Psaltaren kapitel 101-150

Herre jag vill sjunga om godhet och rätt

ja, sjunga till din ära på alla sätt

Att leva rätt vill jag lära  mej

när kommer bistånd och hjälp från dej?

Med oförvitligt sinne i mitt hus jag leva ska 

och att vålla fördärv är inget mål jag ska ha

Falskhet vill jag inte ha nära mej

till alla slag av ondska säger jag nej

Om någon förtalar sin nästa och rykten sprider ut

då ska jag honom krossa och på hans dagar göra slut

Den som är övermodig och uppblåst vill jag inte vara nära

men de ödmjuka och trofasta är mig oändligt kära

Den som lever  rent och oförvitligt ska mej tjäna få

men den som är svekfull får inte in i mitt hus gå

Den som med lögner här går

inför mej inte består

Jag ska krossa de brottsliga i landet var ny dag

utrota ogärningsmän i Herrens stad slag i slag

(Ps 101)

 

 

Gud är trofast

Prisa Herren, alla folk, lova honom ni alla länder
väldig är hans godhet mot oss, evigt trofasta hans händer
Halleluja
halleluja
                   Psalm 117

Lycklig  (Psalm 119)

Lycklig den vars liv fläckfritt är
som Herrens lag i hjärtat bär
Lycklig den som följer hans lagbud
och helhjärtat vänder sig till Gud

Du har gett dina befallningar och dina bud ska följas noga
jag vill i min strävan stå fast , i dina stadgar kunna mig foga
då behöver jag ej med blygsel gå
när jag inför dig och dina bud stå
Av hela mitt hjärta jag tacksamhet till dig bär
när jag dina rättfärdiga lagar mig lär
Dina bud, stadgar ska nära mig vara
jag ber; för alltid hos dig mig bevara

Hur kan en ung man ren och obefläckad vara
så att han håller sig till ditt ord o Gud
Helhjärtat vänder jag mig till dig
låt mig hålla mig till dina bud
Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta
så att jag aldrig syndar mot dej
Herre lovad vare du,
låt dina stadgar ständigt vara nära mej

Jag förkunnar med frimodighet de lagar som från dej har utgått
över buden jag känner samma glädje som den gör som rikedom fått
Jag ska begrunda dina befallningar, på dina gärningar ge akt
i dina stadgar är min lust, jag glömmer aldrig de ord du sagt

Förunna din tjänare att få leva, hjälp honom att villigt ditt ord lyda
öppna mina ögon och låt mig det underbara i din lag kunna lyda
Dölj ej dina bud för mej då jag en främling i ditt land är
natt och dag längtan efter dina lagar och bud mej förtär

Du känner den fräcke, förbannad är den som viker från dina bud
lyft av mej vanära och förakt, jag har följt dina lagbud min Gud
om än furstar i sammansvärjning samfällt mot mej går
jag ändå begrundande inför dina stadgar fast står
Jag med stor glädje dina lagbud bar
de är mina rådgivare alla dar

Skänk mej liv som, jag nedtryckt i stoftet blivit har
jag berättar hur mitt liv varit och du ger mej svar 
lär mej dina stadgar, låt mej den väg du befallt gå
så jag din under kan begrunda och förstå 

Rop i nöd

Till Herren ropade jag i min nöd
och han svarade mej, gav mej sitt stöd

Herre från lögnarna, från deras svekfulla tungor rädda mej
du svekfulla tunga må Herren nu och framgent straffa dej
från krigarens vässade pil må straff utgå
och låt svekfulla tungan ginstkol smaka få

Ve mej som måste leva bland Kedars tält och i Meshek bo
allt för länge har jag bott bland ett folk som hatar fred och ro
när jag fredsbudskap frambär
då de redo för våld och krig är
Psalm 120

       Bön om hjälp

Jag lyfter blicken mot Dej, du som bor i himlens land
på samma sätt som tjänare ser mot sin Herres hand
på samma sätt som det med tjänarinnan sker
när hon lyfter blicken och sin husmors hand ser
så ser vi mot Herren vår Gud
och hopppas på hans nådebud

Förbarma dej Herre, förbarma dej, vi har fått nog av förakt
vi har fått nog av de självsäkras hån, av vad de högmodiga sagt
Psalm 123

Herren vår hjälpare

Om inte Herren stått på vår sida, Israel ska säga så
om inte Herren stått på vår sida, när människor anföll då
då hade de slukat oss levande, då de brinnande i sin vrede var
vattnet och strömmarna hade ryckt bort oss och vi hade inte varit kvar
då hade det brusande vattnet helt sköljt över oss
lovad vare Herren från deras käftar kom vi loss
som en fågel från jägarens nät vi friheten fick
nätet trasades sönder och ut i frihet vi gick
Vår hjälp finns hos Herren, som alltid oss bär
han som skapare av jord och himmel är 
Psalm 124    

Gemenskap

Vad det är gott och ljuvligt
när man bröder tillsammans ser
Det är som när fina oljan
i Arons skägg rinner ner
och vidare från skägget
ner i dräktens linning rinner
som en morgon då man på Sions berg
Hermons dagg finner
Herren sin välsignelse skänker där
liv i alla tider han dem beskär
Psalm 133

Halleluja

Sjung till Herrens ära, ja sjung, sjung en helt ny sång
i de trognas församling sjung hans lov än en gång
Israel ska glädjas över sin skapare
och Sions folk till sin konung jubel frambära
med dans ska de prisa hans namn,
till tamburin och lyra ska de sjunga hans  lov och ära
Herren älskar sitt folk och till de maktlösa han seger skänker
de trogna jublar, höjer glädjerop när de på honom tänker
Deras strupar lovsång till Gud frambär
i deras hand ett skarpslipat svärd är
De ska ta hämnd på folken och straffa alla främmande folkslag
binda deras kungar med kedjor, deras stormän med järnbeslag
De ska verkställa den dom som redan fälld är
det är en ära för alla hans trogna här
Halleluja
Halleluja
Psalm 149 ( ej avslutad)

Halleluja

Gud, i hans helgedom lova, prisa
i hans himmel honom vördnad visa
prisa honom för hans mäktiga dåd
prisa honom för hans storhet och nåd
prisa honom med höga hornstötar och fanfar
prisa honom med harpa och lyra alla dar
prisa honom med strängaspel och dans fin
prisa honom med flöjtspel och tamburin
med klingande cymbaler högt honom prisa
med jublande cymbaler er glädje visa
allt som lever ska på Herren med vördnad se
allt som andas ska Herren Gud sin hyllning ge
Halleluja
Halleluja
(Psalm 150)

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv