Hesekiel, Daniel

Hesekiel, Daniel

Hesekiel
För att ni Gud övergett,
har detta svåra skett
men Guds omsorg finns kvar,
och där finns alla svar
Han allt i sina händer har,
 idag och i framtidens dar.

 INLEDNING

På fjärde månadens femte dag i fångenskapens trettionde år,
då jag bor bland de bortförda,vid floden Keval, jag från Gud en syn får

I kung Joakins femte fångenskapsår detta i Kaldeen händer 
Herren till prästen Hesekiel vid floden Keval sitt budskap sänder
Herrens hand Hesekiel rör
synen som han ser djupt berör

Hesekiels syn
En stormvind, ett väldigt molnstod omstrålat av ljus jag ser
glimmar som vitt guld och flammande eld från sig ger
Långt in i molnet tyckte jag mig fyra varelser se 
och så här såg de ut, mänskliga gestalter hade de
fyra ansikten var de bar
dessutom de vingar har

Fötterna som tjurklövar och raka var deras ben
som blank koppar de glänste och sken
under vingarna finns människohänder
som åt fyra olika håll sig vänder

Utan att vända sig kunde de gå
rakt fram gick de, alla, bara på
De fyra varelsernas ansikten ser ut så här 
alla de människoansikte och örnansikte bär 
hos alla lejonansikte till höger siktas
och från vänster ett tjuransikte mot mig riktas

Allas vingar upptill hålls utbredda, så de med dem vidrör varandra
därtill alla varelserna kropparna sina skyler med två andra
 
Utan att vända, rakt fram gick 
styrning av andekraften fick 
Något som var glödande kol likt, mellan varelserna var
som fackelsken eller blixtar skjutna ur eld som lyser klar
Likt blixten for dessa varelser av och an
vid betraktande, hos var och en, ett hjul jag fann
Hjulen blänker som krysolit, alla ser lika ut, gjorda så de ser ut som två
då de tycktes mig som de dubbla var med ett hjul inuti och ett hjul utanpå
Åt alla håll kunde de röra sej
när de rörde sej, vände de sej ej

Hjulen bestod av fyra löten och runt om dessa något som liknar ögon jag ser
När varelserna sig rör, också hjulen rör sej, när de stannar det samma med hjulen sker
När varelserna lyfter från marken, även hjulen så gör
då samma kraft som varelserna har också hjulen berör

Över varelsernas huvud något som likt ett valv finns där 
det har stark glans, som glänsande is, välvd över deras huvuden är
de fyra under valvet sina vingar ut sträcker 
och med andra vingeparet de kropparna täcker 
Bruset från deras vingar jag hör
som dån av vatten när de dem rör             
som den väldiges röst det är
som ett larm från en stor krigshär 
När de stannar till deras utsträckta vingar sig sänker 
dån hörs och över deras huvud som en safir blänker
Som en tron ser detta blänkande Safirlika mest ut att vara
på tronen syns något som jag bäst som mänsklig gestalt kan förklara
från hans kropps övre del, som från vitt guld en glans  
mest av allt liknade en brinnande eldkrans
och från hans höfter och ner
jag något eldlikt ser
Han var omstrålad av ljus av samma slag
som bågen bland molnen en regnvädersdag
Anblicken av Herrens härlighet tedde sig så
och när jag detta såg, ner mot marken jag föll då     
(Hesekiel 1)


Daniel 

Förtröstan på Gud med bergfast tro
ger i prövningens stund frid och ro

Visioner har, drömmar förstår
nåd och vishet från ovan får

Daniel vid Nebudkanessars hov
            
Under Juda kung Jojakins tredje regeringsår
Nebudkanessar, kung i Babel, in i landet går
av Herren han tillåtelse till belägring får 
Jerusalem snart under hans herravälde står
En del av tempelkärlen han med sig hem till Shinar tar
där han i sin Guds skattkammare håller dem i förvar

En dag Nebudkadnessar överste kammarherre Asphenas
ett uppdrag ger
han vill att han några isrelitiska prinsar och ädlingar till tjänst utser
unga män utan lyte, ståtliga att se på och bildade ska de vara
kunniga, kloka så att de tjänstgöring i kungliga palatset kan klara
De ska undervisning i kaldeernas språk och litteratur få
med mat och vin från mitt eget bord ska du dem dagligen bestå
De ska utbildas i tre år
innan de sin tjänst hos mig får

Daniel, Hananja, Mishael och Asarja bland de utvalda  judarna var
Asphenas nya kaldeeiska namn dessa gav Daniel blev Beltehassar
Hananja fick namnet Sadrak
Mishael fick heta Mesak
Asarja också ett helt nytt namn får
han under namnet Abed-Nego går

Daniel försöker att egna lösningar hitta
då han ej med kungens mat och vin vill sig besmitta
För att slippa det för judar orena han hos överste kammarherren anhöll 
Och Gud lät Daniel välvilja möta hos Asphenas som hans begäran biföll 

Asphenas dock invändningen har att kungen uttryck för missnöje kan ge
om inte Nebudkanessars vilja med mat och dryck till tjänarna får ske 
Om ni väljer att ej efter hans order gå
är jag den som ut för detta kommer att få
allt kommer då att vara mitt fel
framtid och liv sätter jag på spel 

Daniel vädjar, med mig och mina vänner gör ett försök
låt oss i tio dagar vatten dricka och grönsaker äta från eget kök,
sedan jämför med dem som kunglig kost fått spisa
vi ska då gärna upp för dig och dem oss visa
Asphenas gick då in på Daniels förslag
efter tio dagar blev det uppvisningsdag
Daniel och hans kamrater uppvisade ett mer positivt resultat
än de som vid kungligt bord dagligen druckit sitt vin och ätit sin mat
 
Med grönsaker och vatten fick de så fortsätta
behövde ej efter kungens order sig rätta
Gud gav de unga männen vishet och insikt hur de skrifter ska tyda
Daniel får dessutom kunskap  om vad syner och drömmar betyda 

När den av kungen stipulerade utbildningstiden så gått till ända
blev de fyra männen av Asphenas till Nebudkadnessar sända
Han fann då att de fyra hade större visdom än alla andra
därför lät han dem in i maktens boning som rådgivare vandra 
När kungen till råds dem frågade stor kunskap, visdom han hos dem fann 
tio gånger mer än kungens alla spåmän och besvärjare de kan
 
Daniel kunglig tjänst har,
till Kyros första år, kvar
       (Daniel 1)

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv