Nya Testamentets böcker

 

 NYA TESTAMENTET


Matteus
Proklamerar Jesus som Guds son, den av folket efterlängtade
Av profeter i gamla förbundet den förutsedde och väntade

Vise män, dop, frestelse, bergspredikans unika undervisningsord
Under och tecken, som aldrig tidigare bevittnats på jord

Lärjungar kallas, uppdrag får att världen evangelium ge
Undervisning i liknelser och om hur vi till Gud ska be

Förnekad, förrådd, övergiven, gisslad dömd, korsfäst, begravd och en tom grav
Till slut den uppståndne,  lärjungarna och oss missionsbefallningen gav

                 
Markus

Petrus berättade, Markus skrev 
evangelium för oss det blev 
om Jesu vandring på jord
under, tecken, visdomsord

Av lärjungar sällan förstådd
därtill förnekad, förrådd

De som hans kallelse fått
med honom gått och stått
de honom sviker, överger
detsamma vi idag ser
 
 Lukas    

Noggrann forskning Lukas bedriver
innan han till Theofilus skriver
allt från början han tar
när om Jesus han ger svar
om ängeln som bebådar
herdar som undret skådar

Berättar om vad Jesus gör och lär
om Fariseér som är till besvär
vad som på korset med honom sker
lärjungar som tomma graven ser
löftet om Anden som Jesus ger 
innan han hem till Fadern sig beger


 Johannes    

Annorlunda evangeliet är
som Johannes till oss läsare bär
om ordet som från begynnelsen var
som Gud i Kristus uppenbarat har 
Vinstocken och dess grenar
 kärleken som förenar
              
Levande vatten och bröd, vägen, sanningen och livet
 är noggrant och med stor inlevelse, för oss beskrivet 

 I sitt avskedstal lovar han, att hjälparen sända
 som till det bästa, för oss lärjungar, allt vill vända  
              
Berättar om Petrus som tre gånger förnekar,
Tomas som inför undret tvivlar och tvekar    

När den uppståndne möter sina vänner
Petrus tre gånger sin kärlek bekänner  


Apostlagärningarna

 När lärjungarna på pingsten Guds kraft får
 de med hans budskap till hela världen går

 Evangelium med stor potens
 når jordens yttersta gräns
 
 Hatiske förföljaren Saulus
 blir efterföljaren Paulus
 som budskapet hann med att sprida
 trots förföljelsen han får lida
   

 
Romarbrevet

Frälsningens väg och bro,
rättfärdig genom tro
samma väg för alla
Jesu namn åkalla

Jude, hedning,man eller kvinna
alla genom nåd målet vinna
inget från Guds kärlek kan skilja
så är hans nåderika vilja 


                                                     Första Korinthierbrevet 

                                                     Paulus Korinther undervisning ger
                                                     utifrån det han i församlingen ser
                                                     om enhet och äktenskap han skriver
                                                     om kärlek det enda som förbliver
                                                     helig Ande och gåvor olika
                                                     att från kärlekens väg aldrig vika

                                                     Undervisar om det som efter döden sker
                                                     om en insamling till Jerusalem han  ber 
                                                     i sina framtidsplaner  inblick ger
                                                     Herren Jesu Kristi nåd utber


                                                   
Andra Korinthierbrevet

                                                    Paulus i Korintherbrevet, det andra,
                                                    bemöter dem som vill honom klandra
                                                    beskriver vad apostel är
                                                    om lidandet i Kristus lär
                                                    talar om taggen i köttet, han fått
                                                    och om positionen han uppnått
                                                    Påminner om att andras behov se
                                                    och om att frikostiga gåvor ge
                                                    delar sin plan att på nytt besöka,
                                                    uppbygga och deras kunskap öka


                                                  
Galaterbrevet

                                                   Paulus oss i brevet lär
                                                   att Jesus Kristus källan är

                                                   Vill att Galater grunden förstår,
                                                   så att de inte in i lagiskhet går

                                                   Under nåden de står,
                                                   frihet i Kristus får 

                                                   Visar vad som i köttet sker
                                                   och vad Anden för frukt ger

                                                   Var och en ska bära sin egen börda 
                                                   och genom Anden evigt liv få skörda


                                                  
Efesierbrevet

                                                   Paulus i Rom skrev
                                                   detta fångenskapsbrev
                                                   en rundskrivelse det var
                                                   som i Efesos blev kvar.

                                                   Församlingen Guds hus
                                                   uppfylld av Kristi ljus
                                                   kyrkan är Kristi kropp
                                                   har i honom sitt hopp

                                                   Undervisar om Andens frukt
                                                   varnar för strid och otukt
                                                   ger församlingen detta bud
                                                   ta på hela Guds vapenskrud

 
                                                  
Filipperbrevet

                                                   I fängelset Paulus skrev
                                                   glädjens eget lilla brev
                                                   Ha Kristus som Er förebild
                                                   så blir ni ej från honom skild

                                                   Ger en personlig hälsning
                                                   arbeta på Er Frälsning
                                                   för att uppgiften klara
                                                   måste ni eniga vara

       
                                                  
Kolosserbrevet

                                                   Visar de i Kolosse,troende
                                                   att de av Jesus är beroende
                                                   Allt är i Kristus berett
                                                   han till alla behov sett

                                                   Kristus och hans verk 
                                                   sprids av dem som tror
                                                   framgång och utveckling
                                                   av bön beror  


                                                   Första Thessalonikerbrevet  

                                                   Församlingen i Thessalonike
                                                   föredöme för andra i Guds rike  

                                                   Paulus en rapport från Thimoteus får
                                                   att de troget kvar i tro, hopp och kärlek står 

                                                   Förmanar att leva moraliskt rätt
                                                   vinna förtroende på detta sätt 

                                                   Undervisar om vad med dem händer
                                                   som dör innan Jesus återvänder
 
                                                   Gör gott mot alla andra
                                                   Trösta, bygg upp varandra  
 

                                                    Andra Thessalonikerbrevet  

                                                    Paulus undervisning ger
                                                    om vad som i tidens slut sker
                                                    livet blir svårt på många sätt
                                                    men arbeta på och lev rätt
                                                    så ska ni övervinna
                                                    tröst och evigt liv vinna   

 
                                                     Första Thimoteusbrevet  

                                                     Paulus tillbaka på livet ser   
                                                     Thimoteus goda råd han ger 
                                                     hur församlingsledare bör vara
                                                     för att sin uppgift kunna klara
                                                     att för förkunnelse, gudstjänst ansvara,
                                                     församling vårda, från avfall bevara 
  

                                                      Andra Thimoteusbrevet   

                                                      Som sin andlige son Paulus
                                                      Thimoteus ser
                                                      han sitt testamente i brevet
                                                      honom ger 

                                                      Om livets slut, yttersta tiden
                                                      Paulus utförligt skriver
                                                      information om sitt lidande
                                                      och arbete han giver 

                                                      Vill att Thimoteus till honom
                                                      snart sig beger
                                                      då han slutet på sitt liv,
                                                      sina uppgifter ser 

         
                                                      Brevet till Titus

                                                      Beskriver vad Titus 
                                                      bör kunna och veta
                                                      för att leda
                                                      församlingarna på Kreta 

                                                       Låt inte någon 
                                                       på Dig se ner
                                                       för församlingsliv
                                                       regler ger 

                                                       Tankar om hur de kristna
                                                       ska leva och tro
                                                       kärlek och goda gärningar
                                                       ska hos dem bo


                                                       Brevet till Filemon  

                                                       Nåden som Gud 
                                                       åt oss människor ger
                                                       innebär att vi
                                                       med nya ögon ser

                                                       Onesimos på flykt
                                                       sig begav  
                                                       när han hos Filemon
                                                       var slav 

                                                       Paulus vill att Filemon
                                                       sig lär
                                                       att Onesimos är
                                                       en broder kär   


                                                      
Hebreerbrevet 

                                                       Många har nog försökt  svara,
                                                       med hypoteser förklara,
                                                       vem författare kan vara,
                                                       mottagarfrågan uppklara 

                                                       Ingen med frågorna blivit klar
                                                       gåtorna saknar tydliga svar
                                                       men brevets budskap finns kvar
                                                       påminner om vem Jesus var,
                                                       att han densamme fortfarande är,
                                                       och för evigt förbliver. vi oss lär

                                                       Talar om evangeliets grund
                                                       jämför gamla och nya förbund
                                                       Jesus  översteprästen vår
                                                       som all vår synd sona förmår 
 

                                                       Jakobs brev    

                                                       Allt gott från himlaljusens 
                                                       Fader vi får
                                                       för evigt oförändrat fast
                                                       detta står

                                                       Det är utan mening
                                                       vara ordets hörare
                                                       om man inte samtidigt
                                                       blir dess görare

                                                       Som det på  profeten Elias
                                                       tid var
                                                       rättfärdiga också nu på bön 
                                                       får svar  

                                                       Petrus första brev      

                                                       I hoppet fasta stå 
                                                       få andra att förstå
                                                       vem Kristus är
                                                       och vad han lär

                                                       Tänk på att leva rätt
                                                       på alla tänkbara sätt
                                                       Ni är kallade från mörker till ljus
                                                       och är levande stenar i Guds hus
          
                                                       Ondskans angrepp 
                                                       kan ni klara
                                                       genom att
                                                       vaksamma vara


                                                      
Petrus andra brev

                                                       För att Guds eviga rike nå
                                                       ska Ni fasta i hoppet stå
                                                       Vik inte av från rätta vägen
                                                       sätt inte lit till mänsklig sägen

                                                       Guds löften och hans ord
                                                       evigt kvarstår  
                                                       trohet gör att vi
                                                       härligheten når 
   

                                                       Johannes första brev   

                                                       Viktigt veta vem Jesus är
                                                       att han håller människan kär
                                                       Kärleken vi av nåd får
                                                       vidare till bröder når
                                                       den som tror på Kristus är född av Gud
                                                       älskar sin broder och håller Guds bud   


                                                       Johannes andra brev 

                                                       I ett kort brev, 
                                                       bara några rader små
                                                       vill Johannes
                                                       att läsarna ska förstå
                                                       att Jesus Kristus
                                                       också sann människa är
                                                       ínte bara ande
                                                       som villoläror lär 

          
                                                       
Johannes tredje brev

                                                       Till Gaius Johannes skrev
                                                       varnings och uppmuntringsbrev
                                                       Förmanar Gaius att ta sig i akt
                                                       och inte som Diotrefes söka makt

                                                       Till slut en förhoppning
                                                       att det må ske
                                                       att Johannes på nytt
                                                       sin vän får se


                                                      
Judas brev

                                                       Judas, Jesu Kristi tjänare,
                                                       Jakobs bror
                                                       till dem som älskas av Gud
                                                       på Jesus tror
                                                       varnar för dem
                                                       som har lära
                                                       som bort från Jesus
                                                       kan bära

                                                       Bygg Ert liv under bön
                                                       på Er allra heligaste tro
                                                       var kvar i Guds kärlek
                                                       så blir den till evigt liv en bro


                                                      
Johannes Uppenbarelse

                                                       Fången Johannes,
                                                       gammal och klok
                                                       skriver denna 
                                                       sista bibelbok

                                                       På bildspråk oändligt rik
                                                       full av tal och symbolik
                                                       i en tid då kejsaren
                                                       berusad av makt
                                                       kräver att alla tillber honom
                                                       och hans prakt

                                                      Johannes med dolt budskap 
                                                      bilder och symbolord                         
                                                      visar ingen är värd tillbedjan
                                                      på denna jord
                                                      Endast slaktade lammet
                                                      värd lovprisning få
                                                      detta vill han läsarna
                                                      ska veta, förstå

                                                      Ny himmel, ny jord 
                                                      han slutligen beskriver
                                                      där vita skaran vid tronen
                                                      sin lovsång bedriver 

Siv Kristiansson 15.12.2011 19:32

Det här är såååå bra, att det vore synd att inte ändra på några små bokstavsmissar. Om du mejlar mig, kan jag skriva vilka! Siv (obotlig lärare)

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv