Hebreeebrevet

Hebreerbrevet

Hebreerbrevet 

Många har nog försökt svara,
med hypoteser förklara,
vem författare kan vara,
mottagarfrågan uppklara 

Ingen med frågorna blivit klar
gåtorna saknar tydliga svar
men brevets budskap finns kvar
påminner om vem Jesus var,
att han densamme fortfarande är,
och för evigt förbliver. vi oss lär

Talar om evangeliets grund
jämför gamla och nya förbund
Jesus  översteprästen vår
han all vår synd sona förmår 


Guds ord vid tidens slut
  
Många gånger och på många sätt har Gud i forna dagar sitt budskap sänt
Till våra fäder han talat, profeter som budbärare har han använt

Men genom sin son har han nu talat till oss,som lever här, vid denna tidsålders slut,
har skapat världen genom honom,insatt honom till att ärva allt enligt sitt beslut

Han utstrålar av Guds härlighet och en avbild av hans väsen är
med kraften av sitt ord han renat oss från synden och allting han bär

På majestätets högra sida i höjden han sin plats fått
han har en mäktigare position än änglarna nått

Genom det namn han erhållit, han fått denna makt
för Gud har aldrig till någon enda ängel sagt
"Du är min son, jag har fött dig idag
 han ska vara min son, hans far är jag"

När han låter sin förstfödda son i världen träda in
då säger han "alla Guds änglar ska hylla sonen min"
om änglarna sägs "sina änglar till vindar gör
och sina tjänare till eldslågor som berör"

Om sonen däremot " Din tron o Gud i evigheters evighet består
du älskat rättfärdigheten och rättens spira är kungaspiran du får"

"Orätten hatar du, därför har Gud dig sin smörjelse gett
din Gud har mer än de andra med glädjens olja dig försett"

"Du Herre i tidens början här jordens grund la´"
 "himlarna är dina händers verk, de förgås ska
 "Du förbliver för evigt men himlarna de ska som en väl använd mantel nötas ut
du ska rulla ihop dem som en klädnad, du den samme är, dina år saknar slut"

"Ej ängel hört orden riktas till sig
sätt dig här på högra sidan om mig
så ska jag dina fiender besegra, nedslå
som en pall under dina fötter du ska dem få"
Är inte änglarna sända för att Gud tjäna
därtill i tjänst för dem som ska frälsning förläna
 (Hebreerbrevet 1)

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv