Esra, Nehemja, Ester

Esra, Nehemja, Ester

                                                      
             Esra

Från fångenskapen i Babylon återvändande hem
för att återuppbygga templet i Jerusalem
Esra folket inspirerar och arbetet leder
reformerar gudstjänster, där man Gud tillbeder


     Kyros låter judarna återvända hem

Under den persiske kungen Kyros allra  första regeringsår,
för att Jeremias ord ska uppfyllas, kungen ingivelse får
Han sänder till hela landet sitt budskap ut
tillkännager muntligt och skriftligt sitt beslut
Alla riken på jorden har Herren himlens Gud åt mig gett
att i Jerusalem bygga åt honom ett hus han mig bett
Ni alla som tillhör hans folk, må Herren vara med er 
jag uppmanar nu, att ni till Jerusalem er beger
bygg ett hus åt Herren, Israels Gud där
Han är den Gud som i Jerusalem är
Alla ni av hans folk som fortfarande lever kvar
till ert förfogande guld, silver och all hjälp ni har
därtill frivilliga gåvor och boskap ska ni få med er hem
och allt ska användas för bygget av Guds hus i Jerusalem

Juda och Benjamins huvudmän gjorde sig resklara 
detsamma gjorde också en stor levit- och prästskara 
De alla av Gud ingivelse fått,
sitt stora bygguppdrag förstått
Grannar rikliga, dyrbara gåvor sänder
med dem som till Jerusalem återvänder
guld och silverföremål de med sig fick
och boskap de fått, med mot hemlandet gick
                                    
Kung Kyros tempelkärlen, Nebudkanessars krigsbyte, återsände 
med sig guld och silverkärl fick de som till Jerusalem återvände 
              (Esra 1)    


                    
Nehemja

Låter stadsmuren återuppbygga
för att folket ska vara trygga
Gudstjänster och tro reformeras
i bön, lovsång, allt konfirmeras
Praktiskt arbete och gudstjänst förenas
gemenskapen växer och folket enas

               Underrättelser om Jerusalem

Nehemja, Hakaljas son sin berättelse ger
om det som i Babel och Jerusalem sker
        
I månaden kislev i tjugonde året då jag i borgen Susa var
min bror och några män från Juda anländer dit och nyheter med sig har

Jag frågar om mina landsmän som slapp fångenskap och finns kvar
De lever i nöd och förnedring i raserad stad, är deras svar

När jag denna rapport hört
som djupt mitt inre berört
jag sörjde och föll i gråt
fastade och inget åt

Till himlens Gud i min nöd bad då
O min Herre Du himlens store Gud
du troget fast vid ditt förbund stå
du älskar dem som håller ditt bud

Öppna dina öron, dina ögon, så du din tjänare hör och ser
då jag dag och natt för dina tjänare Israeliterna ber

Jag bekänner alla synder vi israeliter gjort
även jag och de mina har syndat i smått och i stort
Vi har syndat och förbrutit oss mot Dig, Du vår Herre och Gud
vi har ej följt dina genom Mose givna lagar, stadgar, bud

Du till din tjänare Mose för länge sedan sa,
om ni är trolösa, jag skingra er bland folken ska
 
Om ni då omvänder er
jag i stor nåd till er ser
Jag ska då er åter samla
från världens ände församla
föra er till en plats i ro
och där mitt namn ska bland er bo

Israeliterna ditt folk, dina tjänare var
som Du befriat med stor kraft och mäktig hand har
 
Lyssna Herre när Din tjänare Dig åkalla
lyssna så till Dina tjänares böner alla        
Vi vill frukta och vörda namnet ditt 
låt mej nu lyckas i projektet mitt 
Låt din tjänare få lycka och medgång
i framförliggande kontakter framgång
         (Nehemja 1)

               
                
Ester

Ester gjorde sig till tolk
för sitt hemland och sitt folk
Bad kungen om vägledning och råd 
när fienden planlade illdåd
och för folket undret hände
allt till det bästa sig vände 

       Kung Xerxes bestraffar drottning Vashti

Det som berättas här
från kung Xerxes tid är
han kung över etthundratolv provinser var
från Indien ända till Kush han makten har

I sitt tredje regeringsår bjuder han till en fest
bjuden är från när och fjärran mången prominent gäst 

En fest som ett halvår varar
ej många i vår tid klarar
Xerxes visar sin lysande kungliga prakt
i borgen Susa, som var centrum för hans makt

Denna unika dignitärsfest kulminerar med ett sju dagars gästabud 
hit inbjuds alla tjänare att vara med bland alla gäster i högtidsskrud 
 
Slottsträdgårdens öppna plats man pyntat och dekorerat har
fina draperier i vitt och violett upphängda var
Med hjälp av vita och purpurröda snören de hänger
fästa i alabasterpelare och silverstänger 

Divaner av finaste guld och silver i trädgården uppställda står,
på golv av marmor, alabaster pärlemor, ädelsten de vila får
Dryckerna serverades i gyllene bägare, alla olika
Kungens frikostighet med vin gäller alla lika
Dryckestvång råder dock ej
den som vill får säga nej
 
Drottning Vashti håller i palatset egen fest,
för kvinnor den är, helt utan någon manlig gäst
 
På gästabudets sjunde och sista dag,kungen upprymd av vin var 
och kallar på sju hovmän som han som personliga tjänare har
Detta är mitt beslut
hämta drottningen ut
så alla hennes skönhet kan se
omedelbart ska detta nu ske

Drottningen svarar dock nej
jag stannar, följer er ej 
Kungen blev helt ursinnig, vreden den inom honom brann
Till de vise, som visste vad stunden krävde, vände sig han

Brukligt det var att kungen råd och hjälp sökte hos dem som var förfarna i lag och rätt
Sju furstar från Medien och Persien hade i lagfrågor honom alltid biträtt
Hur ska jag med drottningen  nu förfara
som nej på min befallning vågar svara

Memukan en av furstar sju
till orda inför dem tog nu 
Det är ej endast mot dej
som hon har förbrutit sej

En drottning som inte lyder utan gör efter tankarna sina
förbryter sig mot furstar och folk i alla provinserna dina

Redan idag börjar bland alla furstinnorna ryktet sig sprida
börjar ringakta sina män, så alla män får för detta lida
Det kommer överallt att bli försmädligheter och gräl utan ände
på grund av att drottningen bort dina tjänare tomhänta sände

Du behöver snarast detta åtgärda 
en kunglig förordning utfärda 
den ska du in i Mediens och Persiens lag skriva 
på så sätt styrka och auktoritet åt den giva
Drottning Vashti ska som straff aldrig mer dig få se 
drottningvärdigheten ska du åt någon annan ge 

Förslaget kungen och furstarna tillfredsställer 
så snart det som lag i alla provinser gäller
på alla språk skrivelsen med den nya lagen nu går ut
så  mannen är nu herre i sitt hus efter kungligt beslut
                
(Ester 1)                                         

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv