Lukas evangelium

LUKAS EVANGELIUM

🤭Noggrann forskning Lukas bedriver
innan han till Theofilus skriver
allt från början han tar
när om Jesus han ger svar
om ängeln som bebådar
herdar som undret skådar
Berättar om vad Jesus gör och lär
om Fariseér som är till besvär
vad som på korset med honom sker
lärjungar som tomma graven ser
löftet om Anden som Jesus ger 
innan han hem till Fadern sig beger


INLEDNNG
Grundlig forskning Lukas bedrev
sedan till Teofilus skrev
ett utförligt genomtänkt brev
som Jesu liv och gärning beskrev
                                                
Sakarias av ängel löfte om son får
både han och Elisabet nått mogna år
därför han inte budskapet förstår
förundrad och stum han därifrån går
men ängels löfte sin fullbordan når
och omgivningen full av häpnad står

Ängeln Gabriel, Guds speciella sändebud
bebådar att Maria ska föda ett barn åt Gud
Maria till släktingen Elisabet sig beger
ser där att det som Gabriel sagt verkligen sker
hon sin lovsång till gud ger
när hon stora undret ser

Elisabet sin ende son föder
Sakarias namnförslag hon stöder
Johannes ska vara namn
på gossen här i min famn
Sakarias får talet tillbaka
 lovsjunger om nåden de får smaka
           (Luk.1) 

Julevangelium

Ny tid för världen all
inleddes i ett stall
Gud ny historia skrev
då han själv människa blev
                                                   
Herdar vakt på ängen låg
där de änglar hörde, såg
blev rädda och förfärade 
när änglakör Gud ärade

Herdar sa till varandra
åt oss till stallet vandra
och till Betlehem de går
där de förundrade står

Berättar vad som hänt
att Gud änglarna sänt
ett hopp på jorden tänt
att Messias anlänt

Maria orden ej glömmer
i hjärtat hon dem gömmer
allt som skett begrundar
över framtid undrar
(Luk.2)

Barnet i templet

Maria och Josef sitt barn till templet bar 
där gamle Symeon honom i sin famn tar 
Prisar Gud över det som hans ögon sett 
att Gud sin frälsning genom barnet berett 
Hanna som ständigt nära Gud, i templet är 
sin lovsång över Frälsarens ankomst frambär 
 (Luk.2)

Tolvåringen i templet
 

När Jesus blivit tolv år 
familjen till templet går 
där han dröjer sig kvar 
"vill vara hos sin far" 
Detta helt unika svar
Maria i hjärtat spar 
(Luk.2)

Johannes Döparen

Gud sitt uppdrag till Johannes ger 
som till Jordantrakten sig beger 
predikar där omvändelse och dop
inför människoskaror i stor hop

De hör Johannes väckelsebudskap frambära 
som kan räknas till de extraordinära 
med uppmaningar att i liv och handling 
visa hjärtats omvändelse och förvandling  
 
Folket tror att Messia nu kommen är 
Johannes förnekar "men snart är han här" 
                                     
Jesus i dopkandidaters rad
och när han har fått reningens bad
sänks den Den Helige Ande över honom ner 
och himlen med ord om älskad son sanktion ger
(Luk.3)

Frestelser 

Fyrtio dagar i öknen Jesus är
möter sedan tre frestelser där

Av dessa tre stenar gör dig bröd
så avhjälper du din hungersnöd

Om du mig tillhöra vill
ska all makt höra dig till 

Släng dig nerför denna mur
änglar gör att det slutar i dur 

men Jesus fast i ordet står
och frestaren från honom går
(Luk.4) 
             
Nådens år 

Jesus läser i Nasarets synagoga om nådens år
meddelar att här och nu detta ord i uppfyllelse går
Upprörda blir alla som lyssnar här på
vill och kan ej snickarsonens ord förstå
De tänker honom från berget i djupet störta ner 
men han genom folkhopen går, från staden sig beger
(Luk. 4)
 
Fler under 
       
I Kafarnaum Jesus onda andar driver ut
gör på deras makt över människor slut 
Många där helas från nöd så stor
botad blir Simon Petrus svärmor

I staden vill man ha honom kvar
ytterligare ett antal dar
men då han ger dem detta svar 
att till andra han budskap har 
(Luk. 4)
 
Vid Genesaret 

Folket står i lång kö
vid Genesarets sjö
bara tränger på
det går knappt att stå
Folket vill hans ord höra
och se honom under göra
 
Simons fiskebåt 
utan större ståt 
ber han att få disponera
för att undervisa flera 

När hans predikan är slut
nät på djupet kastas ut
fångsten fyller båtar två
fast de inte är så små

Simon hör där orden följ mig
mitt rike vill använda dig
Han lämnar allt och med honom går
fast han inte så mycket förstår 
(Luk.5)

Under 

Jesus under med spetälsk gör 
han honom med sin hand rör 
när folket om detta under hör
de sina sjuka till honom för 

Jesus sedan sig undan drar 
ber till sin himmelske far 

För att Jesu undervisning höra
och se honom underverk göra
vänner lång väg med lam man går
trängsel gör att man inte fram når

Tron dock alltid möjligheter ser
lame mannen från tak firas ner
Syndernas förlåtelse Jesus ger 
och helande under med mannen sker 
På Jesu ord han tar sin bår 
och prisande Gud hemåt går 
(Luk. 5)

Kallad 

Jesus till tullmannen Levi går
och denne kallelsen följ mig får 
Moralister kan det inte acceptera
börjar argumentera och protestera 
Mästare som till syndare går
de inte på något sätt förstår 
Jesus förklarar då
syndare vill jag nå
behöver förändring få 
det måste ni väl förstå 
(Luk. 5)

Liknelsesvar 

De skriftlärde domar fäller
mot väggen de Jesus ställer
Johannes Döparens lärjungar både fastar och ber 
inget av detta vi hos dina efterföljare ser 

Jesus med liknelser ger svar, 
om brudgummen som än finns kvar,
plagg med gamla och nya lappar 
om säckarna där vin man tappar 
Den som gammalt vin fått smaka
det nya med glädje försaka
 (Luk.5)

Sabbat

På nytt Fariséer mot Jesus och lärjungar sig vänder 
när ax på sabbat de plockar och gnuggar i sina händer                                           
Jesus ger dem då från Kung Davids tid svar 
då David från Guds hus skådebröden tar 
(Luk.6)

Ny sabbatsdispyt

Fariséer följer noga bud och sabbatslag
bevakar andra så de inget gör på sabbatsdag
Extra noga på Jesus de ser 
bevakar allt som runt honom sker 

Att på sabbat bota sjuk man 
är inget som de godkänna kan 
detta vill man inte alls se och höra 
börjar därför med varandra rådgöra 
Sabbatsbrott går inte att acceptera 
ett exempel måste vi nu statuera 
 (Luk 6)

 Apostlar  

Jesus en natt oavbrutet ber
och därefter apostlar utser     
människorna samlas för att honom höra
få del av hans kraft genom att honom vidröra 
(Luk.6)

Undervisning 
             
Ganska ofta det händer 
att Jesus begreppen vänder 
                                                    
Prisar de fattiga, de hungrande
de som förföljs, de gråtande 
      
I verop beklagar
det som oss behagar

Ve åt den som är rik, den som är glad, den som är mätt 
många undrar kan denna undervisning vara rätt
                                                    
Älska era fiender, be för dem som hatar er 
ge åt alla dem som er om hjälp ber
Välsigna dem som er förföljer
sedan ord i samma spår följer 
I teorin vi orden respekterar
men mera sällan vi dem praktiserar

Döm inte andra
låt bli att klandra
ge så ska ni få
försök det förstå
             
Den hjälper dig föga
flisan i broderns öga
när du likafullt har,
bjälken i eget kvar

Av träden detta lär
ett gott träd god frukt bär
Det samma människor gäller
orden friar eller fäller
Den gode bär fram det som gott är
medan den onde ondska frambär

Den som mitt ord hör
och efter det gör
är som en man klok och sund
som bygger hus på fast grund
där han säker kan vara
och livets stormar klara 

Men de som mina ord hör
och inte efter dem gör
på osäker mark bygga
kan inte vara trygga
(Luk. 6)
 
Tro                              
                                                     
I Kafarnaum detta händer  
officer till Jesus sig vänder 
hans utsände budet med sig bär
om trogne tjänaren som sjuk är 

Jesus allvaret i läget förstår 
mot officerarens hus han skyndsamt går 
bud han då därifrån får 
jag vet Du hjälpa förmår
gör Dig inte besvär 
jag helt ovärdig är 
att få besök av dej 
men ett ord bara säg 

Jesus förundras över det han hör 
tjänaren omgående frisk han gör 
"en tro som hos denna officer
jag ej hos Israeliter ser" 
(Luk.7)

Änkans son 

Jesu vandring vidare går 
fram till Nains statsport han når
möter ett begravningståg 
där ung man på båren låg
ende sonen till en änka 
som sorgen helt hotar sänka 

Jesus med medlidande på henne ser 
och framtidshoppet han henne återger 
Unge man stå upp är Jesu bud 
folket får anledning prisa Gud 
Jesus makt över döden har 
änkans son får här leva kvar
 (Luk.7)                                                    
                                                   
                                                                                                                             
Frågor och svar

Johannes till Jesus, med frågor, sänder lärjungar två 
är Du den, som skulle komma, som vi alla väntat på
Jesus mitt i sin gärning står
och många sjuka hälsa får 

Jesus sändebuden besked ger 
berätta vad ni här hör och ser 
att de blinda ser och de lama går
att de döva hör och döda uppstår
(Luk.7)

Synderskan

När hos Simon, Farisén Jesus tillbords låg
en kvinna dit anländer på eget bevåg 
Jesu fötter med sina tårar tvår
och sedan hon torkar dem med sitt hår  
                        
Simon ogillande ser
på det som i hans hus sker 
Jesus kan ej vara profet 
när han inget om kvinnan vet 
hon en synderska är
full med synd och begär

Lyssna Simon Jesus ber 
och honom liknelse ger 
om två män som i skuld står 
och skulden efterskänkt får 

Kvinnan här en stor skuld har
hon inte levt så fromt alla dar 
men hennes synder, här begråtna,
är nu helt och hållet förlåtna 
(Luk. 7)

Liknelsen om sådden 

En man gick ut för att så
en del föll på vägkant då
folket trampade därpå         
fåglar fick sin del också

På berghäll föll en del
sådden hamnade fel
livslängd blev kort
vissnade bort 
                               
En del föll bland törnen och tistlar vassa 
förhållandena var där, milt sagt,  kassa 
och därför gick det som det gick
säden alls ingen växtkraft fick 

Enligt Jesu eget ord 
föll en del dock i god jord 
där all säd växer och gror 
och skörden blir god och stor 
 (Luk.8)


Liknelsens betydelse

Vägkantens sådd är de som Guds ord hör 
men där den onde sådden förstör 

Berghällens sådd är de som med glädje tar emot 
men där det för säden inte finns fäste för rot 

Tistlarnas sådd talar om när livets mångahanda 
 hopp om skörd till ingenting omvandla  
 Den goda jordens sådd är de människor som ordet hör
 tar till vara med rent hjärta och till mognad skörd det för 
  (Luk.8) 

 
Bilder

Ingen en lampa tänder. sen den döljer 
under en bänk eller med ett kärl höljer 
Nej den ska alla vägledning ge
så att de som kommer in kan se 
                                               
Var noga så att ni hör
för detta alla berör 
den ska än mer få som redan mycket har 
den som knappt inget har också det man tar
(Luk. 8)
 
Jesu familj

Det hände vid den tiden att hans mor och bröder en dag till honom gick
han var upptagen av allt folket när besked om deras ankomst han fick
Han då på begreppen vänder
följande budskap han sänder                                                    
de som här på mig hör och tror
är mina bröder och min mor 
(Luk.8)
  
Storm 

Jesus och lärjungarna en båttur tar                                      
när stormen in över sjön drar        
För sovande Jesus försöker de förklara 
att båten tar in vatten att de är i fara 
Jesus frågade var är nu er tro 
befaller vattnet lägga sig till ro
Vem han är kan de ej tyda
han som får vindar att lyda 
 (Luk. 8)

Den besatte och svinhjorden

Man som av demoner var besatt
naken bland gravarna var bosatt 
När han på stranden Jesus får se
börjar han ropa, vilt sig bete
                            
har du med mig att göra
du ska inte alls mig röra
Jesus befaller demoner fara ut
så gör han på ondskans herravälde  slut   
                                                   
Författaren dramatiskt händelsen beskriver
hur Jesus demonerna in i svinhjord driver
Svinen i panik utför bergsbrant rusar
drunknar i sjön som nedan branten brusar 

Folket i staden vill se det som nu hänt 
med besatte mannen som de länge känt
De fattar inte vad som hos dem sker
när de mannen vid sina sinnen ser
förskräckta de Jesus ber
vi vill att du iväg dig ger

Botade mannen vill med Jesus gå
men Jesus sänder honom hem då 
för att där berätta vad Gud gjort 
helat honom så märkligt och stort 
Mannen på Jesu befallning går
hela staden höra budskapet får
(Luk.8)  

Jairos dotter och kvinna  med blödningar  
                                               
Jairos synagogsföreståndare var 
och ett enda barn, en älskad dotter han har  
Vid Jesu fötter han faller ner
dottern döende, om hjälp han ber
 
Jesus genast mot hans hem försöker gå 
men runt honom pressar folkskaror på 

En kvinna vars liv varit så tungt, så hårt 
med blödningar som gjort allt svårt 
vid tofsen på Jesu mantel rör 
och botad blir kvinnan så skör 

Jesus påpekar någon rörde vid mig
Petrus svarar alla tränger sig på dig 
Kvinnan då inför honom faller ner
berättar om lidandet ingen ser 
att hon nu av honom botad blivit 
att han henne ett helt nytt liv givit

Gå i frid och ro
hjälpt av din tro

Ett bud från Jairos hus når
inte lönt att Jesus dit går 
behövs inget mer besvär
då dottern redan död är

Jesu ord av tröst, var ej rädd
hon sover bara i sin bädd
möts av närvarandes hånskratt
 "han begriper inte ett skvatt"

 Jesus henne att stå upp ber
 och uppståndelseunder sker 
 Flickan frisk bland dem åter går 
 omgivning helt förundrad står 
       (Luk.8) 

Apostlarna sänds ut 

Han gav de tolv över demoner och sjukdom makt 
uppmanar dem att göra det som han åt dem sagt 
sänder dem sedan i hela landet ut 
för att göra som förkunnare debut
På hans ord från by till by de går
och förkunna och bota de får 

Herodes får om Jesus och hans lärjungars verk höra 
vet inte vad han ska tro och med rapporterna göra 
Teorierna, runt om, var många 
utläggningarna yviga, långa 
om det var Johannes från graven som till dem återvänt
eller om Gud någon profet åter till dem hade  sänt 
Vem är det jag hör allt om
jag vill gärna se honom
blev Herodes slutsats
på tankar i palats

Apostlarna berättar om allt stort
de i landet har uträttat och gjort 
Jesus dem till Betsaida med sig tar 
för att om Guds rike ge ännu fler svar
men stora folkskaror följer efter i deras spår 
som också del av hans undervisning om Riket får

Råd av sina lärjungar Jesus får
det är bäst att folket härifrån går                                                 
det är kväll, utan mat i ödemarken de  står 
av detta de inte alls i längden så gott mår
                                       
Ge dem ni att äta blir Jesu svar
vi bara fem bröd och två fiskar har
det långtifrån till folkmassan här räcker
vi har ej pengar som matkostnaden täcker

Jesu ord låt dem i grupper slå sig ner
och sedan han över bröd och fiskar ber
fem tusen får det de behöver
och tolv fulla korgar blir över
Av detta idag vi kan förstå 
att när våra bröd och fiskar små
av hans välsignelse del får
de till många hungrande når
 (Luk.9)

Lärjungaskapets krav

Att mig följa är ej att leka 
istället att sig själv förneka 
ta sitt kors på
och med mig gå
annorlunda på livet se
vara beredd att sitt liv ge
Den som för mig står
härligheten når 
(Luk.9)

Förklaringsberget  

Tog med lärjungar tre
upp på berg för att be 
något unikt sker
när han till Gud ber

På berget nu det finns fler
två personer till de ser
Mose och Elia där står
och samtal med Jesus pågår 

När samtalet så avslutats har
Petrus vill ha det härliga kvar
vill där på berget tre hyddor bygga
där Jesus och gäster kan bo trygga
 
Då av ett moln de blir täckta
lärjungarna blir förskräckta
en röst ur molnet de hör 
som budskap till dem framför    
att Jesus utvald son är 
lyssna till honom och lär
 
Ensam de Jesus sedan ser 
att hålla allt hemligt han ber 
och de teg om vad de sett 
vad som där på berget skett     
 (Luk.9)

Pojke botas

Nedanför berget ropar förtvivlad far 
hjälp mig nu med min son, den ende jag har                    
en ande i honom hugger och drar 
plågar och håller honom i förvar 
dina lärjungar ej någon hjälp kunde ge
Hur länge ska jag detta behöva se 

Jesus driver demonen ut 
gör på pojkens lidande slut
Fadern pojken åter så får
folket överväldigat står
 (Luk.9) 

Lidandeförutsägelse

Lyssna noga nu och hör 
detta er alla berör 
och till er hjälp det länder 
Snart i människors händer 
man människosonen ger 
och inför er detta sker 
Lärjungarna inte alls förstår
utan tigande frågande går 
(Luk.9)

Lärjungaskap
  

Vem av oss är allra störst
vem är det som kommer först 
Jesus såg vad de tänkte 
och följande ord skänkte 

Om ni i mitt namn emottar 
barnet som jag här nära har
jag också hos er är kvar
så och min himmelske Far 
                   
Ty den som allra minst är
förnämsta platsen beklär

Lärjungarna ofta beskäftiga
avundsjuka, högmodiga, häftiga
vill hindra andra som i Jesu namn gör gott 
för att dessa inte tillsammans med dem gått
Jakob och Johannes vill kalla eld ner 
över by där man inte Jesu storhet ser 
(Luk. 9.)
                        
Efterföljelse 

Jag ska följa Dig vart Du än går
ord Jesus på vandring höra får 
Jesus svarade djur har plats att vila på
men för människsonen är det inte så 
                         
En annan man fick kallelsen följ mig 
först begravning, sen kan jag följa Dig
jag kommer snart att följa Dig en man sa 
men först måste jag hem och avsked ta 

Att se sig om när man till plogen är satt
är inget för den som i Guds rike fått fatt 
(Luk.9)

Lärjungar utsändes 

Han utser ytterligare sjuttiotvå
sänder dem två och två till byar han tänker gå
Skörden oändligt stor och arbetarna alldeles för få 
be därför skördens Herre att han arbetare sända må 

Som lamm bland vargar, jag kommer er att skicka 
ta inte med packning och pengar i ficka 
I husen ska ni alltid 
hälsa alla med Guds frid 
Friden blir i huset kvar  
om det någon värdig har
 
Stanna i huset, ät och drick det ni får 
jag vill inte att ni från hus till hus går 
Bota alla de sjuka som finns där
förkunna att Guds rike är här 
Om en stad inte tar emot er, ska ni gå 
den staden ska på domens dag ej lindring få 
 (Luk.10) 

 Ve-rop 

Korasin och Betsaida ve er
så mycket hos er skett och sker 
om allt detta hos Tyros och Sidon skett 
hade det till allmän omvändelse lett
 
Kafarnaum har på samma sätt 
tagit på undervisning för lätt                                                
därför ingen upphöjelse till himlen sker 
utan staden ska till dödsriket störtas ner 

Den som lyssnar tIll er    
mig också hör och ser              
den som er avisar
också mig avspisar
har dessutom sig vänt
från Fadern som mig sänt 
(Luk.10)


Lärjungarapport

De sjuttiotvå han ut till byarna sänt 
kommer tillbaka och berättar vad som hänt 
I ditt namn blir sjuka friska och demoner oss lyder  
Att era namn i himlen är skrivna mer betyder 
ska större glädje i era hjärtan ge 
än makt över ondska och under som ske 
(Luk.10) 

Lovprisning 

Anden med glädje fyller
och liv och stund förgyller
Jesus i lovprisning brister ut 
över himmelska stora beslut

Himlens och jordens skapare han glädjefyllt lovprisar 
över det han döljer för lärda,men okunniga visar   

Ingen vet vem sonen är 
om ej Fadern detta lär
Ingen vet vem Fadern är
om sonen ej detta lär 
          
Saliga de som detta ser 
som här och nu sker 
Profeter, kungar längat efter att se 
det som nu inför er håller på att ske
(Luk.10)

                                                
Den barmhärtige Samariern 

Laglärds fråga vad ska jag göra
som till evigt liv kan föra 
Jesus honom hänvisar till lagen då 
Dialogen går vidare mellan de två
om att älska Gud 
och kärlekens bud 
Du svarat mig rätt 
lev på detta sätt 

Försöker då Jesus testa
med frågan vem är min nästa 
                                               
I denna liknelse 
väljer han svaret ge 

På sin resa en man svårigheter möter
när han på hänsynslösa rövare stöter 
de alla ägodelar från honom tar 
lämnar honom svårt slagen på vägen kvar

Präst som samma väg går
den slagne ej bistår 
Levit låtsas ej se 
vill alls ingen hjälp ge
En Samarier slagne mannen når 
han med hjärtat både ser och förstår 
första hjälpen vid vägkanten han ger
och med fortsatt bistånd honom förser
 
Jesus frågar den laglärde vem var den mannens nästa
svaret blir den som för den utsatte gjorde sitt bästa  
Gå och det samma gör
det på rätt väg dig för  
(Luk. 10)

                                               
Marta och Maria

Marta hem till sig Jesus bjuder
och hennes verksamhetslust sjuder
men ser på syster Maria snett
som med bästa platsen sig försett 
Istället för att där sitta still
kan hon gott i köket hjälpa till
 
Marta du dig bekymmer gör
som dig inte till kärnan för 
Maria det bästa sett till att välja
försök nu förtreten kunna svälja 
 (Luk.10) 

Bön
 

Lärjunge vill lära sig be
Jesus låter då detta ske 

Fader låt Ditt namn heligt vara
om Ditt rike vår bön besvara
Ge oss vårt bröd dag efter dag
förlåt synder av alla slag
Hjälp oss förlåta alla andra 
som här tillsammans med oss vandra 

Om det dig någon gång sker
att om natten en vän dig ber
att tre bröd av dig genast låna få,
har fått gäst, har inget att bjuda på 
Du kanske då i fred vill vara
och med ett nej bönen besvara
men jag säger till er
att till slut det sker
att han brödet av dig får 
om han enträget kvar står

Likadant för er
att den får som ber
Den som söker han och finner
bultande öppnad dörr vinner 
Finns någon far
som en orm tar
och sin son den ger
när han om fisk ber
Ska då inte himmelske fadern ge
helig Ande åt den som honom be
(Luk.11) 

Demoner drivs ut

Jesus en stum demon driver ut
gör på tystnad och lidande slut
Folket häpnar och några tänker
att Bechlebul honom makt skänker  
Många är det som på honom skeptiskt ser 
vill att han dem ett tecken från himlen ger 
Men Jesus som vet vad de tänkte 
följande visdomsord dem skänkte 
ett rike där inbördeskrig bryter ut 
gör ju på hela det rikets struktur slut 
slutar med ödelagda hus
blir ruiner av sand och grus 

Om Satan i strid med sig själv gå 
kan inte han hans rike bestå 
Ni har ju själva sagt
att jag med mörkrets makt
driver demonerna ut
gör på deras styre slut

Era anhängare då
vem förlitar de sig på
när de samma gärning som jag gör 
och sitt krig mot ondskans makter för
Om det är Guds finger jag använt 
då har Guds rike till er anlänt

Mot en stark man på vakt,
tager man sig i akt,
men en starkare honom övervinner,
hans herravälde ut i intet rinner
Den som inte med mig går
istället emot mig står
 (Luk.11)

Oren andes återkomst

En oren ande som en människa lämnar 
på jakt efter en ny viloplats sig ämnar 
vandrar i trakter torra och vattenlösa 
där bostadsproblemen inte går att lösa 
säger då jag vänder till gamla hemmet tillbaka 
ser hur fint, städat det är, vill ej detta försaka 
tillsammans med sju andra andar slår sig ner där 
för den människan slutet värre än början är 

En kvinna som hans ord hörde 
sin mening ljudligt framförde
saligt är det moderliv som dig burit och fött 
saliga de bröst som du diat, som din mun mött
Jesus sa, salig den som Guds ord hör   
tar det tillvara och efter det gör 
(Luk.11)
 
Jona tecken 

Detta ett ont släkte är
som ständigt tecken begär 
men bara ett tecken dem når 
de bara Jona-tecknet får
Jona som blev tecken för folket i Nineve 
människosonen ska samma tecken  som Jona ge
                                               
Söderns drottning ska på domens dag uppstå 
och med detta släkte ska hon domen få 
Hon kom för att kung Salomo höra
bekantskap med hans visdom göra
Folket här har något som är långt förmer 
än visheten Salomo drottningen ger
Nineves folk ska en gång på domens dag en dom vara 
för detta släkte som ej med tro budskapet besvara
för det som nu här sker är än Jona förmer
(Luk.11)

                                 
Kroppens lampa 

Det aldrig händer
man lampa tänder
och sätter den i en vrå
eller med sädesmått på
den ska sitt ljus ge
så alla kan se 
           
Kroppens lampa är ditt öga
som grumligt hjälper föga 
Därför får det inte ske, 
att ditt öga ej kan se, 
att ditt inre i mörker är,
utan finns i ljusets sfär
(Luk.11)

Fariséer och laglärda 
 
Bjuden hem till Farisé
som honom som gäst vill se 
och till bords han där genast går
utan att kroppen rening får
 
Farisén förvånad är
lagen om rening ju lär 
Ni Fariseer noga med det yttre är
men invärtes fulla av ondska och begär 

Skaparen insida och utsida gett
detta borde alla här ha insett
om ni till de fattigas behov ser
förändras ni så allt blir rent för er
 
Ve er ni Fariseer som ert yttre pynta
ni ger tionde av vinruta och mynta 
men glömmer rättvisan och kärleken till Gud
för alla era yttre stadgar och förbud 
En laglärd då till honom sig vänder
och följande budskap honom sänder
Du oss förolämpar
för lagens bud vi kämpar

Ve er alla ni laglärda 
som så stränga bud utfärda
de läggs som bördor, tunga att bära på
för kämpande människor, stora och små 

Ni gör inget för att lyfta bördor av
Men ni vårdar er om profeters grav
Profeter som era fäder tog livet av
Gravarna ni storslagna monument gav 

Ni tycker ni gjort, något hedervärt och stort 
men bekänner ej synden som era fäder gjort 
Vad era fäder gjort, ni gör
och detta ska ni dömas för 

Ni nyckeln till kunskapens dörr har
men står själva utanför den kvar
och ni hindrar andra
som in där vill vandra

När han därifrån gick
många frågor han fick
de försöker honom på allt sätt fälla
genom att besvärliga frågor ställa
(Luk.11) 

Varning för hyckleri  

Jesus sina lärjungar varningar ger 
för Fariseers hyckleri akta er 
Det aldrig tidigare hänt 
att det dolda ej blivit känt 
Det som i mörkret en gång blivit hört 
kommer ut i dagsljus snart att bli fört 
Det som ni i enrum diskret behandlat 
är snart offentligt gods och helt förvandlat
 
Ängslas ej för dem som över kroppens liv och död har makt 
för den som er till helvetet kan föra, ta Er i akt
honom ska Ni frukta för
då han allt för Er förstör

Säljes ej sparvar små
för slantar endast två
ändå Gud dem i minnet har
finns i hans goda tankar kvar
På era huvud han räknat har
alla de hårstrån Ni där har kvar     
Var inte rädda, Ni är värda långt mer 
än största sparvflocken som Ni ser 
(Luk.12)

Bekännelse och förnekelse

Den som mig inför människor bekänna
ska jag en gång inför Guds änglar känna 
Den som från mig här i tiden tar avstånd
ska inför Guds änglar ej äga bestånd 
                                
Den som något om människosonen säger ska förlåtelse få 
men för den som hädar Helig Ande går det inte så 

När man Er inför myndigheter ställer 
följande instruktion för Er gäller          
bekymra Er ej då över vad Ni ska svara
Helig Ande ska i den stunden med Er vara
Han utsatta läget ser
och de rätta orden ger
 (Luk.12) 

                                                                                         
                                                                 

 
Jesus undervisar

En man som på sin vandring Jesus möter 
då genast sin käpphäst stöter och blöter 
Säg åt min bror att han genast delar arvet med mig
Vem har satt mig till att döma mellan din bror och di
g

Akta er att efter ägodelar få begär
er lycka finner ni inte på något sätt där 

En man fick stor skörd på sin jord
tog då i sin mun stora ord
nu är jag gott försörjd i många år
äta, dricka, roa mig jag nu får 

Han tog så ett beslut
att bygga lador ut
för att få rum med allt han fått
när det så väl honom gått 

Gud sa då till honom, en dåre du är 
som efter allt detta goda begär har
i natt ska du allt lämna få
vart ska då din rikedom gå 

Den som sin rikedom på jorden har 
inget i Guds rike har i förvar 

Bekymra er ej om hur ni mat ska få 
eller vad er kropp ska ha för kläder  på 
livet är mer än föda, kroppen mer än kläder 
Gud föder korpar oberoende av väder
de har inga lador, varken skördar eller sår 
ändå Guds omsorg dem föder och här de består 

Ni ett oändligt värde i Guds ögon har
och under hans omsorg finns ni alla dar 
Vem kan med bekymmer många
en enda livsminut fånga 
när ni nu ej ens detta förmå
varför ska ni då med bekymmer gå

Tänk när ni liljorna ser 
vilken skönhet de er ger
ej de arbetar, spinner eller sår 
men deras prakt Salomos övergår

Gräset som idag står 
och i morgon förgår 
av Gud sin skönhet fått 
ändå ni ej förstått
han omsorg om er har 
varje dag och stund kvar 

Tänk inte på vad ni i kroppen ska få 
allt detta tänker ju hedningarna på 
er Far vet vad ni behöver
ger av sitt så det blir över

Sök hans rike, så får ni det andra också 
var ej rädd du lilla hjord, riket ska ni få 
sälj det ni har, till de fattiga se 
skatt i himlen ska Fadern då ge 
där ingen tjuv den rör
ingen mal den förstör 
och har du din skatt där 
också hjärtat där är 
(Luk 12)

   

                                                                                      
Splittring inte fred 

Att elden på jorden sig tar 
är en önskan som Jesus har 

Ett dop att döpas ligger framför  
och våndas över detta han gör
 
Ej här för att skapa fred på jord 
splittring i familj skapar mitt ord
de mot varandra ska stå 
två mot tre och tre mot två 
son mot far, dotter mot mor
svärdotter mot sin svärmor 
 (Luk.12)
 
                                  
Tidens tecken 

När ni moln i väster ser
det ofta hos er sker 
att någon säger vi regn får
och så det också alltid går 
          
När en morgon vinden sydlig är 
säger ni nu har vi värmen här 
Himlens tecken kan ni hycklare tyda
men tidens gång kan ni inte uttyda 
(Luk.12)

Tvister

Varför avgör ni inte själva vad som rätt är 
utan med motpart går till domstol med ert besvär  
Försök att med motpart försoning nå 
så slipper du inför domaren stå
annars kan du fängelsestraff få
och indrivning kan du åka på
 (Luk.12) 

Omvänd er
   

Några om Pilatus grymhet berättar
hur cyniskt han Galileer avrättar 
Jesus sa då, tror ni de här större syndare var
än alla ni andra, som idag här lever kvar 
Om ni ej omvänder er
detsamma med er sker
                                           
En liknelse han på nytt till folket ger
om fikonträd där ägaren ej frukt ser
Trädgårdsmästaren då en order får 
trädet utan frukt år efter år står 
jag nu och här dig ber
hugg det genast ner

Låt det ytterligare ett år stå
så ska det än mer av min omsorg få 
om vi nästa år ej frukt ser
kan vi då hugga trädet ner
(Luk. 13.) 

                     
Kvinna botas på Sabbat

En sabbatsdag han undervisning i synagogan ger 
bland besökarna han en krokryggig kvinna ser 
Under arton år hon ej på sin kropp kunnat räta ut 
Jesus då på sabbaten tar provocerande beslut  
Han kallar kvinnan till sig fram och sitt besked ger 
kvinna du är fri, slutet på lidandet du ser 
  
Han lägger på henne sina händer
kvinnans lidande till glädje vänder        
Förargad synagogsföreståndaren står där
sabbatsbrott i hans synagoga vilket besvär 
Det ska ni alla här veta 
sex dagar ska man arbeta 
detta vår lag ju oss lär            
då gör man inte så här 

Jesus i svaromål går 
som hycklare du nu står 
oxe och åsna vatten får
även när sabbaten pågår
men kvinnan som i sjukdom bunden var
ville du i lidandet hålla kvar 

Hans motståndare i skam där står
medan folket hem i glädje går 
 (Luk.13)

         
Guds rike 

Hitta like
till Guds rike
är inte så lätt
men på något sätt
som senapsfrö
som i jord dö
åter uppstår
och som träd står 
Som surdeg kan riket också vara 
som syra, en hel deg, kan klara
(Luk.13) 


Den trånga porten

När han genom städer och byar går
han många frågor om Guds rike får
Herre är det bara några få
som här mot en slutlig räddning gå

Kämpa för att komma in genom porten trånga 
Försöka utan att lyckas gör allt för många 
    
När porten en gång låst är 
ska många bulta på där 
att den ska öppnas man ber            
men så sker det inte mer
   
Vi har ätit och druckit med dej
men han säger jag känner er ej
bort ska ni orättens hantlangare gå
dit där ni gråta och skära tänder få
 
Ni ska i Guds rike patriarker och profeter se 
men själva får ni från utsidan detta bese
Människor kommer från öster, väster, norr och söder
alla är medborgare och i Guds rike bröder 
 
Då ska det så vara att sist blir först
först blir sist, störst blir minst och minst blir störst 
 (Luk.13)  

Jesu klagan över Jerusalem 

Herodes döda dig vill, skynda bort 
är budskapet kärnfullt, hotfullt och kort 
               
Två dagar driver jag demoner ut, botar och om Riket folket lär
Hälsa den räven att jag först på tredje dagen vid målet är
En sak som tillhör alla dessa oskrivna lagar 
är att  profeter i Jerusalem har svåra dagar 
Jerusalem du som dödar profeterna och stenar dem som till dig blir sända        
Jag som kycklingmamman under vingar önskat samla och så din olycka vända
Ni vill ej
säger nej
därför kommer det ej att ske 
att ni mig kommer att få se
förrän detta med er sker
att ni mig välsignelse ger
(Luk.13)

Sabbatsdispyt

Jesus till Farise på måltid hembjuden
det är sabbatsdag och vila är påbjuden
noga de Jesu handlande följer    
och aversion inte döljer 
En man som lider av vatten i kroppen fram till Jesus går
Fariseer och och laglärda en fråga av Jesus får 
om det på sabbat tillåts botande
deras tystnat kompakt, något hotande

Han mannen med sin hand rör 
läkedomsunder utför

Om ni en son eller oxe har
som ner i brunn på sabbaten far
får den då i brunnen ligga kvar
på detta får han ej något svar 
(Luk. 14)


ÖDMJUKHET

När Jesus på fest ser
det som runt honom sker
att många bästa platsen vill ha
och att den försöker man snabbt ta
ett förhållningssätt då han lärjungar lär
Om du inbjuden till ett bröllop är
sätt dig inte överst vid bordet då
med skam kan du från platsen få gå 
om någon högt ansedd gäst
ska ha den plats som är bäst 

Nej nedersta platsen vid dörren ska du ta 
värden kanske då dig på finare plats vill ha
längre fram vill jag att du går.
Du heder inför medgäster får

Den som med stolthet på sig själv ser
livets skola hårda läxor ger 
men den som här ödmjukt på sig själv kan se
kommer livet glada överraskningar ge

Till värden sig Jesus sedan vänder 
när du inbjudan till fest sänder
du nu den riktar till vänner och fränder
istället gå ut på gator och gränder
Bjud de fattiga som du inte känner
hellre än rika släktingar och vänner
Låt dem av ditt goda få smaka 
fast de inte kan bjuda tillbaka
då du din belöning får
den dagen då du uppstår  
(Luk.14)
                                            
 
Att vara Jesu lärjunge

Den som kommer till mig
ska då mindre bry sig
om fru, mor och far
än uppdraget han har 

Sitt kors ska han bära
av mig ska han lära

Om någon tar byggbeslut 
kostnader räknar han ut
annars när hans bygge pågår
ser han att det ej ihop går 
han ej det färdigt får
utan med skam där står

En kung som i krig tänker sig bege
måste först på sina resurser se 
om han med styrkor små
krigslycka kan uppnå
annars han en fredstrevare sänder ut
som på hela konflikten kan göra slut

En lärjunge måste kunna se 
om han det älskade kan överge,
från ägodelar avstå,
med mig på vägen kan gå

Ett salt som mister salthalt
är inte längre bra salt
ingen uppgift har
och man bort det tar 
 
Den som har öra 
ska med det höra
(Luk 14.)
         
Det förlorade fåret
                                          
Tullindrivare och syndare till Jesus går
under de ser och till hans budskap de lyssna får  
Upprörda över han tilltag är fariseer och skriftlärda 
han umgås och äter med syndare, det är de inte värda 
                                          
En liknelse han åter dem ger
som visar hur han på saken ser
 
Om någon har hundra får
och ett av dem vilse går
lämnar han då ej i öknen de nittionio kvar
och ger sig ut och söker efter det som bortsprunget var 

När han så finner sitt får
han hem full av glädje går 
på sin axel han det bär
snart de åter hemma är
 
Han samlar grannar och vänner
nästan alla dem han känner
Var nu här glada med mig
att allt nu har ordnat sig
och att jag fåret mitt fann
innan rovdjur upp det hann

I himlen blir det glädje på samma sätt
över att en syndare här hittar rätt
mer glädje än över nittionio rättfärdiga
som redan hittat hemmet och är Guds rike värdiga
(Luk. 15)

Det forlorade myntet
 
En kvinna som har silvermynt tio
tappar ett bort, har kvar bara nio 
En lampa då hon tänder
på allt vrider och vänder 

Hon söker tills hon sitt borttappade mynt funnit har
och med sina vänner gläds över det som förlorat var              
Detsamma hos Guds änglar i himlen händer  
glädjefest över syndare som sig omvänder
(Luk. 15)

Den förlorade sonen

En man två söner har
den yngste går till far

ge mig arvet som en gång ska bli mitt
fadern skiftar mellan söner allt sitt

Den yngste säljer allt, reser till främmande land bort
och där han slösar förmögenheten bort inom kort 
Det blir hungersnöd stor
i landet där han bor

Hos välbärgad man han anställning får 
som herde för svin han dagligen går
Fröskidor gärna äta vill
men dessa hör ju svinen till

Tanken går nu hem till far
om jag ändå där var kvar
där jag ju allt har
god mat alla dar

Daglönare har mat i överflöd där
medan jag hos svin svälter ihjäl här
nu står jag ej ut, hem till far jag går
kanske som tjänare jag jobb där får

Hem till fadern han sig beger
på avstånd fadern honom ser
och raskt honom till mötes går
sonen öppen famn möta får

Sonen om förlåtelse ber
fadern den villigt honom ger
finaste dräkten ska min son nu få
ring på hand, med bästa skor ska han gå

En stor fest för honom ska vi ha här
han var död, men han nu uppstånden är
gödda kalven ska ni fram föra
den slakta och god måltid göra

Äldste sonen i arbete på fälten var
och hem han vänder när han för dagen är klar
Musik och dans han från hemmet hör
detta hans lugn och sinnesro stör

tjänarna han frågar vad som hänt
din bror har till hemmet återvänt
din far slaktat gödda kalven och ordnat fest
och där är din återkommna bror hedersgäst

Han inte in på festen går 
förargad han utanför står
Fadern går till honom ut 
förklarar sina beslut
 
Sonen genast i svaromål går
jag tjänat dig troget många år
aldrig någon fest med mina vänner jag får
men min misslyckade bror en fest du består
 
Fadern sa du finns alltid här barnet mitt 
och allt som här i hemmet nu finns är ditt 
men nu ska vi glädjefest här ha
över att allt med din bror gått bra
han var ju död men återuppstånden är
förlorad men återfunnen och nu här
(Luk.15) Den orättfärdige förvaltaren 

En man som anställd hos rik man som förvaltare var  
beskylls att av dennes förmögenhet förskingrat har 
Vad är det här om dig jag hör
som min förmögenhet berör
lämna nu alla dina räkenskaper in
du får ej förvalta förmögenheten min

Förvaltaren tänker vad ska jag nu göra
när jag ej längre här böckerna får föra
jag ej orkar gräva och tigga jag ej vill
nu får jag en stund ordentligt tänka till 

Till sin Herres skuldsatta sig vänder
tar dem till sig en och en i sänder 
sina skulder de nedsatta får
och därifrån glada går
                   
Herren prisar hans klokhet då
vilket för oss är svårt förstå
världens människor klokare mot varandra
än de människor som i ljuset här vandra 

Den som är trogen i uppgifter små
är trogen när han större sedan få 
är ni ej trogna i det som mammon tillhör
vem vill då att ni större uppgifter utför

Om ni är trogna med det ni åt andra gör
då också andra ger er det som er tillhör
Ingen här två herrar tjäna förmår
en han då älskar, den andre försmår
                                       
Ni kan inte både Gud tjäna
och om mammons goda väna 

 (Luk.16)


Gudriket och lagen

Fariseer Jesu undervisning om mammon hör
de är glada i pengar och narr av detta de gör                                 
Ni vill rättfärdiga framstå inför människor
men Gud känner vad som djupt i hjärtat bor

Lagen och profeterna sin tid till Johannes haft 
men nu förkunnas Guds rike med dess makt och kraft
Alla tränger på
för att in i det gå
Lagens minsta prick ska bestå
förr ska jord och himmel förgå 

Den som skiljer sig en äktenskapsbrytare är
den som gifter sig med frånskild är i samma sfär
(Luk.16)

Liknelsen om den rike mannen och Lasaros
  

En rik man det en gång fanns
levde i lyx och stor glans
Lasaros, tiggaren, vid hans port ständigt låg
men den rike mannen aldrig åt honom såg 
                                      
Kroppen var fylld av sår och därtill han hungrig var
önskar få äta rester som från måltid blir  kvar 
                                       
Så en dag båda dessa över gränsen gick
Lasaros platsen vi Abrahams sida fick

Den rike mannen däremot i dödsriket plågas hårt
får Abraham och Lasaros se, ropar jag plågas svårt
Lasaros hit till mig med vatten nu skicka
att jag något lite i mig kan få slicka

Abraham svarar då du ditt goda en gång fick
när du på jorden i stor rikedom och prakt gick 
Nu har Lasaros sin tröst här fått
medan det så här för dig har gått
ingen kan härifrån gå dit
ingen kan därifrån gå hit

Fader Abraham ett bud jag vill du sänder
till mina bröder så de nu sig omvänder
så att de inte hamnar här 
utan kommer dit där du är 

Abraham gav honom sitt svar 
Mose och profeterna de har 
Om de inte budskapet från profeterna hör och förstår 
lyssnar de inte heller på någon som från döden uppstår
 (Luk.16) 

                          
                                       
Förförelser, förlåtelse och tro

Till sina lärjungar  han sa`
förförelser snart komma ska
men ve dem som med sig dessa för
och därmed mina minsta förför
bättre för denne att han döden ser
med kvarnsten om hals i havet sänks ner
tänk på vad jag sagt
och tag er i akt

Om din broder orätt mot dig gör
din inställning för honom klargör
om han om din förlåtelse ber
du honom det med glädje ger
Om han sju gånger mot dig gör orätt
förlåt honom ändå på samma sätt

Apostlarna bad honom en större tro oss ge
har ni tro, stor som ett senapskorn, under ska ske 
Se på mullbärsträdet som där på kullen står
om er tro finns, på ert ord, detta fötter får
och ut i havet går
och där rot sedan slår 
(Luk. 17)  

 Liknelsen om tjänaren 

Om en tjänare som i tjänst hos er står
en dag plöjer eller vallar era får 
ger ni honom då på kvällen välkomstord
och ber honom slå sig ner vid dukat bord 

Nej, ni ber honom att er mat laga
sen uppgiften som servitör taga 
Sina uppgifter han utför
och får inget stort tack därför

På samma sätt ska ni göra
ödmjukt ert uppdrag utföra 
(Luk. 17)

Tio spetälska

Tio spetälska på vägen går
ett möte med Jesus de där får
på avstånd de dröjer
därmed sjukdom röjer 
får ej gå andra för nära
sin smitta vidare bära

Jesus, mästare, förbarma dig de ber
och han till deras utsatthet och nöd ser 
Gå till prästerna och visa upp er
de med förväntan iväg sig beger
                                      
På vägen de alla sin hälsa återfår
men bara en prisande Gud tillbaka går
vid jesu fötter i tacksamhet faller ner
En av tio sin uppskattning tillkännager

Jesu ord stå upp och gå
din tro hjälpt dig hälsa få
(Luk. 17)

                
Guds riket och Människosonens ankomst 

Fariseer frågar när ska vi riket vänta
det finns ju så många uppgifter divirgenta
Guds rike det kommer inte så
att man kan se, eller ta på
det är inom er
där ingen det ser

Jesus lärjungarna än mer undervisning ger
dagar kommer då ni ej människosonen ser
då ska sägas där är han
där honom man möta kan
spring inte hit
spring inte dit
ty som en blixt hans dag är
och ingen vet hur och när
men först måste han lida 
förkastas, sin tid bida

Precis som det en gång i Noas tid var
så ska det bli i människosonens dar
folk åt och drack, gifte sig och bortgifta blev
tills Noa in i arken med familjen klev
eller som det på Lots tid hände
folk åt ,drack, sin tid använde
men då Lot staden lämnade
över den himlen rämnade
eld och svavel föll ner
och staden var ej mer

Dagen hastigt kommer på
den som är på taket då
ska ej inte ner därifrån gå
för att ägodelar med sig få 
Kom Lots hustru ihåg
som sig tillbaka såg
Den som söker sitt liv bevara
kan ändå inte detta klara
men den som i döden går
som segrare till slut står

Två män ska den natten bädd dela
kvinnor ska mjöl mala och fördela
en i dessa par lämnas här  i mörkret kvar
den andre avrest till ett bättre rike har
 (Luk.17) 

                 
Bön

Jesus en ny liknelse ger
när han talar om hur man ber
att uthålligt fortsätta be
tills resultatet man får se
          
I en stad någonstans en domare bor
som varken på människor eller Gud tror
En kvinna som i staden bor till domaren går
dag efter dag med sitt ärende vid dörren står

Låt mig genast av min motpart få ut min rätt
men domaren bryr sig inte på något sätt
Men med tiden som gick
andra tankar han fick 

Denna änka envis och besvärlig är 
jag ger henne rätt så slipper jag besvär
slipper hennes ständiga tjat
hon är ju nästan desperat
  
När en orättfärdig domare resonerar så
hur mycket mer ska inte Gud höra på böner då 
när hans utvalda anropar honom natt som dag 
för att få svar på sina böner av skilda slag
 
Snart nog får de sin rätt
var och en på sitt sätt
men ska människosonen då finna
på jorden tro som kan övervinna
(Luk.18)
 
Farisén och tullindrivaren

Till några som trodde de rättfärdiga var
en liknelse som visar motsatsen han har
         
Två män går till Jerusalems tempel för att be
en var tullindrivare och en var farisé
Farisén ber med självförtroende
men saknar nog helt gudsberoende

Jag tackar dig för att jag är den jag är
och inte alls som tullindrivaren där,
ej som tjuvar, bedragare och andra
som här på denna jorden tillåts vandra
Jag fastar, mitt tionde alltid ger
och nu är jag här i templet och ber

Tullindrivaren han stod avsides med nerslagen blick 
i hans ritual ingen välformulerad bön ingick
Gud, syndare jag är
din nåd jag nu begär

Jag säger er att tullindrivaren hem rättfärdig gick 
mer än Farisén han del av Guds nåd fick
(Luk. 18)

Jesus och barnen

Folk till honom sina barn förde
de ville att han dem vidrörde
lärjungarna fick detta se
bad dem därifrån sig bege 

Men Jesus kallade dem till sig 
och sa låt barnen komma till mig 
ni får inte hindra att de så gör
sådana som de Guds rike tillhör 

Den som ej som ett barn Guds rike tar emot 
han får aldrig i det riket sätta sin fot 
(Luk.18) 

En rik mans svårigheter

En högt uppsatt man fråga ställer
som det eviga livet gäller
Mästare god, vad ska jag göra  
som mig till evigt liv kan föra 

Ingen är god utom Gud
och du kan alla hans bud
Du ska inte äktenskapsbrott begå
ej stjäla eller någon ihjäl slå 
inte vittna falskt och visa aktning för mor och far 
Sedan jag blev vuxen jag noga buden hållit har 
 
Ett fattas dig då, tag nu detta beslut 
sälj allt du har, dela till fattiga ut
han blev bedrövad, då han mycket rik var 
Jesus sa, vilket svårt beslut en rik man har 
lättare för kamel att genom nålsöga gå 
än för den rike, att in i Guds rike nå
 
Finns det då någon som riket når
frågar då de som runt honom står 
för människor är det helt omöjligt
men Gud gör det omöjliga möjligt 

Petrus sa, vi lämnade allt 
för att gå, som du har befallt
Den som för Guds rike lämnar sitt och går
mångdubbelt redan här i livet får 
och då han har
evigt liv kvar
(Luk. 18)

                                      
Förutsägelse om lidande

Han samlade de tolv, sa till dem
vi går upp till Jerusalem
allt som profeter kunnat förutse
ska nu där med människosonen ske 

Han ska till hedningar lämnas ut
hånas, skymfas, dödas till slut
men på tredje dagen ska han uppstå
Lärjungar kan budskapet ej förstå
utan där helt frågande står
i ovisshet vidare går
(Luk 18)

Blind man botas 
 
Nära Jeriko, vid vägkant
i hopp om att där få en slant
en blind tiggare satt
nästan var dag och natt

En stor folkskara han nu hör
så många på en gång, varför?
Jesus från Nasaret det är
som med lärjungar är här

Den blinde ropar då högt, utan mikrofon
förbarma dig över mig, Jesus Davids son
De närmast säger åt honom att tyst vara
men han med högre rop, deras råd, besvara

Jesus uppmanar, led honom fram till mig
frågar honom, vad kan jag göra för dig
Mästare gör så att jag kan se
om du tror kommer det att ske

Genast undret sker
mannen helt klart ser
och Jesus han följer och Gud prisar
folket sin glädje med lovsång visar 
(Luk.18)  
                                                                                                                     
  
Liknelser
                         
Fler bilder och liknelser Jesus ger
när de Jeusalem framför sig ser
han vill dem mer om Guds rike dem lära
då de tror att upprättandet är nära 

En man som till börd och position är på hög nivå
på resa sig beger för att kungavärdighet uppnå 
först han tjänare uppdrag ger
han dem med tio pund förser
som han ber dem förvalta väl och bra
eftersom han bra avkastning vill ha 

Hans landsmän honom hatar
som kung de honom helt ratar
som kung han ändå kom tillbaka
vill då sin avkastning bevaka

Tjänarna kassaredovisning får ge
så han hela resultatet klart kan se 
den förste tjänaren redovisning ger
och kungen ett förstklassigt resultat ser

Ditt pund dig avkastning har givit
tio nya pund har det blivit
En god tjänare du är, du skött uppgiften bra
nu ska du större och viktigare uppdrag ha
Tio städer nu till dig går
 där du styra och härska får

 Nästa tjänare hade likaså
 ett stort och gott resultat lyckas nå
 god placering funnit
 fem nya pund vunnit 
 Belöning och hög bonus till honom går 
 och över fem städer han nu härska får 

Nästa tjänare rapport avger
som en hård, sträng Herre jag dig ser
Ditt pund här i min hand jag har
har i duk haft det i förvar
Du en hård och tuff affärsman är
där du inte sått skörd du begär

Efter ditt eget ord dömer jag dig
med tanke på allt du visste om mig
du i banken ränta fått 
och avkastning till mig gått
Ditt enda pund nu jag tar
ger till den som tio har

Protest Herre detta är fel
sätter rättvisan helt ur spel
 
Nej den som redan har, ska än mer få
den som inget har, ska allt ifrån gå
mina fiender som ej ville mig som kung se
ska ni nu föra ut hit och deras straff dem ge 
(Luk. 19)

             
Intåget i Jerusalem 

Nära Betania och Betfage sändes lärjungar två
Gå in i byn här, i den finner ni en åsna bunden stå
En helt ung åsna som ingen suttit på
led den hit så jag kan den använda få
Om någon frågar varför ni åsnan tar 
Herren behöver den är ert enda svar

Lärjungarna gör som Jesus befallt
Fann att det var som han sagt, precis allt
Åsnan till Jesus de för,lägger sina mantlar på
hjälper honom på åsnan upp som sedan börjar gå

På väg nerför Olivberget,staden helt nära 
börjar lärjungar, för allt som skett, att Gud ära 
Hosianna han som kommer välsignad är 
konungen som Herre är, hans höga namn bär
på jord och i himlen fred
i höjden den förbered 

Få dem att sluta, Fariseer ber  
Jesus sitt svar dem omgående ger
Om de slutar lova och ära
kommer stenar lovsång frambära
(Luk.19)


Jesus gråter över Jerusalem

När han nu ser staden helt nära sig, börjar han gråta
om du förstått; freden ej då för dig, varit en gåta
Men nu fördold,för dig, den är
av fiender får du besvär

De omringar dig från alla håll mot dig går
ansätter dig hårt ditt folk till marken slår

De ska inte här lämna sten på sten kvar
då du inte förstod när Guds tid var 
(Luk.19)

Templet rensas 

Till templet han går och gör på handeln där slut
driver alla försäljarna därifrån ut
Börjar för dem skriften förklara
mitt hus ska ett bönens hus vara
                                                                   
I templet han undervisar dem var dag
medan folkets ledare håller rådslag 
vill nu honom snarast ur vägen röja
men får med planering sig nöja 
de vet inte alls hur de ska göra
då folket vill honom se och höra
(Luk. 19)

Fråga om Jesu fullmakt

En dag när Jesus i templet förkunnar och undervisar 
överstepräster och övriga ledare sin styrka visar
Till honom går de fram med pondus från ämbete och makt
Varför undervisar du i templet, vad har du för fullmakt
                                  
Vem har fullmakt att undervisa dig gett
Jesus ger dem svar som är brännande hett
Johannes dop säg om det från Gud eller människor var
de en stund överlägger och säger vi har inget svar

De vågar inte för någon ståndpunkt stå
då båda för dem kan konsekvenser få
Om ni inte på min fråga om dopet vill svara 
har jag inget om min fullmakt för er att förklara 
(Luk.20)

 
ARRENDATORERNA

En man som planterat och är innehavare av vingård
reser bort och lämnar vingården i arrendatorers vård

När tiden för skörd är inne han tjänare sänder 
i hopp om att denne med del av skörd återvänder
 
De pryglar tjänaren som kommer helt tomhänt tillbaka 
sänder ny tjänare som samma behandling får smaka

En tredje tjänare slår de blodig och från vingården kastar ut
Respekt har de nog för min älskade son, tänker han till slut
  
Arrendatorerna överläggning har,sedan analys ger
de nu en möjlighet att hela vingården ta över ser 

Vi dödar honom, då vi arvet får
och från tanke till handling de nu går 

Vad ska nu vingårdens Herre göra
jo, arrendatorerna förgöra
sedan lämna sin vingård
i andras omsorg och vård

Undervisningen de hör
på djupet alla berör
säger att detta får aldrig ske
Jesus en ny bild då vill dem ge 

Men vad betyder 
orden som lyder
stenen som byggarna ratat har
den till slut själva hörnstenen var

Den som faller på stenen kommer sönderslagen stå
för den som stenen faller på blir det värre än så

Folkets ledare vill gripa honom omgående
men vågar inget göra för alla kringstående
(Luk.20)


Skatt till kejsaren

De ständigt Jesus bevakar, håller på allt koll
en utsänd, en dag, spelar rättfärdig mans roll
försöker tvetydiga frågor till honom ställa
vill för obetänktsamt yttrande honom fälla

Mästare vi vet att det du säger är rätt
du lär om Guds väg att den inte är lätt
Ska vi egentligen till kejsaren betala skatt
men genom Jesu svar faller hans list till marken platt
 
Ett mynt Jesus tar och frågan ställer
om vad myntets bild föreställer
Kejsarens bild det är, blir det korta svaret då
ge det då till honom och ge Gud sitt likaså

För något yttrande de kan ej honom fälla
trots att svaren är helt otraditionellaFrågan om uppståndelsen

Sadukeer som uppståndelse förnekar
försöker nu honom snärja med ordlekar
Mose i skriften oss lär
att vi ska göra så här
om en äkta man barnlös dör
hans bror hans liv vidare för
genom att han 
blir änkans man

Det fanns bröder sju
det hände sig nu
den förste fick fru
barnlös dog han ju

Sen gick det bara som det gick
alla henne till sin fru fick 
vid uppståndelsen hur blir det då 
vem av de sju ska henne då få 

I denna världen vi det så har
att de flesta män en fru sig tar
Så kommer det inte att vara där 
att man lever som gift som man gör här
 
När vi av nåd en gång fått uppstå
ska vi då som Guds söner få stå 
men att vi en gång kommer att uppstå få
berättelsen om törnbusken pekar på
där Mose och skriften hans, oss alla ju lär
att Herren Abrahams, Isaks, Jakobs Gud är
Gud en Gud för levande och för honom lever alla 
även de som bort från oss gått och vi döda kalla
 
De skriftlärda nickar och säger bra svar du dem ger
och ingen vågar besvärliga frågor ställa mer
(Luk. 20)

Messias Davids son 

Hur kan man säga att Messias Davids son är
David själv oss i Psaltaren, att han Herre är. oss lär
"Herren sa till Herren sätt Dig nu på högra sidan min
så ska jag lägga fienden som pall under foten din" 

David här ju epitetet Herre åt honom ger 
hur kan det då ske att ni honom som Davids son ser
(Luk. 20

Varningar för de skriftlärda

Medan folket fortfarande på honom hör
han till sina lärjungar ett budskap framför
Ta er i akt för alla skriftlärda
som anser sig uppmärksamhet värda 
De vandrar omkring i sina mantlar många 
vill bli hälsade och folks uppskattning fånga 
Främst i synagogan vill de sitta
och hedersplats på gästabud hitta 
Ber för syns skull böner utan slut
men äter änkan ur sitt hus ut
(Luk.20

Änkans gåva

Jesus ser hur de rika sina gåvor i templet ger
men också fattiga änkans två kopparslantar han ser
ett faktum är att det man ser inte alltid är det som sker 
för änkan är den som i detta fallet ger betydligt mer 
De rika gav något av det som blivit över
änkan gav allt det som hon så väl själv behöver 
(Luk. 21)

Templets förestående fall

Ett samtal om hur vackert och ståtligt  templet var
Jesus snabbt i sin undervisning till vara tar
Allt det storstilade som ni framför er här se
snart kommer något katastrofalt med detta ske 
Sten kommer inte att lämnas på sten här
snart templet helt krossat och ödelagt är
                       
Mästare när kommer detta att ske
kan du oss nu några ledtrådar ge

Se till att ni ej blir vilseledda, bakom ljuset förda
många kommer att i mitt namn vilja bli sedda och hörda

De kommer att säga "det är jag, tiden är nära"
men att ta allt med lugn besinning ska ni er lära 
Det kommer att spridas rykten om att krig har uppstått 
men ändå har tiden här inte riktigt sitt slut nått                         
folk ska resa sig mot folk och rike mot rike
jordbävningar, pest, hungersnöd, kaos utan like
då kommer tecken på himlen att ske
förfärliga ting kommer ni att se
men innan allt detta sker
man på er sig brutalt ger 
Ni kommer att gripas, inför kungar och ståthållare få stå
många tillfällen att vittna om mitt namn kommer ni då att få 
Förbered er inte då för hur ni era ord fram lägga ska 
Jag ska den stunden visdom ge, se till så ni rätta orden ha
Ni ska förrådas av era nära
av dem ni håller allra mest kära
En del av er ska dö och hat ska ni alla få utstå  
ändå ett hår från ert huvud ska ej förlorat gå
Genom att ni håller ut 
vinner ni ert liv till slut                            
(Luk.21)

                                     
 Den sista stora nöden

 När Jerusalem  omringas av fiendehär
 detta tecken om ödeläggelse till er bär
 fly upp till bergen ni som i Judeen bor
 och ni som är i staden, lämna med hast stor
 Enligt skriften tid för vedergällning 
 denna tid går mot slutlig upphällning 
 Ve den som väntar barn eller ammar då 
 en stor nöd ska hela landet övergå
 vrede ska drabba och folket för svärdshugg falla 
 fångar ska föras bort till hednafolken alla 
 Jerusalem ska under hedningar stå
 så länge som hedningarnas tid bestå 
 I solen, månen och stjärnorna tecken visa sig ska 
 vid vågors dån, ångest grepp om hedningar, kommer att ha
 I väntan på vad som kommer, ska människor i skräck förgås
 himlens makter ska skakas och jorden av rådlöshet ska nås
 Då ska det efterlängtade ske
 människosonen ska ni få se 
 på ett moln med stor härlighet och makt
 räta på er, nu sker det som är sagt 
 befrielsens dag är här
 av ett helt nytt slag den är
 (Luk. 21)

Liknelsen om trädens som knoppas
         
På fikonträdet och andra träd ska ni se
när de börjar knoppas förstår ni vad som ske 
Sommaren är nära
har ni er fått lära
På samma sätt när detta händer
Gud då sitt rike till er sänder
det då nära er ska stå
släktet ska inte förgå 
förgängelse ska himmel och jord nå
däremot ska mitt ord evigt bestå

Se till att era sinnen inte fördunklas, var på er vakt
för dryckenskap, omåttlighet, tag var dag och stund er i akt 
Annars kommer den dagen också att överraska er
då den som snara över alla på jorden kommer ner
Håll er vakna och be om kraft, så ni kan undfly det som komma skall
och att ni kan stå upprätta för människosonens härlighet all
 (Luk.21)   
                                     
                                      
                   
Planering att röja Jesus ur vägen

Folkskarorna dagligen i templet på Jesus hör och ser 
på kvällar till olivberget för övernattning han sig beger 
Präster och skriftlärda vill snarast honom ur vägen röja
om möjligt ej till efter påskhögtid det hela fördröja
men för folkets reaktion de stor rädsla har
då for Satan in i Judas, som en av de tolv var
Han översteprästens och tempelvaktens ärende går
plan för Jesu överlämnande av honom de nu får
Förhandling om överlämnadet och betalningen  resultat ger
Judas nu efter tillfälle då folket ej är närvarande ser
 (Luk. 22)


Påskmåltiden förbereds
                                   
Så kom det osyrade brödets dag
med slakt av påsklamm enligt Mose lag
Jesus sänder Petrus och Johannes på uppdrag 
Gå och gör i ordning påskmåltid nu idag
                                      
Hur ska vi göra, vi har ju ingen plats att vara på
Till stan ska ni gå, där efter man med vattenkruka gå
till ägaren av huset, där han går in, säger ni så
Mästaren frågar var han påskmåltiden kan äta få 
                            
Han visar rum i övervåningen som färdigt är
måltiden förbereder och färdigställer ni där
De gick, fann att allt var som han sagt
allt var för dem helt tillrättalagt
(Luk.22)

Måltiden

Måltiden färdig står
till bords de går
Jag längtar efter att fira måltiden med er
innan jag inledning på mitt lidande ser
 
Jag kommer här inte att
förrän Guds rike i fulländning den ger
De räcker honom så bägaren och han tackar Gud och sa
ej något mer av det som från vinstocken kommer jag att ta
förrän jag i Guds rike det tar 
där allt då sin fullkomning nått har
 
Han tar ett bröd, tackar Gud och dem ger 
detta är min kropp som jag för er utger         
I bägaren jag det nya förbundet ger  
detta är mitt blod som jag nu för er utger

Den som förråder är med mig här
tillsammans här vid bordet med är 
Människosonen den väg som är bestämd går
men ve den som förråder och mot honom står
De frågande inför varandra stå
vem det kan vara kan de ej förstå
(Luk 22)


 Vem är störst
                                       
Vem av oss räknas först
och kan anses störst
diskussion de har
och får av Jesus svar

Kungar uppträder över folket som herrar och härförare
och de kallar sig ofta och gärna för folkets välgörare
                          
Annorlunda är det mer
med nytt perspektiv ni ser
den som störst bland er vill vara
ska som den yngste förfara
Som ledare, ska ni tjäna
de andra alltid betjäna

Vem är störst den som ligger till bords eller den som tjänar
jag är mitt ibland er och ständigt och jämt er betjänar 

Ni hos mig stannat kvar
under prövningens dar
och samma kungavärdighet ni får
som min himmelske fader mig består

I mitt rike ska ni vid mitt bord äta och dricka få 
Domare ska ni där vara, få troner att sitta på
(Luk. 22.)
 

Petrus förnekelse förutsägs

Jesus ett budskap till Petrus har
han har som vanligt ett självsäkert svar
Satan kommer er att som vete sålla
men jag har bett om att din tro ska hålla
och när du en gång vänt tillbaka 
låt dina bröder din styrka smaka

Simon svarade, Herre för Dej
är jag beredd att offra mej
jag kan i fängelse och i döden gå
Jag säger, det är lätt att nu säga så
men tuppen ska inte gala i natt
förrän du mig tre gånger förnekat 
(Luk.22)

Lärjungarnas svärd

Jag er uppdrag gav
ni er ut begav
stränga förhållningsorder ni då av mig fick
ni utan penningpung, påse, sandaler gick
behövde ni något sakna då?
Nej, vi kände det inte alls så

Nu ska ni penningpung ha
påse och svärd är också bra
sälj er mantel, för vad den värd
gå sen iväg och köp er svärd
 "Han räknades till de laglösa" det står
och skriftens ord nu i uppfyllelse går
Herre två svärd vi har här
han svarade, bra det är
 (Luk 22)                                      
                                       
                              

                                      
Getsemane

Efter måltiden han till Getsemane på Olivberget går
och där lärjungarna av honom nu följande uppmaning får
Be att ni inte utsätts för prov, som övermäktigt är
Sedan går han ett stenkast bort och sin nöd i bön frambär
Fader om Du vill, låt denna bägare gå från mej
men inte som jag vill, utan jag vill lyssna till Dej 

I ångest han med allt större iver bad                                       
hans svett droppar som blod ner på markens blad
När han till lärjungarna kommer tillbaka 
då måste han liv i de sovande skaka
 Att ni nu kan sova jag fattar ej
 ni skulle ju vaka och be med mej           
 (Luk. 22)


                                    

Jesus Fängslas

Medan han med dem samtalar kommer en stor folkhop dit
Han som heter Judas, en av de tolv, hade väglett dem hit
Judas går fram till Jesus för att ge honom en kyss 
Förråder du mig med kyss, du som var med mig nyss

De som är med honom ser vad som händer
och en av de tolv nu sitt svärd använder
Hugger av översteprästens tjänarares högra öra
Han säger det räcker, helar örat genom att vidröra

Med svärd och påkar som mot rövare har ni gått
fast jag dagligen nära er i templet har stått
lyfte ni inte er hand mot mig där
nu är tiden för mörkrets makt här
(Luk. 22)

Petrus förnekar 

De griper Jesus och till översteprästens hus honom för
Petrus på behörigt avstånd i folkhopens utkant sig rör
Till en värmande eld på gården många sig drar 
Petrus har till denna skara anslutit sig har

En tjänsteflicka honom igenkänner
Du var en av den mannens nära vänner 
Petrus helt och hållet detta förnekar
men så någon, på nytt, honom utpekar
Du hans vänner tillhör 
Det jag inte alls gör 

En timma senare han där, åter igen, pekas ut
men Petrus ivrigt förnekar, precis som han gjort förut 
Petrus nu hör en galande tupp och möter då Jesu blick
kommer ihåg vad han kvällen innan av honom höra fick
Innan tuppen gal har du tre gånger förnekat mej
han går ut och gråter bittert, helt nere känner sej
                                      (Luk.22) 
    

                                   
Vakterna hånar Jesus

Männen som Jesus där bevakar
sin latenta sadism bejakar
genom att honom slå
och psykiskt sig förgå

Bindel för ögonen han får
därefter någon honom slår
vem som slår dig du vet
om du är en profet
Glåpord han hela tiden får
och grymma övergrepp de begår
(Luk. 22)

Inför stora rådet

När det dagas de honom inför rådet för
och där de påbörjar med honom ett förhör 
Om du är Messias så säg oss det då
om jag säger det, tror ni inte ändå

Skulle jag till er ställa någon fråga
så skulle ni mig inte svara våga 
Men jag säger er, härefter människosonen ska,
platsen på gudomliga maktens högra sida ha

Du är Guds son alltså
Ni själva säger så
Efter detta vi här hör och ser
behöver vi inga vittnen fler 
(Luk. 22)      


                                     
Inför Pilatus
           
Till Pilatus de honom för
sina anklagelser framför
folket han förleder 
till oro det leder
kejsarens rättmätiga skatt förhindra vill
säger att han är Messias och kung därtill
Pilatus säger Judarnas kung är du då
Jesus säger det är du som det här påstå
Pilatus dom blir brott kan ej styrkas, mannen oskyldig är 
Han är i hela Judeen och Galileen till besvär 
       
Pilatus frågar om han från Galileen är
i så fall ska jag inte döma den mannen här 
när han får jakande svar
tänker han, saken är klar
ansvaret han sig avhänder
Jesus till Herodes sänder
(Luk. 23)

Inför Herodes 

Herodes har länge velat Jesus Se och höra
hoppas också få se honom något tecken göra
En mängd frågor han till honom ställer
men inte ett ord till svar Jesus fäller

Överstepräster och skriftlärda häftiga utfall gör
tar ifrån honom all heder och på allt sätt misstänkliggör
Herodes och hans soldater visar för honom sitt förakt
gör av honom narr, genom att sätta på mantel full av prakt

Herodes till Pilatus honom återsänder 
detta helt frostiga relationer vänder 
forna ovänner
nu bästa vänner
(Luk.23)


Barabbas friges, Jesus döms

Pilatus kallar nu till ett möte delegater 
från judiska folket, rådet och höga prelater
Jag har i nu er närvaro hållit utförliga förhör
finner ej att han är uppviglare eller sabotör
Herodes gjorde samma bedömning som jag gör
en läxa jag ger så han ej ordningen mer stör

Döda honom, låt Barabbas gå fri , skrek då alla 
(mördare, terrorist kunde man den mannen kalla)
Pilatus på nytt pläderar för att Jesus sin frihet ska få
korsfäst, korsfäst den uppviglade hopen högljutt skanderar då
Vad har han då gjort, jag ej hans skuld ser
jag läxar upp, sen jag honom friger
men folkhopen skriker ut sitt hat, korsfästelse kräver 
Pilatus ger då efter, frigivningsbeslutet häver 
Barabbas, den skyldige, friheten får      
medan Jesus mot döden oskyldig går 
(Luk. 23)

Korsfästelsen

Bort mot korsfästelsen de så honom för
Simon från Kyrene på resa man stör
han tvingas att Jesu kors bära
vi på så sätt hans namn fått lära

En stor folkmassa processionen följer
bland dem kvinnor som ej sin upprördhet döljer
Jesus mot dem sig vänder
sitt budskap dem sänder
Jerusalems döttrar mig ska ni ej gråta över
snart ni över er och era barn gråta behöver 
Tid kommer då man säger saliga de ofruktsamma
d moderliv som ej föder, de bröst som ej får amma 
I de dagarna ska folket bergen uppmana
fall över oss och mot höjden efter hjälp spana 
När man nu med det gröna trädet gör så här
hur ska det då gå med det som förtorkat är

De förde två förbrytare ut
för att på deras liv göra slut
På den plats kallad Skallen korsfästes Jesus och dessa två 
Förbrytarnas kors de lät på var sin sida om hans kors stå

Jesus sade förlåt dem, de vet inte vad de gör
För att dela hans kläder de lottdragning utför
Folket ser
allt som sker
Rådets medlemmar hånar, visar sitt förakt
är du Messias så visa oss nu din makt 
Soldaterna också narr av honom gör
surt vin de upp till honom på korset för
och till honom de sedan sa´
Du är judarnas kung va´ bra
från korset kliv nu ner
så alla detta ser

På korset ett anslag uppsatt var
som budskapet Judarnas kung bar

En av förbrytarna smädar, säger så 
är du Messias, hjälp dig själv och oss då 
Den andre har annan attityd, sina tankar frambär
Har du ingen respekt för Gud, som under samma dom är
Vår dom är helt rättvis och vi den förtjänat har 
men han har inget ont gjort, borde få leva kvar
I ditt rike tänk på mig, han  ber
och Jesus i nåd till honom ser
Paradiset ska du idag nå
och med mig, där ska du vara få
(Luk.23)

Jesu död
 

Från sjätte timmen blev det mörker i timmar tre
på hela jorden hade människor svårt att se
Solen förmörkad var, förhänget i templet itu rämnar
Jesus ropar högt Fader i din hand jag min ande lämnar 
Officeraren, som ser vad som händer, Gud prisar 
att han var en rättfärdig man detta klart oss  visar
Folket som hela dramat som åskådare ser 
slår händerna för sina bröst över det som sker 
På behörigt avstånd hans vänner står 
de som följt honom under flera år
Allt detta de ser 
som med honom sker
(Luk 23) 

Gravläggning 

Josef en rådsherre som god och rättfärdig var 
och ingen del i beslutet om avrättning har   
Han till Pilatus går 
Jesu kropp han där får           
tar den från korset ner 
och linnesvepning ger           
honom med en fin gravplats förser
kvinnor som Jesus följt, platsen ser
 (Luk.23)
 

  Kvinnorna och Petrus vid graven 

 I gryningen dagen efter sabbaten till graven  går
 där förundrade inför bortrullad sten och tom grav står
 i graven finns ej hans kropp 
 förvirrade står utan hopp

 vad ska vi tro de uppskakade tänker
 då de ser två män med kläder som blänker 
 Kvinnorna förskräckta sina blickar sänker 
 männen dem tilltalar och glädjebud skänker
 
Varför söker ni en levande bland döda, han uppstått har 
kom ihåg vad han sa er när ni kvar i Galileen var
att han måste överlämnas i syndiga människors händer
han sa också, på tredje dagen sorgen i glädje sig vänder 
Kvinnorna vänder tillbaka, berättar vad som skett
vad de upplevt och vad de med sina ögon har sett 

Maria från Magdala, Johanna och Maria Jakobs mor
var de kvinnor som delade upplevelsen omtumlande, stor

Apostlarna trodde allt detta struntprat var
att kvinnorna drömt och fabulerat har
men Petrus springer genast till graven bort
framme han bara tittar in där helt kort
Linnebindlarna han ser
tankfull över allt som sker
han därifrån åter vänder
vad är det som kring oss händer
              (Luk. 24) 
                                                                                 

Emmausvandrarna

I en livskris tung och svår
de sakta på vägen går
i bagaget har 
fler frågor än svar
                                       
En man i fatt dem går
av honom fråga får 
Vad är det som ni här på vägen talar om med varandra 
Vi hör att du i Jerusalem ej har umgåtts med andra
annars hade du om det hört
som så många där har upprört

Jesus från Nasaret en märklig profet var
som med mäktiga gärningar förundrat har
men överstepräster, ledare från vårt högsta råd 
överlämnat honom till dom och död ond och bråd 

Nu har det omtumlande skett
några kvinnor hans grav tom sett
änglar som mötte dem där
sa att han uppstånden är
         
Då säger mannen som vid deras sida går
ni är tröga, har ej tro så att ni förstår
Profeterna har ju sagt; Messias kommer att lida få
innan han in i sin eviga härlighet kommer att gå
                   
De sedan undervisning från Mose och profeter får
om det som i skriften om Messias och hans gärning står
När de framme i Emmaus är
de säger, bliv nu vår gäst här

När de sedan till bords går
de av honom brödet får
då öppnas deras ögon så de ser
att det är Jesus som dem brödet ger
Då han ur deras åsyn försvinner
innan de ens något säga hinner

Hur kunde detta med oss ske
att vi ej kunde honom se
när han vid vår sida på vägen gick
och vi del av hans undervisning fick

De skyndar nu att till Jerusalem gå 
för att lärjungarna med budskapet nå 
får själva besked om att han ej i graven är kvar 
för Simon Petrus nyss sett den uppståndne har
De berättar då, vad som med dem på vägen skett 
att de där med Jesus gått, honom hört och sett 
 (Luk.24)

Den uppståndne visar sig

Medan de ännu i samtal är
finns han plötsligt mitt ibland dem där
hälsar dem frid över er
förskräckta de honom ser

Varför tvivlar ni och för rädsla efter ger 
det är jag, känn på mig, jag er ber 
de fylls av glädje, men har svårt att tro ändå 
har ni något att äta han frågar dem då
 
När de ser hur han äter av fisken som han får
förstår de att det är han som där uppstånden står 
Jag talade med er om att detta skulle ske 
men ni kunde inte detta förstå eller se
 
Nu ska ni alla mina vittnen vara
för människor berätta och förklara            
här i Jerusalem ska ni vara kvar 
tills ni fått det som Fadern er lovat har 
Ni ska från höjden få kraft
den samma som jag har haft 
 (Luk. 24)

Himmelsfärden

Sedan han och lärjungarna  bort mot Betania går
han händerna lyfter och de hans välsignelse får
Medan han välsignar, han lämna dem och till himlen far
de då uppfyllda av glädje till Jerusalem sig tar
där de i templet ständigt är
prisar Gud som nåd dem beskär
(Luk. 24)
 

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv