Romarbrevet

Romarbrevet

Romarbrevet

Frälsningens väg och bro,
rättfärdig genom tro
samma väg för alla
Jesu namn åkalla
Jude, hedning, man eller kvinna
alla genom nåd målet vinna
inget från Guds kärlek kan skilja
så är hans nåderika vilja 

 
Hälsning

Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till att apostel vara
Avdelad att förkunna och till att Guds evangelium förklara,
det som Gud genom profeter lovat i de heliga skrifterna från forna dar
evangeliet om Jesus,Guds son, som till sin mänskliga härkomst av Davids ätt var

Genom sin andes helighet, han Guds välde och makt får,
då han, Jesus Kristus, vår Herre, från det döda uppstår
Genom honom har jag nåd och uppdrag som apostel fått att till trons lydnad hedningar föra,
hans namn till ära, bland dessa är också ni som är kallade att Kristus Jesus tillhöra

Jag hälsar alla Guds älskade i Rom,kallade att hans heliga vara
Gud vår fader och Herren Jesus Kristus ska i sin nåd och frid er bevara 

                Paulus och församlingen i Rom

 Först och främst till Gud, tacksägelse jag 
 genom Jesus Kristus frambär,
 då jag tänker på er, då er tro i hela världen
 
omtalad är

Gud, som jag tjänar med min Ande, när jag förkunnar 
evangeliet om hans son för er
kan vittna om att jag ständigt nämner er                                           när jag till honom ber

Jag ber, om detta är Guds vilja, att jag äntligen
ska få möjlighet att er besöka
jag längtar efter att få dela andens gåvor
med er, stärka er och er tro föröka
På så sätt skulle vi tillsammans, i vår gemensamma tro,
er och min, tröst kunna få
alltid har något kommit i vägen för min resa  
så jag har ej  målet lyckas nå
                                       
Min längtan är att få skörda frukt bland alla hedningar 
också hos er
bland både lärda och olärda, bland greker, barbarer 
och bland många fler  

Jag har skyldighet mot alla hedningar att evangelium
dem ge
därför vill jag också att förkunnelse bland alla er i Rom
ska ske

Jag skäms inte för evangelium, som är en Guds kraft som räddar alla,
först och främst för judar men också för alla de greker som 
Gud åkalla

I evangeliet uppenbaras en rättfärdighet som från Gud utgår
genom tro till tro, den rättfärdige ska leva av tron
 som det skrivet står                      
                    
                           Ett liv utan kunskap om Gud

Ty Guds vrede uppenbarar han, sänder från himlen ner
drabbar all gudlöshet och all orätt han hos människor ser

Det som man kan veta om Gud kan ju alla se
då Gud valt att människor kunskap om detta ge

Världens skapelse har han om sina osynliga
egenskaper kunskap gett
om sin eviga makt och om sin gudomlighet har han
vetskap i sina verk berett
därför finns det då heller inget hållbart försvar
för dem som inte ärat och tackat honom har 
utan alltfort i olydnad och mörker lever kvar     
i sina oförståndiga hjärtan vill de gärna gälla som visa
men dårar är de
i stället för Guds oförgänglighet kan man bilder av människor
och djur hos dem få se
Gud låter dem följa sina begär
utlämnade åt orenhet de är
och förnedrar sina kroppar med varandra
istället för i sanning de i lögn vandra
det som är skapat de dyrkar och tjänar
när skaparen deras dyrkan förtjänar
                                         
De blev därför utlämnade åt förnedrande lidelser,  
kvinnor det naturliga umgänget övergav
männen övergav det naturliga umgänget med kvinnor
och till andra män de sig hängav

Män med män otukt bedrev, för sin villfarelse
rätta straffet på sig drog
och eftersom de föraktade kunskapen om Gud 
de själva sig bedrog

Gud lät dem då hemfalla åt föraktliga tankesätt
så att de gjorde det som inte får göras, som är orätt
De uppfyllda av all slags orättfärdighet blev
elaka, själviska, onda, de strider bedrev
Fulla av avund, blodtörst, illvilja, skvaller, baktaleri,
förakt för Gud och svek,
är de fräcka, övermodiga, uppfinningsrika i det onda
och utan kärlek
Skrytsamma och uppstudsiga mot sina föräldrar de är
kärlekslöshet, tanklöshet, hjärtlöshet, trolöshet med sig bär
De vet att Gud bestämt att döden förtjänar, de som lever så
men just så fortsätter de leva och värre ändå,                                     det inte alls dem stör eller illa berör
                    (Romarbrevet 1)

För dig som dömer andra finns inget försvar
då du som dömer på samma sätt handlat har
Den som mot andra handlar så
kommer Guds dom få smaka på

Bryr du dig då inte om att Gud är god
fördragsam och med oändligt tålamod 
Förstår du inte vad Guds vilja är då
han vill ju dig med sin nåd och räddning nå
Hjärtats hårdhet och obotfärdighet drabbar oss på vredens  dag
detta är för oss gärningarnas orubbliga andliga lag

Gud kommer en rättvis dom åt alla ge
han kommer till våra gärningar att se
Härlighet, ära och frid ska alla som gör det goda smaka få
främst Juden men då Gud inte skillnad gör gäller detta Greken också

De som utan lag syndar ska också utan lag förgå
de som har lagen men syndar ska genom lagen dom få
Rättfärdig inför Gud blir inte lagens görare
nej rättfärdiga inför Gud blir lagens hörare
Om hedningarna som inte lagen fått 
genom sin natur dess innebörd förstått
sin egen lag är de då
fast de utan lagen stå
Därmed visar de att det som lagen kräver skrivet i deras hjärtan är
deras samvete och tankar vittnar när tankar anklagar varandra här
Enligt det evangelium jag från Jesus Kristus får
ska detta framgå den dag då de inför Kristi domstol står

Du kallar dig Jude, din tro på lagen orubblig är
du glädje och stolthet över din Gud med dig bär
Du kan avgöra vad som är viktigt och vet vad han vill
du har vägledning i lagen som du väl känner till 
Vara vägledare för blinda du tror dig vara
att du dem i ljuset lyckats bevara
de omogna och oförståndiga försöker du fostran ge
du äger ju kunskap och genom lagen kan du sanningen se
Du gärna undervisar och leder andra
men själv vill du inte på rätta vägen vandra
Du som predikar mot stöld, själv brottet utför 
äktenskapsbrottet du fördömer själv du gör
Hedniska gudar säger du att du föraktar
men efter deras rikedomar du traktar
Du är stolt över lagen och vill dess bud andra gärna lära
men genom att inte följa buden drar du över Gud vanära
Ty som det om er i skriften står
Guds namn genom er smädelse får
Om en oomskuren följer lagens alla bud
kommer han att räknas rättfärdig inför Gud
Då kommer han som till kroppen oomskuren är
vara till doms över dig som vet vad lagen lär
utan  att ha undervisning om lagen fått
ändå i sitt hjärta han ju lagen förstått 
medan du som omskuren är och lagens bokstav känner till
ändå vänder lagen  ryggen och dess bud inte följa vill
Det är inte det yttre som dig till Jude gör
det är  inte det som man på kroppen utför
Jude är man genom  att leva rätt
omskuren är den som lever på rätt sätt
inte i bokstaven utan genom sitt  hjärta lever rättfärdigheten ut
han få inte sitt beröm , sin ära av människor utan av Gud till slut
(Rom 2

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv