Johannes breven och Judas brev

Johannesbreven och Judas brev

  JOHANNES FÖRSTA BREV
                                                 
Viktigt veta vem Jesus är
att han håller människan kär
Kärleken vi av nåd får
vidare till bröder når
den som tror på Kristus är född av Gud
älskar sin broder och håller Guds bud   


                                                
Inledning

Det vi sett och hört
som oss djupt berört
förkunnar vi för Er
när vi nu skriver

I ljuset ska alla vandra
i gemenskap med varandra
synden all bekänna
hans trofasthet känna
      ( 1 Joh. 1)

Guds bud

Håller ni hans bud
så tillhör ni Gud
Budet är ordet ni fått höra
Älska er broder ska ni göra,
men inte världen som helt ska förgå
Gör Guds vilja och för evigt bestå

Tiden den är långt liden
detta är sista tiden
Att Antikrist ska komma har ni hört
nu har många för er lögner framfört
förnekat att Jesus Kristus är,
den är Antikrist som detta lär

I Kristus och hans sanning förbliv
för då har han lovat evigt liv
    (1 Joh. 2)

                        
        
Kärlek

 Gud på oss med kärlek tänkt
 sin nåd oss visat och skänkt
 Vi får sanningen veta
 och Guds barn får vi heta
 vi ska bli honom lika
 det hoppet gör oss rika

Låt ingen här Er vilse föra
den som i honom är
det rätta vill och kan göra
det är viktigt att Ni er lär 

Om Du på Gud tror
älskar Du din bror  
Du del av livet fått
från döden har Du gått

Älska med sanning och handling
det visar hjärtats förvandling 
tro på Kristus, älska varandra
i hans kärlek förbli och vandra 
         ( 1 Joh.3)  


          Kärleken från Gud  
Om något är från Gud ska Ni pröva 
Urskiljningsförmågan ska Ni öva

Den som något annat lär
än att Jesus från Gud är
en villolära frambär
Guds sannning i lögn förklär

Älska varandra mina kära
för den som älskar är Gud nära
Gud sin kärlek till oss vände
när han sin son till oss sände
Om Gud har älskat oss så
vi varandra älska må

Guds kärlek i Dig bor
när Du älskar Din bror
Lögnare  människan är
som säger "Gud är mig kär"
men ej håller budet han gett
att älska brodern som han sett
     (1 Joh.4)
                                        

      
Bön och kärlek

Den som älskar Gud, sin far,
också kärlek till hans barn har
Det är kärlek till Gud
att vi håller hans bud

Vi ofta våra medmänniskors vittnesbörd godtar
Gud är trovärdig och vittnat om sin son har
Den som inte tror och hör,
Gud till en lögnare gör

Om vi efter Guds vilja ber
han detta hör,bönesvar ger

För syndande broder be
och Gud ska liv denne ge 

Den onde har hela världen i sin makt
för avgudar ska vita oss i akt
Gud våra böner besvarar
från den Onde oss bevarar
      (1 Joh. 5)     JOHANNES ANDRA BREV
                                                 

I ett kort brev, bara några rader små
vill Johannes att läsarna ska förstå
att Jesus Kristus också sann människa är
ínte bara ande som villoläror lär

   
Sanningen
Sanningen är i brevet ett nyckelord
Jesus har som sann människa levt på jord
den som något annat lär
en villolärare är
"Det som jag skriver här är inte något  nytt bud"
den som inte förblir i Kristus har inte Gud
Låt ingen in i ditt hem bära
något annat än denna lära          JOHANNES TREDJE BREV
                                                 
Till Gaius Johannes skrev
varnings och uppmuntringsbrev
Förmanar Gaius att ta sig i akt
och inte som Diotrefes söka makt

Till slut en förhoppning att det må ske
att Johannes på nytt sin vän får se

                                                  
Hoppas Du är frisk¨och allt med Dig är väl
Jag vet Gaius att allt är väl med Din själ
Att sanningen lever i Dig,
det storligen gläder mig

Bröderna rapporter med sig för
att Du är trogen i allt Du gör
Fortsätt att vara gästfri och gör gott 
att vårt vittnesbörd är sant,Du förstått
                                                  
            Judas brev

Judas, Jesu Kristi tjänare, Jakobs bror 
till dem som älskas av Gud, på Jesus tror
 
Varnar för dem som har lära
som bort från Jesus kan bära
Bygg Ert liv under bön på Er allra heligaste tro
var kvar i Guds kärlek så blir den till evigt liv en bro

                     Hälsning

Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror
till kallade och älskade som på Gud fadern tror
Ni bevarade åt jesus Kristus är
som barmhärtighet, frid och kärlek beskär

             De falska lärarna ska drabbas av domen

Mina kära i min stora iver att skriva till er 
om vår gemensamma frälsning
känner jag mig nu manad att åt er heliga
som tron anförtrots ge denna hälsning
Kämpa för er tro ty några nästlat sig in bland er har
de för länge sedan för domen förutbestämda var
De är gudlösa, sitt liv i utsvävningar de missbrukar
den Guds nåd de fått
och så långt som till förnekelse av vår Herre Jesus Kristus
deras otro gått

Jag vill påminna er om hur han sitt folk räddning från Egypten gav
 men att han sedan de som inte trodde till dom 
                                         och död utgav
Tänk på de änglar som inte tog sig i akt
och som inte om sin höga ställning slog vakt
I underjorden nu de hålls i förvar då de sin rätta hemvist
har övergett
med eviga bojor fram till domen på den stora dagen
han har dem försett

Ni ska också tänka på hur det för Sodom och Gomorra 
och deras grannstäder blev
då de på samma sätt som änglarna otukt och 
onaturligt umgänge bedrev
hur därför evig eld dem förtär
och som varnande exempel är
Ändå beter sig dessa svärmare på samma sätt,
de kroppen skändar
de smädar himmelska väsen, tron på högre
makter sig avhändar
Att fördöma djävulen med smädelser,
ärkeängeln Mikael ej tillät sig
då han tvistade med honom om Mose kropp
han sa´ Herren sitt straff må ge dig

Dessa människor smädar det som de inte
har något som helst begrepp om, däremot
Det som de och de oskäliga djuren av naturen kan,
förstör dem, blir mot dem ett hot
Ve dem då de in på Kains forna villovägar har gått
som Bileam de för sina villfarelser betalt har fått

De gör som Korach, genom trots, mot sin undergång går
utan att skämmas de del i era måltider får
De bara tänker på sig själva, är blindskär
som moln utan regn som drivs av vinden de är

De är dubbelt döda, är som träd utan frukt på hösten och 
som fått sina rötter uppryckta därtill.
De är som vågor, med skändligheter som skumkrön, 
som kometer som av evigt mörker fått sitt sigill

Om detta profeten Henok sitt budskap fambar
i sjunde generationen efter Adam detta var 
"Se Herren kommer, med sina tusentals heliga,
för att sitta till doms över alla, 
straffa dem för gudlöst handlande, för det de i sin gudlöshet
honom kalla"
 
De knotar, klagar, är missnöjda och lever helt efter sina begär
är stora i orden, de som de har nytta av de med smicker beklär

            I väntan på Kristi ankomst

Men ni kära ska komma ihåg
vad Jesu Kristi apostlar sa`till oss här
"i den sista tiden ska hädare uppträda
som drivs av gudlösa begär" 
Det är dessa som vållar splittring och strid
är helt jordiska utan ande och frid
men ni kära ska bygga ert liv, genom bön 
i helig ande, på er allra heligaste tro
håll er kvar i Guds kärlek, tro att Jesus Kristus
förbarmar sig så får ni för evigt hos Gud bo
Med somliga som tvivlar ska ni förbarmande ha
och rycka dem ur elden och rädda dem ni  ska
men över de andra ska ni med stor fruktan förbarma er
avsky till och med kropparna som deras kläder sölat ner

                Slutord

Han som kan hålla er fläckfria, skydda er från fall
och jublande ställa er inför sin härlighet all
han den ende Guden med härlighet stor, 
räddat oss genom vår Herre Jesus Kristus har
hans var storheten, styrkan, makten före all tids början,
nu och i evig tid har han den kvar
                    AMEN  
 
                                                                                  

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv