mig får
Min mula till Gichon ska Salomo snarast ta
där Sadok och Natan till kung honom smörja ska
sedan till kung utropas och folkets hyllning få 
och upp på kungatronen ska han sedan gå
framgång ska han få, Gud med honom vara må
 
Enligt dessa instruktioner allt sedan sker 
och folket högljutt nye kungen sin hyllning ger
Larmet till Adonias stora offerfest når
han undrar förvånad vad som i staden pågår
Från säker källa han information får,
att brodern som segrare i maktkampen står
och att fadern Salomo sitt stöd har gett,
honom med kungavärdighet har försett
Adonias gäster skingras hastigt åt alla håll
då de alla gärna vill ha livhanken i behåll

I offeraltarets horn Adonia griper tag
där förbrytare skyddade är, enligt Mose lag
Rapport om det som händer till Salomo går 
som meddelar, krökas på honom ska ej ett hår 
om han pålitligt för mig står
annars mot säker död han går
Adonia i underkastelse faller ner
och Salomo honom slutgiltig amnesti ger
       (1 Kung. 1)

                                                


                   Andra Kungaboken

Elisa talesman inför kungamakt
förmedlar vad Gud, åt honom sagt
Visar genom under, Guds kraft
 densamma som Elia förr haft

I boken beskrivs Israels sönderfall
och att Juda rike följer samma mall
Från sann gudstro de fallit av
därför går båda mot sin grav


            Israel i kris

Israel i kris och gungning efter Achavs död
förlorar i unionen sedan Moabs stöd 
och nye kungen faller från övervåning ut
tar sedan för sig själv ett ödesdigert beslut
skickar iväg ett sändebud
till Baal-Sebub Ekrons Gud
för att fråga om han hälsan återfår
eller om han mot döden nu hastigt går 
Profeten Elia, från Tishbe, då Guds röst hörde
detta honom med kungligt sändebud sammanförde
han Guds budskap genom dessa till kungen framför
finns ingen Gud i Israel när du med Baal hör
Du kommer att dö är budskapet som till kungen de med sig fick 
varefter Elia därifrån omedelbart till bergstopp gick 

Kungen ser sändebud återvända 
hur kan detta egentligen hända
att ni efter min order inte går
så jag svar från Baal-Sebub får
De berättar då vad som på vägen skett
om mannen som där dem ett budskap gett,
om kungen, att han sin dödsdom fått
på grund av att han inte till Gud har gått
utan till Baal-Sebub sig vänt
och till honom budbärare sänt

Hur såg denne man då ut, som till er sa så
han hade på höfter skinn och hårmantel på
Kungen får då på sin undran svar
konstaterar Elia det var 
 
Kungen nu officer, med femtio män, till Elia sänder
han till Elia på bergstoppen med en begäran sig vänder
Gudsman, kungen säger att du ska komma till oss ner
om jag är gudsman ska eld från himlen förtära er
och eld från himlen faller ner och männen förtär 
kungen skickar femtio nya män från sin här
och det samma på nytt sker
Gud sitt svar från himlen ger

Kungen fortsätter sin strategi, vidare går i samma spår
ny officer med en femtio man stark trupp samma uppdrag får
denne officer om förskoning ber
Herrens ängel Elia råd då ger
Elia på kungabesök går
kung Achasja på nytt dödsdom får
Du skickade ditt sändebud 
till Baal-Sebub Hebrons Gud
som om det ej fanns någon Gud här
därför dömd till döden du nu är 

Som Elia sagt det också gick
kungen sluta sina dagar fick
hans bror Joram blev i Israel ny regent         
nedtecknat finns allt som med kung Achasja hänt 
Om det som med kungen skett, hans gärningar, bedrifter 
är skrivet i Israels kungars krönikeskrifter                              
       (2 Kungaboken 1)

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv