Johannes Evangelium

Johannes Evangelium

Annorlunda evangeliet är
som Johannes till oss läsare bär
om ordet som från begynnelsen var
som Gud i Kristus uppenbarat har 
Vinstocken och dess grenar
kärleken som förenar
              
Levande vatten och bröd,vägen, sanningen och livet
är noggrant och med stor inlevelse, för oss beskrivet 

I sitt avskedstal lovar han, att hjälparen sända
som till det bästa, för oss lärjungar, allt vill vända  
              
Berättar om Petrus som tre gånger förnekar,
Tomas som inför undret tvivlar och tvekar    
 
När den uppståndne möter sina vänner
Petrus tre gånger sin kärlek bekänner  

           KAPITEL 1

Från början fanns Ordet,
Ordet hos Gud var
Ordet var Gud,
han från början Ordet har

Allt blev till genom Ordet
och utan det blev ingenting till, av det som här är
I Ordet är liv, livet är människornas ljus,
ljuset lyser i mörkret här

Sänd av Gud kom en man,
Johannes hette han
kom för att vittne vara
för att ljuset förklara

Han var ej ljuset,
men till tro på ljuset skulle hans vittnesbörd föra
Fast han ej var ljuset,
fick de alla, genom honom, om ljuset höra

Det sanna ljuset skulle komma till världen
det ljus som alla människor ljus ger
Han är i världen, som blev till genom honom,
men man ej honom känner eller ser
Han kom till världen, den som var hans 
men de egna gav honom ingen chans

Åt alla dem som tog emot honom, och tror på hans namn,
om rätten att bli Guds barn, gav han bud
till dem som ej blivit födda av blod, kroppens vilja 
eller någon mans vilja, utan av Gud

Ordet blev människa och mitt i bland oss bodde och var
vi såg hans härlighet, en härlighet som ende sonen har
en härlighet som av sin far han fick
och full av nåd och sanning han här gick

Johannes vittnar om honom och ropar det var om honom som jag sa´
den som kommer efter mig, går före mig, ty han före mig va´

Nåd och åter nåd av hans fullhet, har vi ju alla fått del av
Mose lagen gav men nåden och sanningen Jesus Kristus gav

Ingen har sett Gud men den ende Sonen,
själv Gud, har honom uppenbarat 
han som för alltid varit Fadern nära
har nu för oss Fadern förklarat 
 
Präster och leviter från Jerusalem åhör
svaren som Johannes på deras frågor framför
Det är ej Messias, Elia eller profeten ni framför er ser här 
rösten av en som ropar i öknen, gör vägen rak, jag i stället är 
 
Några Fariseer som också sänts ut frågade "varför döper du då"  
han svarade "jag döper i vatten, men mitt  ibland er en annan stå 
den som kommer efter mej
och honom känner ni ej 
han som är så oändligt mäktig och stor 
jag är ej ens värdig knyta upp hans skor"
 
Detta på Jordans stränder 
vid Betania händer 

Nästa dag såg han Jesus komma och sa 
Där är Guds lamm som världens synd bort ska ta
Det är om honom jag sagt efter mig kommer en som före mig var,  
han fanns före mig, jag kände honom ej, jag döpt med vatten har   
För att Israel ska honom se 
har jag med honom sett detta ske
 
Anden från himlen komma över honom har jag sett 
som en duva, som stilla sänker sig ner, detta skett 
När han kom, jag honom ej kände
men han som till att döpa, mig sände,
hela sammanhanget förklarade för mig som så  
den du ser Anden komma ner över och stanna på 
är den som dopet i helig ande ger
jag detta sett och vittnesbördet ger er 

Nästa dag Johannes och lärjungar två 
ser Jesus när han förbi på vägen gå
han är Guds lamm är budskapet lärjungarna höra får
lärjungarna, nyfikna efter Jesus på vägen går 
Jesus frågan "vad vill ni" till dem ställer då 
"Rabbi vi vill se var du bor, så vi kan dig nå" 
Jesus sa "följ med och se" och de med honom gick, 
stannade och en dag tillsammans med honom fick
                                        
Andreas är en de två lärjungarna
som Johannes ord om Jesus hör  
med orden "vi funnit Messias"
han sin bror Simon Petrus till Jesus för 
När Jesus Simon Petrus ser
namnet Kefas han honom ger

Nästa dag tänkte Jesus sig till Galieen sig bege 
fick då Filippos från Petrus hemstad Betsaida se
Filippos fick uppmaningen följ mig höra
och då till sin vän Natanael han  skyndsamt går
"Jag har funnit honom, Jesus från Nasaret
som hos Mose och profeterna omskriven står "  
"Kan något gott komma från Nasaret" var Natanaels frågande svar
"följ med och se, innan du en färdig uppfattning i den frågan har"
  
Jesus säger om Natanael "en sann Israelit utan svek kommer här" 
Natanael förundrad utbrister i orden "hur kan du veta vem jag är"
"Innan Filippos ropade på dig, jag dig såg
där under fikonträdet, där i tankar du låg"
 "Rabbi du är Guds son och Israels konung"
Natanael då fastslår
För att jag såg dig under fikonträdet tror du,
större ting snart du se får
Sannerligen snart ni himmelen öppen över er ser
Guds änglar över människosonen stiger upp och ner
                      (Johannes 1)                                                

Bland Fariséerna fanns en man
och Nikodemus hette han 
han medlem av Judarnas styrande höga råd var 
till Jesus kom han en natt för att på frågor få svar
Rabbi vi vet att du från Gud som lärare har utgått
Ingen kan, utan Gud, göra sådana under har vi förstått
Jesus svarade den som inte blir född på nytt kan inte in i Guds rike gå
Nikodemus invände,att någon gammal kan födas kan jag ej förstå
han kan välej till sin moders liv på nytt tillträde få
och sedan därifrån än en gång ut i världen gå
Jesus säger, lyssna på mej
sannerligen säger jag dej
genom vatten och Ande måste nyfödelsen ske
annars får du ej Guds rike uppleva och se
Det som är fött
av kött är kött
det som är fött av Ande är
med sig Andens liv bär
Förvånad över att jag sa att ni ska födas på nytt ska du ej vara
vinden blåser och du kan ej varifrån eller vart den blåser förklara
Så är det också här
med den som född av ande är
Nikodemus frågande står
jag  inte alls detta förstår


Johannes 3:1-8

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv